The World's Largest Public Domain Media Search Engine

residential buildings

public
41,740 media by topicpage 1 of 418
Växjö torg på 1800 - talet. Sverige. Public domain image.

Växjö torg på 1800 - talet. Sverige. Public domain image.

Växjö torg på 1800 - talet. Public domain image of 19th-century church, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tre personer och en hund i en roddbåt.
Bostadshus.

Tre personer och en hund i en roddbåt. Bostadshus.

Tre personer och en hund i en roddbåt. Bostadshus. Public domain image of 19th-century Orebro, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Lok 3 eller 4 med gruståg på järnvägsbron över Svartån vid Älvkulla på linjen mellan Mjölby och Skänninge.

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Lok 3 eller 4 med gruståg p...

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Lok 3 eller 4 med gruståg på järnvägsbron över Svartån vid Älvkulla på linjen mellan Mjölby och Skänninge.

Stationen anlades 1862. Envånings stationsbyggnad i trä. Mekanisk växelförregling.

Stationen anlades 1862. Envånings stationsbyggnad i trä. Mekanisk växe...

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Photograph of the Wallace Home in Independence, Missouri

Photograph of the Wallace Home in Independence, Missouri

Caption: Photograph of the home of Madge and David W. Wallace on Ruby Street in Independence, Missouri. This was the first home of Bess Wallace Truman. Photographs Relating to the Administration, Family, and Pe... More

Emigration. Svenskar i Amerika. Olof Olsson från Nerikes Kil, utvandrade omkring 1880 till Rush City, Minnesota.

Emigration. Svenskar i Amerika. Olof Olsson från Nerikes Kil, utvandra...

Emigration. Svenskar i Amerika. Olof Olsson från Nerikes Kil, utvandrade omkring 1880 till Rush City, Minnesota.

Statens Järnvägar, SJ Y 299 "Wärtan" byggdes av Motala Verkstad 1881 och övertogs av SJ året därpå och användes inom lokaltrafiken i Stockholm. På bilden står "Wärtan" på en vändskiva vid Värtans station. Stationen uppfördes 1882 och var ändstation på Värtabanan. Den lades ned 1913 i samband med att persontrafiken på Värtabanan upphörde.

Statens Järnvägar, SJ Y 299 "Wärtan" byggdes av Motala Verkstad 1881 ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och hans maka Anna f. Schönning.

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och...

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och hans maka Anna f. Schönning.

Assemby [sic] Hotel No. 2, Lake Orion, Mich.

Assemby [sic] Hotel No. 2, Lake Orion, Mich.

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Serien innehåller 14 bilder som visar linjeskepp Stockholm nedriggad efter ombyggnad till logementsfartyg. Fartyget visas från olika håll. Def finns detaljbilder från bog med galjonsfiguren, akter och på däcket.Fartyget ligger förtöjt utanför yttre örlogshamn, Karlskrona. Galjonsbild och akterspegelornament är intakta.1-7 Exteriört detaljer för och akter8-14 Exteriört däcksbilder

Serien innehåller 14 bilder som visar linjeskepp Stockholm nedriggad e...

Serien innehåller 14 bilder som visar linjeskepp Stockholm nedriggad efter ombyggnad till logementsfartyg. Fartyget visas från olika håll. Def finns detaljbilder från bog med galjonsfiguren, akter och på däcket... More

Statens Järnvägar, SJ Baningenjörens bostad i Katrineholm.omk 1897-1898   Alexander Wiberg (yngste sonen). Fru Fägerskiöld Fröken Anna Wiberg Okänd, Fru Wberg, Baningenjör (Bd fr.1899). A. Wiberg, fröken Lova Wiberg, (sedemera Fru Sonelius) Doktor Börjesson, Friherre Fägerskiöld?

Statens Järnvägar, SJ Baningenjörens bostad i Katrineholm.omk 1897-18...

Statens Järnvägar, SJ Baningenjörens bostad i Katrineholm.omk 1897-1898 Alexander Wiberg (yngste sonen). Fru Fägerskiöld Fröken Anna Wiberg Okänd, Fru Wberg, Baningenjör (Bd fr.1899). A. Wiberg, fröken Lov... More

Broby slott, sydost om Katrineholm.

Broby slott, sydost om Katrineholm.

Broby slott, sydost om Katrineholm. Public domain photograph of residential house in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

[Miami Club, Miami, Fla.] - Drawing. Public domain image.

[Miami Club, Miami, Fla.] - Drawing. Public domain image.

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Bäckelund, Örebro.
Bostadshus, 4 personer.
Stationskarl C. Nilsson

Bäckelund, Örebro. Bostadshus, 4 personer. Stationskarl C. Nilsson

Bäckelund, Örebro. Bostadshus, 4 personer. Stationskarl C. Nilsson

En kvinna står vid gaveln på baksidan av en ryggåsstuga vid Lilla Björkekulla, Lundboholm, Värnamo.

En kvinna står vid gaveln på baksidan av en ryggåsstuga vid Lilla Björ...

En kvinna står vid gaveln på baksidan av en ryggåsstuga vid Lilla Björkekulla, Lundboholm, Värnamo.

Bostadshus, enkelstuga. 7 personer.
Olof Olsson

Bostadshus, enkelstuga. 7 personer. Olof Olsson

Bostadshus, enkelstuga. 7 personer. Olof Olsson

Train station Vårgårda järnvägsstation. - Public domain photograph.

Train station Vårgårda järnvägsstation. - Public domain photograph.

Vårgårda järnvägsstation. Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Krigargrafven i Ånsta, ett minne från 1200- 1300-talet.
Arkeologiska undersökningar (utgrävningar), två män. Ånsta herrgård i bakgrunden.
Från vänster: Doktor G. Backman, intendent Hugo Hedberg efter avslutad utgrävning.

Krigargrafven i Ånsta, ett minne från 1200- 1300-talet. Arkeologiska u...

Krigargrafven i Ånsta, ett minne från 1200- 1300-talet. Arkeologiska undersökningar (utgrävningar), två män. Ånsta herrgård i bakgrunden. Från vänster: Doktor G. Backman, intendent Hugo Hedberg efter avslutad utgrävning.

Train station Katrineholm station. - Public domain photograph.

Train station Katrineholm station. - Public domain photograph.

Katrineholm station. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockrödjans bägge torp 1924. De låg under gården Hamra i Svinhult sn. Vid tiden beboddes ett av torpen av makarna Karl Wilhelm Adolfsson och Emma Charlotta Gustavsson och deras sex barn.

Stockrödjans bägge torp 1924. De låg under gården Hamra i Svinhult sn....

Personuppgifter enligt följande: Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hova prästgård, norra flygeln (där Carl XII:s lik stod).

Hova prästgård, norra flygeln (där Carl XII:s lik stod).

Hova prästgård, norra flygeln (där Carl XII:s lik stod). Public domain photograph of a house, cottage, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyburz Hotel, U.S. Highway 50, Kyburz, El Dorado County, CA

Kyburz Hotel, U.S. Highway 50, Kyburz, El Dorado County, CA

Survey number: HABS CA-1708 Public domain photograph of a house in California, residential property, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Arbete utförs med att ansluta spåret för Statsbanan Malung-Vansbro till bangården i Malung.

Arbete utförs med att ansluta spåret för Statsbanan Malung-Vansbro til...

Arbete utförs med att ansluta spåret för Statsbanan Malung-Vansbro till bangården i Malung.

Lambohovs säteri från ovan 1935. Den välproportionerade huvudbyggnaden med flyglar uppfördes under åren 1762-1766. Beställare var översten och tidvis regementschefen vid Östgöta infanteriregemente, Fredrik Carl Sinclair. För ritningarna stod Jaen Eric Rehn. Vid tiden för bilden ägdes godset av major Fredrik Cederbaum och dennes maka Ellen Ingeborg, född Vennberg.

Lambohovs säteri från ovan 1935. Den välproportionerade huvudbyggnaden...

År 1997 förvärvade Sveriges länsmuseer gemensamt fotosamlingen efter flygfotobolaget AB Flygtrafik. Totalt omfattar samlingen omkring 84 000 fotografier varav Östergötlands museum förvärvat 3 419 st flygbilder ... More

John Chestnut House, Camden, Kershaw County, South Carolina

John Chestnut House, Camden, Kershaw County, South Carolina

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Sockerfabrikens nya lastbilar uppställda framför länsresidentet i Linköping. Lastbilarna levererades genom AB Ringborgs Automobilfirma i Norrköping.

Sockerfabrikens nya lastbilar uppställda framför länsresidentet i Link...

Sockerfabrikens nya lastbilar uppställda framför länsresidentet i Linköping. Lastbilarna levererades genom AB Ringborgs Automobilfirma i Norrköping.

Forest Hills South, Forest Hills, Long Island. View of garden space from Marlborough

Forest Hills South, Forest Hills, Long Island. View of garden space fr...

Picryl description: Public domain image of a commercial or residential multi-story building, condominium, 20th century, free to use, no copyright restrictions.

Bostadshus.
22 augusti 1942.Porten till Kungsgatan 25.Arne Öberg är född där (född 1917).

Bostadshus. 22 augusti 1942.Porten till Kungsgatan 25.Arne Öberg är fö...

Bostadshus. 22 augusti 1942.Porten till Kungsgatan 25.Arne Öberg är född där (född 1917).

Horace Flanigan, residence on Anderson Hill Rd., Purchase, New York. South facade III

Horace Flanigan, residence on Anderson Hill Rd., Purchase, New York. S...

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Aerial photographs - Flygfoto över Arkösund.

Aerial photographs - Flygfoto över Arkösund.

Flygfoto över Arkösund. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mälarhöjdens kapellExteriör, Svensk arkitektur och design

Mälarhöjdens kapellExteriör, Svensk arkitektur och design

Mälarhöjdens kapellExteriör Public domain photograph - 1950s, 1960s, Sweden, Scandinavian architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hamnen i Munkedal. Sverige. Public domain image.

Hamnen i Munkedal. Sverige. Public domain image.

Hamnen i Munkedal. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Djurgårdsbrunns värdshus
Exteriör

Djurgårdsbrunns värdshus Exteriör

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Vy över Landsbro. - A black and white photo of a city street

Vy över Landsbro. - A black and white photo of a city street

Vy över Landsbro. Public domain photograph of train tracks, railroad works, construction workers, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Nybble gård.Gustaf Larsson (1882 - 1945) ägde gården från 1906 till sin död 1945.

Nybble gård.Gustaf Larsson (1882 - 1945) ägde gården från 1906 till si...

Nybble gård.Gustaf Larsson (1882 - 1945) ägde gården från 1906 till sin död 1945.

Bromsplan, stadsgata med bostadshus och affärsbyggnader.

Bromsplan, stadsgata med bostadshus och affärsbyggnader.

Bromsplan, stadsgata med bostadshus och affärsbyggnader.

Flerbostadshus HSB, SkövdeExteriör

Flerbostadshus HSB, SkövdeExteriör

Flerbostadshus HSB, SkövdeExteriör Public domain photograph - 1950s, 1960s, Sweden, Scandinavian architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bostadshus, Västra Nobelgatan 32.

Bostadshus, Västra Nobelgatan 32.

Bostadshus, Västra Nobelgatan 32. Public domain photograph - Sweden, 20th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Höghus sett från Södra allén med adress Drottninggatan 54.

Höghus sett från Södra allén med adress Drottninggatan 54.

Höghus sett från Södra allén med adress Drottninggatan 54.

Flygfoto över Slöinge., Svenska Järnvägarna

Flygfoto över Slöinge., Svenska Järnvägarna

Flygfoto över Slöinge. Public domain photograph of Swedish railroad, train station building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bildserie tagen 1943 från Wilhelm Welins bostad. Våningen låg i planet ovanför den av honom ägda välkända butiken Ekelöf & Svensson  på Västra Torggatan 10 i Karlstad. Affären, ett måste för de modemedvetna damerna, hade en drygt 100-årig historia fram nedläggningen i slutet av 1970-talet.

Bildserie tagen 1943 från Wilhelm Welins bostad. Våningen låg i planet...

Bildserie tagen 1943 från Wilhelm Welins bostad. Våningen låg i planet ovanför den av honom ägda välkända butiken Ekelöf & Svensson på Västra Torggatan 10 i Karlstad. Affären, ett måste för de modemedvetna d... More

A front view of the Letterman Army Medical Center

A front view of the Letterman Army Medical Center

The original finding aid described this photograph as: Base: The Presidio, San Francisco State: California (CA) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: William Malkiel Release Status... More

Architect Mies van der Rohe's iconic Farnsworth House, Plano, Illinois

Architect Mies van der Rohe's iconic Farnsworth House, Plano, Illinois

Picryl description: Public domain image of a residential building, house, 19th-20th century architecture, free to use, no copyright restrictions.

New affordable homes community, Portland, Oregon, visited by Secretary Mel Martinez

New affordable homes community, Portland, Oregon, visited by Secretary...

Photographer: HUD Staff Photo Creation Date: 6/26/2001 New affordable homes community, Portland, Oregon, visited by Secretary Mel Martinez

[Hurricane Katrina] Biloxi, MS, July 18, 2008 -- Construction on this home in Biloxi is almost finished. The house is being built to meet elevation requirements. Jennifer Smits/FEMA.

[Hurricane Katrina] Biloxi, MS, July 18, 2008 -- Construction on this ...

Photographs Relating to Disasters and Emergency Management Programs, Activities, and Officials

Alabama welcomes the newest addition to the Robert Trent Jones Golf Trail, Ross Bridge, located in Hoover near Birmingham, Alabama

Alabama welcomes the newest addition to the Robert Trent Jones Golf Tr...

Beautifully carved into the rolling terrain of Shannon Valley, Ross Bridge has 18 holes and hosts major golf tournaments each year. Title, date, subject note, and keywords provided by the photographer. Credit l... More

Similarly designed homes on one of several brick streets in a neighborhood of Huntington, West Virginia. There are so many brick streets remaining there that the entire neighborhood is referred to locally as the "Southside Bricks"

Similarly designed homes on one of several brick streets in a neighbor...

Title, date and keywords based on information provided by the photographer. Credit line: West Virginia Collection within the Carol M. Highsmith Archive, Library of Congress, Prints and Photographs Division. Pur... More

Home villa building. A large white house sitting next to a tree
A large house in a park with trees in the foreground Manor manor house real estate building.
Cape Lookout Light Station, 1873 Keepers' Dwelling, Cape Lookout, Carteret County, NC

Cape Lookout Light Station, 1873 Keepers' Dwelling, Cape Lookout, Cart...

Significance: Following the construction of the new Lighthouse in 1859, a new Keepers' Dwelling was constructed at the Cape Lookout Light Station in 1873, to replace the 1812 wood frame dwelling which had serve... More

Fort Ord Photos (6680075653)

Fort Ord Photos (6680075653)

Fort Ord played an important role in the history of the U.S. Army for 77 years and many Veterans at one time or another called this base home. In an effort to assist in the documentation of Fort Ord's history w... More

A trip of the imperial family to Kozmodemyansk. 1914

A trip of the imperial family to Kozmodemyansk. 1914

A trip of the imperial family to Kozmodemyansk. 1914 - Поездка императорской семьи в Козьмодемьянск. 1914

Colonial style house, Evanston, Illinois, early 20th century (NBY 653)

Colonial style house, Evanston, Illinois, early 20th century (NBY 653)

" Modernized Colonial; 1028 Sheridan Rd., Evanston"--Photograph verso. Public domain photograph of a house, residential property, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ante-bellum home - NARA - 280054

Ante-bellum home - NARA - 280054

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Company owned hospital. U.S. Coal & Coke Company, U.S. ^ 30 & 31 Mines, Lynch, Harlan County, Kentucky. - NARA - 541421

Company owned hospital. U.S. Coal & Coke Company, U.S. ^ 30 & 31 Mines...

Picryl description: Public domain image of a residential building, house, 19th-20th century architecture, free to use, no copyright restrictions.

RESTORATION OF A LATE 19TH CENTURY EXAMPLE OF VICTORIAN ARCHITECTURE IN ATCHISON, KANSAS. IT IS AN ELABORATE... - NARA - 557065

RESTORATION OF A LATE 19TH CENTURY EXAMPLE OF VICTORIAN ARCHITECTURE I...

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Shelby County, Iowa. Two of the larger farm homes near Irwin. Both belong to owner-operators. - NARA - 522327

Shelby County, Iowa. Two of the larger farm homes near Irwin. Both bel...

Scope and content: Full caption reads as follows: Shelby County, Iowa. Two of the larger farm homes near Irwin. Both belong to owner-operators.

House constructed by Long Building Company, Seattle, circa 1920 (MOHAI 13148)

House constructed by Long Building Company, Seattle, circa 1920 (MOHAI...

J. Stanley Long (1883-1959) was a contractor who built homes in Seattle neighborhoods for more than 50 years. Born in Ohio, Long studied law in Chicago, and moved to Seattle in 1906. In Seattle, rather than pra... More

Cwm Elan mansion (1293572)

Cwm Elan mansion (1293572)

Abstract: Cwm Elan mansion

Joseph O'Neil Residence. 4470 Westminster Place

Joseph O'Neil Residence. 4470 Westminster Place

Title: Joseph O'Neil Residence. 4470 Westminster Place.

Leipzig Konzertcafe Bonorand 1910.

Leipzig Konzertcafe Bonorand 1910.

Deutsch: Leipzig: Vor dem Rosentaltor, Konzertcafé „Bonorand“, um 1910. Public domain photograph of a house, residential property, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bonn Rheinanlage Wohnhäuser Metternicher Hof

Bonn Rheinanlage Wohnhäuser Metternicher Hof

Deutsch: Wohnhäuser auf dem (ehemaligen) Grundstück des Metternicher Hofs (errichtet 1901, vermutlich 1944 kriegszerstört), Rheinanlage (heute Brassertufer), Bonn; links die Pavillons des Boeselager Hofs

FARMER(1884) Detroit, p494 RESIDENCE OF C. C. BOWEN, 1095 WOODWARD AVE. BUILT IN 1872

FARMER(1884) Detroit, p494 RESIDENCE OF C. C. BOWEN, 1095 WOODWARD AVE...

Picryl description: Public domain image of a residential building, house, 19th-20th century architecture, free to use, no copyright restrictions.

StateLibQld 1 245483 Hotel Kuranda

StateLibQld 1 245483 Hotel Kuranda

Hotel Kuranda. Exceptional vantage point of the Hotel Kuranda. Historic hotel built in the 1880s.

The Allcock children in the garden of their home at Hughesovka, c.1903

The Allcock children in the garden of their home at Hughesovka, c.1903

The Allcock children in the garden of their home at Hughesovka, c.1903

Hong Kong (27637349323)

Hong Kong (27637349323)

Typical apartment houses in the city; Hong Kong. Public domain photograph of terrace, cafe, open space, building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

High rise with bamboo scaffolding from bottom to roof, Taipei 19780811 (27637366033)

High rise with bamboo scaffolding from bottom to roof, Taipei 19780811...

High rise with bamboo scaffolding from bottom to roof; Taipei, Taiwan.

Dushan Tappeh Palace by Mehdi Mossavar al-Molk

Dushan Tappeh Palace by Mehdi Mossavar al-Molk

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fort Mason, Quarters No. 2, San Francisco, San Francisco County, CA

Fort Mason, Quarters No. 2, San Francisco, San Francisco County, CA

Unprocessed Field note material exists for this structure: FN-172 Survey number: HABS CA-1878

DeVault Tavern, North Tennessee Route 81, Leesburg, Washington County, TN

DeVault Tavern, North Tennessee Route 81, Leesburg, Washington County,...

Significance: The DeVault Tavern, built 1819-1821, is a well preserved and excellent example of an early 19th century stagecoach inn and tavern. This stop served the route tying Knoxville and Nashville with th... More

Rawlings House, Washington, Adams County, MS

Rawlings House, Washington, Adams County, MS

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

Brooke Manor House, Furnace Street, Birdsboro, Berks County, PA

Brooke Manor House, Furnace Street, Birdsboro, Berks County, PA

Significance: "Brooke Manor" was the home for over one hundred years of a well-known iron-making family and was typical of manor houses that are now rapidly disappearing. The Brooke family owned Birdsboro, Hibe... More

Lavinia C. Dabney House, 2265 Saint Charles Avenue, New Orleans, Orleans Parish, LA

Lavinia C. Dabney House, 2265 Saint Charles Avenue, New Orleans, Orlea...

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

George Allen House, 720 Washington Street, Cape May, Cape May County, NJ

George Allen House, 720 Washington Street, Cape May, Cape May County, ...

Picryl description: Public domain image of a small palace, chateau, villa, residential historic building, free to use, no copyright restrictions image.

A view of the mansion of the late Lord Timothy Dexter in High Street, Newburyport, 1810 / J.H. Bufford's lith.

A view of the mansion of the late Lord Timothy Dexter in High Street, ...

View of mansion of Timothy Dexter, Newburyport, Massachusetts, with key to the statues and several lines of explanation below picture. Published in: Viewpoints; a selection from the pictorial collections of the... More

Winchester House, 525 South Winchester Boulevard, San Jose, Santa Clara County, CA

Winchester House, 525 South Winchester Boulevard, San Jose, Santa Clar...

Significance: This extraordinary structure is sui generis. Constructed over a period of 38 years because its owner, Winchester Rifle heiress Sarah L. Winchester believed she would live as long as construction ... More

Austin Perry House, 712 Harbor Road, Southport, Fairfield County, CT

Austin Perry House, 712 Harbor Road, Southport, Fairfield County, CT

Significance: The Austin Perry house is a highly stylized classical Greek design of the 1830s. A symmetrical and balanced composition, the correctly detailed Doric cornice and bold proportions of the Corinthia... More

John Calvin Owings House, 787 West Main Street, Laurens, Laurens County, SC

John Calvin Owings House, 787 West Main Street, Laurens, Laurens Count...

Significance: The John Calvin Owings House is one of the most outstanding examples of Victorian architecture remaining in Laurens, South Carolina. John Owings played a prominent role in political and economic a... More

Bicycle Ave., Palm Beach, Florida

Bicycle Ave., Palm Beach, Florida

Title from Detroit, Catalogue J (1901). "D 5838" on negative. Detroit Publishing Co. no. 05838. Gift; State Historical Society of Colorado; 1949.

Fagersta med arbetarbostäder. Västmanland Sverige

Fagersta med arbetarbostäder. Västmanland Sverige

Fagersta med arbetarbostäder. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bostadshus, 6 personer.
Anders Andersson

Bostadshus, 6 personer. Anders Andersson

Bostadshus, 6 personer. Anders Andersson Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

The Olbiston, Genesee Street, Utica, N.Y

The Olbiston, Genesee Street, Utica, N.Y

Date based on Detroit, Catalogue P (1906). "G 1811" on negative. Detroit Publishing Co. no. 018264. Gift; State Historical Society of Colorado; 1949.

Vy mot skolhuset i Landafors taget från kyrktornet i Segersta.

Vy mot skolhuset i Landafors taget från kyrktornet i Segersta.

Vy mot skolhuset i Landafors taget från kyrktornet i Segersta.

Byggnad, 8 personer. Tvåvånings parstuga. Ekonomibyggnad.
Karl Ryding

Byggnad, 8 personer. Tvåvånings parstuga. Ekonomibyggnad. Karl Ryding

Byggnad, 8 personer. Tvåvånings parstuga. Ekonomibyggnad. Karl Ryding

Lärarinnorna Naemi Jönsson och Elsa Jörgensson.

Lärarinnorna Naemi Jönsson och Elsa Jörgensson.

Lärarinnorna Naemi Jönsson och Elsa Jörgensson. Public domain photograph of bedroom, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Falbygdens museum - Kristina och Johan Sköld.

Falbygdens museum - Kristina och Johan Sköld.

Kristina och Johan Sköld. Public domain photograph of a Scandinavian cabin, log house, small home, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ovansjö. Sverige. Public domain image.

Ovansjö. Sverige. Public domain image.

Ovansjö. Public domain photograph of 19th-century Sweden, building, landmark, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bäverns gränd - Dragarbrunnsgatan, Kungsängen, Uppsala 1901 - 1902

Bäverns gränd - Dragarbrunnsgatan, Kungsängen, Uppsala 1901 - 1902

Bäverns gränd - Dragarbrunnsgatan, Kungsängen, Uppsala 1901 - 1902

Hörnet Sysslomansgatan - Skolgatan, kvarteret Hervor, Luthagen, Uppsala 1901 - 1902

Hörnet Sysslomansgatan - Skolgatan, kvarteret Hervor, Luthagen, Uppsal...

"Hörnet Sysslomansgatan - Skolgatan. I hörnet av Sysslomansgatan och Skolgatan, ute på den ännu oexploaterade Luthagen, uppfördes 1868 ett enfamiljshus som kan betraktas som Uppsalas första villa. Villan erhöll... More

Y.M.C.A. St. Petersburg, Fla. - Russian postcard. Public domain image.

Y.M.C.A. St. Petersburg, Fla. - Russian postcard. Public domain image.

Picryl description: Public domain photo of vintage YMCA postcard, free to use, no copyright restrictions image.

Bergstorpet under Ramsdal i Sankt Anna sn. Torpet revs 1920. Paret till höger på bilden är Ernst Månsson och hans hustru Ellen. Ernst föddes 23/3 1877 och Ellen 15/3 1881. Paret till vänster är Ernst Månsson föräldrar, Erik Månsson och Catharina Charlotta Nilsdotter född 1846.Anm: Bilden daterad 1905. Catharina Charlotta Nilsdotter dock död 1902.

Bergstorpet under Ramsdal i Sankt Anna sn. Torpet revs 1920. Paret til...

Bergstorpet under Ramsdal i Sankt Anna sn. Torpet revs 1920. Paret till höger på bilden är Ernst Månsson och hans hustru Ellen. Ernst föddes 23/3 1877 och Ellen 15/3 1881. Paret till vänster är Ernst Månsson... More

Norra Strandgatan och Båtsmansbacken nr: 9 i Jönköping. Båtsmansbacken kallades för Snurrarebacken efter en repslagarbana.

Norra Strandgatan och Båtsmansbacken nr: 9 i Jönköping. Båtsmansbacken...

Norra Strandgatan och Båtsmansbacken nr: 9 i Jönköping. Båtsmansbacken kallades för Snurrarebacken efter en repslagarbana.

Kålgårdsgatan mot öster från Snickargatan i Jönköping. Rakt fram ligger Sotargården, som tidigare ägts av brandmästaren C. J. Landén. Gårdshuset inehöll sotarkammaren, där skorstensfejarna hade sina lokaler.

Kålgårdsgatan mot öster från Snickargatan i Jönköping. Rakt fram ligge...

Kålgårdsgatan mot öster från Snickargatan i Jönköping. Rakt fram ligger Sotargården, som tidigare ägts av brandmästaren C. J. Landén. Gårdshuset inehöll sotarkammaren, där skorstensfejarna hade sina lokaler.

Fiskargränd från Kanalgatan mot Slottsgatan i Jönköping. De tre gavelvända husens tomter var bland de minsta i staden.

Fiskargränd från Kanalgatan mot Slottsgatan i Jönköping. De tre gavelv...

Fiskargränd från Kanalgatan mot Slottsgatan i Jönköping. De tre gavelvända husens tomter var bland de minsta i staden.

Kastholmen, boningshuset på högra gården, Alexander Anderssons gård.

Kastholmen, boningshuset på högra gården, Alexander Anderssons gård.

Kastholmen, boningshuset på högra gården, Alexander Anderssons gård. Public domain photograph of a house, cottage, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Karl Johan Johansson vårplöjer täppan framför torpet Bogölen i Svinhult. Han blev torpare på platsen 1905. Samma år hade han gift sig med Johanna Gustava Adolfsson. Deras äktenskap kom att bli barnlöst.

Karl Johan Johansson vårplöjer täppan framför torpet Bogölen i Svinhul...

Personuppgifter enligt följande: Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Växjö station - A black and white photo of a large house

Växjö station - A black and white photo of a large house

Växjö station Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Makarna Axel Sundblad och Ebba Norman framför bostaden Villa Vesta i Kneippbaden. Bilden tagen en aprildag 1916. De bägge barnen är deras döttrar. I barnvagnen ligger dottern Brita på sin första dag utomhus med modern. I syster Esters famn dotter Maj. Hon avled emellertid i bukhinneinflammation redan till hösten.

Makarna Axel Sundblad och Ebba Norman framför bostaden Villa Vesta i K...

Enskilt arkiv 573 emanerar från Axel Sundblad (1876-1963). Denne var bördig från Sunds socken i Ydre men kom att leva större delen av sitt liv i Norrköping. Mellan åren 1905-1949 var han VD för Rundströms maski... More

Parkgatan 1 D på Herrhagen, sprillans nytt i början av 1920-talet. I högerkanten ses några fastigheter på Lamberget.

Parkgatan 1 D på Herrhagen, sprillans nytt i början av 1920-talet. I h...

Parkgatan 1 D på Herrhagen, sprillans nytt i början av 1920-talet. I högerkanten ses några fastigheter på Lamberget.

Banérgatan. Foto taget från Nils Ericsonsgatan mot berget. Närmast Banérgatan 3 och 2.

Banérgatan. Foto taget från Nils Ericsonsgatan mot berget. Närmast Ban...

Banérgatan. Foto taget från Nils Ericsonsgatan mot berget. Närmast Banérgatan 3 och 2.

Previous

of 418

Next