The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sjukhusbyggnad

36 media by topicpage 1 of 1
Linköpings länslasarett med omgivning nära på invigningsåret 1895. Ritningarna till den nya anläggningen utfördes av Axel Kumlin (1833-1913). Tornen till vänster tillhör restaurangen och utsiktstornet Belvederen samt Linköpngs domkyrka. Vy mot nordost.

Linköpings länslasarett med omgivning nära på invigningsåret 1895. Rit...

Linköpings länslasarett med omgivning nära på invigningsåret 1895. Ritningarna till den nya anläggningen utfördes av Axel Kumlin (1833-1913). Tornen till vänster tillhör restaurangen och utsiktstornet Belvedere... More

Vy mot Linköpings länslasarett 1898. Anläggningen stod klar 1895. Uppförd efter ritningarna av Axel Kumlin.

Vy mot Linköpings länslasarett 1898. Anläggningen stod klar 1895. Uppf...

Vy mot Linköpings länslasarett 1898. Anläggningen stod klar 1895. Uppförd efter ritningarna av Axel Kumlin.

Kv. Läkaren, Odengatan 22, Länslasarettet. Före tillbyggnaden.

Kv. Läkaren, Odengatan 22, Länslasarettet. Före tillbyggnaden.

Kv. Läkaren, Odengatan 22, Länslasarettet. Före tillbyggnaden.

Länslasarettet. Falköping, Sweden
Kv. Läkaren. Lasarettet från kapellet.

Kv. Läkaren. Lasarettet från kapellet.

Kv. Läkaren. Lasarettet från kapellet.

Länslasarettet. Falköping, Sweden
S:t Olofsgatan 19. Äldsta lasarettet, allmänt kallat "Kalvahagen".

S:t Olofsgatan 19. Äldsta lasarettet, allmänt kallat "Kalvahagen".

S:t Olofsgatan 19. Äldsta lasarettet, allmänt kallat "Kalvahagen".

Länslasarettet. Falköping, Sweden
Kv. Läkaren, Odengatan 22, Länslasarettet.

Kv. Läkaren, Odengatan 22, Länslasarettet.

Kv. Läkaren, Odengatan 22, Länslasarettet.

Kv. Läkaren. Lasarettet från bostäderna.

Kv. Läkaren. Lasarettet från bostäderna.

Kv. Läkaren. Lasarettet från bostäderna.

Länslasarettet. Omkring 1900. Falköping, Sweden
Kv. Läkaren, Lasarettet. Falköping, Sweden
Länslasarettet. Hemmet för kroniskt sjuka. Vårdhemmet eller långvården.

Länslasarettet. Hemmet för kroniskt sjuka. Vårdhemmet eller långvården...

Länslasarettet. Hemmet för kroniskt sjuka. Vårdhemmet eller långvården.

Länslasarettet. Odengatan 22. Falköping, Sweden
Länslasarettet. Falköping, Sweden
Linköpings länssjukhus nära på invigningsåret 1895. Ritningarna till den nya anläggningen utfördes av Axel Kumlin (1833-1913). Vy mot sydväst.

Linköpings länssjukhus nära på invigningsåret 1895. Ritningarna till d...

Linköpings länssjukhus nära på invigningsåret 1895. Ritningarna till den nya anläggningen utfördes av Axel Kumlin (1833-1913). Vy mot sydväst.

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Enköping, till vänster epidemisjukhuset, gamla epidemisjukhuset till höger., Enköpings Sverige

Enköping, till vänster epidemisjukhuset, gamla epidemisjukhuset till h...

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping mellan åren 1882 och 1921.

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Skaraborgs läns landstings besök i Falköping 7/9 1932. Utanför stora ingången till lasarettet. Sittande från vänster: Nr 1. Ekberg på Dagsnäs, Nr 6. Dr. Uno Lindgren överläkare på Falköpings lasarett. Nr 8. f.d. senatorn Traug. Stående från vänster: Nr 6. Gustav Hallagård, Nr 7. Wallin i Floby. Mitt för portalen: Andersson i Kyrkegården. Snett åt höger, bakom Traug: "Friggeråker". Ännu längre åt höger: riksdagsman Bäcklund.

Skaraborgs läns landstings besök i Falköping 7/9 1932. Utanför stora i...

Skaraborgs läns landstings besök i Falköping 7/9 1932. Utanför stora ingången till lasarettet. Sittande från vänster: Nr 1. Ekberg på Dagsnäs, Nr 6. Dr. Uno Lindgren överläkare på Falköpings lasarett. Nr 8. f.d... More

Ombyggnad 1936-37. Sällskapsrum.

Ombyggnad 1936-37. Sällskapsrum.

Ombyggnad 1936-37. Sällskapsrum.

Länslasarettet. Falköping, Sweden
Länslasarettet. Foto fr.ombyggnaden 1936-37. Foto från köket.

Länslasarettet. Foto fr.ombyggnaden 1936-37. Foto från köket.

Länslasarettet. Foto fr.ombyggnaden 1936-37. Foto från köket.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Tjänsterum.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Tjänsterum.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Tjänsterum.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Privatrum.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Privatrum.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Privatrum.

Lasarettet med panncentralen. Ombyggnad 1936-37.

Lasarettet med panncentralen. Ombyggnad 1936-37.

Lasarettet med panncentralen. Ombyggnad 1936-37.

Kv. Läkaren. Länslasarettet. Från ombyggnaden 1936-37. Sjuksal, antagligen avd. 5.

Kv. Läkaren. Länslasarettet. Från ombyggnaden 1936-37. Sjuksal, antagl...

Kv. Läkaren. Länslasarettet. Från ombyggnaden 1936-37. Sjuksal, antagligen avd. 5.

Kv. Läkaren, Länslasarettet. Från invigningen 1/9 1936. Lasarettsdirektionen med flera. Ombyggnad 1936-37.

Kv. Läkaren, Länslasarettet. Från invigningen 1/9 1936. Lasarettsdirek...

Kv. Läkaren, Länslasarettet. Från invigningen 1/9 1936. Lasarettsdirektionen med flera. Ombyggnad 1936-37.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Foto från Dotorpsgatan, längst till vänster Epidemisjukhuset.

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Foto från Dotorpsgatan, längst till...

Länslasarettet. Ombyggnad 1936-37. Foto från Dotorpsgatan, längst till vänster Epidemisjukhuset.

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Karlskoga lasarett.Oktober 1956. Värmland, Sverige
Karlskoga lasarett.Oktober 1956. Värmland, Sverige
Karlskoga lasarett.Oktober 1956. Värmland, Sverige
BB läggs ned 20 januari 1966Exteriör av barnbördshus

BB läggs ned 20 januari 1966Exteriör av barnbördshus

BB läggs ned 20 januari 1966Exteriör av barnbördshus

Kv. Läkaren. Länslasarettet, köket. Foto från ombyggnaden 1946-47.

Kv. Läkaren. Länslasarettet, köket. Foto från ombyggnaden 1946-47.

Kv. Läkaren. Länslasarettet, köket. Foto från ombyggnaden 1946-47.