The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

shopping

3,636 media by topicpage 1 of 37
Kopparstick på Kvarnholmen och slottet i bakgrunden och Grimskär i förgrunden.

Kopparstick på Kvarnholmen och slottet i bakgrunden och Grimskär i för...

Grimskär hindrade danska flottans rörelse år 1611. Ön har ett strategiskt läge och man kunde kontrollera hela infarten mellan slottet och Grimskär. 1943 anlades en minstation på ön och hade en besättning på 11 ... More

Timmersågning, illustration ur en av Nordiska museets frågelistor. Plank och bräder sågades ut med hjälp av en teknik som kallades kransågning, vilket innebar att man placerade stocken på en ställning så att två man kunde hantera sågen i vertikal riktning.

Timmersågning, illustration ur en av Nordiska museets frågelistor. Pla...

Timmersågning, illustration ur en av Nordiska museets frågelistor. Plank och bräder sågades ut med hjälp av en teknik som kallades kransågning, vilket innebar att man placerade stocken på en ställning så att tv... More

Billingsgate Fish Market, Thomas Rowlandson

Billingsgate Fish Market, Thomas Rowlandson

Billingsgate Courtesy of Boston Public Library

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande esplanaden.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden...

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande... More

Storgatan sedd från Yttre borggården. 
Byggnaden närmast till höger är Skolmästaregården: I ett brev daterat 22 maj 1696 betraktas byggnaden som nybyggd. Den har en s k salsplan. Det branta valmade taket var ursprungligen klätt med spån. Skolmästaregården fungerade som skolmästarebostad 1696-1731. Vid sekelskiftet 1900 kom gården till mekanikern Karl August Petterssons (1872-1943) ägo som startade Östergötlands Velocipedfabrik i denna gård. Här grundades även idrottsföreningen BK Derby.
Nr två från höger är Kopparslagaregården: Senast 1754 stod byggnaden färdig, då öppnades nämligen kryddkramhandel i gården. I mitten av 1750-talet lades gränden mellan Järntorget (Kryddbodtorget) och S:t Korsgatan (Rådmansgatan) ut över Lönnbergs tomt. Då blev gårdens portlider infart till gränden. Gathusets tredje våning byggdes på av handlare Pihl vid mitten av 1810-talet.
Nr tre från höger är E G Beckers handelsbod: Byggnaden stod klar 1757. Byggherre var guldsmeden Samuel Presser (d 1783). Den är en typisk hantverkaregård från andra hälften av 1700-talet, med verkstaden i bottenvåningen och bostaden i ovanvåningen. Ingången vette mot gården. Portlidrets dörrar var låsbara. Affärsingången togs upp 1864 i samband med att handlaren E G Becker (1823-1906) öppnade butiken på Järntorget.

Storgatan sedd från Yttre borggården. Byggnaden närmast till höger är...

Storgatan sedd från Yttre borggården. Byggnaden närmast till höger är Skolmästaregården: I ett brev daterat 22 maj 1696 betraktas byggnaden som nybyggd. Den har en s k salsplan. Det branta valmade taket var ur... More

Life in Philadelphia. Plate 11 C

Life in Philadelphia. Plate 11 C

Print shows an African American woman, wearing a very large hat, in a shop trying to purchase a pair of stockings. Title from item. Plate XI. Caption: "Have you any flesh coloured silk stockings, young man?" ... More

Tori no machi no kaimono

Tori no machi no kaimono

Print shows a woman with her head covered by cloth followed by a man carrying a sack on his back, possibly returning from the harvest festival on the day of the rooster. Title and other descriptive information ... More

Hotell de pologne i Leipzig står i brand. 29-30 augusti 1846. Vykort.  Tecknat motiv. Privata bilder från brandchefen för Sundsvalls brandkår Gustaf Hellgren och hans familj.

Hotell de pologne i Leipzig står i brand. 29-30 augusti 1846. Vykort. ...

Hotell de pologne i Leipzig står i brand. 29-30 augusti 1846. Vykort. Tecknat motiv. Privata bilder från brandchefen för Sundsvalls brandkår Gustaf Hellgren och hans familj.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlskrona kom han till Linköping i september månad 1874 för en tjänst som handelsbetjänt. Han blev snart egen handlare och inledde en anmärkningsvärd levnadsbana inom en mängd verksamheter. Hans utbyggnad av vattenkraft ledde till att Linköping kunde elektrifieras från 1902. Hans företag bakom detta, Linköpings Elektriska Kraft & Belysnings AB, kom senare att ombildas till den kommunala energikoncernen Tekniska verken. Linköpings Linnefabrik, Hjulsbro tråddrageri, Hackefors porslin och Nordstjernans knäckebröd är exempel på andra företag han grundade eller satt sin prägel på. Som direktör för järnvägsbolaget Östra Centralbanan var han delaktig i att Linköping spårmässigt kunde knytas till landets sydöstra delar. Slutligen bör nämnas hans bildande av Sydsvenska Banken, där han var direktör till hög ålder. Från 1886 var han gift med Agnes Düring.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlsk...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Gulnad men unik dokumentation av Maria Teschs fotoateljé i Eksjö. Hon föddes i ett välbärgat hem i staden 1850 som dotter till handlaren Johan Wilhelm Tesch och dennes maka Emelie Mathilda Justelius. Tidigt faderslös ändrades hennes förutsättningar och redan på sitt tjugoförsta levnadsår öppnade hon den avbildade ateljén och skapade sig egen inkomst. År 1873 öppnade hon även en filial i Linköping men flyttade inte själv till staden förrän 1898. Hon tycks i sambandet avvecklat verksamheten i Eksjö.

Gulnad men unik dokumentation av Maria Teschs fotoateljé i Eksjö. Hon ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax öster om Linköping. Fadern var rättare på gården vilket rimligtvis tryggade hennes uppväxt. Andra tider skulle emellertid stunda. Rättaren insjuknade och blev sängliggandes. Snart var han och hans maka skrivna på socknen. Det kunde betyda lite av varje men aldrig till den noterades fördel. Sofia flyttade redan som flicka till Skärkind för pigtjänst på Eggeby östergård. Efter att ha prövat lyckan på gårdar i Gistad och Lillkyrka inflyttade hon till Linköping 1853. Från 1858 var hon piga i vaktmästareänkan Sandbergs hushåll och när dennes dotter Clara vidare bildade egen familj med handlaren Carl Jacob Jacobsson följde hon henne. Sofia blev hushållet trogen förbi sin matmors död 1914 och tjänade vidare dennes dotter Anna till sin egen bortgång 1928.flickebarnet Clara Jacobsson. Dotter till köpmannen i Linköping, Carl Jacob Jacobsson och dennes maka Clara Maria Sandberg.

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax...

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax öster om Linköping. Fadern var rättare på gården vilket rimligtvis tryggade hennes uppväxt. Andra tider skulle emellertid stunda. Rättaren ... More

Plato at Bridge End. J.D. Gray & Co. importers

Plato at Bridge End. J.D. Gray & Co. importers

Print shows a large advertisement with fashionably dressed men and women outside "J[ames] D. Gray & Co. Importers" with their purchases, as others race to enter the store in the background, also shows a railroa... More

Restaurang Rullan, kvarteret Frigg, Uppsala 1860-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Rullan, kvarteret Frigg, Uppsala 1860-tal, Henri Ostis Foto...

Restaurang Rullan, kvarteret Frigg, Uppsala 1860-tal

Fyristorg med Phoenix - källaren Äpplet i Wennerbergs "Gluntarne" -  Upsala Gilles hus och Uppsala domkyrka med Hårlemanska huvarna i bakgrunden, Uppsala före 1873

Fyristorg med Phoenix - källaren Äpplet i Wennerbergs "Gluntarne" - U...

Fyristorg med Phoenix - källaren Äpplet i Wennerbergs "Gluntarne" - Upsala Gilles hus och Uppsala domkyrka med Hårlemanska huvarna i bakgrunden, Uppsala före 1873

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala, Henri Ostis Fotografi Atelier
Iver Olsen - Butikkinteriør fra Skanckes forretning på Røros., Sør Trøndelag, Norge
"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en...

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

Reprofotografi - vy över Svandammen, Pumphuset och restaurang Flustret, stadsdelen Fjärdingen, Uppsala före 1914

Reprofotografi - vy över Svandammen, Pumphuset och restaurang Flustret...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Stora hotellet i Jönköping.

Stora hotellet i Jönköping.

Stora hotellet i Jönköping.

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala, Henri Ostis Fotografi Atelier
Huset med säteritaket på Östra Sjögatan. Huset byggt efter gammal ritning av Rådhuset i gamla stan exakt kopia. Enligt Manne Hofrén.

Huset med säteritaket på Östra Sjögatan. Huset byggt efter gammal ritn...

Huset med säteritaket på Östra Sjögatan. Huset byggt efter gammal ritning av Rådhuset i gamla stan exakt kopia. Enligt Manne Hofrén.

Bilden visar Falerum i nuvarande Åtvidabergs kommun. Den är tagen före 1919. Närmast järnvägsövergången vid Börsen, det mörka huset som varit affär. Bakom Börsen ligger Viaholms garvaregård (det ljusa huset) med F.O. Lundbergs läderhandel. Själva garveriet ser man taket på till höger. Den höga skorstenen tillhör Mariedals pappersbruk.

Bilden visar Falerum i nuvarande Åtvidabergs kommun. Den är tagen före...

Bilden visar Falerum i nuvarande Åtvidabergs kommun. Den är tagen före 1919. Närmast järnvägsövergången vid Börsen, det mörka huset som varit affär. Bakom Börsen ligger Viaholms garvaregård (det ljusa huset) me... More

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala, Henri Ostis Fotografi Atelier
AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala, Henri Ostis Fotografi Atelier
Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 1860-tal

Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 186...

Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 1860-tal

Linköpings sparbank på nuvarande adress Sankt Larsgatan 19. Byggnaden uppfördes som bank 1860 av byggmästare Jonas Jonsson, som även stod för ritningarna i för denne så typiska empirestil. Sparbanken kom att driva sin verksamhet i huset tills det nya bankhuset strax intill stod färdig 1911. Tiden är omkring förra sekelskiftet.

Linköpings sparbank på nuvarande adress Sankt Larsgatan 19. Byggnaden ...

Linköpings sparbank på nuvarande adress Sankt Larsgatan 19. Byggnaden uppfördes som bank 1860 av byggmästare Jonas Jonsson, som även stod för ritningarna i för denne så typiska empirestil. Sparbanken kom att dr... More

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala före 1914

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala f...

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala före 1914

Reprofotografi - restaurang Grindstugan i stadsdelen Kåbo, Uppsala 1899, Henri Ostis Fotografi Atelier

Reprofotografi - restaurang Grindstugan i stadsdelen Kåbo, Uppsala 189...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Reprofotografi - en torgdag på S:t Eriks torg, stadsdelen Fjärdingen, Uppsala före 1914

Reprofotografi - en torgdag på S:t Eriks torg, stadsdelen Fjärdingen, ...

Uppsala. Sex vyer i miniatyr. Reproduktioner efter Ostis egna kabinettsfotografier.

Affärsinteriör, kunder och personal. Hallsberg, Örebro, Sverige
Johanna Flodberg, Ärnevi, Funbo socken, Uppland - Johan Lundin photo

Johanna Flodberg, Ärnevi, Funbo socken, Uppland - Johan Lundin photo

Torpet norr om affären i Ernevi. Uppgifterna kommer från Torbjörn Norman, Björklinge. Text i fotoalbum: "Johanna Flodberg."

Kungsängsgatan - Bredgränd, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier
Butiken i "den svarta staden" Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Butiken i "den svarta staden" Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum ...

Butiken i "den svarta staden" Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Handlare Bror Petterssons affär i Svennevad.
Grupp fem personer framför byggnaden.

Handlare Bror Petterssons affär i Svennevad. Grupp fem personer framfö...

Handlare Bror Petterssons affär i Svennevad. Grupp fem personer framför byggnaden.

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala, Henri Ostis Fotografi Atelier
Korsningen Skolgatan - Svartbäcksgatan, kvarteret Edda, Svartbäcken, Uppsala

Korsningen Skolgatan - Svartbäcksgatan, kvarteret Edda, Svartbäcken, U...

Huset i hörnet Svartbäcksgatan-Skolgatan där Carl Liljefors bodde med sina syskon och föräldrar innan man flyttade till Svartbäcksgatan 37 på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Ölandshamnen 1863. Kalmar Läns museum

Ölandshamnen 1863. Kalmar Läns museum

Rakt fram syns det ännu orenoverade slottet. Byggnaden med skorstenen är Kalmars första gasverk och den lilla röda stugan en så kallad värmestuga där resenärer och andra kunde värma sig.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll hos mästaren Sven Söderholm. Med tiden blev Friedleiffer själv mästare. Efter att ha arrenderat Söderholms verkstad en tid kunde han omkring 1860 friköpa densamma. Efter ett tiotal år sålde han den vidare till garvarmästaren Germund Lindhe. Verstaden låg dåvarande adressen Tannefors kv 9, nuvarande Storgatan 32. Friedleiffer avled som ogift 1902.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings f...

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll ... More

Stortorgets södra sida år 1865. Engelbrektsstatyn, Bergöö & Fosselius Diversehandel.

Stortorgets södra sida år 1865. Engelbrektsstatyn, Bergöö & Fosselius ...

Stortorgets södra sida år 1865. Engelbrektsstatyn, Bergöö & Fosselius Diversehandel.

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865, Henri Ostis Foto...

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865, Henri Ostis Foto...

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865, Henri Ostis Foto...

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Porträtt av Johanna Lindeberg. Född som torpardotter i Vadstena 1814, nedkommen på julaftonen och döpt på juldagen. Efter en tid som piga i Skeppsås inflyttade hon till Linköping 1835 och benämndes inom kort vara försäljerska. Efter ett tiotal år förändrades hennes liv genom äktenskap med kammarskrivaren Carl Gustaf Lindeberg. År 1850 övertog makarna driften av stadens gästgivaregård och från 1852 drev de hotellrörelsen i det för tiden nyuppförda Stora hotellet. Makens hjärtfel med följande vattusot gjorde henne till änka våren 1862. Detta till trots fortsatte hon hotellverksamheten med stor framgång. På 1870-talet kunde hon rent av utöka rörelsen med Hotell Lindeberg på Kungsgatan, sedermera Hotell Palace.

Porträtt av Johanna Lindeberg. Född som torpardotter i Vadstena 1814, ...

Porträtt av Johanna Lindeberg. Född som torpardotter i Vadstena 1814, nedkommen på julaftonen och döpt på juldagen. Efter en tid som piga i Skeppsås inflyttade hon till Linköping 1835 och benämndes inom kort va... More

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri...

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal, Henri Ostis Foto...

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal, Henri...

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri...

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal, Henri O...

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal, Henri O...

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren ...

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs butiker, närmast Frans Wilhelm Österbergs klädesbutik följt av Johan Conrad Krouthéns manufakturaffär. Den sistnämndes rörelse drevs vid tiden för bilden av dennes änka Hilda, född Åberg. Byggnaden uppfördes 1852 efter ritningar av Jonas Jonsson.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs but...

Enskilt arkiv 568 omfattar åtta st fotografier med motiv från Linköping. I flera fall förekommer beskrivande texter på fotografiernas baksidor. Enligt stämpling har fotografierna tillhört en Th. Allard, Linköping.

[Exterior view of fish market with several people, shoppers and merchant(?), holding fish, also a porter with large bundle on his back, and a woman playing a shamisen]

[Exterior view of fish market with several people, shoppers and mercha...

Title devised by Library staff. No. 1996. Illus. in: Views & costumes of Japan by Stillfried & Andersen. Yokohama : Stillfried & Andersen, [ca. 1877, p. 20] In 1877 Stillfried & Andersen purchased Felice Beato'... More

New York City - Our Indian allies - Sioux warriors making purchases on Broadway for themselves and squaws

New York City - Our Indian allies - Sioux warriors making purchases on...

Native Americans examining goods inside a shop on Broadway, New York City. Title transcribed from item. Illus. in: Frank Leslie's illustrated newspaper, v. 45, no. 1151 (1877 October 20), p. 105 (top).

[Exterior view of store on the corner of the street with merchandise along the street sides and three people, shoppers and merchant(?), and a ladder leaning against the roof on the right]

[Exterior view of store on the corner of the street with merchandise a...

Title devised by Library staff. No. 642. Illus. in: Views & costumes of Japan by Stillfried & Andersen. Yokohama : Stillfried & Andersen, [ca. 1877, p. 17] In 1877 Stillfried & Andersen purchased Felice Beato's... More

En medfaren men sällan sedd vy i Linköping. Det vi ser är inspektor Qvilléns gård på Stora torget invid Storgatan. Vid tiden drev Alfred Jonsson handel i hörnhuset. Dennes son, Knut Jonsson, blev senare en välkänd affärsidkare i staden. Kort efter att bilden tagits kom gården att rivas. Linköpings store entreprenör Jonn O Nilson förvärvade tomten och lät uppföra sitt pampiga hus som ännu pryder torgets sydvästra del.

En medfaren men sällan sedd vy i Linköping. Det vi ser är inspektor Qv...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Eric Collin, född 1878, "Innehafvare af Collins Manufaktur affär i Ljusdal"

Eric Collin, född 1878, "Innehafvare af Collins Manufaktur affär i Lju...

Eric Collin, född 1878, "Innehafvare af Collins Manufaktur affär i Ljusdal"

Man poserar vid ån, Grand Hotell i bakgrunden. Gävle, Sverige

Man poserar vid ån, Grand Hotell i bakgrunden. Gävle, Sverige

Man poserar vid ån, Grand Hotell i bakgrunden.

Stationsgatan - Södra Långgatan. I bakgrunden frimurarelogen, senare Frimurarhotellet.

Stationsgatan - Södra Långgatan. I bakgrunden frimurarelogen, senare F...

Stationsgatan - Södra Långgatan. I bakgrunden frimurarelogen, senare Frimurarhotellet.

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, är troligen ett krigsbyte, som antas vara skulpterad i mitten av 1600-talet.

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, ...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Gamla apoteket, byggt 1658 för råd- och handelsmannen Carl Jönsson och hans hustru Katarina von Glaen.

Gamla apoteket, byggt 1658 för råd- och handelsmannen Carl Jönsson och...

Gamla apoteket, byggt 1658 för råd- och handelsmannen Carl Jönsson och hans hustru Katarina von Glaen.

Mosquito gloves

Mosquito gloves

Title on verso. No publication information. (DLC/PP-1933:0118). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress).

Interiör av Kalmar domkyrka, orgeln.

Interiör av Kalmar domkyrka, orgeln.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Reprofotografi - Stora torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala 1890-talet, Henri Ostis Fotografi Atelier

Reprofotografi - Stora torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala 1890-talet,...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Apotek (Apothek), grupp framför byggnaden.

Apotek (Apothek), grupp framför byggnaden.

Apotek (Apothek), grupp framför byggnaden.

Den första träbron till Ängö. Innan den fanns kunde man bara ta sig mellan Ängö och Kvarnholmen med båt.

Den första träbron till Ängö. Innan den fanns kunde man bara ta sig me...

Den första träbron till Ängö. Innan den fanns kunde man bara ta sig mellan Ängö och Kvarnholmen med båt.

Kalmar Matvaruaffär, Kaggensgatan 18, Kalmar.Numera finns Handelsbanken här.

Kalmar Matvaruaffär, Kaggensgatan 18, Kalmar.Numera finns Handelsbanke...

Kalmar Matvaruaffär, Kaggensgatan 18, Kalmar.Numera finns Handelsbanken här.

Bild på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och interiört är barock. Uppförande mellan 1660-1703.

Bild på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och inte...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Rådman Carl Jönssons hus, färdigt 1659.

Rådman Carl Jönssons hus, färdigt 1659.

Rådman Carl Jönssons hus, färdigt 1659.

Ett par framför Zelma Kallenbergs cigarr- och tobakshandel vid kvarter Hattmakaren i Kalmar.

Ett par framför Zelma Kallenbergs cigarr- och tobakshandel vid kvarter...

Ett par framför Zelma Kallenbergs cigarr- och tobakshandel vid kvarter Hattmakaren i Kalmar.

Knut Ekströms affär

Knut Ekströms affär

Knut Ekströms affär

Fyrisån, Pumphuset, Flustret och Anatomiska institutionen, Uppsala sannolikt 1880-tal

Fyrisån, Pumphuset, Flustret och Anatomiska institutionen, Uppsala san...

Fyrisån, Pumphuset, Flustret och Anatomiska institutionen, Uppsala sannolikt 1880-tal

Bild över fabriksanläggningen Ölands Cement Aktiebolag.

Bild över fabriksanläggningen Ölands Cement Aktiebolag.

Ölands cement AB som startade 1886, var en av de första cementfabrikerna i Sverige. Som första åtgärd köptes Lovers bruk och Ölands alunbruk. Produktionen i de gamla bruken fortsatte som tidigare medan den nya ... More

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster.
(Sybehör, herrekipering; rikhaltig sortering av dam- och herrunderkläder i ylle och bomull; vita vävnader).
Hörnet av Storgatan 26/Järnvägsgatan 14.

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster. (Sybehör, herrekipering; ri...

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster. (Sybehör, herrekipering; rikhaltig sortering av dam- och herrunderkläder i ylle och bomull; vita vävnader). Hörnet av Storgatan 26/Järnvägsgatan 14.

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster.
(Sybehör, herrekipering; rikhaltig sortering av dam- och herrunderkläder i ylle och bomull; vita vävnader).
Hörnet av Storgatan 26/Järnvägsgatan 14.

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster. (Sybehör, herrekipering; ri...

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster. (Sybehör, herrekipering; rikhaltig sortering av dam- och herrunderkläder i ylle och bomull; vita vävnader). Hörnet av Storgatan 26/Järnvägsgatan 14.

Björkmans järn och kemikalieaffär.

Björkmans järn och kemikalieaffär.

Björkmans järn och kemikalieaffär.

Gångstigen vid parken till Frimurarhotellet och Teatervallen i Kalmar.

Gångstigen vid parken till Frimurarhotellet och Teatervallen i Kalmar.

Gångstigen vid parken till Frimurarhotellet och Teatervallen i Kalmar.

Bostadshus på Staby gård (Hults).

Bostadshus på Staby gård (Hults).

Bostadshus på Staby gård (Hults).

"Harald Fors, Glas, Porslin, Färg, Tapet, Garn, Speceri & Diversehandel, Jern & Redskapshandel", Boglösavägen 1, Grillby, Uppland, sett från norr

"Harald Fors, Glas, Porslin, Färg, Tapet, Garn, Speceri & Diversehande...

Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: "Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkän... More

Orig. text: BelvederenBelvederen uppfördes 1880 efter ritningar av Rudolf Ström. Han ritade förutom Belvederen även Trädgårdsföreningens restaurangbyggnad samt gymnastikbyggnaden vid domkyrkan. Belvederen genomgick en omfattande förändring 1921 efter Axel Brunskogs ritningar.
Linköpings Trädgårdsförening, anlades 1859 av ett bolag på ett av Serafimerordensgillet arrenderat område. Den välskötta anläggningen utvidgades 1871 och är upplåten för allmänheten mot det att staden till bolaget årligen erlägger ett belopp av 300 rdr.

Orig. text: BelvederenBelvederen uppfördes 1880 efter ritningar av Rud...

Orig. text: BelvederenBelvederen uppfördes 1880 efter ritningar av Rudolf Ström. Han ritade förutom Belvederen även Trädgårdsföreningens restaurangbyggnad samt gymnastikbyggnaden vid domkyrkan. Belvederen genom... More

Vykort på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och interiört är barock. Uppförande mellan 1660-1703.

Vykort på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och in...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Ett apotek vid Stortorget i Kalmar.

Ett apotek vid Stortorget i Kalmar.

Ett apotek vid Stortorget i Kalmar.

Interiör av Kalmar domkyrka med epitafier på södra väggen

Interiör av Kalmar domkyrka med epitafier på södra väggen

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör från Kalmar domkyrka.

Interiör från Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

I förgrunden, till vänster Hushållningssällskapets kemiska station.

I förgrunden, till vänster Hushållningssällskapets kemiska station.

I förgrunden, till vänster Hushållningssällskapets kemiska station.

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster.
(Sybehör, herrekipering; rikhaltig sortering av dam- och herrunderkläder i ylle och bomull; vita vävnader).
Hörnet av Storgatan 26/Järnvägsgatan 14.

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster. (Sybehör, herrekipering; ri...

Alfred Jörle, affärsbyggnad, skyltfönster. (Sybehör, herrekipering; rikhaltig sortering av dam- och herrunderkläder i ylle och bomull; vita vävnader). Hörnet av Storgatan 26/Järnvägsgatan 14.

Nora, stadshotellet. Örebro, Sverive
Dottie and Lottie. I've lost my job, Dottie, it was like this : I was showing a velvet opera cloak ...

Dottie and Lottie. I've lost my job, Dottie, it was like this : I was ...

Preparatory sketches for "Dottie and Lottie." Gift; Mrs. Peter Grant; 1940; (DLC/PP-1940:008). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress).

Stortorget med apoteket till vänster och Göteborgsmagasinet till höger. På apotekets plats ligger sedan 1964 "Skåningarnas hus".

Stortorget med apoteket till vänster och Göteborgsmagasinet till höger...

Stortorget med apoteket till vänster och Göteborgsmagasinet till höger. På apotekets plats ligger sedan 1964 "Skåningarnas hus".

Previous

of 37

Next