The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

skara

674 media by topicpage 1 of 7
Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Predikstolen uppmonteras, predikstolstrappan, 1600-talet.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Epitafium över guvernören Anders Hästehufvud, trä, 1600-talet, detalj. Före renovering.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Tumban, detalj, över Anders E:son Hästehufvud, avliden 1657.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Fragment av gravhäll över Sven Eriksson, avliden 1657.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Altaruppsats, 1663, detalj, mittavla, Jesu födelse.

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering...

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från nordväst.

bishop of Skara, Sweden from "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc"

bishop of Skara, Sweden from "Sveriges Historia från äldsta tid till...

This image has been taken from scan 000627 from volume 04 of "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by user... More

Krigsskolans musikkår, Axvalla 1865.För namn, se bild nr. 2.

Krigsskolans musikkår, Axvalla 1865.För namn, se bild nr. 2.

Krigsskolans musikkår, Axvalla 1865.För namn, se bild nr. 2.

Porträtt av Per Philip Ossian Åstrand, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Per Philip Ossian Åstrand, underlöjtnant vid Västgöta rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kyrkan och dess omgivning från sydväst, utsikt över torget 1865, efter en teckning av Richard Norén.

Porträtt av friherre Lars Gustaf Åkerhielm af Blombacka, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av friherre Lars Gustaf Åkerhielm af Blombacka, underlöjtnant...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Kabinettsfotografi: Augusta Lindblad (fru Förberger)

Kabinettsfotografi: Augusta Lindblad (fru Förberger)

Kabinettsfotografi: Augusta Lindblad (fru Förberger)

Skara, kv. Jarlen, Gällkvist.

Skara, kv. Jarlen, Gällkvist.

Skara, kv. Jarlen, Gällkvist.

Varnhems klosterkyrka.

Varnhems klosterkyrka.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Adolf Lundquister.

Porträtt av Adolf Lundquister.

Porträtt av Adolf Lundquister.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss 1875.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss 1875.

Personuppgifter enligt följande:

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kyrkan och dess omgivning från nordöst. Foto från omkring 1880.

Porträtt av Knut Gislén.

Porträtt av Knut Gislén.

Porträtt av Knut Gislén.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kyrkan och dess omgivning från nordväst. Foto från omkring 1880.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kyrkan och dess omgivning från söder. Foto från omkring 1880.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kyrkan och dess omgivning från söder. Foto från omkring 1880.

Fru Maria Carol. Edensvärd, född Bergman, Norra Ving.

Fru Maria Carol. Edensvärd, född Bergman, Norra Ving.

Fru Maria Carol. Edensvärd, född Bergman, Norra Ving.

Ulfstorp station, Västra Götaland, Sverige
Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Grupporträtt av soldater vid Skaraborgs regemente I 9.

Grupporträtt av soldater vid Skaraborgs regemente I 9.

Grupporträtt av soldater vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Gotthard Hofling. Läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk. Gift med Hedvig Maria, född Ahlborg.

Porträtt av Gotthard Hofling. Läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk...

Porträtt av Gotthard Hofling. Läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk. Gift med Hedvig Maria, född Ahlborg.

Grupporträtt av soldater vid Västgöta regemente I 6, Axvall 1890-tal.

Grupporträtt av soldater vid Västgöta regemente I 6, Axvall 1890-tal.

Grupporträtt av soldater vid Västgöta regemente I 6, Axvall 1890-tal.

Grupporträtt av soldater och officerare vid Västgöta regemente I 6 på Axvall, 1890-tal.för namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av soldater och officerare vid Västgöta regemente I 6 på ...

Grupporträtt av soldater och officerare vid Västgöta regemente I 6 på Axvall, 1890-tal.för namn, se bild nr. 2.

Mjölkskjuts från Händene till Skara

Mjölkskjuts från Händene till Skara

Mjölkskjuts från Händene till Skara

Axvall station., Västra Götaland, Sverige
Skara station. Västergötland Sverige

Skara station. Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Grupporträtt av Västgöta regementets volontärkår 1894.

Grupporträtt av Västgöta regementets volontärkår 1894.

Grupporträtt av Västgöta regementets volontärkår 1894.

Vy över Skara stationshus

Vy över Skara stationshus

Railway stations in Sweden

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid officersmässen på Axvall cirka 1895.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid o...

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid officersmässen på Axvall cirka 1895.För namn, se bild nr. 2.

Vattenledning läggs ner i Gunnar Wennerbergsgatan

Vattenledning läggs ner i Gunnar Wennerbergsgatan

Vattenledning läggs ner i Gunnar Wennerbergsgatan

Skara station Västergötland Sverige

Skara station Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Porträtt av Henning Gotthard Hamilton, löjtnant vid Wendes trängkår T 4.

Porträtt av Henning Gotthard Hamilton, löjtnant vid Wendes trängkår T ...

Porträtt av Henning Gotthard Hamilton, löjtnant vid Wendes trängkår T 4.

Skara stationshus. Västergötland Sverige
Stationen i Skara. Västergötland Sverige
Vy över Skara. Västergötland Sverige

Vy över Skara. Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Skara stationshus. Västergötland Sverige
Grupporträtt av officerare och soldater vid Skaraborgs regemente I 9 på Axvalls övningsfält.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Skaraborgs regemente I 9 p...

Grupporträtt av officerare och soldater vid Skaraborgs regemente I 9 på Axvalls övningsfält.

Provtryck på bron över Flian vid Kålltorp med byggnadsloket "Lidan". På linjen mellan Budatorp och Kålltorp vid bygget av Västergötlands - Göteborg Järnväg mellan Göteborg och Skara. Lidköping Skara Stenstorps Järnväg, LSSJ lok 7 "Lidan".

Provtryck på bron över Flian vid Kålltorp med byggnadsloket "Lidan". P...

Provtryck på bron över Flian vid Kålltorp med byggnadsloket "Lidan". På linjen mellan Budatorp och Kålltorp vid bygget av Västergötlands - Göteborg Järnväg mellan Göteborg och Skara. Lidköping Skara Stenstorps ... More

Lidköping-Håkantorps Järnväg HLJ lok 7 "Lidan" från provtryckning av bron över Flian.

Lidköping-Håkantorps Järnväg HLJ lok 7 "Lidan" från provtryckning av b...

Lidköping-Håkantorps Järnväg HLJ lok 7 "Lidan" från provtryckning av bron över Flian.

Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg, LSSJ lok 7 "Lidan". Provtryckning av bron över Flian vid banbyggnation.

Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg, LSSJ lok 7 "Lidan". Provtryckn...

Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg, LSSJ lok 7 "Lidan". Provtryckning av bron över Flian vid banbyggnation.

Hildegard Svensson född Wallin.

Hildegard Svensson född Wallin.

Hildegard Svensson född Wallin.

Domarring omgiven av träd

Domarring omgiven av träd

Domarring omgiven av träd

Ekornavallen. Resta stenar från järnåldern.

Ekornavallen. Resta stenar från järnåldern.

Ekornavallen. Resta stenar från järnåldern.

Ekornavallen. Resta stenar från järnåldern.

Ekornavallen. Resta stenar från järnåldern.

Ekornavallen. Resta stenar från järnåldern.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska graven, tennkistan sedd snett uppifrån.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska gravmonumentet, relieftavla.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska graven, tennkistan, locket, detalj, gravyr föreställande befäst läger.

Hornborgaån, där Hornborgastugorna legat; gamla Hornborga by.

Hornborgaån, där Hornborgastugorna legat; gamla Hornborga by.

Hornborgaån, där Hornborgastugorna legat; gamla Hornborga by.

Skara stationshus. Västergötland Sverige
Skara stationshus. Västergötland Sverige
Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kyrkan och dess omgivning från nordväst. Under restaurering.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, kryptan, biskopsgraven, silverfynden. Före konservering.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt VI, norra delen från söder.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska graven, tennkistan, detalj av locket, gravyr, Suria Valhof.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska graven, tennkistans vänstra sida, detalj.

Äppelskörd på Seminariet i Skara

Äppelskörd på Seminariet i Skara

Äppelskörd på Seminariet i Skara

Vy åt norr från Seminariets tak

Vy åt norr från Seminariets tak

Vy åt norr från Seminariets tak

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt X, från nordöst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Taket efter branden, från väster.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt X, från öster.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska graven, tennkistan, locket, detalj, gravyr föreställande kanonvagn.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Kryptan, inbyggd, nordvästra delen.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Södra tvärskeppets sockel, från sydväst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt X, nordöstra delen från sydväst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska gravmonumentet, relieftavla.

Drivbänksanläggning för Seminariets elever

Drivbänksanläggning för Seminariets elever

Drivbänksanläggning för Seminariets elever

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska gravmonumentet, relieftavla.

Skara, Härjevads gamla kyrka, Sverige
Skara, Härjevads gamla kyrka, Sverige

Skara, Härjevads gamla kyrka, Sverige

Kyrkan efter flytten till Västergötlands museum.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt XI från väster.

Stationen i Skara. Västergötland Sverige
Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Soopska graven, träkistan, gavelstyckenas utsidor.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Schakt X, tegelgraven, från nordväst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Hörnpilastrar, konsol, sten, kungahuvud, "norra".

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt X, mittkammaren från nordöst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, schakt XI, från sydöst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka), Sverige

Grävning inom kyrkan, kryptan, biskopsgraven, kalklagret på botten.

Previous

of 7

Next