The World's Largest Public Domain Media Search Engine

skagershults gamla kyrka

public
29 media by topicpage 1 of 1
Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066323

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066323

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nerikes gamla minnen 147

Nerikes gamla minnen 147

Illustration from Herman Hofberg's Nerikes gamla minnen. Svenska: Inskrift på kyrkklockan i Skagershult: “Inskriften på den mindre klockan i Skagershult är i vanlig minuskel-stil, men nu mera utnött och oläsl... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066310

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066310

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagershults gamla kyrka 1

Skagershults gamla kyrka 1

Skagershults gamla kyrka, entré.

Skagershults gamla kyrka 4

Skagershults gamla kyrka 4

Skagershults gamla kyrka Sakristia, Hasselfors, Laxå, Sweden

Skagershults gamla kyrka 7

Skagershults gamla kyrka 7

Skagershults gamla kyrka, Tavla av en okänd 1700-tals konstnär, målningen ingick i altartavlan 1927-1965 då den var placerad i Skagershults nya kyrka, Hasselfors, Laxå, Sweden

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066311

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066311

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066305

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066305

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066309

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066309

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066315

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066315

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066313

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066313

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066308

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066308

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066321

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066321

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066306

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066306

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066314

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066314

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066316

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066316

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066312

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066312

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066317

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066317

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066320

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066320

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagershults gamla kyrka 6

Skagershults gamla kyrka 6

Skagershults gamla kyrka Överiktsbild från läktaren, Hasselfors, Laxå, Sweden

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066322

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066322

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagershults gamla kyrka 2
Skagershults gamla kyrka 3

Skagershults gamla kyrka 3

Skagershults gamla kyrka altarkoret, Hasselfors, Laxå, Sweden

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066304

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066304

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066307

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066307

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066319

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066319

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagershults gamla kyrka 8

Skagershults gamla kyrka 8

Skagershults gamla kyrka predikstol, Hasselfors, Laxå, Sweden

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066318

Skagerhults gamla kyrka - KMB - 16000200066318

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skagershults gamla kyrka 5

Skagershults gamla kyrka 5

Skagershults gamla kyrka Altartavla, Hasselfors, Laxå, Sweden