The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

residential buildings

16,626 media by topicpage 1 of 167
Den äldsta kända bilden av Nydala kloster. Erik Dahlberg tecknar av Nydala inför Suecia antiqua år 1708.

Den äldsta kända bilden av Nydala kloster. Erik Dahlberg tecknar av Ny...

Den äldsta kända bilden av Nydala kloster. Erik Dahlberg tecknar av Nydala inför Suecia antiqua år 1708.

Stjernsunds manufaktur.
I bildfältets mitt synes Sunds hytta samt till bruket hörande arbetarbostäder och uthus. Bildfältets högra del upptages av de egentliga verkbyggnaderna samt den av Christopher Polhem som bostad använda gårdsanläggningen med där till hörande ekonomi- och andra byggnader.
Laverad blyerts- och tuschteckning utförd sommaren 1729 av Augustin Ehrensvärd.
Originalets mått: 50 x 18 cm.

Stjernsunds manufaktur. I bildfältets mitt synes Sunds hytta samt till...

Stjernsunds manufaktur. I bildfältets mitt synes Sunds hytta samt till bruket hörande arbetarbostäder och uthus. Bildfältets högra del upptages av de egentliga verkbyggnaderna samt den av Christopher Polhem som... More

Kolbäck sn, Strömsholm.Ridskolan, Hingstdepån.Depåchefens bostad, uppförd runt 1770.

Kolbäck sn, Strömsholm.Ridskolan, Hingstdepån.Depåchefens bostad, uppf...

Kolbäck sn, Strömsholm.Ridskolan, Hingstdepån.Depåchefens bostad, uppförd runt 1770.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande esplanaden.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden...

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande... More

Gästgivarehagen i Vimmerby. Kalmar Läns museum

Gästgivarehagen i Vimmerby. Kalmar Läns museum

Gästgivarehagen är en park i Vimmerbys sydöstra utkant där ett friluftsmuseum och två gravfält är belägna. Namnet härrör från den tid då stadens gästgivare använde området till betesmark. Idag är det ett friluf... More

Fanjunkarebostället Berg, Ölmstad.

Fanjunkarebostället Berg, Ölmstad.

Förste kände brukare är Jöns i Bärgh på 1540-talet. På grund av fattigdom var gården befriad från uttaxering för Älvsborgs lösen. Tillhörde kronan och hade fram till slutet av 1800-talet arrenda-torer. Har vari... More

Skiss och uppmätning av Rosenlundska huset.

Skiss och uppmätning av Rosenlundska huset.

Reprofoto av skiss och uppmätning från 1800-talet.

Gästgivarehagen i Vimmerby. Kalmar Läns museum

Gästgivarehagen i Vimmerby. Kalmar Läns museum

Gästgivarehagen är en park i Vimmerbys sydöstra utkant där ett friluftsmuseum och två gravfält är belägna. Namnet härrör från den tid då stadens gästgivare använde området till betesmark. Idag är det ett friluf... More

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltid...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvan... More

Växjö torg på 1800 - talet.

Växjö torg på 1800 - talet.

Växjö torg på 1800 - talet.

Parken vid Rostads lärarseminarium.

Parken vid Rostads lärarseminarium.

Vid 1800-talet var det många som besökte Rostadsparken. Nu är den lite bortglömd mellan järnvägen och Esplanaden. Det vimlade av folk här. Musikkapell och karuseller.

Carlströms Manufakturverk, som bildades i början av 1800-talet i Nydala, Värnamo.

Carlströms Manufakturverk, som bildades i början av 1800-talet i Nydal...

Carlströms Manufakturverk, som bildades i början av 1800-talet i Nydala, Värnamo.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas genom gården. Tomtens ägare lät emellertid i hast uppföra det putsade gatuhuset i bakgrunden, vilket omintetgjorde den planerade förlängning av gatan. Som en eftergift togs ett valv upp redan 1707 för fri passage till och från Stora torget. Valvet skymtar bortom den välta trålåren under skylten "Mjölhandel".  Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas ... More

Storgatan sedd från Yttre borggården. 
Byggnaden närmast till höger är Skolmästaregården: I ett brev daterat 22 maj 1696 betraktas byggnaden som nybyggd. Den har en s k salsplan. Det branta valmade taket var ursprungligen klätt med spån. Skolmästaregården fungerade som skolmästarebostad 1696-1731. Vid sekelskiftet 1900 kom gården till mekanikern Karl August Petterssons (1872-1943) ägo som startade Östergötlands Velocipedfabrik i denna gård. Här grundades även idrottsföreningen BK Derby.
Nr två från höger är Kopparslagaregården: Senast 1754 stod byggnaden färdig, då öppnades nämligen kryddkramhandel i gården. I mitten av 1750-talet lades gränden mellan Järntorget (Kryddbodtorget) och S:t Korsgatan (Rådmansgatan) ut över Lönnbergs tomt. Då blev gårdens portlider infart till gränden. Gathusets tredje våning byggdes på av handlare Pihl vid mitten av 1810-talet.
Nr tre från höger är E G Beckers handelsbod: Byggnaden stod klar 1757. Byggherre var guldsmeden Samuel Presser (d 1783). Den är en typisk hantverkaregård från andra hälften av 1700-talet, med verkstaden i bottenvåningen och bostaden i ovanvåningen. Ingången vette mot gården. Portlidrets dörrar var låsbara. Affärsingången togs upp 1864 i samband med att handlaren E G Becker (1823-1906) öppnade butiken på Järntorget.

Storgatan sedd från Yttre borggården. Byggnaden närmast till höger är...

Storgatan sedd från Yttre borggården. Byggnaden närmast till höger är Skolmästaregården: I ett brev daterat 22 maj 1696 betraktas byggnaden som nybyggd. Den har en s k salsplan. Det branta valmade taket var ur... More

Ritning till handelsmanen Rahms gård med handelsbod, bostad, uthus och färdstallar.Uppmätningsritning av D.Rosenbaum 1827.Kvarteret Gevalia hörnet av Norra Kungsgatan / Ruddammsgatan.

Ritning till handelsmanen Rahms gård med handelsbod, bostad, uthus och...

Ritning till handelsmanen Rahms gård med handelsbod, bostad, uthus och färdstallar.Uppmätningsritning av D.Rosenbaum 1827.Kvarteret Gevalia hörnet av Norra Kungsgatan / Ruddammsgatan.

Plansch med uniform för officer, soldater och spel i parad vid Svea livgarde för åren 1817-1833, ritad av Einar von Strokirch. Ingår i planschsamlingen Svenska arméns munderingar 1680-1905.

Plansch med uniform för officer, soldater och spel i parad vid Svea li...

Plansch med uniform för officer, soldater och spel i parad vid Svea livgarde för åren 1817-1833, ritad av Einar von Strokirch. Ingår i planschsamlingen Svenska arméns munderingar 1680-1905.

Postgården i Vånga by

Postgården i Vånga by

Postgården i Vånga by

Litografi från 1840. Utförd hos J Peterson. Den visar gathörnet där nu ångkvarnen ligger, där proviantgatan mister den förlängda Ölandsgatan.Det står i den uderställda texten: "Utsigt i Kalmar, Tagen från S.K. Preus-Vallen af J. Petersson 1840."

Litografi från 1840. Utförd hos J Peterson. Den visar gathörnet där nu...

Litografi från 1840. Utförd hos J Peterson. Den visar gathörnet där nu ångkvarnen ligger, där proviantgatan mister den förlängda Ölandsgatan.Det står i den uderställda texten: "Utsigt i Kalmar, Tagen från S.K. ... More

Bånga /  Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga /  Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Familjen Palm har ställt upp sig för fotografering invid hemmet Dal i Ingatorps socken. Notera farstukvistens fantasifulla lövsågeri. Tiden är några få år in på förra seklet.
Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filius, del 1850. Tr. hos E.A. Lundgren.

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filiu...

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filius, del 1850. Tr. hos E.A. Lundgren.

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom han att verka som skriftställare och korrespondent till olika tidsskrifter. En tid även redaktör av tidningen Östergötland. Efter moderns frånfälle 1891 tycks hans liv komplicerats. Samma år avflyttade han från Kallerstad för att stå skriven "på socknen", det vill säga utan fast bostad. Han anges utflyttad till Burseryd socken 1894 men återfinns inte på platsen. I februari månad 1895 uppges han istället vara inflyttad till en ödestuga i Linköpings landsförsamling. Hans ambullerande tillvaro fortsatte med tillfälliga boställen i Stjärnorp, Kristberg och Tannefors. Från 1908 var han dock stadigvarande boende i stadsdelen Gottfridsberg i Linköping.Fredrik Pereswetoff-Morath förblev ogift och med honom skulle ättens adliga gren slockna på svärdssidan. Rimligtvis förklaras den adoption han lät föranstalta 1918 av fänriken Carl Magnus Dahlqvist, vars mor var född Pereswetoff-Morath, av det faktumet. Den adopterade hade vid tiden nyligen blivit faderslös och inom kort skulle han även förlora sin adoptionsförälder.

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallersta...

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom ... More

Porträtt av Oskar Andersson.  Efter en svår barndom blev han med tiden färgaremästare och rådman i Linköping. Han föddes 1845 i Örberga som son till hemmansägaren i Ullnäs Anders Eriksson och dennes maka Maja Jansdotter. Redan 1848 återfinns familjen boende i en backstuga under Örberga murgård. Förfallet eskalerar. Från 1851 är familjen utan fast bostad, de är som källorna kallar det "skriva på socknen". Fadern döms även för stöld. I 12-års åldern tar Oskar drängtjänst i på Östra Starby utanför Vadstena. Efter ett par år flyttar han till Linköping för att gå i lära hos färgmästaren Erik Johan Berg. Efter ett tiotal år hos Berg följde ytterligare tio år som färgare på Råby fabrik i Ljung. År 1879 kom han åter till Linköping och blev mästare och sedermera även rådman. Hans verkstad låg vid Storgatans östra ände i nuvarande kvarteret Druva. Han dog ogift 1925.

Porträtt av Oskar Andersson. Efter en svår barndom blev han med tiden...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Notering på kortet: Lappar från Lule lappmark.
Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Franska trupper. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i boken Minnesanteckningar under 1813 och 1814 års kampanjer uti Tyskland och Norge, utgiven 1855.

Franska trupper. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i bok...

Franska trupper. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i boken Minnesanteckningar under 1813 och 1814 års kampanjer uti Tyskland och Norge, utgiven 1855.

Eslövs äldsta järnvägsstation 1858, sedd från gatusidan.
Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Garverifabrikören F W Malmberg lät 1854 uppföra en lusthusvilla på den norra sidan om Dunkehallaån i Jönköping. Mannen som står vid busken är herr Fredrik Malmberg som avled i Jönköping i Juli 1901.

Garverifabrikören F W Malmberg lät 1854 uppföra en lusthusvilla på den...

Garverifabrikören F W Malmberg lät 1854 uppföra en lusthusvilla på den norra sidan om Dunkehallaån i Jönköping. Mannen som står vid busken är herr Fredrik Malmberg som avled i Jönköping i Juli 1901.

Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, bostadsbygge, takarbete, arbetare, en häst och vagn.Solhem i Svennevad, Anna (född Hallberg) och Gustav Perssons bostad.

Bostadshus, bostadsbygge, takarbete, arbetare, en häst och vagn.Solhem...

Bostadshus, bostadsbygge, takarbete, arbetare, en häst och vagn.Solhem i Svennevad, Anna (född Hallberg) och Gustav Perssons bostad.

Bostadshus, sex personer framför huset. Hallsberg, Örebro, Sverige
Sjöutsikt, bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, grupp elva personer. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Iver Olsen - Gårdstun med personer
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, fyra personer. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grupp sju personer.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild tio personer, bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Vy, bostadshus och byggnader. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grupp.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Två män i en bil.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild. Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, ett par. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grupp åtta personer.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, tre personer. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild.
Bostadshus i bakgrunden. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, sex personer framförhuset.
Ferdinand Fagerlin och familjen Ritter i Allner, utanför Düsseldorf.
Kan vara fotograferat av Wilhelmina Lagerholm när hon var där på 1860-talet.

Bostadshus, sex personer framförhuset. Ferdinand Fagerlin och familjen...

Bostadshus, sex personer framförhuset. Ferdinand Fagerlin och familjen Ritter i Allner, utanför Düsseldorf. Kan vara fotograferat av Wilhelmina Lagerholm när hon var där på 1860-talet.

Bostadshus, några personer framför huset.

Bostadshus, några personer framför huset.

Bostadshus, några personer framför huset.

Gruppbild.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Engelska villan, Trädgårdsgatan, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier

Engelska villan, Trädgårdsgatan, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotogr...

Engelska villan, Trädgårdsgatan, Uppsala före 1914

Bostadshus, två kvinnor. Hallsberg, Örebro, Sverige
Familjegrupp tre personer.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Kapten Malmberg med syskon, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier
Bostadshus, två flickor. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, familj tre personer framför huset. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostasdshus.
Vinterbild. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grupp, sex personer.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, familj fyra personer, en häst.

Bostadshus, familj fyra personer, en häst.

Bostadshus, familj fyra personer, en häst.

En man på häst.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, grupp fem personer framför huset. Hallsberg, Örebro, Sverige
En ung kvinna, bostadshus.
Vinterbild. Hallsberg, Örebro, Sverige
Vy, bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Kyrka, bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild. Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, tre personer framför huset. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, stuga. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
En man med gevär och en hund.Bostadshus i bakgrunden. Hallsberg, Örebro, Sverige

En man med gevär och en hund.Bostadshus i bakgrunden. Hallsberg, Örebr...

En man med gevär och en hund.Bostadshus i bakgrunden.

Bostadshus, åtta personer. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, fyra personer framför huset. Hallsberg, Örebro, Sverige
Familjegrupp, sex personer.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
En man med häst.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Affärsbyggnad, bostadshus, sex personer.
Petrus Löfbergs Speceri & Diverseaffär. Hallsberg, Örebro, Sverige

Affärsbyggnad, bostadshus, sex personer. Petrus Löfbergs Speceri & Div...

Affärsbyggnad, bostadshus, sex personer. Petrus Löfbergs Speceri & Diverseaffär.

Gruppbild. Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Långlöts norrgård. Kalmar Läns museum

Långlöts norrgård. Kalmar Läns museum

Långlöts norrgård ägs numera av Anna och Jan Erici. Tidigare ägare var Anna och Gustaf Cedergren.

Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Fyra personer.
Stuga. Hallsberg, Örebro, Sverige
En man och en häst.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grävning inför husbygge, fem män. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, gruppbild. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, ett par framför huset. Vinterbild. Hallsberg, Örebro, Sverige
Gruppbild. Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Bostadshus, tre personer. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grupp med fanor.
Bostadshus. Hallsberg, Örebro, Sverige
Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredriksdal vid Dunkehallaån i Jönköping.

Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredrik...

Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredriksdal vid Dunkehallaån i Jönköping.

Bröllop, brudpar och bröllopsgäster.
Bostadshus till vänster på bilden. Hallsberg, Örebro, Sverige

Bröllop, brudpar och bröllopsgäster. Bostadshus till vänster på bilden...

Bröllop, brudpar och bröllopsgäster. Bostadshus till vänster på bilden.

Previous

of 167

Next