The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

rekrytering och utbildning

264 media by topicpage 1 of 3
"Sparfs äfventyr". "Unga Sparf lämnar familjehemmet. Han är på väg till Krigsakademin." Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Sparfs äfventyr". "Unga Sparf lämnar familjehemmet. Han är på väg til...

"Sparfs äfventyr". "Unga Sparf lämnar familjehemmet. Han är på väg till Krigsakademin." Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf saknar sin mamma. Studerar flitigt, lär sig exercicen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf saknar sin mamma. Studerar flitigt, lär s...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf saknar sin mamma. Studerar flitigt, lär sig exercicen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf debuterar på Carlberg och initeras i kamratlifvets behag". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf debuterar på Carlberg och initeras i kamr...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf debuterar på Carlberg och initeras i kamratlifvets behag". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna och tager slutligen officersexamen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna ...

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna och tager slutligen officersexamen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf känner sig glad som en fågel, svär en evig ed att aldrig mer taga uti någon bok. Sparf ikläder sig officersuniformen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf känner sig glad som en fågel, svär en evi...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf känner sig glad som en fågel, svär en evig ed att aldrig mer taga uti någon bok. Sparf ikläder sig officersuniformen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Sven började tjenstgöra som stabsadjutant vid lifgardes Brigaden 184?". Kavallerist på stegrande häst. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Sven började tjenstgöra som stabsadjutant vid lifgardes Brigaden 184?...

"Sven började tjenstgöra som stabsadjutant vid lifgardes Brigaden 184?". Kavallerist på stegrande häst. Akvarell av Fritz von Dardel.

"'Stamm och beväring'. Jag vill bara ge min son lite frukost förstås! Skönt! jag har ordres att följa med honom öfverallt." Av Fritz von Dardel, 1849

"'Stamm och beväring'. Jag vill bara ge min son lite frukost förstås! ...

"'Stamm och beväring'. Jag vill bara ge min son lite frukost förstås! Skönt! jag har ordres att följa med honom öfverallt." Av Fritz von Dardel, 1849

"Und. Löjtnant Hans examineras uti Reglementerna. När gäckas menskliga förhoppningar? Stundom." Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1879.

"Und. Löjtnant Hans examineras uti Reglementerna. När gäckas menskliga...

"Und. Löjtnant Hans examineras uti Reglementerna. När gäckas menskliga förhoppningar? Stundom." Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1879.

Manöver på okänd plats. Militärer med gevär i handen korsar ett vattendrag.

Manöver på okänd plats. Militärer med gevär i handen korsar ett vatten...

Manöver på okänd plats. Militärer med gevär i handen korsar ett vattendrag.

Sannolikt manöver, på okänd plats. T Boije Hjerström till höger, pekar med ena handen och den andra på Adlerbjelkes axel som tittar i kikare.

Sannolikt manöver, på okänd plats. T Boije Hjerström till höger, pekar...

Sannolikt manöver, på okänd plats. T Boije Hjerström till höger, pekar med ena handen och den andra på Adlerbjelkes axel som tittar i kikare.

Läger på Hultsfreds slätt.

Läger på Hultsfreds slätt.

Läger på Hultsfreds slätt.

En skarpskytt i militäruniform med ett gevär.

En skarpskytt i militäruniform med ett gevär.

En skarpskytt i militäruniform med ett gevär.

Överste T Boije Hjertström till häst, i bakgrunden marscherar ett led med militärer.

Överste T Boije Hjertström till häst, i bakgrunden marscherar ett led ...

Överste T Boije Hjertström till häst, i bakgrunden marscherar ett led med militärer.

Två officerare sittande på några stubbar i terrängnen. Till vänster T Boije Hjertström och till höger sannolikt C H F Forssbeck. Troligen i samband med manöver.

Två officerare sittande på några stubbar i terrängnen. Till vänster T ...

Två officerare sittande på några stubbar i terrängnen. Till vänster T Boije Hjertström och till höger sannolikt C H F Forssbeck. Troligen i samband med manöver.

Poträtt av vice korpral Brage i full mundering stående i givakt på en exercished.

Poträtt av vice korpral Brage i full mundering stående i givakt på en ...

Poträtt av vice korpral Brage i full mundering stående i givakt på en exercished.

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vid en boj i Vallettas hamn på Malta under sin långresa 1883-1885. Alla segel är bärgade, styckportarna är öppna och kanonerna utförda. Ur skorstenen stiger rök. En grupp sjömän står på akterdäcket. Från akterskeppet hänger en repstege ner till vattenytan och flera små båtar verka trafikera från och till fregatten.I bakgrunden syns Valettas stadsbefästningar och regeringspalatset Auberge de Castille et Léon.

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vi...

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vid en boj i Vallettas hamn på Malta under sin långresa 1883-1885. Alla segel är bärgade, styckportarna är öppna och kanonerna utförda. Ur sko... More

Militärer marscherar mot Ernevi affär, Funbo socken, Uppland - Johan Lundin photo

Militärer marscherar mot Ernevi affär, Funbo socken, Uppland - Johan L...

Marsch mot Ernevi affär. Uppgifterna kommer från Torbjörn Norman, Björklinge.

Josef Eriksson / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker0126 / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker0121 / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker0127 / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker0155 / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker0268 / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker0119 / Länsmuseet Gävleborg
Beväringar i Svea artilleri, 3:e avdelningen, 2:a batteriet, 1892. N Strindberg fyra fr höger.

Beväringar i Svea artilleri, 3:e avdelningen, 2:a batteriet, 1892. N S...

Beväringar i Svea artilleri, 3:e avdelningen, 2:a batteriet, 1892. N Strindberg fyra fr höger.

Hästformation, invänjning till armén.

Hästformation, invänjning till armén.

Hästformation, invänjning till armén.

Bilden visar fyra svenska pansarskepp Göta, Wasa, Äran, Dristigheten och logementsfartyg Stockholm som ankrar under vintertiden i Karlskronas örlogshamn. Fartyg ingår i beväringsavdelningen och är flaggad för Kung Oscar II födelse dag den 21. januari 1903. Båtarna är fast frysen och framför de rör sig människa på isen.

Bilden visar fyra svenska pansarskepp Göta, Wasa, Äran, Dristigheten o...

Bilden visar fyra svenska pansarskepp Göta, Wasa, Äran, Dristigheten och logementsfartyg Stockholm som ankrar under vintertiden i Karlskronas örlogshamn. Fartyg ingår i beväringsavdelningen och är flaggad för K... More

Korpralskolan. Falköping, Sweden
Bilden visar fyra svenska örlogsfartyg som ligger förtöjt bredvid varandra i Karlskronas hamn vinter 1903. Mellan fartygen syns den gamla klaffbron. De två segelfartyg är nedriggade och ombyggd till logementsfartyg. Alla fartyg är flaggad.

Bilden visar fyra svenska örlogsfartyg som ligger förtöjt bredvid vara...

Bilden visar fyra svenska örlogsfartyg som ligger förtöjt bredvid varandra i Karlskronas hamn vinter 1903. Mellan fartygen syns den gamla klaffbron. De två segelfartyg är nedriggade och ombyggd till logementsfa... More

En grupp sjömän i uniform står framför linjeskeppet Stockholm. I bakgrunden syns styrbordsidan av fartyget som är ombyggt till logementsfartyg. Styckeportar har ersatts med fönster. En trapp leder upp till övre batteriet och däcket.

En grupp sjömän i uniform står framför linjeskeppet Stockholm. I bakgr...

En grupp sjömän i uniform står framför linjeskeppet Stockholm. I bakgrunden syns styrbordsidan av fartyget som är ombyggt till logementsfartyg. Styckeportar har ersatts med fönster. En trapp leder upp till övre... More

Bilden föreställer flaggens signal- och expeditionspersonal ombord på pansarbåten Oden år 1908.

Bilden föreställer flaggens signal- och expeditionspersonal ombord på ...

Bilden föreställer flaggens signal- och expeditionspersonal ombord på pansarbåten Oden år 1908.

Man i sjömansuniform, Östhammar, Uppland

Man i sjömansuniform, Östhammar, Uppland

Man i sjömansuniform, Östhammar, Uppland

Militär / Länsmuseet Gävleborg
Bilden förställer Näsby slott under sin tid som sjöstridskola.

Bilden förställer Näsby slott under sin tid som sjöstridskola.

Bilden förställer Näsby slott under sin tid som sjöstridskola.

Siksjö. Äntring i Valsjöberget.

Siksjö. Äntring i Valsjöberget.

Siksjö. Äntring i Valsjöberget.

Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Utsikten från Valsjöberget. / Länsmuseet Gävleborg
Fotografen på militärövning. / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Äntring i Valsjöberget. / Länsmuseet Gävleborg
UMFA54429:2176

UMFA54429:2176

Militär idrottstävling. Bevakningstrupp från Eksjö förlagda till munkedalstrakten under första världskriget. De byggde bl a den kasern som senare blev Nordbergska stiftelsens slöjdskola.

"Vid kokgraven". Bleknat fotografi som visar rekryter vid intendentskolan på Malmen i matlagartagen. Året är 1911 och soldterna tjänstgör vid Andra livgrenadjärregementet, sedermera I5. Den knästående beväringen till höger är Nils Karlsson, son till arkivets bildare, Axel Karlsson.

"Vid kokgraven". Bleknat fotografi som visar rekryter vid intendentsko...

Enskilt arkiv 252 emanerar från den i Linköping så framgångsrike köpmannen Axel Karlsson (1852-1915). Bördig från Åtvidaberg inflyttade han till Linköping 1874 för en anställning vid firman Andersson & Beckman.... More

Manövern 1912, vid Flods ladugård.

Manövern 1912, vid Flods ladugård.

Manövern 1912, vid Flods ladugård.

Manövern 1912. Militären i bivack bekom Flods och Fälts, i bakgrunden syns Mösseberg.

Manövern 1912. Militären i bivack bekom Flods och Fälts, i bakgrunden ...

Manövern 1912. Militären i bivack bekom Flods och Fälts, i bakgrunden syns Mösseberg.

Manöver 1912. Falköping, Sweden
Första världskriget, David Brundin gjorde rekryten vid Kungsbäck, I 14.

Första världskriget, David Brundin gjorde rekryten vid Kungsbäck, I 14...

Första världskriget, David Brundin gjorde rekryten vid Kungsbäck, I 14.

Man med gevär - Västergötlands museum
Grupporträtt av fördetta besättningsmän från fregatten Vanadis som sitter samlade bakom en modell av skeppet. Bilden togs under firandet av 30års hemkomst från världsomsegling 1883-1885. Den del är klädd i uniformer med ordenstecken på, en del bär civila kostym.

Grupporträtt av fördetta besättningsmän från fregatten Vanadis som sit...

Grupporträtt av fördetta besättningsmän från fregatten Vanadis som sitter samlade bakom en modell av skeppet. Bilden togs under firandet av 30års hemkomst från världsomsegling 1883-1885. Den del är klädd i unif... More

Porträtt av Axel Valsinger. Äldste son till handlaren i Linköping, Axel Karlsson och dennes maka Hedvig Düring. Axel antog i vuxen ålder namnet Valsinger efter faderns barndomshem Valsinge i Björsäter socken. Sedermera byråchef vid Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Från 1913 gift med Karin Viktoria Öberg.

Porträtt av Axel Valsinger. Äldste son till handlaren i Linköping, Axe...

Enskilt arkiv 252 emanerar från den i Linköping så framgångsrike köpmannen Axel Karlsson (1852-1915). Bördig från Åtvidaberg inflyttade han till Linköping 1874 för en anställning vid firman Andersson & Beckman.... More

Militär / Länsmuseet Gävleborg
Ett gäng militärer / Länsmuseet Gävleborg
Militärer gör kullerbytta i gröngräset

Militärer gör kullerbytta i gröngräset

Militärer gör kullerbytta i gröngräset

Visar upp militärutrustningen / Länsmuseet Gävleborg
Trångt på luckan / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militärer i andra "uniformer"

Militärer i andra "uniformer"

Militärer i andra "uniformer"

Militärer med humor / Länsmuseet Gävleborg
En grupp militärer / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Pianospelande militär / Länsmuseet Gävleborg
Trångt på luckan / Länsmuseet Gävleborg
Dragkamp med militärer / Länsmuseet Gävleborg
Militärer / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Uppställning på kaserngården / Länsmuseet Gävleborg
Idrottstävling med och för militären

Idrottstävling med och för militären

Idrottstävling med och för militären

Tältar utanför kasernen / Länsmuseet Gävleborg
En grupp militärer / Länsmuseet Gävleborg
Militärer och hund / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militärer i andra "uniformer"

Militärer i andra "uniformer"

Militärer i andra "uniformer"

Inför idrottstävlingen för militärer

Inför idrottstävlingen för militärer

Inför idrottstävlingen för militärer

En grupp militärer / Länsmuseet Gävleborg
Trångt på luckan / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär / Länsmuseet Gävleborg
Militär med olika drycker

Militär med olika drycker

Militär med olika drycker

Militärer / Länsmuseet Gävleborg
Militärer / Länsmuseet Gävleborg
Fyra utrustade militärer / Länsmuseet Gävleborg
Bilden förställer en grupporträtt av svenska sjöofficerare och underofficerare framför sjökrigsskolan i Stockholm.

Bilden förställer en grupporträtt av svenska sjöofficerare och underof...

Bilden förställer en grupporträtt av svenska sjöofficerare och underofficerare framför sjökrigsskolan i Stockholm.

Bilden föreställer uniformsklädda besättningmän uppradade på däck ombord på minfartyget Älvsnabben. Aspiranterna i 1.kvarteret lämnas av till dess kadettunderofficer, flaggstyrman Oskar Linde.

Bilden föreställer uniformsklädda besättningmän uppradade på däck ombo...

Ingår i album med fotografier från Älvsnabbens långresa 1966-1967. Hon avlöpte 10/11 1966 från Karlskrona och åkte via Suezkanalen mot Australien, USA:s västkust, genom Panamakanalen via Dublin hem till Marstra... More

I 14 Gävle / Länsmuseet Gävleborg
Uppställning av militärer.

Uppställning av militärer.

Uppställning av militärer.

Militärer busar framför kameran på T 1.

Militärer busar framför kameran på T 1.

Militärer busar framför kameran på T 1.

Bilden föreställer Oskar Linde, som instruerar en grupp aspiranter ombord på minfartyget Älvsnabben i handhavande av en sextant. Längst t v står aspiranten Mats Ouchterlony, längst till höger aspirant Nikolaj Tolstoy och synlig till vänster om honom, kronprinsen.

Bilden föreställer Oskar Linde, som instruerar en grupp aspiranter omb...

Ingår i album med fotografier från Älvsnabbens långresa 1966-1967. Hon avlöpte 10/11 1966 från Karlskrona och åkte via Suezkanalen mot Australien, USA:s västkust, genom Panamakanalen via Dublin hem till Marstra... More

Militärer busar framför kameran på T 1.

Militärer busar framför kameran på T 1.

Militärer busar framför kameran på T 1.

Militärer busar framför kameran.

Militärer busar framför kameran.

Militärer busar framför kameran.

Enok Eriksson / Länsmuseet Gävleborg
Previous

of 3

Next