PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Topic: riksantikvarieämbetet

1692
1692
slider-holder
2015
slider-holder
2015
6,507 media by topicpage 1 of 66
Boys fishing, Sweden

Boys fishing, Sweden

Two boys fishing, somewhere in Sweden. In the background a sailing boat. ..Två pojkar som metar, någonstans i Sverige. I bakgrunden en segelbåt. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municip... more

The Pinnevik bathe in Lysekil, Bohuslän, Sweden

The Pinnevik bathe in Lysekil, Bohuslän, Sweden

Caravans at the Pinnevik bathe in Lysekil. The car furthest to the left is a 1951 Chevrolet. ..Husvagnar vid Pinneviksbadet i Lysekil. Bilen längst till vänster är en Chevrolet 1951. ..Parish (socken): Lysekil ... more

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från nordväst.

Uppsala Domkyrka

Uppsala Domkyrka

Kyrkans sydportal, 1330-talet, före restaureringen 1885-93.

Lysekil

Lysekil

Dr Gammelin från Orust, tullinspektör G.E. Bundsen och dr Robert Nordwall i Bundsens grotta.

Klädesholmen

Klädesholmen

Båthus och bryggor vid fiskeläget. Bilden troligen tagen 1862.

Lysekil

Lysekil

Familjen Rothlieb med flera.

Grundsund

Grundsund

Motiv från en fiskebåt. "Fiskare ombord". "Far med barn"

Skellefteå Landsförsamlings kyrka (Landskyrkan)

Skellefteå Landsförsamlings kyrka (Landskyrkan)

Kyrkan och dess omgivning från sydöst

Uppsala Domkyrka

Uppsala Domkyrka

Kyrkan mot söder, som den såg ut från 1740-talet till 1880-talet.

Dala gamla kyrka

Dala gamla kyrka

Skulpterad bjälke i en av kyrkans väggar.

Dala gamla kyrka

Dala gamla kyrka

Skulpterad bjälke i en av kyrkans väggar.

Husby-Sjutolfts kyrka

Husby-Sjutolfts kyrka

Kalkmålning på korets vägg mot norr.

Våmbs kyrka

Våmbs kyrka

Interiör mot öst.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från söder. Foto från omkring 1880.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från nordöst. Foto från omkring 1880.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från söder. Foto från omkring 1880.

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från nordväst. Foto från omkring 1880.

Goslar

Goslar

Bakom trädet syns tornen till kyrkan Marktkirche.

Sylt

Sylt

"Bränning på Sylt". Strand/badstrand.

Uddevalla kyrka (Sankta Anna kyrka)
Uddevalla kyrka (Sankta Anna kyrka)
Kinne-Vedums kyrka

Kinne-Vedums kyrka

Kyrkan från norr.

Forshems kyrka

Forshems kyrka

Kyrkan och kyrkogården från sydväst.

Götene kyrka

Götene kyrka

Kyrkan från nordöst.

Gillstads kyrka

Gillstads kyrka

Kyrkan och klockstapeln från nordväst.

Kestads kyrka

Kestads kyrka

Kalkmålning, västra valvet.

Forshems kyrka

Forshems kyrka

Södra portalen, stenrelief i tympanonfältet.

Forshems kyrka

Forshems kyrka

Brudstolar, början av 1700-talet.

Forshems kyrka

Forshems kyrka

Stenrelief, tornportalen.

Forshems kyrka

Forshems kyrka

Södra portalen, stenrelief i tympanonfältet.

Borås, Ramnakyrkan (Kinnarumma gamla kyrka)

Borås, Ramnakyrkan (Kinnarumma gamla kyrka)

Kyrkan och dess omgivning från sydväst.

Skeby kyrka

Skeby kyrka

Dopfunt av sandsten, 1100- eller 1200-talet, cuppan.

Floda kyrka

Floda kyrka

Kyrkan och kyrkbyn mot väster.

Skälvums kyrka

Skälvums kyrka

Skulpterad fris under triumfbågen.

Floda kyrka

Floda kyrka

Kyrkan och dess omgivning mot sydväst.

Fryksände Gamla rivna kyrka

Fryksände Gamla rivna kyrka

Interiör mot koret.

Husaby kyrka

Husaby kyrka

Gravmonument, det norra, vid kyrkans västra sida.

Husaby kyrka

Husaby kyrka

Relikgömma i altaret.

Medelplana kyrka

Medelplana kyrka

Brudkrona av silver.

Husaby kyrka

Husaby kyrka

Bänk av ek, medeltida.

Husaby kyrka

Husaby kyrka

Kalkdukar, fragment: till vänster från 1600-talet, till höger av gult siden, broderad, 1600-talet.

Floda kyrka

Floda kyrka

Kyrkan och dess omgivning mot norr.

Asklanda kyrka

Asklanda kyrka

Interiör mot öster.

Asklanda kyrka

Asklanda kyrka

Kyrkan från nordväst. Före tornets tillkomst.

Ornunga gamla kyrka

Ornunga gamla kyrka

Interiör mot öster.

Asklanda kyrka

Asklanda kyrka

Interiör mot öster.

Husaby kyrka

Husaby kyrka

Kyrkan från söder med omgivning.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets östra valv, norra valvkappan.

Fuxerna kyrka

Fuxerna kyrka

Kyrkan från norr.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, vapenhusets östra valvkappa.

Trökörna kyrka

Trökörna kyrka

Interiör mot öster.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets östra valv, västra valvkappan.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Interiör mot öster.

Södra Härene kyrkoruin
Södra Härene kyrkoruin

Södra Härene kyrkoruin

Interiör mot öster.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets mellersta valv, västra valvkappan.

Brunns kyrkoruin

Brunns kyrkoruin

Kyrkan från söder. Före rivningen 1893.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets mellersta valv, södra valvkappan.

Skoklosters kyrka

Skoklosters kyrka

Kyrkan mot nordöst, norra fasaden.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets mellersta valv, östra valvkappan.

Eriksbergs gamla kyrka

Eriksbergs gamla kyrka

Interiör mot öster.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kyrkan och klockstapeln från nordväst.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kyrkan och klockstapeln från nordöst.

Longs kyrka

Longs kyrka

Likbår.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kyrkan och klockstapeln från sydöst.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets östra valv, södra valvkappan.

Brunns kyrkoruin

Brunns kyrkoruin

Interiör mot öster i den gamla kyrkan, före rivningen

Eriksbergs gamla kyrka

Eriksbergs gamla kyrka

Interiör mot väster.

Upphärads kyrka

Upphärads kyrka

Kyrkan och klockstapeln från söder.

Long gamla kyrka

Long gamla kyrka

Kyrkogårdens södra del.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets mellersta valv, norra valvkappan.

Long gamla kyrka

Long gamla kyrka

Interiör mot väster.

Gökhems kyrka

Gökhems kyrka

Kalkmålning, långhusets östra valv, östra valvkappan.

Flakebergs rivna kyrka

Flakebergs rivna kyrka

Interiör mot öster.

Sätila kyrka

Sätila kyrka

Kyrkan från söder.

Bjurbäcks gamla kyrka

Bjurbäcks gamla kyrka

Interiör mot öster.

Gillstads kyrka

Gillstads kyrka

Interiör mot öster.

Flakebergs rivna kyrka

Flakebergs rivna kyrka

Kyrkan från norr, stiglucka med "klockstapel" inbyggd.

Främmestads kyrka

Främmestads kyrka

Kyrkan och stigluckan (med klockstapel) från sydväst.

Sätila kyrka

Sätila kyrka

Kyrkan och stigluckan från nordväst.

Sätila kyrka

Sätila kyrka

Interiör mot väster.

Främmestads kyrka

Främmestads kyrka

Interiör mot öster.

Halna gamla kyrka

Halna gamla kyrka

Kyrkan och klockstapeln från sydöst.

Flakebergs rivna kyrka

Flakebergs rivna kyrka

Interiör mot väster.

Halna gamla kyrka

Halna gamla kyrka

Interiör mot söder.

Sätila kyrka

Sätila kyrka

Läktarbröstning, detalj, södra delen.

Bjurbäcks gamla kyrka

Bjurbäcks gamla kyrka

Interiör mot väster.

Bjurbäcks gamla kyrka

Bjurbäcks gamla kyrka

Kyrkan från söder.

Sätila kyrka

Sätila kyrka

Läktarbröstning, detalj, norra delen.

Fors kyrka

Fors kyrka

Kyrkan och klockstapeln från nordväst.

Fors kyrka

Fors kyrka

Kyrkan och klockstapeln från sydöst.

Bråttensby kyrka

Bråttensby kyrka

Kyrkan från nordöst, med kyrkogårdsmur och stiglucka.

Fors kyrka

Fors kyrka

Interiör mot sydöst.

Upphärads kyrka

Upphärads kyrka

Kyrkan och klockstapeln från väster.

Rommele kyrka

Rommele kyrka

Kyrkan från sydöst.

Åsbräcka kyrka

Åsbräcka kyrka

Kyrkan, liten och enskeppig, klockstapeln och kyrkogårdsmuren med stiglucka. Snabbinv.

Upphärads kyrka

Upphärads kyrka

Interiör mot nordöst.

Upphärads kyrka

Upphärads kyrka

Interiör mot väster, orgelläktaren.

Fors kyrka

Fors kyrka

Interiör mot nordöst.