PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

schoone

209 media by topicpage 1 of 3
architecture from "De Residentie in afbeeldingen. Album van schoone gezigten, voorname, gebouwen, enz. in enom's Gravenhage, naar ne natuur geteekend ... door G. J. Bos ... Met bijschriften van T. van W"

architecture from "De Residentie in afbeeldingen. Album van schoone ge...

This image has been taken from scan 000130 from "De Residentie in afbeeldingen. Album van schoone gezigten, voorname, gebouwen, enz. in enom's Gravenhage, naar ne natuur geteekend ... door G. J. Bos ... Met bij... more