PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sea crow

300 media by topicpage 1 of 3
Foto av foto hos skeppsbyggmästare Bertil Larsson, Sjötorp.Arbetarna på Sjötorps varv på 1890-talet.

Foto av foto hos skeppsbyggmästare Bertil Larsson, Sjötorp.Arbetarna p...

Foto av foto hos skeppsbyggmästare Bertil Larsson, Sjötorp.Arbetarna på Sjötorps varv på 1890-talet.

Stenhuggeriet, stenurna.

Stenhuggeriet, stenurna.

Stenhuggeriet, stenurna.

Sjötorp, Marka. Offersten endast delvis framgrävd, trolig takhäll till stenåldersgrav eller megalitgrav. Söder om gården.

Sjötorp, Marka. Offersten endast delvis framgrävd, trolig takhäll till...

Sjötorp, Marka. Offersten endast delvis framgrävd, trolig takhäll till stenåldersgrav eller megalitgrav. Söder om gården.

Sjötorp, Marka. Offersten endast delvis framgrävd, trolig takhäll till stenåldersgrav eller megalitgrav. Söder om gården.

Sjötorp, Marka. Offersten endast delvis framgrävd, trolig takhäll till...

Sjötorp, Marka. Offersten endast delvis framgrävd, trolig takhäll till stenåldersgrav eller megalitgrav. Söder om gården.

Göta Kanal. Ångbåten Venus i bassinen mellan första och andra slussen i Sjötorp.

Göta Kanal. Ångbåten Venus i bassinen mellan första och andra slussen ...

Göta Kanal. Ångbåten Venus i bassinen mellan första och andra slussen i Sjötorp.

Grupp 7 herrar, jakthund med valpar.
N.O. Lundborg, Drottninggatan 30, Örebro.

Grupp 7 herrar, jakthund med valpar. N.O. Lundborg, Drottninggatan 30,...

Grupp 7 herrar, jakthund med valpar. N.O. Lundborg, Drottninggatan 30, Örebro.

Sjötorp, sommarvilla.
N.O. Lundborg, Drottninggatan 30, Örebro.

Sjötorp, sommarvilla. N.O. Lundborg, Drottninggatan 30, Örebro.

Sjötorp, sommarvilla. N.O. Lundborg, Drottninggatan 30, Örebro.

Vid Sjötorp.

Vid Sjötorp.

Vid Sjötorp.

Gökotta i Sjötorp, tältet.

Gökotta i Sjötorp, tältet.

Gökotta i Sjötorp, tältet.

Gökotta i Sjötorp, Beda och jag.

Gökotta i Sjötorp, Beda och jag.

Gökotta i Sjötorp, Beda och jag.

Gökotta i Sjötorp, stenen.

Gökotta i Sjötorp, stenen.

Gökotta i Sjötorp, stenen.

Gökotta i Sjötorp, på stenen.

Gökotta i Sjötorp, på stenen.

Gökotta i Sjötorp, på stenen.

Gökotta i Sjötorp, i båten.

Gökotta i Sjötorp, i båten.

Gökotta i Sjötorp, i båten.

POLSTJERNAN

POLSTJERNAN

POLSTJERNAN

POLSTJÄRNAN

POLSTJÄRNAN

POLSTJÄRNAN

Vy över Sjötorp.

Vy över Sjötorp.

Vy över Sjötorp.

No 195. Parti från Sjötorp, Göta kanal. Ångbåten Ceres.

No 195. Parti från Sjötorp, Göta kanal. Ångbåten Ceres.

No 195. Parti från Sjötorp, Göta kanal. Ångbåten Ceres.

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till".

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till".

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till".

Sjötorps varv.Interiör av "spantplanen". På golvet "ströna" ("ett strö= en kloss).

Sjötorps varv.Interiör av "spantplanen". På golvet "ströna" ("ett strö...

Sjötorps varv.Interiör av "spantplanen". På golvet "ströna" ("ett strö= en kloss).

Sjötorps varv.Den gamla, numera ej använda smedjan. I bakgrunden gamla baskistan.

Sjötorps varv.Den gamla, numera ej använda smedjan. I bakgrunden gamla...

Sjötorps varv.Den gamla, numera ej använda smedjan. I bakgrunden gamla baskistan.

Fo30097A

Fo30097A

Fo30097A

"Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan spikas.

"Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg unde...

"Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan spikas.

Sjötorps varv.Skrädning av furustock till förstäv till isländsk fiskebåt under byggnad. Arbetsmomentet kallas "att kipa ur".

Sjötorps varv.Skrädning av furustock till förstäv till isländsk fiskeb...

Sjötorps varv.Skrädning av furustock till förstäv till isländsk fiskebåt under byggnad. Arbetsmomentet kallas "att kipa ur".

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

"Sätta bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordet pressas in med hjälp av en "bändhake" och fästes med tvingar.

"Sätta bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggna...

"Sätta bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordet pressas in med hjälp av en "bändhake" och fästes med tvingar.

F2453

F2453

F2453

Sjötorps varv.Virkesupplaget.

Sjötorps varv.Virkesupplaget.

Sjötorps varv.Virkesupplaget.

Sjötorps varv. Parti av varvsområdet. I bakgrunden 2-m-skonaren Maria av Mariestad under utdockning.

Sjötorps varv. Parti av varvsområdet. I bakgrunden 2-m-skonaren Maria ...

Sjötorps varv. Parti av varvsområdet. I bakgrunden 2-m-skonaren Maria av Mariestad under utdockning.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

F2327

F2327

F2327

F2012

F2012

F2012

Sjötorps varv.Torrdocka, byggd 1820, med bl.a. 2-m-skonaren Maria av Mariestad

Sjötorps varv.Torrdocka, byggd 1820, med bl.a. 2-m-skonaren Maria av M...

Sjötorps varv.Torrdocka, byggd 1820, med bl.a. 2-m-skonaren Maria av Mariestad

Sjötorps varv. Kajen

Sjötorps varv. Kajen

Sjötorps varv. Kajen

Sjötorps varv Juli 1945.

Sjötorps varv Juli 1945.

Sjötorps varv Juli 1945.

F2463

F2463

F2463

F2015

F2015

F2015

Foto juli 1945

Foto juli 1945

Foto juli 1945

Sjötorps varv. Halvfärdigt kompositbygge, avsett som beredskapsarbete inom varvet.

Sjötorps varv. Halvfärdigt kompositbygge, avsett som beredskapsarbete ...

Sjötorps varv. Halvfärdigt kompositbygge, avsett som beredskapsarbete inom varvet.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad.

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

F2323

F2323

F2323

Fo48686AF

Fo48686AF

Fo48686AF

Sjötorps varv.Redskap använda vid drivning. Drevkyla kallas i Sjötorp alltid "drevklubba".

Sjötorps varv.Redskap använda vid drivning. Drevkyla kallas i Sjötorp ...

Sjötorps varv.Redskap använda vid drivning. Drevkyla kallas i Sjötorp alltid "drevklubba".

Sjötorps varv. I bakgrunden upplagt tonnage, till vänster i förgrunden kajen.

Sjötorps varv. I bakgrunden upplagt tonnage, till vänster i förgrunden...

Sjötorps varv. I bakgrunden upplagt tonnage, till vänster i förgrunden kajen.

F1833

F1833

F1833

Fo48685AF

Fo48685AF

Fo48685AF

Sjötorps varv.Tillverkning av frihultar hos slussvakten Bertil Frigren, Sjötorp, sluss I. Rickard Larsson barkar virket.
Sjötorps varv.Tillverkning av frihultar hos slussvakten Bertil Frigren, Sjötorp, sluss I. Borrning av hålet.
2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

Sjötorps varv.Tillverkning av frihultar hos slussvakten Bertil Frigren, Sjötorp, sluss I. Borrning av hålet.
Sjötorps varv.Virkesupplaget.

Sjötorps varv.Virkesupplaget.

Sjötorps varv.Virkesupplaget.

F2337

F2337

F2337

F2466

F2466

F2466

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

2-mast.Motorskonare

Utdockning ur torrdockan, byggd 1820.

Utdockning ur torrdockan, byggd 1820.

Utdockning ur torrdockan, byggd 1820.

Ledfyr bredvid sluss i Sjötorp

Ledfyr bredvid sluss i Sjötorp

Ledfyr bredvid sluss i Sjötorp

Sjötorps varv.Sjökapten Ture ÖstbergGöteborg.

Sjötorps varv.Sjökapten Ture ÖstbergGöteborg.

Sjötorps varv.Sjökapten Ture ÖstbergGöteborg.

Sjötorps varv."Sätta till en bordvägsgång" på backen till isländskt fiskefartyg under byggnad. Den islagna spiken "purras" med "pur".

Sjötorps varv."Sätta till en bordvägsgång" på backen till isländskt fi...

Sjötorps varv."Sätta till en bordvägsgång" på backen till isländskt fiskefartyg under byggnad. Den islagna spiken "purras" med "pur".

F1817

F1817

F1817

F2467

F2467

F2467

Sjötorps varv.Skrädning av ekstock till akterstäv- "hjärtstock"- till isländsk fiskebåt under byggnad. Yxorna äro s.k. hjärtumsyxor, större typen. (se foto av sådan under Frihultstillverkning).

Sjötorps varv.Skrädning av ekstock till akterstäv- "hjärtstock"- till ...

Sjötorps varv.Skrädning av ekstock till akterstäv- "hjärtstock"- till isländsk fiskebåt under byggnad. Yxorna äro s.k. hjärtumsyxor, större typen. (se foto av sådan under Frihultstillverkning).

Kajen Sjötorps varv

Kajen Sjötorps varv

Kajen Sjötorps varv

Fo163006A

Fo163006A

Fo163006A

Lastfartyget JOHN ERIKSON vid sluss i Sjötorp längs Göta kanal. I bakgrunden en ledfyr.

Lastfartyget JOHN ERIKSON vid sluss i Sjötorp längs Göta kanal. I bakg...

Lastfartyget JOHN ERIKSON vid sluss i Sjötorp längs Göta kanal. I bakgrunden en ledfyr.

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Sedan bordet pressats in med hjälp av en "bändhake" och fästs med tvingar slås en "hake" in i spantet, varefter bordet "jagas" med hjälp av kilar, som drivas in mellan "haken" och underliggande bord och pressar detta ned mot bordet därunder.

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under b...

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Sedan bordet pressats in med hjälp av en "bändhake" och fästs med tvingar slås en "hake" in i spantet, varefter bordet "jagas" med h... More

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till". Kanterna på "bjälkvägen" mallhuggas.

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till". Kanterna på "b...

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till". Kanterna på "bjälkvägen" mallhuggas.

Sjötorps varv.Förre kvartersmannen vid sjötorpsvarv, Gustav Adolf Larsson, född den 4 aug. 1870 i sjötorp. Larsson började arbeta på Sjötorps varv 1882. Åren 1897-1898 var han anställd i Halmstad hos en dansk varvsägare Franzén. Åren 1899-1900 tjänstgjorde han hos Plym vid Liljeholmen och därefter mellan åren 1900- 1 jan. 1944 vid Sjötorps varv. Larssons far, död omkr. 1869 var i tjänst hos dåvarande ägaren av Sjötorps varv, Johannes Larsson, dit han kom från annan ort.

Sjötorps varv.Förre kvartersmannen vid sjötorpsvarv, Gustav Adolf Lars...

Sjötorps varv.Förre kvartersmannen vid sjötorpsvarv, Gustav Adolf Larsson, född den 4 aug. 1870 i sjötorp. Larsson började arbeta på Sjötorps varv 1882. Åren 1897-1898 var han anställd i Halmstad hos en dansk v... More

Fo163003A

Fo163003A

Fo163003A

Sjötorps varv.Drivning av isländskt fiskefartyg under byggnad.

Sjötorps varv.Drivning av isländskt fiskefartyg under byggnad.

Sjötorps varv.Drivning av isländskt fiskefartyg under byggnad.

Lastångfartyget VIEILLE MONTAGNE IV.

Lastångfartyget VIEILLE MONTAGNE IV.

Lastångfartyget VIEILLE MONTAGNE IV.

Avloppet till torrdockan, byggd 1820. T.v i bakgrunden gamla baskistan och smedjan, numera ej använda.

Avloppet till torrdockan, byggd 1820. T.v i bakgrunden gamla baskistan...

Avloppet till torrdockan, byggd 1820. T.v i bakgrunden gamla baskistan och smedjan, numera ej använda.

Sjötorps varv torrdockan.Utdockning ur torrdockan, byggd 1820.

Sjötorps varv torrdockan.Utdockning ur torrdockan, byggd 1820.

Sjötorps varv torrdockan.Utdockning ur torrdockan, byggd 1820.

Fo66928AF

Fo66928AF

Fo66928AF

F1779

F1779

F1779

F2480

F2480

F2480

Sjötorps varv. Mekaniska verkstaden.

Sjötorps varv. Mekaniska verkstaden.

Sjötorps varv. Mekaniska verkstaden.

Lastmotorfartyget FENGERSFORS ex BUTERUD

Lastmotorfartyget FENGERSFORS ex BUTERUD

Lastmotorfartyget FENGERSFORS ex BUTERUD

Sjötorps varv.Spinning av drev av rysk hampa.

Sjötorps varv.Spinning av drev av rysk hampa.

Sjötorps varv.Spinning av drev av rysk hampa.

Sjötorps varv.

Sjötorps varv.

Sjötorps varv.

Sjötorps varv."Sätta till en bordvägsgång" på backen till isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan borras för spikning.

Sjötorps varv."Sätta till en bordvägsgång" på backen till isländskt fi...

Sjötorps varv."Sätta till en bordvägsgång" på backen till isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan borras för spikning.

Sjötorps varv.Tillsågning av häckplanka för isländskt fiskefartyg.

Sjötorps varv.Tillsågning av häckplanka för isländskt fiskefartyg.

Sjötorps varv.Tillsågning av häckplanka för isländskt fiskefartyg.

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan borras.

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under b...

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan borras.

Sjötorps varvVästergötland."Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordet pressas in med hjälp av en "Bändhake" och fästes med tvingar.

Sjötorps varvVästergötland."Sätta till en bordvägsgång" på backen till...

Sjötorps varvVästergötland."Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordet pressas in med hjälp av en "Bändhake" och fästes med tvingar.

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till".Med "mallstocken" (ställbar vinkel) har "skeven" tagits ut mot bordläggningen och överförts på Plankans kanter.

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till".Med "mallstocke...

Sjötorps varv."Bjälkväggen" (balkvägarna) "lagas till".Med "mallstocken" (ställbar vinkel) har "skeven" tagits ut mot bordläggningen och överförts på Plankans kanter.

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad."Bjälkvägen" (balkvägarna) "lagas till".

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad."Bjälkvägen" (balkvägarn...

Sjötorps varv.Isländsk fiskebåt under byggnad."Bjälkvägen" (balkvägarna) "lagas till".

F1934

F1934

F1934

Sjötorps varv. Halvfärdigt kompositbygge, avsett som beredskapsarbete inom varvet.

Sjötorps varv. Halvfärdigt kompositbygge, avsett som beredskapsarbete ...

Sjötorps varv. Halvfärdigt kompositbygge, avsett som beredskapsarbete inom varvet.

Sjötorps varv.Tillverkning av frihultar hos slussvakten Bertil Frigren, Sjötorp, sluss I. Rickard Larsson barkar virket.
Sjötorps varv.Tillverkning av frihultar hos slussvakten Bertil Frigren, Sjötorp, sluss I. Borrning av hålet.
Sjötorps varv.Tillverkning av frihultar hos slussvakten Bertil Frigren, Sjötorp, sluss I. De olika typerna av frihultar som tillverkades av Frigren. En är ännu obearbetad.
F1825

F1825

F1825

F1824

F1824

F1824

Sjötorps varv.Spinning av drev av rysk hampa.

Sjötorps varv.Spinning av drev av rysk hampa.

Sjötorps varv.Spinning av drev av rysk hampa.

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan spikas, sedan fästs den i läge med tvingar och "jagats".

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under b...

"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordplankan spikas, sedan fästs den i läge med tvingar och "jagats".

Isländsk fiskebåt under byggnad.

Isländsk fiskebåt under byggnad.

Isländsk fiskebåt under byggnad.

F2490

F2490

F2490

Sjötorps varv.Drivning av isländskt fiskefartyg under byggnad.

Sjötorps varv.Drivning av isländskt fiskefartyg under byggnad.

Sjötorps varv.Drivning av isländskt fiskefartyg under byggnad.

S-foto 2225

S-foto 2225

S-foto 2225