PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

shopping

3,626 media by topicpage 1 of 37
Billingsgate Fish Market

Billingsgate Fish Market

Billingsgate Courtesy of Boston Public Library

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande esplanaden.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden...

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande... more

Life in Philadelphia. Plate 11 C

Life in Philadelphia. Plate 11 C

Print shows an African American woman, wearing a very large hat, in a shop trying to purchase a pair of stockings. Title from item. Plate XI. Caption: "Have you any flesh coloured silk stockings, young man?" ... more

Tori no machi no kaimono

Tori no machi no kaimono

Print shows a woman with her head covered by cloth followed by a man carrying a sack on his back, possibly returning from the harvest festival on the day of the rooster. Title and other descriptive information ... more

Plato at Bridge End. J.D. Gray & Co. importers

Plato at Bridge End. J.D. Gray & Co. importers

Print shows a large advertisement with fashionably dressed men and women outside "J[ames] D. Gray & Co. Importers" with their purchases, as others race to enter the store in the background, also shows a railroa... more

Fyristorg med Phoenix - källaren Äpplet i Wennerbergs "Gluntarne" -  Upsala Gilles hus och Uppsala domkyrka med Hårlemanska huvarna i bakgrunden, Uppsala före 1873

Fyristorg med Phoenix - källaren Äpplet i Wennerbergs "Gluntarne" - U...

Fyristorg med Phoenix - källaren Äpplet i Wennerbergs "Gluntarne" - Upsala Gilles hus och Uppsala domkyrka med Hårlemanska huvarna i bakgrunden, Uppsala före 1873

Restaurang Rullan, kvarteret Frigg, Uppsala 1860-tal

Restaurang Rullan, kvarteret Frigg, Uppsala 1860-tal

Restaurang Rullan, kvarteret Frigg, Uppsala 1860-tal

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

Stora hotellet i Jönköping.

Stora hotellet i Jönköping.

Stora hotellet i Jönköping.

Reprofotografi - vy över Svandammen, Pumphuset och restaurang Flustret, stadsdelen Fjärdingen, Uppsala före 1914

Reprofotografi - vy över Svandammen, Pumphuset och restaurang Flustret...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

Huset med säteritaket på Östra Sjögatan. Huset byggt efter gammal ritning av Rådhuset i gamla stan exakt kopia. Enligt Manne Hofrén.

Huset med säteritaket på Östra Sjögatan. Huset byggt efter gammal ritn...

Huset med säteritaket på Östra Sjögatan. Huset byggt efter gammal ritning av Rådhuset i gamla stan exakt kopia. Enligt Manne Hofrén.

Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 1860-tal

Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 186...

Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 1860-tal

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala före 1914

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala f...

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala före 1914

Reprofotografi - restaurang Grindstugan i stadsdelen Kåbo, Uppsala 1899

Reprofotografi - restaurang Grindstugan i stadsdelen Kåbo, Uppsala 189...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Reprofotografi - en torgdag på S:t Eriks torg, stadsdelen Fjärdingen, Uppsala före 1914

Reprofotografi - en torgdag på S:t Eriks torg, stadsdelen Fjärdingen, ...

Uppsala. Sex vyer i miniatyr. Reproduktioner efter Ostis egna kabinettsfotografier.

Kungsängsgatan - Bredgränd, Uppsala före 1914

Kungsängsgatan - Bredgränd, Uppsala före 1914

Kungsängsgatan - Bredgränd, Uppsala före 1914

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala

Restaurang Eklundshov, Uppsala före 1914

Restaurang Eklundshov, Uppsala före 1914

Restaurang Eklundshov, Uppsala före 1914

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Ölandshamnen 1863.

Ölandshamnen 1863.

Rakt fram syns det ännu orenoverade slottet. Byggnaden med skorstenen är Kalmars första gasverk och den lilla röda stugan en så kallad värmestuga där resenärer och andra kunde värma sig.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll hos mästaren Sven Söderholm. Med tiden blev Friedleiffer själv mästare. Efter att ha arrenderat Söderholms verkstad en tid kunde han omkring 1860 friköpa densamma. Efter ett tiotal år sålde han den vidare till garvarmästaren Germund Lindhe. Verstaden låg dåvarande adressen Tannefors kv 9, nuvarande Storgatan 32. Friedleiffer avled som ogift 1902.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings f...

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll ... more

Stortorgets södra sida år 1865. Engelbrektsstatyn, Bergöö & Fosselius Diversehandel.

Stortorgets södra sida år 1865. Engelbrektsstatyn, Bergöö & Fosselius ...

Stortorgets södra sida år 1865. Engelbrektsstatyn, Bergöö & Fosselius Diversehandel.

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala efter 1865

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Uppsala 1873

Restaurang Flustret, Uppsala 1873

Restaurang Flustret, Uppsala 1873

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren ...

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Butiken i "den svarta staden" Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Butiken i "den svarta staden" Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum ...

Butiken i "den svarta staden" Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs butiker, närmast Frans Wilhelm Österbergs klädesbutik följt av Johan Conrad Krouthéns manufakturaffär. Den sistnämndes rörelse drevs vid tiden för bilden av dennes änka Hilda, född Åberg. Byggnaden uppfördes 1852 efter ritningar av Jonas Jonsson.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs but...

Enskilt arkiv 568 omfattar åtta st fotografier med motiv från Linköping. I flera fall förekommer beskrivande texter på fotografiernas baksidor. Enligt stämpling har fotografierna tillhört en Th. Allard, Linköping.

[Exterior view of fish market with several people, shoppers and merchant(?), holding fish, also a porter with large bundle on his back, and a woman playing a shamisen]

[Exterior view of fish market with several people, shoppers and mercha...

Title devised by Library staff. No. 1996. Illus. in: Views & costumes of Japan by Stillfried & Andersen. Yokohama : Stillfried & Andersen, [ca. 1877, p. 20] In 1877 Stillfried & Andersen purchased Felice Beato'... more

New York City - Our Indian allies - Sioux warriors making purchases on Broadway for themselves and squaws

New York City - Our Indian allies - Sioux warriors making purchases on...

Native Americans examining goods inside a shop on Broadway, New York City. Title transcribed from item. Illus. in: Frank Leslie's illustrated newspaper, v. 45, no. 1151 (1877 October 20), p. 105 (top).

[Exterior view of store on the corner of the street with merchandise along the street sides and three people, shoppers and merchant(?), and a ladder leaning against the roof on the right]

[Exterior view of store on the corner of the street with merchandise a...

Title devised by Library staff. No. 642. Illus. in: Views & costumes of Japan by Stillfried & Andersen. Yokohama : Stillfried & Andersen, [ca. 1877, p. 17] In 1877 Stillfried & Andersen purchased Felice Beato's... more

Apotek (Apothek), grupp framför byggnaden.

Apotek (Apothek), grupp framför byggnaden.

Apotek (Apothek), grupp framför byggnaden.

Reprofotografi - Stora torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala 1890-talet

Reprofotografi - Stora torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala 1890-talet

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Mosquito gloves

Mosquito gloves

Title on verso. No publication information. (DLC/PP-1933:0118). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress).

Fyrisån, Pumphuset, Flustret och Anatomiska institutionen, Uppsala sannolikt 1880-tal

Fyrisån, Pumphuset, Flustret och Anatomiska institutionen, Uppsala san...

Fyrisån, Pumphuset, Flustret och Anatomiska institutionen, Uppsala sannolikt 1880-tal

"Harald Fors, Glas, Porslin, Färg, Tapet, Garn, Speceri & Diversehandel, Jern & Redskapshandel", Boglösavägen 1, Grillby, Uppland, sett från norr

"Harald Fors, Glas, Porslin, Färg, Tapet, Garn, Speceri & Diversehande...

Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: "Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkän... more

Nora, stadshotellet.

Nora, stadshotellet.

Nora, stadshotellet.

Dottie and Lottie. I've lost my job, Dottie, it was like this : I was showing a velvet opera cloak ...

Dottie and Lottie. I've lost my job, Dottie, it was like this : I was ...

Preparatory sketches for "Dottie and Lottie." Gift; Mrs. Peter Grant; 1940; (DLC/PP-1940:008). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress).

Kyrkogatan 10-12 (t.v. Badhusgatan), Enköping, sett från öster. Fattiggården, sedermera ålderdomshemmet, i bakgrunden.

Kyrkogatan 10-12 (t.v. Badhusgatan), Enköping, sett från öster. Fattig...

Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: "Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkän... more

"Likkist- och Möbelförsäljning" m.m., Kyrkogatan 33 - Sandgatan 31, Enköping, sett från norr

"Likkist- och Möbelförsäljning" m.m., Kyrkogatan 33 - Sandgatan 31, En...

Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: "Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkän... more

Nora, stadshotellet.

Nora, stadshotellet.

Nora, stadshotellet.

Örebro slott och Central Hotellet.

Örebro slott och Central Hotellet.

Örebro slott och Central Hotellet.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från s...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

[Shopping for the baby]

[Shopping for the baby]

Title devised by cataloger. (DLC/PP-1932:0033). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress). Published in: Harper's bazaar, 18:25 (Jan. 10, 1885).

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1885 - 1886.Lite extra info.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..På bilden vid X:et står givarens fader. Denna bild är en gåva från E. W. Kamel.

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedan...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Drottninggatan söderut från Engelbrektsgatan. Rådhuset skymtar till vänster.

Drottninggatan söderut från Engelbrektsgatan. Rådhuset skymtar till vä...

Drottninggatan söderut från Engelbrektsgatan. Rådhuset skymtar till vänster.

Sprithandelsbolagets värdshus, Dragarbrunnsgatan 44, Uppsala 1909

Sprithandelsbolagets värdshus, Dragarbrunnsgatan 44, Uppsala 1909

Sprithandelsbolagets värdshus, Dragarbrunnsgatan 44, Uppsala 1909

Stora Hotellet.Fotot är taget efter 1886 men före 1899, eftersom Gamla kvarnen till vänster byggdes på en våning 1886 och Riksbankhuset är ännu ej byggt (byggår 1899).

Stora Hotellet.Fotot är taget efter 1886 men före 1899, eftersom Gamla...

Stora Hotellet.Fotot är taget efter 1886 men före 1899, eftersom Gamla kvarnen till vänster byggdes på en våning 1886 och Riksbankhuset är ännu ej byggt (byggår 1899).

"Devant l´hôtel de la Régence". Alger 25 mars 1886. Akvarell av Fritz von Dardel

"Devant l´hôtel de la Régence". Alger 25 mars 1886. Akvarell av Fritz ...

"Devant l´hôtel de la Régence". Alger 25 mars 1886. Akvarell av Fritz von Dardel

Militärer marscherar mot Ernevi affär, Funbo socken, Uppland

Militärer marscherar mot Ernevi affär, Funbo socken, Uppland

Marsch mot Ernevi affär. Uppgifterna kommer från Torbjörn Norman, Björklinge.

Två avfotograferade foton.
Bilden av barnet föreställer samma person som på bild 3, alltså Anna Augusta Emilia Molin som barn. Eftersom hon här är 2-3 år gammal bör den ursprungliga bilden vara tagen 1887 eller 1888.
Den vuxna kvinnan föreställer Emilias mor Augusta Sofia Zetterlund, senare gift Johansson. Född 31/1 1865 i Viby. Dotter till Per August Zetterlund (bytt namn från Larsson) och Anna Sofia Persdotter. Gift 29/4 1899 med Henning Herman Konstantin Johansson. Augusta dog 12/3 1944. Hennes död blev dramatisk och omskriven i en lokal tidning, okänt vilken. Följande är text från ett tidningsklipp:
"Åldrig kvinna gasförgiftat till döds i Örebro. Låg medvetslös när man bröt sig in i lägenheten.
En 79-årig kvinna, Augusta Johansson, boende på Eklundavägen 22 i Örebro, blev på söndagsmorgonen utsatt för en gasförgiftningsolycka, som ändade hennes liv. Grannarna märkte vid 9-tiden att det luktade gas från den gamlas lägenhet och när man bröt sig in fann man henne liggande medvetslös. Gaskranen till en låga stod något öppen och det föreföll som den omkomna varit i färd med att koka kaffe och därvid icke uppmärksammat att gaskranen var öppen sedan lågan slocknat. Polisen alarmerades och ambulans tillkallades. Den skadade fördes till lasarettet, men läkaren kunde konstatera att den gamla icke hade krafter att överleva förgiftningen och senare på söndagen avled hon."
Se även bilderna: 2003:47:1-19.

Två avfotograferade foton. Bilden av barnet föreställer samma person s...

Två avfotograferade foton. Bilden av barnet föreställer samma person som på bild 3, alltså Anna Augusta Emilia Molin som barn. Eftersom hon här är 2-3 år gammal bör den ursprungliga bilden vara tagen 1887 eller... more

The sales lady : her power over men

The sales lady : her power over men

(DLC/PP-1933:0118). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress). Published in: "The Saleslady. Her Power over Men," Harper's bazaar, 21:80 (Feb. 4, 1888).

Reprofotografi - restaurang Grindstugan, stadsdelen Kåbo, Uppsala 1889

Reprofotografi - restaurang Grindstugan, stadsdelen Kåbo, Uppsala 1889

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Lindholms El. Affär och Mek. Verkstad. Gruppbild på personalen.

Lindholms El. Affär och Mek. Verkstad. Gruppbild på personalen.

Lindholms El. Affär och Mek. Verkstad. Gruppbild på personalen.

Nora, torget med Stadshotellet under marknaden.

Nora, torget med Stadshotellet under marknaden.

Nora, torget med Stadshotellet under marknaden.

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala 1890

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala 1890

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala 1890

The shopping guide and ready reference

The shopping guide and ready reference

10894 U.S. Copyright Office. General information about the Popular and Applied Graphic Art print materials is available at: https://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.pga Title information compiled by Junior Fellows, 2005-... more

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis förekom även simundervisning. Verksamheten lades ner 1910 p g a det illa passande läget i hamnen bl a det orenade kloakvattnet från Selångersån samt all hantering av t ex kol i närheten.

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis ...

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis förekom även simundervisning. Verksamheten lades ner 1910 p g a det illa passande läget i hamnen bl a det orenade kloakvattnet från Selånger... more

New York shop-girls buying Easter bonnets on Division Street / drawn by W.A. Rogers.

New York shop-girls buying Easter bonnets on Division Street / drawn b...

Illus. in: Harper's weekly, 1890 April 5, p. 256.

Stockholm, Kornhamnstorg - mitten av 1890-talet.Strömmingsjakterna och fisksumparna kunde ha mindre partier ved i lasten. Men utrymmet på torget var begränsat och veden torde ha fått lastats i hästforor direkt.På 1900-talet lossades praktiskt taget all ved vid Strandvägen och Nybron.

Stockholm, Kornhamnstorg - mitten av 1890-talet.Strömmingsjakterna och...

Stockholm, Kornhamnstorg - mitten av 1890-talet.Strömmingsjakterna och fisksumparna kunde ha mindre partier ved i lasten. Men utrymmet på torget var begränsat och veden torde ha fått lastats i hästforor direkt.... more

Arboga MetodistkyrkaMetodistkyrkan invigdes i mars 1887. 1990 köptes den av Odd fellow´s fastighetsbolag. Medlemsantalet, i församlingen, var då så långt att de inte kunde behålla kyrkan.Vykort

Arboga MetodistkyrkaMetodistkyrkan invigdes i mars 1887. 1990 köptes d...

Arboga MetodistkyrkaMetodistkyrkan invigdes i mars 1887. 1990 köptes den av Odd fellow´s fastighetsbolag. Medlemsantalet, i församlingen, var då så långt att de inte kunde behålla kyrkan.Vykort

Restaurang Flustret från öster, Fjärdingen, Uppsala, 24 juli 1890

Restaurang Flustret från öster, Fjärdingen, Uppsala, 24 juli 1890

Restaurang Flustret från öster, Fjärdingen, Uppsala, 24 juli 1890

Restaurangen i Vanneboda till vänster. Bostadshuset Klippan och affären till höger.

Restaurangen i Vanneboda till vänster. Bostadshuset Klippan och affäre...

Restaurangen i Vanneboda till vänster. Bostadshuset Klippan och affären till höger.

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala 1890-tal

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala 1890-tal

Restaurang Rullan, Kungsgatan 44, Uppsala 1890-tal

Stenhus i fyra våningar med burspråk och balkonger, affärslokaler i gatuplanet.
Storgatan norrut från Fredsgatan.
Repro 1934 efter en äldre bild.

Stenhus i fyra våningar med burspråk och balkonger, affärslokaler i ga...

Stenhus i fyra våningar med burspråk och balkonger, affärslokaler i gatuplanet. Storgatan norrut från Fredsgatan. Repro 1934 efter en äldre bild.

[Man in four poster bed and two people in doorway]

[Man in four poster bed and two people in doorway]

Title devised by cataloger. (DLC/PP-1939:0060). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress). Published in: The Mad Scramble for Antiques.

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala 1890

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala 1890

AB Ågren & Karell, Svartbäcksgatan 6, Uppsala 1890

It was sure to attract attention and provoke envy and demand for one like it

It was sure to attract attention and provoke envy and demand for one l...

(DLC/PP-1939:0060). Forms part of: Cabinet of American illustration (Library of Congress). Published in: The Mad Scramble for Antiques.

Vy över Järnvägsparken i Linköping. Själva stationshuset ligger till höger utanför bilden. I blickfånget ses Järnvägshotellet. Det tornprydda huset till vänster inrymde kontor för Mellersta Östergötlands Järnvägs AB. Efterföljande fastighet var uppförd som personalbostad för SJ. Tiden är 1890-tal.

Vy över Järnvägsparken i Linköping. Själva stationshuset ligger till h...

Vy över Järnvägsparken i Linköping. Själva stationshuset ligger till höger utanför bilden. I blickfånget ses Järnvägshotellet. Det tornprydda huset till vänster inrymde kontor för Mellersta Östergötlands Järnvä... more

Restaurang Flustret och Svandammen från norr, Uppsala 24 juli 1890

Restaurang Flustret och Svandammen från norr, Uppsala 24 juli 1890

Restaurang Flustret och Svandammen från norr, Uppsala 24 juli 1890

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala juli 1890

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala juli 1890

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala juli 1890

Kv. Måsen, Danska vägen 121, Mössebergs hotell. Ingång till 1:a klass matsal.

Kv. Måsen, Danska vägen 121, Mössebergs hotell. Ingång till 1:a klass ...

Kv. Måsen, Danska vägen 121, Mössebergs hotell. Ingång till 1:a klass matsal.

Häckelsängs by år 1891. Före laga skifte år 1902-1907.Gårdarna fr v: Erk-Ers - Erik Häggbloms, Häckelsäng nr 4:2, Lindbloms - Åkerstens, Ol-Ors - Norelius, Jöns-Jöns - Hägglunds, Jöns-Anders - Åkerman (sedermera Sandins), den avlånga byggnaden hyste en affär, kallades även Skomakar Mari, Forsmarks, ovanför Häggbloms och Åkerstens - Lingvalls, Sjöbloms, sedermera Sandbergs, numera Albin Lindströms.

Häckelsängs by år 1891. Före laga skifte år 1902-1907.Gårdarna fr v: E...

Häckelsängs by år 1891. Före laga skifte år 1902-1907.Gårdarna fr v: Erk-Ers - Erik Häggbloms, Häckelsäng nr 4:2, Lindbloms - Åkerstens, Ol-Ors - Norelius, Jöns-Jöns - Hägglunds, Jöns-Anders - Åkerman (sedermer... more

Stora Torget i Linköping en torgdag 1891.
 Andra onsdagen i varje månad hölls vid tiden torghandel med lantbruksprodukter.
 Till höger ses Stora hotellet.

Stora Torget i Linköping en torgdag 1891. Andra onsdagen i varje måna...

Stora Torget i Linköping en torgdag 1891. Andra onsdagen i varje månad hölls vid tiden torghandel med lantbruksprodukter. Till höger ses Stora hotellet.

Gevaliapalatset, Gävle.

Gevaliapalatset, Gävle.

Gevaliapalatset, Gävle.

Bankkontor, Upsala Sparbank, Kungsgatan, Uppsala 1890-tal

Bankkontor, Upsala Sparbank, Kungsgatan, Uppsala 1890-tal

Bankkontor, Upsala Sparbank, Kungsgatan, Uppsala 1890-tal

Medlemmar i Linköpings Roddklubb poserar inför en bal i egen regi på Stora hotellet 1892. Dessa årliga arrangemang hade som syfte att inbringa medel till inköp av den erforderliga utrustning som rodden krävde. Från vänster ses, sekreterare Knut Malmborg, kassör Herman Hammarlöf, Gustaf Andersson, ordförande Vilhelm Rolén, roddchef Viktor Lindeberg, Wathier Kroné, vice ordförande och intendent Sven Torgersruud, Emil Björling och Vilhelm Erlandsson. Föreningen bildades 1891 och fick till en början låna läroverkets båtar men redan efter 1892 års bal kunde man av Karlstad Roddklubb köpa två stycken 4-åriga kapproddbåtar och en 2-årig dito.

Medlemmar i Linköpings Roddklubb poserar inför en bal i egen regi på S...

Enskilt arkiv 167 utgörs av handlingar från Linköpings Roddklubbs verksamhet.

A hint from the world's fair - why not have a "bureau of public comfort" in every large city? / F. Opper.

A hint from the world's fair - why not have a "bureau of public comfor...

Print shows a vignette cartoon with, at center, a place for Republican's to go to commiserate while awaiting the next election with such stalwart Republicans as George F. Edmunds, John Sherman, William M. Evart... more

Gårdsinteriör från kvarteret Byggmästaren i Linköping. Från 1893 till omkring 1901 drev hovfotograf Swen Swensson sin verksamhet i huset närmast till vänster.

Gårdsinteriör från kvarteret Byggmästaren i Linköping. Från 1893 till ...

Gårdsinteriör från kvarteret Byggmästaren i Linköping. Från 1893 till omkring 1901 drev hovfotograf Swen Swensson sin verksamhet i huset närmast till vänster.

Teatervallen 1893.

Teatervallen 1893.

Teatervallen 1893.

Lindbergs Färghandel 1894.Den inrutade parfymavdelningen.Färghandlare Erik Lindberg i kavaj och plommonstop.

Lindbergs Färghandel 1894.Den inrutade parfymavdelningen.Färghandlare ...

Lindbergs Färghandel 1894.Den inrutade parfymavdelningen.Färghandlare Erik Lindberg i kavaj och plommonstop.