PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

seved walther

6,349 media by topicpage 1 of 64
Tanums Station.

Tanums Station.

Tanums Station.

JvmKDAA05367

JvmKDAA05367

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Gsh 18769. Sluten godsvagn. En äldre vagn med träklädd korg och skjutdörrar. Vagnar som den på bilden, var ofta manuellt bromsade och hade en liten plattform med en ratt som skulle dras åt av bromsaren när lokföraren gav signal.

Statens Järnvägar, SJ Gsh 18769. Sluten godsvagn. En äldre vagn med tr...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Scania-Vabis. Statens Järnvägar, SJ buss 25 A linje Dingle - Fjällbacka - Dingle.

Scania-Vabis. Statens Järnvägar, SJ buss 25 A linje Dingle - Fjällback...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Göteborgs hamn. Utsikt över Fiskhamnen och bangården. Ångbåtar. Ånglok.

Göteborgs hamn. Utsikt över Fiskhamnen och bangården. Ångbåtar. Ånglok...

Göteborgs hamn. Utsikt över Fiskhamnen och bangården. Ångbåtar. Ånglok.

Stationen. På spåret väntar ett U-lok med tåg.

Stationen. På spåret väntar ett U-lok med tåg.

Stationen. På spåret väntar ett U-lok med tåg.

Svenska Amerika Linjens Solkryss resenärer till Göteborg för vidare befordran till Afrika och Västindien.Text på vagnen :SAL:s SOL-kryss till AFRIKA & VÄSTINDIEN.RESERVERAD FÖR RESANDE TILL AFRIKA OCH VÄSTINDIEN MED m/s STOCKHOLM.

Svenska Amerika Linjens Solkryss resenärer till Göteborg för vidare be...

Svenska Amerika Linjens Solkryss resenärer till Göteborg för vidare befordran till Afrika och Västindien.Text på vagnen :SAL:s SOL-kryss till AFRIKA & VÄSTINDIEN.RESERVERAD FÖR RESANDE TILL AFRIKA OCH VÄSTINDIE... More

Järnvägsbron över Södertälje kanal.

Järnvägsbron över Södertälje kanal.

Järnvägsbron över Södertälje kanal.

Godsmagasinet i Göteborg.Bildtext: Göteborg Norra

Godsmagasinet i Göteborg.Bildtext: Göteborg Norra

Godsmagasinet i Göteborg.Bildtext: Göteborg Norra

Låktatjåkka hållplats.

Låktatjåkka hållplats.

Låktatjåkka hållplats.

Statens Järnvägar, SJ K3p 3076 vid ringmuren. Loket ägdes av SJ under perioden 1948-1952. Det blev skrotad 1952. Första ägaren var Gotlands Järnvägar och loket hette då lok nummer 5 ”Roma”. Loket tillverkades 1894 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan.

Statens Järnvägar, SJ K3p 3076 vid ringmuren. Loket ägdes av SJ under ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ O-vagn. Omlastning av massaved i Haparanda.

Statens Järnvägar, SJ O-vagn. Omlastning av massaved i Haparanda.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Salong i personvagnen för internationell trafik.

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Salong i personvagnen för internatione...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ C04b 3-dje klassvagn. Ängelholms järnvägsstation.

Statens Järnvägar, SJ C04b 3-dje klassvagn. Ängelholms järnvägsstation...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Odensala stationsbyggnad

Odensala stationsbyggnad

Railway stations in Sweden

Resande med Nordexpressen.Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.

Resande med Nordexpressen.Vagn med text Wagons lits et des grands expr...

Resande med Nordexpressen.Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.

Statens Järnvägar, SJ Gu 42743.  G-vagnar som provisoriskt godsmagasin efter branden vid Göteborgs Norra.

Statens Järnvägar, SJ Gu 42743. G-vagnar som provisoriskt godsmagasin...

Statens Järnvägar, SJ Gu 42743. G-vagnar som provisoriskt godsmagasin efter branden vid Göteborgs Norra.

Hz - v. nr. 64144. Termometer.

Hz - v. nr. 64144. Termometer.

Hz - v. nr. 64144. Termometer.

Volvo LV 192. Lastbil med text Sl ab transport. Livsmedelsaffär i bakgrunden.Godstransport  från dörr till dörr.

Volvo LV 192. Lastbil med text Sl ab transport. Livsmedelsaffär i bakg...

Volvo LV 192. Lastbil med text Sl ab transport. Livsmedelsaffär i bakgrunden.Godstransport från dörr till dörr.

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Salong i personvagnen för internationell trafik.

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Salong i personvagnen för internatione...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Signal för avgång. Statens Järnvägar, SJ B6G-vagnar. Ångloket till vänster är SJ S10 1726.

Signal för avgång. Statens Järnvägar, SJ B6G-vagnar. Ångloket till vän...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Brastad station.

Brastad station.

Railway stations in Sweden

Ånglok vid Sparsör.

Ånglok vid Sparsör.

Ånglok vid Sparsör.

Sperlingsholm kallas även Speringsholm.
Linjebild från Boråstrakten. Skogslandskap.

Linjebild från Boråstrakten. Skogslandskap.

Linjebild från Boråstrakten. Skogslandskap.

Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.Resande med Nordexpressen.

Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.Resande med ...

Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.Resande med Nordexpressen.

Vagn med texten Wagon lits et des grands express europeens.Voiture lits3920Resande med Nordexpressen.

Vagn med texten Wagon lits et des grands express europeens.Voiture lit...

Vagn med texten Wagon lits et des grands express europeens.Voiture lits3920Resande med Nordexpressen.

Riksgränsens station.

Riksgränsens station.

Riksgränsens station.

Packning av väskan inför resan Vi åker tåg. Hemmiljö.

Packning av väskan inför resan Vi åker tåg. Hemmiljö.

Packning av väskan inför resan Vi åker tåg. Hemmiljö.

Resande vid Halmstad Central.

Resande vid Halmstad Central.

Resande vid Halmstad Central.

Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.Resande med Nordexpressen.

Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.Resande med ...

Vagn med text Wagons lits et des grands express europeens.Resande med Nordexpressen.

Järnvägsbron över Södertälje kanal.

Järnvägsbron över Södertälje kanal.

Järnvägsbron över Södertälje kanal.

Interiör av vagn SJ B08f med resande.

Interiör av vagn SJ B08f med resande.

Interiör av vagn SJ B08f med resande.

Haparanda station.

Haparanda station.

Haparanda station.

Statens Järnvägar, SJ Co8cs restaurangvagn.

Statens Järnvägar, SJ Co8cs restaurangvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Odensala stationshus.Skylt  med texten Se upp Två spår.

Odensala stationshus.Skylt med texten Se upp Två spår.

Odensala stationshus.Skylt med texten Se upp Två spår.

Godsmagasinet i Göteborg. Godsvagn SJ Gsh .

Godsmagasinet i Göteborg. Godsvagn SJ Gsh .

Godsmagasinet i Göteborg. Godsvagn SJ Gsh .

Volvo LV 192. Lastbil med text sl ab transport. Livsmedelsaffär i bakgrunden.Godstransport  från dörr till dörr.

Volvo LV 192. Lastbil med text sl ab transport. Livsmedelsaffär i bakg...

Volvo LV 192. Lastbil med text sl ab transport. Livsmedelsaffär i bakgrunden.Godstransport från dörr till dörr.

Personvagn SJ BCo7b 3824. 2-klass sittvagn.

Personvagn SJ BCo7b 3824. 2-klass sittvagn.

Personvagn SJ BCo7b 3824. 2-klass sittvagn.

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Kupé i personvagnen för internationell trafik.

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Kupé i personvagnen för internationell...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Kupé i personvagnen för internationell trafik.

Statens Järnvägar, SJ A03 1246. Kupé i personvagnen för internationell...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Järnvägsbro över Byske älven, 1,5 km söder om Myrheden.

Järnvägsbro över Byske älven, 1,5 km söder om Myrheden.

Järnvägsbro över Byske älven, 1,5 km söder om Myrheden.

Godståg på bron över Skellefteälven på linjen mellan Karsbäcken och Kusfors.

Godståg på bron över Skellefteälven på linjen mellan Karsbäcken och Ku...

Godståg på bron över Skellefteälven på linjen mellan Karsbäcken och Kusfors.

Oljevagn SJ Q12b 503114 Med texten Esso. Mycket eldfarligt.

Oljevagn SJ Q12b 503114 Med texten Esso. Mycket eldfarligt.

Oljevagn SJ Q12b 503114 Med texten Esso. Mycket eldfarligt.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Kupé i salongsvagnen.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Kupé i salongsvagnen.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Wagon-Lits-vagnar växlas in på tågfärjan Malmöhus. Text på vagnen DES WAGON LITS

Wagon-Lits-vagnar växlas in på tågfärjan Malmöhus. Text på vagnen DES ...

Wagon-Lits-vagnar växlas in på tågfärjan Malmöhus. Text på vagnen DES WAGON LITS

Direktvagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direktvagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direktvagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Statens Järnvägar, SJ resebyrå Götgatan, Stockholm

Statens Järnvägar, SJ resebyrå Götgatan, Stockholm

Statens Järnvägar, SJ resebyrå Götgatan, Stockholm

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Oljevagn SJ Q12b 503114 Med texten Esso mycket eldfarligt.

Oljevagn SJ Q12b 503114 Med texten Esso mycket eldfarligt.

Oljevagn SJ Q12b 503114 Med texten Esso mycket eldfarligt.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Direkt vagn Stockholm Centralstation till Hoek van Holland.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

Statens Järnvägar, SJ A03 1412. Salongsvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Kvinna med resväska. Man med cykel. Stationsinspektör.

Kvinna med resväska. Man med cykel. Stationsinspektör.

Kvinna med resväska. Man med cykel. Stationsinspektör.

Tågfärjan Malmöhus i Malmö hamn. Levererades i oktober 1945 till SJ Färjetrafik, Malmö. 1945 insatt mellan Malmö - Köpenhamn.

Tågfärjan Malmöhus i Malmö hamn. Levererades i oktober 1945 till SJ Fä...

Tågfärjan Malmöhus i Malmö hamn. Levererades i oktober 1945 till SJ Färjetrafik, Malmö. 1945 insatt mellan Malmö - Köpenhamn.

Statens Järnvägar, SJ R03 3748, restaurangvagn. Intarsiavägg med motiv från Stockholm och Malmö, skapad av Ewald Dahlskog.

Statens Järnvägar, SJ R03 3748, restaurangvagn. Intarsiavägg med motiv...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 627.

Statens Järnvägar, SJ F 627.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Vid Riksgränsens station.

Vid Riksgränsens station.

Vid Riksgränsens station.

Statens Järnvägar, SJ F 627.

Statens Järnvägar, SJ F 627.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Haparanda station. Motorvagn SJ Y01s på stationen.

Haparanda station. Motorvagn SJ Y01s på stationen.

Haparanda station. Motorvagn SJ Y01s på stationen.

Statens Järnvägar, SJ F 627.

Statens Järnvägar, SJ F 627.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 627.

Statens Järnvägar, SJ F 627.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F-lok. SJ F 627. Nytillverkat 1946.

Statens Järnvägar, SJ F-lok. SJ F 627. Nytillverkat 1946.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ R03, köksinteriör.

Statens Järnvägar, SJ R03, köksinteriör.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Tyfon, signalanordning på ellok littera D.

Tyfon, signalanordning på ellok littera D.

Tyfon, signalanordning på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

Tyfon, signalanordning på ellok littera D.

Tyfon, signalanordning på ellok littera D.

Tyfon, signalanordning på ellok littera D.

Statens Järnvägar, SJ Ds 317. Tyfon och slickepinn, signalanordning på elloket.

Statens Järnvägar, SJ Ds 317. Tyfon och slickepinn, signalanordning på...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Uppehållsmärke och dvärgsignal.

Uppehållsmärke och dvärgsignal.

Uppehållsmärke och dvärgsignal.

Utfartssignal vid Södertälje södra, nuvarande Södertälje hamn.

Utfartssignal vid Södertälje södra, nuvarande Södertälje hamn.

Utfartssignal vid Södertälje södra, nuvarande Södertälje hamn.

Statens Järnvägar, SJ Ds 317 med tyfon och PKB trissisolator.

Statens Järnvägar, SJ Ds 317 med tyfon och PKB trissisolator.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Bestorp station.

Bestorp station.

Railway stations in Sweden

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

PKB med trissisolator och tyfon på ellok littera D.

Bestorp station.

Bestorp station.

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Ds 317. PKB med trissisolator och tyfon på elloket.

Statens Järnvägar, SJ Ds 317. PKB med trissisolator och tyfon på ellok...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Uppehållsmärke.

Uppehållsmärke.

Uppehållsmärke.

E. Blomgren. och P.O. Lindahl.

E. Blomgren. och P.O. Lindahl.

E. Blomgren. och P.O. Lindahl.

Larsson i träverkstad.

Larsson i träverkstad.

Larsson i träverkstad.

Ställverk i Katrineholm.

Ställverk i Katrineholm.

Ställverk i Katrineholm.

Tågbud säljer tidningar i SJ vagn typ Bo5b. Arrangerad bild. En av tidskrifterna i tågbudets väska är Life från 5 september 1949.

Tågbud säljer tidningar i SJ vagn typ Bo5b. Arrangerad bild. En av tid...

Tågbud säljer tidningar i SJ vagn typ Bo5b. Arrangerad bild. En av tidskrifterna i tågbudets väska är Life från 5 september 1949.

Skjukvagn Statens Järnvägar, SJ Bo10 2140.

Skjukvagn Statens Järnvägar, SJ Bo10 2140.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ X0a5 220. Skandiapilen, uppehåll i Korsnsjö, troligen under premiärtur. Motorvagnen tillverkad 1948 ASEA. I drift fram till mitten av 1980-talet.

Statens Järnvägar, SJ X0a5 220. Skandiapilen, uppehåll i Korsnsjö, tro...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Elektrisk ställverk i Uppsala. Detaljer av ställverket ; ställare, del av illuminerad spårplan, ringklockor.

Elektrisk ställverk i Uppsala. Detaljer av ställverket ; ställare, del...

Elektrisk ställverk i Uppsala. Detaljer av ställverket ; ställare, del av illuminerad spårplan, ringklockor.

Elektrisk ställverk i Uppsala.

Elektrisk ställverk i Uppsala.

Elektrisk ställverk i Uppsala.

Generaldirektör Erik Gustaf Johan Upmark vid 100-års minnet av Frykstads Järnväg.

Generaldirektör Erik Gustaf Johan Upmark vid 100-års minnet av Fryksta...

Generaldirektör Erik Gustaf Johan Upmark vid 100-års minnet av Frykstads Järnväg.

Ellok frame vid växel på bangården, Statens Järnvägar, SJ D 335. Loket tillverkades 1935 av ASEA, 1956 fick ny littera SJ Ds 335, skrotat 1979 i Vislanda. Växel med fjädrande dragstång.

Ellok frame vid växel på bangården, Statens Järnvägar, SJ D 335. Loket...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Generaldirektör Erik Gustaf Johan Upmark vid 100-års minnet av Frykstads Järnväg.

Generaldirektör Erik Gustaf Johan Upmark vid 100-års minnet av Fryksta...

Generaldirektör Erik Gustaf Johan Upmark vid 100-års minnet av Frykstads Järnväg.

Ställverk i Upplands Väsby.

Ställverk i Upplands Väsby.

Ställverk i Upplands Väsby.

Indikeringsanordning på plattform för ankommande tåg, samt signaltelefon till ställverk.

Indikeringsanordning på plattform för ankommande tåg, samt signaltelef...

Indikeringsanordning på plattform för ankommande tåg, samt signaltelefon till ställverk.

Försignal med sidotågsväglykta och orienteringsmärke.

Försignal med sidotågsväglykta och orienteringsmärke.

Försignal med sidotågsväglykta och orienteringsmärke.

Statens Järnvägar, SJ sjukvagn, ombyggda SJ Co10.Bildtext: Sjukvagn SJ

Statens Järnvägar, SJ sjukvagn, ombyggda SJ Co10.Bildtext: Sjukvagn SJ

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ Hg 670.

Statens Järnvägar, SJ Hg 670.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Elektrisk ställverk i Uppsala.

Elektrisk ställverk i Uppsala.

Elektrisk ställverk i Uppsala.

Tågbud säljer tidningar i SJ vagn typ Bo5b. Arrangerad bild. En av tidskrifterna i tågbudets väska är Life från 5 september 1949.

Tågbud säljer tidningar i SJ vagn typ Bo5b. Arrangerad bild. En av tid...

Tågbud säljer tidningar i SJ vagn typ Bo5b. Arrangerad bild. En av tidskrifterna i tågbudets väska är Life från 5 september 1949.