PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

reinier vinkeles i

3,903 media by topicpage 1 of 40
Het slot te Muiden door de Geldersen belegerd, 1508

Het slot te Muiden door de Geldersen belegerd, 1508

Muiderslot door de Geldersen belegerd, 1508. Gelderse soldaten bestormen het slot te Muiden.

Portret van Jan Kuiper

Portret van Jan Kuiper

Portret van Jan Kuiper, bijgenaamd Jan Practiseer.

Portret van Jan Kuiper

Portret van Jan Kuiper

Portret van Jan Kuiper, bijgenaamd Jan Practiseer.

Portret van Hendrik Aeneae

Portret van Hendrik Aeneae

Portret van de wiskundige Hendrik Aeneae.

Portret van Hendrik Aeneae

Portret van Hendrik Aeneae

Portret van de wiskundige Hendrik Aeneae.

Portret van Cavallero met een nieuwjaarswens

Portret van Cavallero met een nieuwjaarswens

Portret van Cavallero, een honderdjarige Portugees Joodse verkoper van snuisterijen op de Amsterdamse beurs. Onder het portret twee kolommen tekst, links in het Portugees en rechts in het Nederlands.

Portret van Cavallero

Portret van Cavallero

Portret van Cavallero, een honderdjarige Portugees Joodse verkoper van snuisterijen op de Amsterdamse beurs.

Portret van Cavallero

Portret van Cavallero

Portret van Cavallero, een honderdjarige Portugees Joodse verkoper van snuisterijen op de Amsterdamse beurs.

Onrust te Utrecht, 1787

Onrust te Utrecht, 1787

Onrust op straat voor het geboortehuis van paus Adrianus VI in de Brandstraat te Utrecht, waar een Oranje Sociëteit vergaderde, 1787.

Geboeide man knielt voor een vrouw

Geboeide man knielt voor een vrouw

Omringd door Indianen en een monnik knielt een geboeide man, mogelijk John Smith, voor een Indiaanse vrouw, mogelijk Pocahontas.

Plundering van het koffiehuis Quincampoix, 1720

Plundering van het koffiehuis Quincampoix, 1720

Nachtelijke plundering door een oproerige menigte van het koffiehuis Quincampoix in de Klaverstraat te Amsterdam waar veel windhandel gedreven werd, 5 oktober 1720.

Allegorische figuren bij een medaillon voor de nationale schouwburg

Allegorische figuren bij een medaillon voor de nationale schouwburg

Op een trap zitten drie allegorische figuren bij een medaillon voor de nationale schouwburg. In het midden de stedenmaagd van Amsterdam en naast haar twee vrouwen met attributen zoals een kroon, een bazuin en een masker.

Portret van H.O. Arntzenius

Portret van H.O. Arntzenius

Portret van H.O. Arntzenius, met een prent in zijn hand.

Portret van Willem van Oldenbarnevelt

Portret van Willem van Oldenbarnevelt

Rond portret van Willem van Oldenbarnevelt, op de achtergrond dragen twee mannen een kist,

Martelaarschap van een protestant

Martelaarschap van een protestant

Een protestant wordt op een plein in het bijzijn van vele omstanders in een zak gestopt.

Hagar en Ismaël door Abraham verstoten

Hagar en Ismaël door Abraham verstoten

Abraham staat voor zijn huis en stuurt Hagar en Ismaël weg. Ismaël heeft een wandelstok, Hagar droogt haar tranen met een zakdoek. Achter Abraham staat Sara in de deuropening.

Rivierlandschap

Rivierlandschap

Rivierlandschap met torens en kastelen.

Moord op Floris V, 1296

Moord op Floris V, 1296

Gerard van Velzen vermoordt graaf Floris V.

Portret Johan van Oldenbarnevelt

Portret Johan van Oldenbarnevelt

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, jurist en landsadvocaat van Holland. Onder zijn portret een afbeelding van zijn executie op het schavot voor de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof, opgeprikt vel papier. Op... More

Allegorie met het wapen van familie Calkoen

Allegorie met het wapen van familie Calkoen

Het wapen van familie Calkoen geflankeerd door Amor, met een vlag van de V.O.C. in de hand, en de stedenmaagd van Amsterdam. Voor het wapen een beeld van Boeddha, Chinees porselein, een zalfpot en mogelijk een ... More

Portret van Johan van Oldenbarnevelt met een afbeelding van zijn onthoofding, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt met een afbeelding van zijn ontho...

Rond portret van Johan van Oldenbarnevelt met guirlandes, onderaan een opgeprikte afbeelding van zijn onthoofding op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Hierbij het beulszwaard en zijn hoed.

Portret van Grigorij Aleksandrovitsj, vorst van Tauris Potemkin

Portret van Grigorij Aleksandrovitsj, vorst van Tauris Potemkin

Portret van de Russische staatsman Grigorij Aleksandrovitsj Potemkin, vorst van Tauris.

God roept Adam en Eva ter verantwoording

God roept Adam en Eva ter verantwoording

God roept Adam en Eva in het Paradijs ter verantwoording, nadat zij gegeten hebben van de boom van kennis van goed en kwaad. Illustratie van de Bijbeltekst Gen. 3: 9.

Soldaten richten hun pijlen op de hemel

Soldaten richten hun pijlen op de hemel

Een groep soldaten vuurt zijn pijlen af richting twee godinnen op een wolk, die de pijlen naar de mannen terug zenden.

Familiewapen van de koning van Napels en Sardinië

Familiewapen van de koning van Napels en Sardinië

Het familiewapen van de koning van Napels en Sardinië wordt door een meermin en een engeltje over zee gedragen. Naast het gekroonde wapen vliegt een engel met een brandende toorts en een bazuin. Op de achtergro... More

Portret van Lucretia Wilhelmina van Merken (?)

Portret van Lucretia Wilhelmina van Merken (?)

Portret van mogelijk Lucretia Wilhelmina van Merken, achter haar schrijftafel.

Portret van René Descartes, omringd met een lauwerkrans

Portret van René Descartes, omringd met een lauwerkrans

Medailon met een portret van de Franse filosoof René Descartes, omringd met een lauwerkrans.

Portret van Jean-Jacques Rousseau, omringd met een lauwerkrans

Portret van Jean-Jacques Rousseau, omringd met een lauwerkrans

Portret van de Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau, omringd met een lauwerkrans.

Titelpagina voor: 'Lykdichten op Vrouwe Ida Cornelia Temminck'

Titelpagina voor: 'Lykdichten op Vrouwe Ida Cornelia Temminck'

Titelpagina met twee vrouwen bij een graf. Een van hen wordt door een engeltje gekroond met een lauwerkrans.

Allegorie met de Amsterdamse stedenmaagd

Allegorie met de Amsterdamse stedenmaagd

De Amsterdamse gekroonde stedenmaagd zit op een troon, omringd met allegorische figuren. Naast haar staat een vrouwenfiguur met op een staf het Alziend OOg, achter de troon staat Voorzichtigheid met spiegel en... More

De Germaanse veldheer Arminius standvastig tegenover de Romeinen, ca. 10

De Germaanse veldheer Arminius standvastig tegenover de Romeinen, ca. ...

De veldheer Arminius, leider van de stam der Cherusken, verdedigt de vrijheid van de Germanen tegenover de Romeinen, omstreeks het jaar 10.

Scène uit het toneelstuk Don Quichot op de Bruiloft van Camacho

Scène uit het toneelstuk Don Quichot op de Bruiloft van Camacho

Scène uit het toneelstuk Don Quichot op de Bruiloft van Camacho: vier man gooien met een laken een vijfde in de lucht. Ontwerp voor een toneeldecor.

Portret van H.O. Arntzenius

Portret van H.O. Arntzenius

Portret van H.O. Arntzenius, met een prent in zijn hand.

Medaillon van het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap

Medaillon van het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap

Twee zijdes van een medaillon van het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap. Links een dichter omringd door putti. In het randschrift: Wij streeven naar de Volmaaktheid. Rechts het randschrift: Eerp... More