The World's Largest Public Domain Media Search Engine

ritning

862 media by topicpage 1 of 9
Ritning av John Ericssons ångbrandspruta 1841.

Ritning av John Ericssons ångbrandspruta 1841.

Ritning av John Ericssons ångbrandspruta 1841. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Skioptikonbild med motiv av ritning av flygplan, Rumpler-Taube.

Skioptikonbild med motiv av ritning av flygplan, Rumpler-Taube.

Skioptikonbild med motiv av ritning av flygplan, Rumpler-Taube. Public domain scan of aircraft design drawing, technical diagram, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Riting - rådhuset i Uppsala, före 1914

Riting - rådhuset i Uppsala, före 1914

Riting - rådhuset i Uppsala, före 1914 Public domain image of 17th-18th-century architecture, palace, castle, historical city building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

HJ "Covered Goods Wagon" - Public domain portrait drawing

HJ "Covered Goods Wagon" - Public domain portrait drawing

HJ "Covered Goods Wagon" Public domain photograph of 19th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning SJ L 20 - Steam locomotive, Public domain image

Ritning SJ L 20 - Steam locomotive, Public domain image

Ritning SJ L 20 Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning till tryckcylinder för självreglerande pådragsverk till 150 hkr turbin vid Hellsjö kraftstation.

Ritning till tryckcylinder för självreglerande pådragsverk till 150 hk...

Ritning till tryckcylinder för självreglerande pådragsverk till 150 hkr turbin vid Hellsjö kraftstation.

HJ "Open Goods Wagon" - Public domain portrait drawing

HJ "Open Goods Wagon" - Public domain portrait drawing

HJ "Open Goods Wagon" Public domain photograph of 19th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1926.

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1926.

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1926. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning till 150 hkr turbin med dubbla skovelgångar och pådragsverk till Hellsjö kraftstation.

Ritning till 150 hkr turbin med dubbla skovelgångar och pådragsverk ti...

Ritning till 150 hkr turbin med dubbla skovelgångar och pådragsverk till Hellsjö kraftstation.

Ritning till turbiner för elektriska kraftledningen vid Hellsjö kraftstation.

Ritning till turbiner för elektriska kraftledningen vid Hellsjö krafts...

Ritning till turbiner för elektriska kraftledningen vid Hellsjö kraftstation. Public domain photograph of 19th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kafeflygeln. Plan av Taklaget. Immrör. Rökrör. Plan. Kafébygnaden, tak. Tusch, rött, blyerts, gult, och blått. Linjalritning. I Gust Clason 31 Juli 1899. A V Fagerström.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kafeflygeln. Plan a...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Statens Järnvägar, SJ E10, rökskåp

Statens Järnvägar, SJ E10, rökskåp

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillfönsterkarmar och ramstycken i kaféflygeln samt i kuporna för kansliflygeln. Fasad. Kanslibyggnad kupor, kafébygnad fönster. 61x100 cm. Tusch, rött och blått. Linjalritning. I Gust Clason 17 Mars 1900. C Alb Collen?

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillfönster...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Skiss och uppmätning av Rosenlundska huset.

Skiss och uppmätning av Rosenlundska huset.

Reprofoto av skiss och uppmätning från 1800-talet. Public domain image of 16th-17th-century architecture, palace, castle, historical city building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning. Turbin för Elektrisk belysning vid Bofors. - Elektrisk kraftproduktion

Ritning. Turbin för Elektrisk belysning vid Bofors. - Elektrisk kraftp...

Ritning. Turbin för Elektrisk belysning vid Bofors. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Statens Järnvägar, SJ N - Steam locomotive, Public domain image

Statens Järnvägar, SJ N - Steam locomotive, Public domain image

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Schematisk ritning av punktfokusrör för att visa stereo radiografi.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Andra omarbetade upplagan. Natur och Kultur. Stockholm. 1948. s. 1156.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Ritning: Betongrännor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Ritning: Betong...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Ritning: Betongrännor. Public domain photograph of construction architecture design, diagram, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1925.

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1925.

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1925. Public domain photograph of diesel engine, train locomotive, generator, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning.Turbiner för Elektrisk kraftstation vid Näs. - Elektrisk kraftproduktion

Ritning.Turbiner för Elektrisk kraftstation vid Näs. - Elektrisk kraft...

Ritning.Turbiner för Elektrisk kraftstation vid Näs. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

JvmKBAA05020 - Architectural drawing, public domain image

JvmKBAA05020 - Architectural drawing, public domain image

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Märkritning över Caféflygeln. Fasadritning, kaféflygel. 42x105,5 cm. Tusch, blåkrita. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Märkritning över Ca...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupolrummets portal mot vestibulen. Sektion. Kröningsläktaren. 87x105 cm. Tusch, rött, gult, blått och brunt. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupolrummets portal...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trapptorn. Sidofasad av tornet, huvudfasad av tornet. Fasad. Trapptorn, mittpartiet. 79x79 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trap...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 1:a galleriets höjd. Plan. Stora trappan, mittenpartiet, 1:a galleriet. 97,5x 71 cm. Tusch, rött, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järndörrar till värmekammaren. Konstruktion. Dörr, värmekammare. 41,5x60 cm. Tusch, rött, blått, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järndörrar till vär...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora listen i Hallen.Skicktgångar i hörnen vid fondväggen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. 1:a galleriet. 64x 71 cm.Tusch och brunt. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora listen i Hall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i vindkupornas höjd. Plan. Mittenpartiet, trapptorn, vindskupa. 99x 72 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggnad för Nordiska museet. Plan av våningen 1 trappa upp. Planritning, galleri, katalog. 55x96 cm. Tusch, blyerts, klistring. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggna...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge. Public domain photograph of 19th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning till skrivbord, mästarstycke av Anders Gustaf Lind, 1837

Ritning till skrivbord, mästarstycke av Anders Gustaf Lind, 1837

Ritning till skrivbord, mästarstycke av Anders Gustaf Lind, 1837 Public domain photograph of cabinet furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning över centrala Hallsberg.

Ritning över centrala Hallsberg.

Ritning över centrala Hallsberg. Public domain photograph of architecture design drawing, building plan, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning av spårvagn., Svenska Järnvägarna

Ritning av spårvagn., Svenska Järnvägarna

Ritning av spårvagn. Public domain photograph of a tram car, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på vagnunderrede för spårvidd 600, skala: 1:10.

Ritning på vagnunderrede för spårvidd 600, skala: 1:10.

Ritning på vagnunderrede för spårvidd 600, skala: 1:10. Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning. Turbinverk för Elektrisk kraftledning vid Hofors. - Elektrisk kraftproduktion

Ritning. Turbinverk för Elektrisk kraftledning vid Hofors. - Elektrisk...

Ritning. Turbinverk för Elektrisk kraftledning vid Hofors. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning. Elektrisk kraftstation vid Rydahl. - Elektrisk kraftproduktion

Ritning. Elektrisk kraftstation vid Rydahl. - Elektrisk kraftproduktio...

Ritning. Elektrisk kraftstation vid Rydahl. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning. Turbinverk för Elektrisk ljus- och kraftledning att uppföras vid Hissmoforssen.

Ritning. Turbinverk för Elektrisk ljus- och kraftledning att uppföras ...

Ritning. Turbinverk för Elektrisk ljus- och kraftledning att uppföras vid Hissmoforssen.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan av jordvåningen. Plan. Jordvåningen, kafébyggnaden. 68x 82 cm. Tusch, rött, gult, grått. Linjalritning. I Gust Clason 11 juli 1899. A V Fagerström.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan a...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan till sockel för mittenpartiets bakre del [absiden]. Plan. Sockel, absiden. 68x 84 cm. Tusch och rött. Linjalritning. I Gust Clason 25/1 1899. Gust Améen.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan till sockel fö...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning till granitbeklädnad för mittenlpartiets främre del. Plan. Jordvåning, mittenpartiet.50,5x85,5 cm. Tusch, grått och rött. Linjalritning. I Gust Clason 4 oktober 1899. I Gust Améen.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning till gr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehallens i sista galleri. [Våningen 1 tr upp.] Allmogehallens plan. Bottenvåningen.Plan. I galleriet Norra tvärgången, hallvåning, Kansli 1 tr. 71,5x102 cm.Tusch, brunt, rött. Linjalritning. I Gust Clason mars 1894.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Viadukt söder om Göta älv.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Viadukt söder om Göta älv.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro över Göta älv.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro över Göta älv.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Kulvert vid Jörlanda.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Kulvert vid Jörlanda.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro över Göta älv.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro över Göta älv.

Excursions-kamera. Inv. år 1868

Excursions-kamera. Inv. år 1868

Excursions-kamera. Inv. år 1868 Public domain photograph of architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avfotografering av bangårdsritning över del av godsbangården vid Malmö centralstation.

Avfotografering av bangårdsritning över del av godsbangården vid Malmö...

Avfotografering av bangårdsritning över del av godsbangården vid Malmö centralstation. Public domain photograph of architecture design drawing, building plan, free to use, no copyright restrictions image - Pic... More

Fem-radig sånings-maskin för dragare.

Fem-radig sånings-maskin för dragare.

Fem-radig sånings-maskin för dragare. Public domain photograph of control panel, electric equipment, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fem-radig såningsmaskin för dragare. Inv. år 1851.

Fem-radig såningsmaskin för dragare. Inv. år 1851.

Fem-radig såningsmaskin för dragare. Inv. år 1851. Public domain photograph related to electric power generation, electric motors, in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Skioptikonbild. Ritning beskrivande torvberedning.

Skioptikonbild. Ritning beskrivande torvberedning.

Skioptikonbild. Ritning beskrivande torvberedning. Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stege att fälla ihop. Inv. år 1859.

Stege att fälla ihop. Inv. år 1859.

Stege att fälla ihop. Inv. år 1859. Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Skioptikonbild. Ritning beskrivande torvberedning och torvberedningsredkskap.

Skioptikonbild. Ritning beskrivande torvberedning och torvberedningsre...

Skioptikonbild. Ritning beskrivande torvberedning och torvberedningsredkskap. Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning ur Carl Johan Cronstedts samling. Polhems uppfordringsverk. "Uppfordring Machin ved. Hunbo Jern = Grufva af C: Polheim".

Ritning ur Carl Johan Cronstedts samling. Polhems uppfordringsverk. "U...

Ritning ur Carl Johan Cronstedts samling. Polhems uppfordringsverk. "Uppfordring Machin ved. Hunbo Jern = Grufva af C: Polheim".

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 70x100 cm. Tusch och rött. Linjalritning. I Gust Clason 7 Februari 1901. Fredrik Falkenberg.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vestibulen.Trappa m...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Inredning av packrummet. Plan, sektion. Norra porten, jordvåningen och packrum. 64x84 cm. Tusch, rött, gult och grått. Linjalritning. I Gust Clason 16 Mars 1901. Fredrik Falkenberg 15 Mars 1901.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Inre...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till toilettrum i trapptornen. Plan, Sektion.Toalett, trapptorn. 51,5x75,5 cm. Tusch och rött. Linjalritning. I Gust Clason 20 Maj 1901. Fredrik Falkenberg.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till toilet...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trapptorn. Långfasad, kortfasad och bakfasad. Fasad. Trapptorn, mittpartiet. 70x82 cm. Tusch, rött, grått, brunt, gult och blyerts. Linjalritning, fri hand. I Gust Clason 31 Juli 1902.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trap...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tilltrappor i takryttaren. Plan och sektion. Stora tornet, vindstrappor. 88x118 cm. Tusch, rött, gult och brunt. Linjalritning. I Gust Clason 20 september 1904. C V Pettersson.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tilltrappor...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av bib-liotekets övre del. Detta rum inreds lika med mittentrummet. Hiss. Plan. Bibliotek och entresol. 76x76 cm. Tusch, rött, brunt, blått och gult. Linjalritning. I Gust Clason 28 april 1905.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av bib-lioteke...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillinredning av biblioteket. Fast inredning. Bibliotek, panel och hallvåning. 56,5x75 cm. Tusch, rött, gult och blått. I Gust Clason 28 april 1905.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillinredni...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av före-läsningssalen i mittenpartiets jordvåning. Cementgolv med linolleum-matta. Plan. Föreläsningssal. 65x94 cm. Tusch, rött, brunt, grått, gult. Linjalritning. I Gust Clason 31 mars 1905.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av före-läsnin...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Teckning i "PUCK" den 31.11.1905 av Edvard Forsström.Byggmästare och fastighetsmatadoren, vädrande morgonluft vid talet om Skeppsholmens bebyggelse försö- forsera bron men mötes av dess försvarare fylkade under en fana med S:t Eriks bild och devisen "BORT MED VANDALERNA".

Teckning i "PUCK" den 31.11.1905 av Edvard Forsström.Byggmästare och f...

Teckning i "PUCK" den 31.11.1905 av Edvard Forsström.Byggmästare och fastighetsmatadoren, vädrande morgonluft vid talet om Skeppsholmens bebyggelse försö- forsera bron men mötes av dess försvarare fylkade under... More

Ritning BJ ånglok litt H3s och M3s. Loken tillverkades mellan 1907 och 1917.

Ritning BJ ånglok litt H3s och M3s. Loken tillverkades mellan 1907 och...

Ritning BJ ånglok litt H3s och M3s. Loken tillverkades mellan 1907 och 1917.

Ritningar. >> - Public domain portrait drawing

Ritningar. >> - Public domain portrait drawing

Ritningar. >> Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning. >> - Drawing. Public domain image.

Ritning. >> - Drawing. Public domain image.

Ritning. >> Public domain photograph related to electric power generation, electric motors, in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställningar."Krona och Klave".

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställninga...

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställningar."Krona och Klave".

Technical drawing, Sweden I339 Sverige. Public domain image.
Plan för ombyggnad av kvarteret Almen skapad av värmlandsbördige arkitekten Ernst Spolén år 1939.

Plan för ombyggnad av kvarteret Almen skapad av värmlandsbördige arkit...

Plan för ombyggnad av kvarteret Almen skapad av värmlandsbördige arkitekten Ernst Spolén år 1939.

Magnusson och Mård i arbete på kontor.

Magnusson och Mård i arbete på kontor.

Magnusson och Mård i arbete på kontor. Public domain photograph of electric locomotive, electrified railroads, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Arbete med motortralla, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund Järnvägar, TGOJ Ba 35.

Arbete med motortralla, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund Jär...

Arbete med motortralla, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösund Järnvägar, TGOJ Ba 35. Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Riksbyggen hösten 1967 Örebro, Sverive

Riksbyggen hösten 1967 Örebro, Sverive

Riksbyggen hösten 1967 Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Igelkott, Hakons, Gustavsviksuppvisning 29 juni 1967Hakons

Igelkott, Hakons, Gustavsviksuppvisning 29 juni 1967Hakons

Igelkott, Hakons, Gustavsviksuppvisning 29 juni 1967Hakons Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bygga modellbåtar, Natt 702 9 juni 1967Fastighetsnotarie Torsten Larsén

Bygga modellbåtar, Natt 702 9 juni 1967Fastighetsnotarie Torsten Larsé...

Bygga modellbåtar, Natt 702 9 juni 1967Fastighetsnotarie Torsten Larsén Public domain scan of a map, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar i och invid södra trapptornen. Dörrar och karmar av ek. Dörr till kullrummen. Dörr mellan jordvåningen och fängelsetrappan. Dörr mellan jordvåningen och sydvästra trapptornet. Dörr till värmekamrarna i södra trapptornen. Dörr till vinden. Konstruktion, fast inredning. Dörr, kullrum, fängelsetrappa, jordvåning, trapptorn, värmekammare och vind. 54x58 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritning till ytterportens insida. Fasad . Norra porten, ytterporten. 51,5x46,5 cm. Tusch, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritn...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti. Kandårlist. Räffelhuggen. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 104 a. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 63x72 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens andra galleri. Plan. Absiden, 2:a galleriet. 95x76,5 cm. Tusch, rött, blått, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens an...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl. Hallen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. Kapitäl. 73x 53,5 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappan i absiden. Plan. Spiraltrappa södra absiden. 119x106 cm. Tusch, rött, grått, brunt och blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomfattning mellan vindfånget och vestibulen. Fasad. Stenprofil, stora porten. 89,5x 59 cm. Tusch, rött, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomf...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehallens jordvåning.Sektion. Jordvåning.124,5X88 cm.Tusch, brunt, grått, blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandpostluckor.Fast inredning. Brandlucka. 29,5x 50 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandp...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till Cafébyggnaden vid Södra gaveln. Fasad.Sockel, cafébyggnad. 51,5x 78 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avloppsledning. Norra längan. 25,5x36 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge. Public domain photograph of architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge.

Ritning av 1800-talets elementhusbygge. Public domain photograph of 19th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gruppfoto från Stockaryd. - Jönköping Sverige

Gruppfoto från Stockaryd. - Jönköping Sverige

Gruppfoto från Stockaryd. Public domain photograph of 19th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

HJ "Timber-bogie", Svenska Järnvägarna

HJ "Timber-bogie", Svenska Järnvägarna

HJ "Timber-bogie" Public domain photograph of architecture design drawing, building plan, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning BJ motorvagn Yd0 52 och 53

Ritning BJ motorvagn Yd0 52 och 53

Ritning BJ motorvagn Yd0 52 och 53 Public domain photograph of 20th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description Public domain photograph of 19th century drawing, free to... More

Ritning på boggie godsvagn för spårvidd 600, skala: 1: 40 från Aktiebolaget Södertälje verkstäder.

Ritning på boggie godsvagn för spårvidd 600, skala: 1: 40 från Aktiebo...

Ritning på boggie godsvagn för spårvidd 600, skala: 1: 40 från Aktiebolaget Södertälje verkstäder.

Ritning över krafstation vid Uddby.Fallhöjd: 14m. - Elektrisk kraftproduktion

Ritning över krafstation vid Uddby.Fallhöjd: 14m. - Elektrisk kraftpro...

Ritning över krafstation vid Uddby.Fallhöjd: 14m. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning över Ankarsrums smältsmedja och valsverk. Situationsplan. Jarnets Metallurgi, Sverige

Ritning över Ankarsrums smältsmedja och valsverk. Situationsplan. Jarn...

Ritning över Ankarsrums smältsmedja och valsverk. Situationsplan. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mittenpartiets bakre del (Absiden). Plan. Jordvåningen, absiden. 100x 75 cm.Tusch och blåkrita. Linjalritning. I Gust Clason 14/1 1899. Gust Améen.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mitte...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning över Luleå stationshus.

Ritning över Luleå stationshus.

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Plan över stationen och Svartön - Public domain old map
Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan till Allmogehallens 2dra galleri [Våningen 2 tr upp).Plan.I galleriet Norra tvärgången. 70x 99 cm.Tusch, brunt, rött. Linjalritning. I Gust Clason mars 1894.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan till Allmogeha...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro vid Kareby.Bro vid Bråland.Bro vid Skårby.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro vid Kareby.Bro vid Bråland.Bro vid Skårby.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro över Nordre älv.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Bro över Nordre älv.

Previous

of 9

Next