PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

sick

848 media by topicpage 1 of 9
Saint Elizabeth of Hungary Tending the Sick in Marburg, Death of St Elizabeth, inner right wing of an altarpiece made for the Grote Kerk in Dordrecht

Saint Elizabeth of Hungary Tending the Sick in Marburg, Death of St El...

Scènes uit het leven van de heilige Elisabeth van Hongarije (1207-31). Links op de achtergrond: Lodewijk vertrouwt voor zijn vertrek naar het Heilige Land Elisabeth toe aan zijn zwager. Links op de voorgrond: E... more

A Saint Healing a Sick Man

A Saint Healing a Sick Man

Anonymous, Italian, 16th century (Italian, active Central Italy, ca. 1550–1580)

Saint Roch Recommending a Woman with a Sick Child to the Virgin (recto); Figure of a Man Holding a Book; Nude Figure of a Man (verso)

Saint Roch Recommending a Woman with a Sick Child to the Virgin (recto...

Anonymous, Italian, 16th century (Italian, active Central Italy, ca. 1550–1580)

Christus geneest de zieke van Bethesda

Christus geneest de zieke van Bethesda

Vier scènes over de de genezing van de zieke in Bethesda. Linksonder: de zieke man in bed. Rechtsonder: Christus geneest de man en gebiedt hem op te staan. Rechtsboven: de genezen man staat op van zijn bed. Mid... more

Hoofdman van Kafarnaüm smeekt Christus om hulp

Hoofdman van Kafarnaüm smeekt Christus om hulp

In Kafarnaüm knielt een Romeinse centurio voor Christus en vraagt hem zijn knecht (of zoon) te genezen. Achter Christus staan zijn leerlingen. Op de achtergrond de zieke in zijn bed. Prent maakt deel uit van een boek.

De heilige Elisabeth van Hongarije bezoekt de zieken

De heilige Elisabeth van Hongarije bezoekt de zieken

De heilige Elisabeth van Hongarije omringd door zieke mensen. Op de achtergrond een doorkijk naar een ruimte met zieke mensen in bed.

De heilige Elisabeth van Hongarije bezoekt de zieken

De heilige Elisabeth van Hongarije bezoekt de zieken

De heilige Elisabeth van Hongarije omringd door zieke mensen. Op de achtergrond een doorkijk naar een ruimte met zieke mensen in bed.

Hoofdman van Kafarnaüm smeekt Christus om hulp

Hoofdman van Kafarnaüm smeekt Christus om hulp

In Kafarnaüm knielt een Romeinse centurio voor Christus en vraagt hem zijn knecht (of zoon) te genezen. Achter Christus staan zijn leerlingen. Op de achtergrond de zieke in zijn bed. Prent maakt deel uit van een boek.

Venus ontvangt nieuws van een vogel

Venus ontvangt nieuws van een vogel

Een vogel vertelt Venus dat haar zoon Amor ziek is door zijn liefde voor de koningsdochter Psyche. Italiaanse tekst in twee cartouches in ondermarge. Tweemaal genummerd linksonder: 16.

Allegorie van de Ziekte

Allegorie van de Ziekte

Een zieke man ligt op bed met een laken over zijn benen. Achter het bed staan een oude en een jonge man en een jonge vrouw met een kaars. Een vrouw bij het hoofdeinde van het bed raakt de zieke man aan op zijn ... more

Venus ontvangt nieuws van een vogel

Venus ontvangt nieuws van een vogel

Een vogel vertelt Venus dat haar zoon Amor ziek is door zijn liefde voor de koningsdochter Psyche. Italiaanse tekst in twee cartouches in ondermarge. Tweemaal genummerd linksonder: 16.

Christus is ziek en krijgt bezoek

Christus is ziek en krijgt bezoek

Christus ligt ziek en bed en krijgt bezoek (Matteüs 25:36)

Abisag knielt voor David

Abisag knielt voor David

De jonge vrouw Abisag knielt voor de oude en zieke koning David die op zijn troon zit. In de marge boven de afbeelding staat de tekst III Regvm I [1 Koningen 1].

Christus geneest de zieke van Bethesda

Christus geneest de zieke van Bethesda

Bij het bad van Bethesda verzamelden zieken en kreupelen zich, wachtend op de neerdaling van een engel waarna het water geneeskrachtig zou worden. Links op de voorgrond Christus die op sabbat een bezoek bracht ... more

Zieke kreupele man zit voor een stadspoort

Zieke kreupele man zit voor een stadspoort

Een kreupele en zieke man bedelt bij een stadspoort, hij zit op de grond terwijl mensen aan hem voorbij lopen en door de poort gaan. Opmerkelijk is dat op dit prentje de Dood niet is afgebeeld terwijl het deel ... more

Vader Tijd te midden van scènes met werken van barmhartigheid en christelijke deugden

Vader Tijd te midden van scènes met werken van barmhartigheid en chris...

In het midden de gevleugelde Vader Tijd, vergezeld door een duif. Rondom hem scènes met werken van barmhartigheid: uitdelen van kleding, voedsel en water, het bezoeken van de zieken en gevangenen, het begraven ... more

Christus bij Marta en Maria Magdalena

Christus bij Marta en Maria Magdalena

Christus is op weg naar het huis van Marta en Maria Magdalena om hun zieke broer Lazarus te bezoeken. Voor het huis komt hij eerst Marta tegen en vervolgens haar zus Maria. Hij hoort dat Lazarus al enige dagen ... more

Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, 1556

Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitslan...

Druk van de Duitse afscheidsbrief van keizer Karel V aan alle vorsten van Duitsland, waarin hij de regering aan zijn broer Ferdinand overdraagt en zich verontschuldigt dat hij niet naar de Rijksdag in Regensbur... more

Voorzichtigheid

Voorzichtigheid

De vrouwelijke personificatie van de Voorzichtigheid (Prudentia) houdt haar spiegel in de hand, een doodskist in de andere hand en met een zeef op het hoofd. Zij wordt omringd door allerlei scènes waarin deze d... more

Liefde

Liefde

De vrouwelijke personificatie van Liefde (Caritas) staat met twee kleine kinderen aan de hand ten midden van de werken van barmhartigheid. Rond haar worden de hongerigen gevoed, krijgen de dorstigen te drinken,... more

Uitnodiging van de zieken en armen

Uitnodiging van de zieken en armen

De dienaar van de koning nodigt de mensen van de straat uit voor het bruiloftsfeest. Arme, zieke en kreupele mensen volgen de dienaar naar de feestzaal. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar d... more

Tamar kookt voor Amnon

Tamar kookt voor Amnon

Tamar kookt voor haar zieke halfbroer Amnon die op bed ligt. Ze knielt voor een open haard en roert in een ketel. Op de achtergrond ligt Amnon op bed omgeven door een groep van mannen. Een piskijker staat bij h... more

Aanranding van Tamar door Amnon

Aanranding van Tamar door Amnon

Amnon ligt zogenaamd ziek op bed en laat zich van zijn halfzuster Tamar verzorgen. Hij trekt haar het bed op en probeert haar te verkrachten, maar Tamar duwt hem terug en valt uit bed tegen een tafel met eten d... more

Amnon verkracht Tamar

Amnon verkracht Tamar

Amnon pretendeert dat hij ziek op bed ligt en laat zijn halfzus Tamar eten brengen. Hij trekt haar op bed om haar te verkrachten. Tamar protesteert en probeert hem te weerhouden. De tafel met eten valt om.

Jonadab adviseert Amnon

Jonadab adviseert Amnon

Jonadab adviseert zijn neef Amnon ziek op bed te gaan liggen en om Tamars aanwezigheid te vragen. Links voor: Jonadab en Amnon in gesprek. Rechts achter komt David zijn zoon Amnon die ziek op bed ligt opzoeken.

Jonadab adviseert Amnon

Jonadab adviseert Amnon

Jonadab adviseert zijn neef Amnon ziek op bed te gaan liggen en om Tamars aanwezigheid te vragen. Links voor: Jonadab en Amnon in gesprek. Rechts achter komt David zijn zoon Amnon die ziek op bed ligt opzoeken.

Tamar kookt voor Amnon

Tamar kookt voor Amnon

Tamar kookt voor haar zieke halfbroer Amnon die op bed ligt. Ze knielt voor een open haard en roert in een ketel. Op de achtergrond ligt Amnon op bed omgeven door een groep van mannen. Een piskijker staat bij h... more

Uitnodiging voor de zieken en armen

Uitnodiging voor de zieken en armen

De boodschapper van de koning nodigt alle zieken en armen van de stad uit om naar het bruiloftsfeest van de koning te komen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een zesdelige serie ove... more

H. Franciscus van Paola

H. Franciscus van Paola

De heilige Franciscus van Paola, stichter van de Orde der Miniemen, met een stok in de handen. Links op de achtergrond geneest de heilige zieke mensen. In de marge een Bijbelcitaat uit Sir. 29 in het Latijn.

Petrus in Caesarea

Petrus in Caesarea

Cornelius en zijn familieleden knielen voor Petrus als hij het huis wil binnengaan. De heilige Geest daalt op hen neer. Rechts predikt Petrus tegen de mensen. Op de achtergrond is te zien hoe Mozes alle zieken ... more

Christus bij de zieken

Christus bij de zieken

Christus met vijf apostelen bij zieke mannen in een landschap.

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden

Geknielde mannen en vrouwen bidden richting de hemel. In de wolken de Drieëenheid, omringd door engelen. Op de aarde is te zien dat gelovigen de werken van barmhartigheid verrichten: de hongerigen spijzen, de d... more

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden / Laat uw koninkrijk komen

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden / Laat uw konink...

Blad met twee prenten uit een serie, oorspronkelijk als album gebonden. Boven: Geknielde mannen en vrouwen bidden richting de hemel. In de wolken de Drieëenheid, omringd door engelen. Op de aarde is te zien dat... more

Christus geneest een man bij het bad van Betzata

Christus geneest een man bij het bad van Betzata

Links op de achtergrond wachten zieken bij het bad van Betzata tot een engel komt om het water in beweging te brengen. Een man die al achtendertig jaar ziek is en niemand heeft om hem naar het water te dragen l... more

Bezoeken van de zieken

Bezoeken van de zieken

Het bezoeken en verzorgen van de zieken. In een gang met aan weerszijden bedden liggen de zieken. Links wordt een zieke voedsel aangeboden. Linksvoor zit een man met een boek op zijn schoot. Rechts zorgen twee ... more

Bezoeken van de zieken

Bezoeken van de zieken

Het bezoeken en verzorgen van de zieken. In een gang met aan weerszijden bedden liggen de zieken. Links wordt een zieke voedsel aangeboden. Linksvoor zit een man met een boek op zijn schoot. Rechts zorgen twee ... more

De genezing in het bad van Betzata

De genezing in het bad van Betzata

Christus loopt op sabbat langs het bad van Betzata waar veel zieken liggen. Hij geneest een zieke man die vervolgens weer kan lopen en met zijn slaapmat wegloopt. De omstanders kijken hem verbaast naar.

De genezing in het bad van Betzata

De genezing in het bad van Betzata

Christus loopt op sabbat langs het bad van Betzata waar veel zieken liggen. Hij geneest een zieke man die vervolgens weer kan lopen en met zijn slaapmat wegloopt. De omstanders kijken hem verbaast naar.

De genezing in het bad van Betzata

De genezing in het bad van Betzata

Christus loopt op sabbat langs het bad van Betzata waar veel zieken liggen. Hij geneest een zieke man die vervolgens weer kan lopen en met zijn slaapmat wegloopt. De omstanders kijken hem verbaast naar.

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Zieken wachten bij het bad van Betzata tot een engel komt om het water in beweging te brengen. Een man die al achtendertig jaar ziek is en niemand heeft om hem naar het water te dragen ligt op de voorgrond en w... more

Christus geneest de zieke van Bethesda

Christus geneest de zieke van Bethesda

Onderdeel van een album met een titelprent en een serie van 50 prenten betreffende het leven en de passie van Christus.

Transfiguratie op de berg Tabor

Transfiguratie op de berg Tabor

Christus zwevend in een stralenkrans van licht. Naast hem Elia en Mozes, als symbolen van de Oude Wet. De apostelen liggen op de top van de berg in het verblindende licht. Aan de voet van de berg een andere scè... more

Antigonus in een gewelf vermoord door de lijfwacht van zijn broer Aristobulus

Antigonus in een gewelf vermoord door de lijfwacht van zijn broer Aris...

In een gewelf wordt Antigonus, zoon van Hyrkanus, door de lijfwacht van zijn broer en koning Aristobulus gedood. De lijfwacht had het vermoeden dat Antigonus een aanslag op Aristobulus beraamde. Aristobulus was... more

The Healing of the Paralytic, Pool of Bethesda

The Healing of the Paralytic, Pool of Bethesda

De genezing van de lamme te Bethesda (Johannes 5:1-16). Christus staat voor een rijk gedecoreerde poort, waarvoor zich een groot aantal zieken bevindt. Achter de poort is te zien hoe een engel in de genezende bron duikt.

Christus geneest een vrouw die aan bloedverlies lijdt

Christus geneest een vrouw die aan bloedverlies lijdt

Christus staat tussen een groep mannen. Een zieke vrouw knielt naast hem op de grond en raakt de zoom van zijn bovenkleed aan om te kunnen genezen van haar ziekte. Onder de voorstelling een verwijzing in het La... more

Sacrament van de ziekenzalving

Sacrament van de ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving of laatste scarament. In het midden een voorstelling van een man die op zijn ziekbed door een priester wordt gezalfd. Op de achtergrond de apostelen die zieken zalven met olie... more

Christus geneest een vrouw met bloedverlies

Christus geneest een vrouw met bloedverlies

Christus staat tussen een groep mannen voor de tempel. Een zieke vrouw knielt naast hem op de grond en raakt de zoom van zijn bovenkleed aan om te kunnen genezen van haar ziekte.

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad van een serie prenten van de werken van barmhartigheid (bestaande uit dit titelblad en zeven genummerde prenten). In middenkader het Laatste Oordeel. Hierboven ovaal cartouche met de titel van de seri... more

Het bezoeken van de zieken

Het bezoeken van de zieken

Het bezoeken van de zieken als vijfde van de werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. Op de voorgrond in het midden ligt ... more

Bezoeken van de zieken

Bezoeken van de zieken

Het bezoeken van de zieken als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden mensen die een zieke bezoeken. Op de achtergrond de barmhartige Samaritaan die voor de gewonde man zorgt en Christus die ... more

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad van een serie prenten van de werken van barmhartigheid (bestaande uit dit titelblad en zeven genummerde prenten). In middenkader het Laatste Oordeel. Hierboven ovaal cartouche met de titel van de seri... more

Tamar maakt eten voor Amnon

Tamar maakt eten voor Amnon

Tamar kookt voor haar zieke halfbroer Amnon die op bed ligt. Ze knielt voor een open haard en roert in een ketel. Op de achtergrond ligt Amnon op bed omgeven door een groep van mannen. Een piskijker staat bij h... more

Amnon verkracht Tamar

Amnon verkracht Tamar

Amnon pretendeert dat hij ziek op bed ligt en laat zijn halfzus Tamar eten brengen. Hij trekt haar op bed om haar te verkrachten. Tamar protesteert en probeert hem te weerhouden. De tafel met eten valt om. Onde... more

Jonadab adviseert Amnon

Jonadab adviseert Amnon

Amnon de oudste zoon van David is verliefd op zijn halfzus Tamar. Zijn neef Jonadab adviseert op de voorgrond Amnon ziek op bed te gaan liggen en om Tamars aanwezigheid te vragen. Rechts achter komt koning Davi... more

Handelingen der apostelen: 'de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen'

Handelingen der apostelen: 'de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap...

Het negende geloofsartikel: het geloof in de christelijke kerkgemeenschap. De apostelen genezen zieken en doen aan liefdadigheid. Ze nemen giften in ontvangst en verdelen die naar behoefte over de gelovigen. De... more

Christus geneest zieken en kreupelen

Christus geneest zieken en kreupelen

Christus geneest zieken en kreupelen. Onderdeel van de prentserie over het leven van Christus: Vita Iesu Salvatoris varijs iconibus ab Adriano Collaert expressa. In prentalbum met twee reeksen van respectieveli... more

De zieken verzorgen

De zieken verzorgen

Interieur met mannen en vrouwen die ziek op bed liggen en een vrouw die haar kind zoogt. Vrouwen die aan de bedden staan verzorgen de zieken met eten en drinken. De prent heeft een ornamentele rand die is versi... more

Uitnodiging voor de zieken en armen

Uitnodiging voor de zieken en armen

De boodschapper van de koning nodigt alle zieken en armen van de stad uit om naar het bruiloftsfeest van de koning te komen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een zesdelige serie ove... more

Uitnodiging voor de zieken en armen

Uitnodiging voor de zieken en armen

De boodschapper van de koning nodigt alle zieken en armen van de stad uit om naar het bruiloftsfeest van de koning te komen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een zesdelige serie ove... more

De heilige Franciscus getroost door een musicerende engel

De heilige Franciscus getroost door een musicerende engel

De zieke heilige Franciscus zit met een crucifix, een rozenkrans en een schedel tegen een rotswand. In de lucht verschijnt een engel die een viool bespeelt om Franciscus te troosten. Tekst in ondermarge.

Petrus, Johannes en Filippus zegenen gelovigen in Samaria

Petrus, Johannes en Filippus zegenen gelovigen in Samaria

De apostelen Petrus, Johannes en Filippus trekken naar Samaria en genezen daar zieken en bezetenen. In de voorgrond leggen de drie hun handen op gelovigen. Door de handoplegging van de apostelen raken zij vervu... more

Petrus geneest zieken met zijn schaduw

Petrus geneest zieken met zijn schaduw

Centraal in de voorgrond de apostel Petrus. Rondom hem allemaal zieken en bezetenen. Zij hopen dat Petrus' schaduw op hen zal vallen en hen zal genezen. Samen met Petrus genezen de andere apostelen de zieken en... more

Bezoeken van de zieken

Bezoeken van de zieken

In een hospitaal verzorgen mensen de zieken. Links geeft een vrouw een man te eten. Rechts geeft een man wat geld weg. Christus staat in het midden van de ruimte. Onder de voorstelling een verwijzing in het Lat... more

Christus geneest een man bij het bad van Betzata

Christus geneest een man bij het bad van Betzata

Links op de achtergrond wachten zieken bij het bad van Betzata tot een engel komt om het water in beweging te brengen. Een man die al achtendertig jaar ziek is en niemand heeft om hem naar het water te dragen l... more

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest een man, die al achtendertig jaar ziek is, bij het bad van Betzata. Een man wordt ondergedompeld in het bad. Zieken, blinden, kreupelen en misvormden zitten rond het water. In de lucht vliegt e... more

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Zieken wachten bij het bad van Betzata tot een engel komt om het water in beweging te brengen. Een man die al achtendertig jaar ziek is en niemand heeft om hem naar het water te dragen ligt op de voorgrond en w... more

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest een man, die al achtendertig jaar ziek is, bij het bad van Betzata. Een man wordt ondergedompeld in het bad. Zieken, blinden, kreupelen en misvormden zitten rond het water. In de lucht vliegt e... more

Christus geneest een man bij het bad van Betzata

Christus geneest een man bij het bad van Betzata

Links op de achtergrond wachten zieken bij het bad van Betzata tot een engel komt om het water in beweging te brengen. Een man die al achtendertig jaar ziek is en niemand heeft om hem naar het water te dragen l... more

Bezoeken van de zieken

Bezoeken van de zieken

In een hospitaal verzorgen mensen de zieken. Links geeft een vrouw een man te eten. Rechts geeft een man wat geld weg. Christus staat in het midden van de ruimte. Onder de voorstelling een verwijzing in het Lat... more

De arts als god

De arts als god

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden onthutst en biddend om hem heen. Een arts voelt zijn pols. In het vertrek daar rechts naast en door het raam is te zien wat er gebeurd is met de man: hij heeft... more

De arts als mens

De arts als mens

In een huis zit een man bij de haard naast zijn bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zi... more

De arts als engel

De arts als engel

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast zijn bed. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zie de eerst... more

De arts als duivel

De arts als duivel

In een huis staat een man voor zijn bed, familieleden om hem heen. Een arts staat met uitgestrekte arm voor hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is na genezing van de man (zie de eers... more

Hoofdman van Kafarnaüm vraagt Christus om hulp

Hoofdman van Kafarnaüm vraagt Christus om hulp

De hoofdman van Kafarnaüm smeekt Christus zijn zieke knecht die op sterven ligt te genezen. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de marge.

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest de zieke van Betzata (Bethesda)

Christus geneest een man, die al achtendertig jaar ziek is, bij het bad van Betzata. Zieken, blinden, kreupelen en misvormden lopen rond het water. In de lucht vliegt een engel. Bij verschillende elementen uit ... more

Tabita

Tabita

Op de voorgrond zit de zieke Tabita (Dorkas). Op de achtergrond wekt Petrus Tabita na haar dood tot leven. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een prentserie met beroemde vrouwen uit h... more

De heilige Franciscus getroost door een musicerende engel

De heilige Franciscus getroost door een musicerende engel

De zieke heilige Franciscus zit met een crucifix, een rozenkrans en een schedel tegen een rotswand. In de lucht verschijnt een engel die een viool bespeelt om Franciscus te troosten. Tekst in ondermarge.

Dokter bij een zieke man

Dokter bij een zieke man

Een zieke man ligt in bed en moet overgeven. Hij wordt verpleegt door een bediende en een dokter controleert zijn gesteldheid. Door de deur is op de binnenplaats de personificatie van de door de mens verwaarloo... more

Tabita

Tabita

Op de voorgrond zit de zieke Tabita (Dorkas). Op de achtergrond wekt Petrus Tabita na haar dood tot leven. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een prentserie met beroemde vrouwen uit h... more

De heilige Franciscus getroost door een musicerende engel

De heilige Franciscus getroost door een musicerende engel

De zieke heilige Franciscus zit met een crucifix, een rozenkrans en een schedel tegen een rotswand. In de lucht verschijnt een engel die een viool bespeelt om Franciscus te troosten. Tekst in ondermarge.

De arts als mens

De arts als mens

In een huis zit een man bij de haard naast zijn bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zi... more

De arts als god

De arts als god

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden onthutst en biddend om hem heen. Een arts voelt zijn pols. In het vertrek daar rechts naast en door het raam is te zien wat er gebeurd is met de man: hij heeft... more

Catharina bidt voor genezing / Catharina kust de wonden van Christus / Catharina verzorgt een zieke

Catharina bidt voor genezing / Catharina kust de wonden van Christus /...

Van links naar rechts: Catharina heeft een ziek jongetje op haar arm en bidt voor zijn genezing.; Catharina knielt voor Christus en kust de wond in zijn zij.; Catharina verzorgt een zieke man in zijn huis. De m... more

Catharina en Christus ruilen hun harten / Catharina kiest de doornenkroon / Catharina bezoekt een zieke vrouw op haar sterfbed

Catharina en Christus ruilen hun harten / Catharina kiest de doornenkr...

Van links naar rechts: Catharina van Siena en Christus ruilen hun harten.; Christus biedt Catharina twee kronen aan: een gouden en de doornenkroon. Catharina knielt voor Christus en kiest voor de doornenkroon.;... more

Catharina bidt voor genezing / Catharina kust de wonden van Christus / Catharina verzorgt een zieke

Catharina bidt voor genezing / Catharina kust de wonden van Christus /...

Van links naar rechts: Catharina heeft een ziek jongetje op haar arm en bidt voor zijn genezing.; Catharina knielt voor Christus en kust de wond in zijn zij.; Catharina verzorgt een zieke man in zijn huis. De m... more

Catharina en Christus ruilen hun harten / Catharina kiest de doornenkroon / Catharina bezoekt een zieke vrouw op haar sterfbed

Catharina en Christus ruilen hun harten / Catharina kiest de doornenkr...

Van links naar rechts: Catharina van Siena en Christus ruilen hun harten.; Christus biedt Catharina twee kronen aan: een gouden en de doornenkroon. Catharina knielt voor Christus en kiest voor de doornenkroon.;... more

De sloepen worden te water gelaten, 1597

De sloepen worden te water gelaten, 1597

De sloepen voor de terugreis worden te water gelaten, 13 juni 1597. Links liggen de twee zieken in dekens gewikkeld op het ijs. Eén sloep is al te water en wordt door één man bemand, de andere wordt juist in he... more

Genezing van de schoonmoeder van Petrus

Genezing van de schoonmoeder van Petrus

De schoonmoeder van de apostel Petrus ligt ziek in bed. Christus buigt zich over haar en zegent haar. Terstond is zij genezen (Lucas 4:38-39). Rondom het bed de andere apostelen. De prent heeft een Latijns onde... more

De sloepen worden uit het water gehaald, 1597

De sloepen worden uit het water gehaald, 1597

Bij IJshoek worden de sloepen uit het water gehaald om te ontsnappen aan het drijfijs op zee. Op het ijs zien we voorraden, de twee zieken, het bereiden van eten en de reparatie van één van de sloepen. Tegenove... more

De sloepen op een brekende ijsplaat, 1597

De sloepen op een brekende ijsplaat, 1597

Verschillende activiteiten van de bemannnigsleden op een ijsplaat. Op de voorgrond breekt de ijsplaat in stukken en proberen de bemanningsleden de sloep en de voorraden uit het brekende en kruiende ijs te redde... more

Binnen in het Behouden Huys, 1596-1597

Binnen in het Behouden Huys, 1596-1597

De mannen tijdens de poolnacht in het Behouden Huys. Een opengewerkte afbeelding van het huis, met daarbuiten een bergachtig landschap en een sterrenhemel. Verscheidene mannen achterin het huis in hun kooi, lin... more