The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

settlement pattern

3,255 media by topicpage 1 of 33
Byflaten, Veldre, Ringsaker mot garden Koss med A.G. Skjerpens landhandleri i forgrunn. Tegning av Johan Nordhagen.

Byflaten, Veldre, Ringsaker mot garden Koss med A.G. Skjerpens landhan...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Oversikt over Åshøgda, Ringsaker med Eriksrud landhandleri til venstre, Fremad forsamlingslokale, Mariendal til høyre, Samsal gård i bakgrunn.

Oversikt over Åshøgda, Ringsaker med Eriksrud landhandleri til venstre...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden 24 i Larvik

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden 24 i Larvik

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden 24 i Larvik

Granerud gard, Brumunddal i 1860 årene.

Granerud gard, Brumunddal i 1860 årene.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Nerkvern gard i Brumunddal i 1860-årene.

Nerkvern gard i Brumunddal i 1860-årene.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

NR.843  (13,5x18cm) Odda, Hardanger, Hordaland med kystparti med bebyggelse. Havn med båter og mennesker.

NR.843 (13,5x18cm) Odda, Hardanger, Hordaland med kystparti med bebyg...

NR.843 (13,5x18cm) Odda, Hardanger, Hordaland med kystparti med bebyggelse. Havn med båter og mennesker.

Landskap fra Sæbødalen, Hjørundfjord, Ørsta, dalparti med uthus, hesjer og steingjerder og mennesker som står under et tre.

Landskap fra Sæbødalen, Hjørundfjord, Ørsta, dalparti med uthus, hesje...

Gitt NF 1972 v/ museets fotograf Bergljot Sinding sammen med andre typer materiale, se relaterte objekter (alle gave fra Den Norske Turistforening).

163. Brudeferd, Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Brudepar, samt 3 personer utenfor hus på tun. Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet. (Oppl. fra Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. 1991). Inngår i serie "Norske Prospecter" (no.163) fot. av Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

163. Brudeferd, Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Brudepar...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) prospektserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser).

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer med brud i sentrum på tun med inn- og uthus, med klestørk utover på bakken i bakgrunnen.Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet.

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer ...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) prospektserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser).

NR.16Bergen, utsikt fra Rosenkrantztårnet (tidligere Valkendorfftårnet) mot Tyskebryggen og Vågsbunnen.Fra serie "Norske Prospecter"  fot.av Marcus Selmer, Bergen (1819-1900).

NR.16Bergen, utsikt fra Rosenkrantztårnet (tidligere Valkendorfftårnet...

Gitt NF 1972 v/ museets fotograf Bergljot Sinding sammen med andre typer materiale, se relaterte objekter (alle gave fra Den Norske Turistforening).

Parti fra Oslofjorden. Husklynge i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Parti fra Oslofjorden. Husklynge i forgrunnen.Fra serie norske landska...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

GARDSKART, NORDBRYN, NAVN PÅ JORDENE, ROMEDAL,

GARDSKART, NORDBRYN, NAVN PÅ JORDENE, ROMEDAL,

Collection archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Dating from 1880 to 1980, most items dating from 1900 to 1960.

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gjerder.

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gj...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbygningen. Stabbur til venstre og stall/fjøs til høyre.

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbyg...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Iver Olsen - Parti fra Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Parti fra Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Kjerkgata sett nedenfra og oppover fra hus nr 80 på venstre side.

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, Moelv.

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Bjørgerud gård, Veldre, Ringsaker. Hovedbygning oppført 1870, låven, fjøset og stallen i 1911.

Bjørgerud gård, Veldre, Ringsaker. Hovedbygning oppført 1870, låven, f...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE, ROMEDAL

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

Freberg, tidligere under Nes Prestegård, Hedmark. Poståpneri fra 1864, skysstasjon 1870-74, landhandleri fra 1918.

Freberg, tidligere under Nes Prestegård, Hedmark. Poståpneri fra 1864,...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

EKSTR: GARDSBRUK TRÆTTEBERG, LØTEN

EKSTR: GARDSBRUK TRÆTTEBERG, LØTEN

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Portrett av ung mann i uniform - John E. Narjord, født 1850

Portrett av ung mann i uniform - John E. Narjord, født 1850

Portrett av ung mann i uniform - John E. Narjord, født 1850

Gardstunet på Øvre Skyberg, fra venstre er Oline Skyberg med datter Anna, Hans Skyberg, Agnethe Skyberg, gjeterjente Marie, Ringsaker.

Gardstunet på Øvre Skyberg, fra venstre er Oline Skyberg med datter An...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Høsbjør østre, senere Høsbjør Turisthotell. Alle husene er idag borte. Ble solgt til Høsbjør Turisthotell i 1912. Ringsaker.

Høsbjør østre, senere Høsbjør Turisthotell. Alle husene er idag borte....

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Oversikt Berg store, Brøttum, Ringsaker. Tømte hesjer i forgrunn.

Oversikt Berg store, Brøttum, Ringsaker. Tømte hesjer i forgrunn.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Ytre Rendal orkester. Stiftet 1878.

Ytre Rendal orkester. Stiftet 1878.

Ytre Rendal orkester. Stiftet 1878.

Klevfoss, Ådalsbruk, Løten. Gammelhuset. Kvern og sagbruk. Solgt i 1888 til et selskap som anla A/S Klevfos Cellulose og Papirfabrik. "Gammelhuset ved Svartelva på den tiden da A/S Klevfos ble anlagt. Møllerboligen ligger bakenfor t. v.. T. h. går bygdevegen, dengang langs elva, oppover "Gammmelbakken" og videre forbi Grindstubakken som i dag kalles Klevbakken. I bakgrunnen t. h sees et stort låvelignende hus der Klevbakken er i dag. Det var kull og kokshuset til Aadalsbrug Jernstøperi og Mek. Værksted. "Se artikkel i Lautin, lokalhistorisk årbok for Løten 1976. "Svartelva og Gammelhuset" skrevet av Sigurd Tomter.

Klevfoss, Ådalsbruk, Løten. Gammelhuset. Kvern og sagbruk. Solgt i 188...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Portrett av ung kvinne - Rachel Haarseth 18 aar, Sør Trøndelag, Norge
EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nærmeste uthusene på Vik gård på Tangen 1880. Folkene i vegkanten er ukjente,

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nær...

Collection archive for Stange municipality, Norway. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that ... More

Portrett av eldre ektepar

Portrett av eldre ektepar

Portrett av eldre ektepar

Portrett av mann - Nils Haarseth, Sør Trøndelag, Norge
Eksteriør, hovedbygningen på Ingeberg gård, Gaupen, Ringsaker.

Eksteriør, hovedbygningen på Ingeberg gård, Gaupen, Ringsaker.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Portrett av mann - Ole Johan Nyaas, far til Erling Nyaas

Portrett av mann - Ole Johan Nyaas, far til Erling Nyaas

Portrett av mann - Ole Johan Nyaas, far til Erling Nyaas

Portrett av lensmann Jon Østgaard, Sør Trøndelag, Norge
Vågakallen, Vågan, Nordland. Oversiktsbilde over kystparti med fjellparti i bakgrunnen. Bebyggelse.Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Vågakallen, Vågan, Nordland. Oversiktsbilde over kystparti med fjellpa...

Bildene er fra en serie stereofotografier med norske landskapsmotiver, herav 40 tatt av fotografen Axel Lindahl (1841-1906).

Landskap, oversikt gardsbruk, Ringsaker lille, lønnealle, riksveg 50.

Landskap, oversikt gardsbruk, Ringsaker lille, lønnealle, riksveg 50.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Portrett av to brødre - Ola og Jon Østgård, Nirsen, Dalsbygda

Portrett av to brødre - Ola og Jon Østgård, Nirsen, Dalsbygda

Portrett av to brødre - Ola og Jon Østgård, Nirsen, Dalsbygda

Streiligardane med Rondane i bakgrunnen

Streiligardane med Rondane i bakgrunnen

Streiligardane med Rondane i bakgrunnen

Portrett av kvinne - Ingeborg Bakken, Dalsbygda, Sør Trøndelag, Norge
Jegere med godt utbytte

Jegere med godt utbytte

Jegere med godt utbytte

Portrertt av ung jente

Portrertt av ung jente

Portrertt av ung jente

Eksteriør, gardsbruk. Hjelmstad gård, Ringsaker. Hovedbygning, militærkaserne til offiserer, drengestue med klokketårn, brønnhus. Marie f.1834 og Johannes Hjelmstad f.1832 sitter på krakken, resten er ukjente.

Eksteriør, gardsbruk. Hjelmstad gård, Ringsaker. Hovedbygning, militær...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Internatbygningen på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya. Mye folk og hester.

Internatbygningen på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya. Mye folk og hes...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Portrett av mann. Jørgen Olsen Strømbu (f.1845), utvandret til Amerika i 1866.

Portrett av mann. Jørgen Olsen Strømbu (f.1845), utvandret til Amerika...

Portrett av mann. Jørgen Olsen Strømbu (f.1845), utvandret til Amerika i 1866.

Eksteriør av Helseth, Stavsjø, Hedmark.Med de gamle gardsbygninger.

Eksteriør av Helseth, Stavsjø, Hedmark.Med de gamle gardsbygninger.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Folk og hester oppstillt på Bråstad nedre, Vardal, Oppland.

Folk og hester oppstillt på Bråstad nedre, Vardal, Oppland.

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Eksteriør, hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmark. Vinter. Det eldste kjente bilde av hovedbygningen.

Eksteriør, hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmark. Vinter. Det elds...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør, gardsbruk, Kvernengen før flytting, inntun, folk på tunet, tidligere landhandel. Oline Jevanord med hvitt forkle på trappa. Foran Raustugua står Karen Julie Jevanord gift med baker Kristiansen. Brumunddal stasjon ligger her i dag. Den liile stua til venstre ble flyttet opp i Enga og står der fremdeles

Eksteriør, gardsbruk, Kvernengen før flytting, inntun, folk på tunet, ...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Familiebilde - Haldo M. Rønning og hustru Marit

Familiebilde - Haldo M. Rønning og hustru Marit

Familiebilde - Haldo M. Rønning og hustru Marit

Utsikt mot gårdsplassen på Hovinsholm, Helgøya. Stall og fjøslåve til venstre, låve rett frem, stabbur og uthus til høyre. Lokomobil på plassen. Kan skimte husa på nedlagte gården Kval i bakgrunnen.

Utsikt mot gårdsplassen på Hovinsholm, Helgøya. Stall og fjøslåve til ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Spillemann Anders Haugen med familie foran Haugen nordre, Sør Trøndelag, Norge

Spillemann Anders Haugen med familie foran Haugen nordre, Sør Trøndela...

Spillemann Anders Haugen med familie foran Haugen nordre

Familiebilde. Ingeborg Strømshoved, gift Svensson, med familie

Familiebilde. Ingeborg Strømshoved, gift Svensson, med familie

Familiebilde. Ingeborg Strømshoved, gift Svensson, med familie

Familiebilde - Marit og Johannes Grue, Dalsbygda, med barna Per og Jo

Familiebilde - Marit og Johannes Grue, Dalsbygda, med barna Per og Jo

Familiebilde - Marit og Johannes Grue, Dalsbygda, med barna Per og Jo

Eksteriør, Bergestuen, Bergheim, Veldre. I bakgrunnen pågår bygging av Dovrebanen. Folk i forgrunn.

Eksteriør, Bergestuen, Bergheim, Veldre. I bakgrunnen pågår bygging av...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Familiebilde - Morten Graneng med familie

Familiebilde - Morten Graneng med familie

Familiebilde - Morten Graneng med familie

Portrett av ektepar - Erik (f. 1856) og Ingeborg (f. 1854) Sæther

Portrett av ektepar - Erik (f. 1856) og Ingeborg (f. 1854) Sæther

Portrett av ektepar - Erik (f. 1856) og Ingeborg (f. 1854) Sæther

Familiebilde - Per og Marit Strømsløkken med sønnen Tore, som døde i spanskesyken 1918

Familiebilde - Per og Marit Strømsløkken med sønnen Tore, som døde i s...

Familiebilde - Per og Marit Strømsløkken med sønnen Tore, som døde i spanskesyken 1918

Eksteriør, portstuene på Hoel gård, Nes, Hedmark. Personene er ikke kjent. Bygningene ble bygd før 1875. De ble revet i 1950-åra.

Eksteriør, portstuene på Hoel gård, Nes, Hedmark. Personene er ikke kj...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Gårdplassen på Hovinsholm gård, Helgøya. Hovedbygning. Lokomobil for sag og treskeverk. Låvebru.

Gårdplassen på Hovinsholm gård, Helgøya. Hovedbygning. Lokomobil for s...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Løken østre, Rudshøgda før vegen ble bygd gjennom Løkjedalen, Veldre, Ringsaker.

Løken østre, Rudshøgda før vegen ble bygd gjennom Løkjedalen, Veldre, ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Sjøvoldsætrene sett fra Kotberget. Først Ulsetsetra, bak Gammelvolden, Skrivervolden

Sjøvoldsætrene sett fra Kotberget. Først Ulsetsetra, bak Gammelvolden,...

Sjøvoldsætrene sett fra Kotberget. Først Ulsetsetra, bak Gammelvolden, Skrivervolden

INGEBERGBAKKEN, FØRSTE SKOLESTUE MIDT PÅ BILDET, STEINGJERDE, GRUPPE: 4

INGEBERGBAKKEN, FØRSTE SKOLESTUE MIDT PÅ BILDET, STEINGJERDE, GRUPPE: ...

Collection archive for old Vang municipality. Dating from 1870 to 1980, mostly1900 to 1930.

Eksteriør, Narud gård, Veldre, Ringsaker.

Eksteriør, Narud gård, Veldre, Ringsaker.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Handelstedet Fagernes, Næroset, Ringsaker. Harby's Landhandleri. Landhandleriet opprettet i 1860 av Even Rustaden, kjøpt av Even Olsen i 1868, Chr. Fossen overtok i 1896, Aksel Harby i 1919, Nåværende eier, barnebarn Aksel Harby overtok i 1982. Første del av hovedbygningen er nå midt inne i nåværende hus, da det senere ble påbygd i begge lengderetninger og en andre etasje med loft. Under lagerbygningen lå sildekjelleren, her ble det også oppbevart sirup, lut, salmiakk og andre sterke saker. Bildet er tatt før siste regulering av Næra for Cellulosen i Moelv. Tredemningen som ses i forgrunn ble satt opp etter en avtale med grunneiere langs Næra rundt 1840

Handelstedet Fagernes, Næroset, Ringsaker. Harby's Landhandleri. Landh...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av to damer - Neline Strømshoved (gift med Peder Berg i Amerika) og Kari Sivildal gift Holmen

Portrett av to damer - Neline Strømshoved (gift med Peder Berg i Ameri...

Portrett av to damer - Neline Strømshoved (gift med Peder Berg i Amerika) og Kari Sivildal gift Holmen

Portrett av mann - Simen S. Øren f. 1823

Portrett av mann - Simen S. Øren f. 1823

Portrett av mann - Simen S. Øren f. 1823

Familie - Anne og Hallstein Th. Narbuvoll med barna

Familie - Anne og Hallstein Th. Narbuvoll med barna

Familie - Anne og Hallstein Th. Narbuvoll med barna

Sangkor fra Narjordet med dirigent Amund Nygard

Sangkor fra Narjordet med dirigent Amund Nygard

Sangkor fra Narjordet med dirigent Amund Nygard

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Baker Johs. Johannessens hytte Lia, Jesssnes.

Baker Johs. Johannessens hytte Lia, Jesssnes.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Portrett av ung kvinne

Eksteriør, gardsbruk. Stein gård, Ringsaker. Hovedbygning og stabbur med klokketårn. Mye folk på inntunet.

Eksteriør, gardsbruk. Stein gård, Ringsaker. Hovedbygning og stabbur m...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Gruppebilde. Ungdommer. Hund

Gruppebilde. Ungdommer. Hund

Gruppebilde. Ungdommer. Hund

Gråten, Graaten på Sjusjøen, Gruppe 9 foran størhuset. 7 budeier fra Brøttum, strikketøy, bunding, skaut, sjal. Bak t.v. Johannes Bråten, Even Gråten f. 1874.

Gråten, Graaten på Sjusjøen, Gruppe 9 foran størhuset. 7 budeier fra B...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Ungdom på Narbuvoll, to søskenflokker.

Ungdom på Narbuvoll, to søskenflokker.

Ungdom på Narbuvoll, to søskenflokker.

Eksteriør, hus i sveitserstil, gardstun, Holo midtre, Gaupen, Ringsaker. Musiker Lars Holo var født i bygning til høyre.

Eksteriør, hus i sveitserstil, gardstun, Holo midtre, Gaupen, Ringsake...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Oversikt, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

Oversikt, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Portrett av mann - Jon Østgård, Nirsen, Dalsbygda

Portrett av mann - Jon Østgård, Nirsen, Dalsbygda

Portrett av mann - Jon Østgård, Nirsen, Dalsbygda

Gardsbruk. Eide søndre, Tolga. Lars N. Eide (f. 1838), Marit Eide (f.1855), Elline Eide (f.1879), Gea Eide

Gardsbruk. Eide søndre, Tolga. Lars N. Eide (f. 1838), Marit Eide (f.1...

Gardsbruk. Eide søndre, Tolga. Lars N. Eide (f. 1838), Marit Eide (f.1855), Elline Eide (f.1879), Gea Eide

Beitende kuer på Mo gård, Moelv, Ringsaker. Hovedbygning. Vippebrønn.

Beitende kuer på Mo gård, Moelv, Ringsaker. Hovedbygning. Vippebrønn.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Bolighus, ukjent sted, med panelt gavlside med steinvegger bygget inn mot fjellvegg. To jenter står utenfor, den ene med en paraply i hånda.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Bolighus, ukjent sted, med panelt gavlside med steinvegger bygget inn ...

The series of photographs is taken by Professor of Zoology, Robert Collett (1842-1913), eldest son of P.J. and Camilla Collett.

Familiebilde, Slettan i Hodalen.

Familiebilde, Slettan i Hodalen.

Familiebilde, Slettan i Hodalen.

Eksteriør, Simenstad gård, Veldre, Ringsaker. Sett fra syd-vest.

Eksteriør, Simenstad gård, Veldre, Ringsaker. Sett fra syd-vest.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Gruppebilde - menn - søndagslesning

Gruppebilde - menn - søndagslesning

Gruppebilde - menn - søndagslesning

INTERIØR: BOLIG, BJØRBY, STUE, PEDER STORBERGET LESER VED BORD, MATHEA ANDERSDATTER SLAGSVOLD

INTERIØR: BOLIG, BJØRBY, STUE, PEDER STORBERGET LESER VED BORD, MATHEA...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

Eksteriør gardsbruk. Helgeby, Nes, Hedmark. Hovedbygning og føderådsbygning. Hus for vannpost i forgrunn. Ved skigarden er Anna (1869-1934) og Syverine Helgeby (1866-1923).

Eksteriør gardsbruk. Helgeby, Nes, Hedmark. Hovedbygning og føderådsby...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

EKSTERIØR: BOLIG, BJØRBY HUS MED VERANDA, LØKENKVÆRN, PÅ VERANDA: MATHEA ANDERSDATTER SLAGSVOLD, PEDER STORBERGET

EKSTERIØR: BOLIG, BJØRBY HUS MED VERANDA, LØKENKVÆRN, PÅ VERANDA: MATH...

Collection archive for Stange municipality, Norway. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that ... More

Størhus på Hynna seter, Sjusjøen. Telemarksku og hest. Fra venstre er Christian Berg (1846-1902), Karen Berg (1842-1902), Agnes Berg (1882-1922), Ragnhild Alseth f.1872, Marthinius Berg (1879-1954). Berghøy, Sjusjøen.

Størhus på Hynna seter, Sjusjøen. Telemarksku og hest. Fra venstre er ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Området rundt Ringsaker kirke og prestegården. Ringstrand gamlehjem i forgrunnen. Brygge for Mjsøbåter.

Området rundt Ringsaker kirke og prestegården. Ringstrand gamlehjem i ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

OVERSIKT GARDSTUN RINGNES GÅRD, OTTESTAD, CA 1895.

OVERSIKT GARDSTUN RINGNES GÅRD, OTTESTAD, CA 1895.

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

Eksteriør, Grini gard, Veldre, Ringsaker.

Eksteriør, Grini gard, Veldre, Ringsaker.

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Eksteriør gardsbruk. Bjørnstad, Nes, Hedmark. Gården som den var da Simen Storlien (1873-1940) overtok gården.

Eksteriør gardsbruk. Bjørnstad, Nes, Hedmark. Gården som den var da Si...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Previous

of 33

Next