The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

roros bergstad

641 media by topicpage 1 of 7
Iver Olsen - Maleri i Røros Kirke., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Maleri i Røros Kirke., Sør Trøndelag, Norge

Irgensepitafiet som henger bak altertavla i Røros kirke. Bilde er trolig malt i Nederland eller Nord-Tyskland før 1694.

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros Kirke, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros Kirke, Sør Trøndelag, Norge

Arbeiderne ved norske bergverk var fritatt fra militærtjeneste. Under Gyldenløvefeiden i 1675 ble bergarbeiderne på Røros organisert i et frivillig bergkorps for å forsvare verdiene ved verket. Bergkorpset ble ... More

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Tr...

Forretninga er også kalt Leigh-bua, etter den første forretningsdrivende i gården Morten Leigh, som kjøpte gården i 1806. Magnus Engzelius ble kompanjong i firmaet i 1820, og tok etter hvert over drifta.

Iver Olsen - Reservemagasinet i Storgjellen på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Reservemagasinet i Storgjellen på Røros, Sør Trøndelag, N...

Røros Kobberverk hadde et magasinbygg ved øvre kirkegård. Dette ble flyttet til Madame Leighs haga i Storgjellen i 1822. I 1852 ble det bygget nytt reservemagasin på Madame Leighs haga i Storgjellen. Det er det... More

Iver Olsen - Begravelse i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Elg i gårdsrom på Flanderborg på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør Røros kirke
Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par k...

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Sentrumsbebyggelse på Røros. Bilde tatt ved nedre bru i Stigersveien, mot Lorentz Lossius gate (Elvegata).
Iver Olsen - Gård øverst i Mørkstugata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Spjell-Stuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum, Sør Tr...

Gården har navn etter en av de første eierne; Ole Reimers. Han satte antakelig opp hus her i 1770-åra.

Iver Olsen - Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros, S...

Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården til venstre

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården ti...

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården til venstre

Iver Olsen - Butikkinteriør fra Skanckes forretning på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Iver Olsen - Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Iver Olsen - Hovedbygning Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på Røros.

Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på R...

Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på Røros.

Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Iver Olsen - Peder Hiorts gravkapell på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Peder Hiorts gravkapell på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Dette kapellet stod fedig omtrent samtidig som Røroskirka i 1784. Kapellet ble bygget av verksdirektør Peder Hiort, som flyttet sine slektninger dit. Levningene av Peder Hiort ligger balsamert her.

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Guldals gate opp til høyre.

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Gul...

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Guldals gate opp til høyre.

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergmannsgata på Røros

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergman...

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergmannsgata på Røros

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høyre side.

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høy...

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høyre side.

Iver Olsen - Interiørfoto fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Konfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Aasengården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Aasengården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Aasengården er Bergstadens eldste gård. Den ble ryddet og bygd av Hans Olsen Aasen, som i følge sagnet fant koppermalmen på Storwartz.

Iver Olsen - Trehusbebyggelse i Tufta på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Forretningsgård i Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Forretningsgård i Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Tekst på skiltet: Chr. O. Solli. Farver & Trykker. Udvalg af Bomulds garn i alle Kolører.

Iver Olsen - Uthusrekke Bredalsgården, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Uthusrekke Bredalsgården, Røros sentrum, Sør Trøndelag, N...

Firmaet Engzelius hadde garveri i bygningene en periode.

Iver Olsen - Interiørbilde fra kontor hoe firmaet Engzélius, Sør Trøndelag, Norge
Arbeid med reinsdyrflokk ved Slegghaugen på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bilde av skinnhaugen ved Røros Stasjon., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bilde av skinnhaugen ved Røros Stasjon., Sør Trøndelag, N...

I bakgrunnen, midt i bildet, sees Engzelius' kornmagasin.

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros

Iver Olsen - Bokk-stuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru., Sør Trøndelag, Norge

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru., Sør Trøndelag, ...

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru.

Iver Olsen - 50-årskonfirmanter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Alter og altertavle i Røros kirke., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke., Sør Trøndelag, Norge
Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakgrunnen, Sør Trøndelag, Norge

Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakg...

Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakgrunnen

Iver Olsen - Forretningsgård i Kjerkgata, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Røros sentrum sett fra sør, fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen.

Røros sentrum sett fra sør, fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen.

Røros sentrum sett fra sør, fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen.

Gård på Harald Sohlbergs plass på Røros. Helt til venstre i bildet sees en trafokiosk i enden av Spell-Olaveien

Gård på Harald Sohlbergs plass på Røros. Helt til venstre i bildet see...

Gård på Harald Sohlbergs plass på Røros. Helt til venstre i bildet sees en trafokiosk i enden av Spell-Olaveien

Iver Olsen - Bygård i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bygård i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bredalsgården i Bergmannsgata. Postverket har leid lokaler i gården i to perioder, med kontorer og ekspedisjon i første etasje og leilighet for postmesteren i annen.

Iver Olsen - Vielse i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gård i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Laftet hovedbygning i Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Laftet hovedbygning i Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, ...

Huset er revet, uvisst når. Abraham Sandnes leide huset en periode hvor han produserte gravstøtter.

Iver Olsen - 50-årskonfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Fra kontoravdelingen ved forretningen Engzelius på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Fra kontoravdelingen ved forretningen Engzelius på Røros, Sør Trøndela...

Fra kontoravdelingen ved forretningen Engzelius på Røros

Arbeid med reinsdyrflokk ved Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Arbeid med reinsdyrflokk ved Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Arbeid med reinsdyrflokk ved Gjettjønna på Røros

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Bilde av gammel bebyggelse: Hartz-gaarden på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde av gammel bebyggelse: Hartz-gaarden på Røros, Sør Trøndelag, Nor...

Bilde av gammel bebyggelse: Hartz-gaarden på Røros

Røros sentrum sett fra Aasgjerdet. Aasengården i forgrunnen, Sør Trøndelag, Norge

Røros sentrum sett fra Aasgjerdet. Aasengården i forgrunnen, Sør Trønd...

Røros sentrum sett fra Aasgjerdet. Aasengården i forgrunnen

Iver Olsen - Løssistuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gård på Hauan på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Øvre bru med gårdsbebyggelsen Bruenden og Aspåsgården, Sør Trøndelag, Norge

Øvre bru med gårdsbebyggelsen Bruenden og Aspåsgården, Sør Trøndelag, ...

Øvre bru med gårdsbebyggelsen Bruenden og Aspåsgården

Elg i gårdsrom på Flanderborg på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gammel bebyggelse med fjøs, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Fasade skolebygning, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Fasade skolebygning, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Skolebygninga som ble satt opp 1799 var en gave fra jomfru Catharina Borchgrevink. Bygget kom til å huse allmueskolen, middelskolen og realskolen i over 150 år. Huset kalles Raukassa.

Iver Olsen - Interiør banklokale, Røros Sparebank, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Landskap og mennesker ved Hittersjøen, Sør Trøndelag, Norge
Arbeid med reinsflokk på Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Arbeid med reinsflokk på Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Reinsflokk samla på Gjettjønna. Bebyggelsen på Øra sees i bakgrunnen. Kjerka og smeltehytta skimtes i bakerst til høyre i bildet.

Iver Olsen - Festmiddag i lokstallen på Røros jernbanestasjon, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Festmiddag i lokstallen på Røros jernbanestasjon, Sør Trø...

Johan og Anna Marie Falkberget som gjest under en festmiddag på jernbanestasjonen på Røros.

Iver Olsen - Interiørbilde fra en fullsatt Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Bebyggelse på Harald Sohlbergs plass, også kalt Korsveien, på Røros

Bebyggelse på Harald Sohlbergs plass, også kalt Korsveien, på Røros

Dette krysset blir kalt Korsveien. Opp til venstre går Metlingsbakken (Spell-Olaveien). Dette var tidligere veien til Trondheim. Rett fram i krysset går Svenskveien, og som veiskiltet angir, veien sørover mot T... More

Iver Olsen - Begravelse i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Konfirmasjonsgudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bergstaden Røros sett fra sør, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bergstaden Røros sett fra sør, Sør Trøndelag, Norge

I forgrunnen sees brua over Håelva og videre veien gjennom Øra og opp i sentrum. Bebyggelsen på Øra sentralt i bildet. I bakgrunnen kjerka og smeltehytta.

Iver Olsen - Gårdsrom, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Parti fra Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Parti fra Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Leigh-gården midt i bildet på venstre side av gata.

Arbeid med reinsdyrflokk ved Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Arbeid med reinsdyrflokk ved Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Arbeid med reinsdyrflokk ved Gjettjønna på Røros

Iver Olsen - 50-årskonfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Gårdsrommet i Direktørgården på Røros. Sangerhuset til høyre i bildet.

Gårdsrommet i Direktørgården på Røros. Sangerhuset til høyre i bildet.

Gårdsrommet i Direktørgården på Røros. Sangerhuset til høyre i bildet.

Iver Olsen - Konfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gravkapell i Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Forretningsgården Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Forretningsgården Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Trønde...

Forretningsgården Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros

Iver Olsen - Konfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bjørnstruphagaen på Øra på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Landskapsbilde tatt ved Kvitsandhage på Røros. Utsikt over Gjettjønna, Egga og Gjøsvika

Landskapsbilde tatt ved Kvitsandhage på Røros. Utsikt over Gjettjønna,...

Landskapsbilde tatt ved Kvitsandhage på Røros. Utsikt over Gjettjønna, Egga og Gjøsvika

Iver Olsen - Bredalsgården på Røros. Gårdsrom med driftsbygninger, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gård i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Prospekt over Doktortjønna med omliggende hagaer, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Prospekt over Doktortjønna med omliggende hagaer, Sør Trø...

Båthuset til venstre på bildet tilhørte familiene Engzelius og Schultze.

Iver Olsen - Hyttklokka og Hyttstuggu sett fra Malmplassen, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Butikkinteriør fra Røros, Sør Trøndelag, Norge
Oversikt over Røros bergstad fra Slegghaugen, med Kurantgården å forgrunnen. Kjerka i bakgrunnen

Oversikt over Røros bergstad fra Slegghaugen, med Kurantgården å forgr...

Oversikt over Røros bergstad fra Slegghaugen, med Kurantgården å forgrunnen. Kjerka i bakgrunnen

Mørkstugata og Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Mørkstugata og Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bildet tatt fra nederst i Mørkstugata og nedover Bergmannsgata. Nederst i Bergmannsgata sees vannposten midt i gata.

Iver Olsen - Folkemengde i Kjerkgata under Rørosmartnan, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Folkemengde i Kjerkgata under Rørosmartnan, Sør Trøndelag...

Bildet tatt nedover Kjerkgata. Til venstre sees tydelig gården hvor baker Peder J. Haanæs / Haanes drev bakeriet sitt fra 1868. Bakeriet var i drift på samme sted til i 1969. Til høyre ses Lars Skanckes lokaler... More

Iver Olsen - Parti fra Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Parti fra Kjerkgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Kjerkgata sett nedenfra og oppover fra hus nr 80 på venstre side.

Kjerkgata på Røros rundt 1870. Bebyggelse på begge sider av gata sett oppover mot kjerka.

Kjerkgata på Røros rundt 1870. Bebyggelse på begge sider av gata sett ...

Kjerkgata på Røros rundt 1870. Bebyggelse på begge sider av gata sett oppover mot kjerka.

Bebyggelse og gateløp i Bergmannsgata på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Bebyggelse og gateløp i Bergmannsgata på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Til høyre i bilde sees vannposten. Vannpostene av denne typen ble erstattet med nye vannposter i 1882. Utenfor Direktørgården, som ligger for enden av gata, står et skilderhus.

Previous

of 7

Next