The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

railway bridge

6,101 media by topicpage 1 of 62
Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar ett hörn av Finlands Bryggeri. Ända fram till 1919, då en järnvägsbro över ån tillkom, hade Östra Skånes Järnvägar slutstation, Långebro Station, på åns västra sida. Vid seklets början gick hästdragen omnibuss mellan denna station och stadens huvudstation. Bilden överlämnades i februari 1971 av T. Wilner, som hade sitt födelsehem nära den punkt från vilkn bilden tagits (Olssonska, sedermera Schmiterlöwska huset).

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske ...

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar e... More

Järnvägsbro vid Sarpsfossen, svensk-norska gränsen,

Järnvägsbro vid Sarpsfossen, svensk-norska gränsen,

Järnvägsbro vid Sarpsfossen, svensk-norska gränsen,

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

Cologne. Railway bridge

Cologne. Railway bridge

View from the Rhine River of bridge and cathedral. In album: Athens, Egypt, Rhine, Switzerland, Tyrol, Salzburg, p. 28, upper left.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta järnvägsbroar.

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta jär...

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta järnvägsbroar.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Gamla svängbron över kanalen

Gamla svängbron över kanalen

Gamla svängbron över kanalen

Båt passerar den öppna svängbron

Båt passerar den öppna svängbron

Båt passerar den öppna svängbron

Stockholm C Järna - Ångtåg på svängbron
Stadsvy över Norrköping. - Norrköping, Sverige
Järnvägsbro under byggnad - Södermanland Sverige
Frankfort. Railway bridge. Cityscape photograph

Frankfort. Railway bridge. Cityscape photograph

In album: Athens, Egypt, Rhine, Switzerland, Tyrol, Salzburg, p. 29, lower right.

Träbro över Kolbäcksån, Svenska Järnvägarna
Panorama över sydvästra delen av Klara församling. I förgrunden t.v. Klara kyrka samt Kirsteinska huset vid Klara Strandgata (Vasagatan) med tillhörande trädgård. De låga husen på panoramats högra halva revs på 1860-talet för att lämna plats åt Centralstationen, som nu reser sig där.

Panorama över sydvästra delen av Klara församling. I förgrunden t.v. K...

Panorama över sydvästra delen av Klara församling. I förgrunden t.v. Klara kyrka samt Kirsteinska huset vid Klara Strandgata (Vasagatan) med tillhörande trädgård. De låga husen på panoramats högra halva revs på... More

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarhuskajen.

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarhuskajen.

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarhuskajen.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra stambanan år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra st...

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra stambanan år 1860.

Örebro, Karolinska läroverket med omgivningar från nordöstra slottstornet.

Örebro, Karolinska läroverket med omgivningar från nordöstra slottstor...

Örebro, Karolinska läroverket med omgivningar från nordöstra slottstornet.

Bergsbron på 1860-talet

Bergsbron på 1860-talet

Bergsbron på 1860-talet

Illustration av bygget av järnvägsbron över Norrström, Stockholm. Sammanbindningsbanan. 1860-tal.

Illustration av bygget av järnvägsbron över Norrström, Stockholm. Samm...

Illustration av bygget av järnvägsbron över Norrström, Stockholm. Sammanbindningsbanan. 1860-tal.

The War in Virginia - rebuilding railway bridge over Goose Creek, near Manassas Gap, by Col. Geary, 28th Pennsylvania Regiment / sketched by -- Edwin Forbes.

The War in Virginia - rebuilding railway bridge over Goose Creek, near...

Illus. in: Frank Leslie's illustrated newspaper, 1862 May 10, p. 41. Reference copy in LOT 4420B.

Utsikt från Kungsholmskyrkan., Svenska Järnvägarna
Träsnitt Bro över Göta älv

Träsnitt Bro över Göta älv

Träsnitt Bro över Göta älv

Uppsättning av stålbron över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Uppsättning av stålbron över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och ...

Uppsättning av stålbron över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargö...

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

En sänkkista vid järnvägsbron över Norrström, SammanbindningsbananFrån Ny Illustrerad Tidning,1867-10-26Byggandet av Norra Järnvägsbron på sträckan mellan Riddarholmen och Tegelbacken/Stockholm Central.

En sänkkista vid järnvägsbron över Norrström, SammanbindningsbananFrån...

En sänkkista vid järnvägsbron över Norrström, SammanbindningsbananFrån Ny Illustrerad Tidning,1867-10-26Byggandet av Norra Järnvägsbron på sträckan mellan Riddarholmen och Tegelbacken/Stockholm Central.

Sammanbindningsbanan  i Stockholm.Från Ny Illustrerad Tidning, 1867-09-28

Sammanbindningsbanan i Stockholm.Från Ny Illustrerad Tidning, 1867-09...

Sammanbindningsbanan i Stockholm.Från Ny Illustrerad Tidning, 1867-09-28

Bilder från sammanbindningsbanan i Stockholm, 3: Arbetet vid järnvägsbron över Norrström. Teckning av Otto August Mankell.

Bilder från sammanbindningsbanan i Stockholm, 3: Arbetet vid järnvägsb...

Bilder från sammanbindningsbanan i Stockholm, 3: Arbetet vid järnvägsbron över Norrström. Teckning av Otto August Mankell.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargö...

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Sammanbindningsbanan, nya bron mellan Staden och Riddarholmen.Konstruerad av ljt. E.Unge."Framtidsbild från 1867"

Sammanbindningsbanan, nya bron mellan Staden och Riddarholmen.Konstrue...

Sammanbindningsbanan, nya bron mellan Staden och Riddarholmen.Konstruerad av ljt. E.Unge."Framtidsbild från 1867"

Ny bro till Riddarholmen, Sammanbindningsbanan  Framtidsbild

Ny bro till Riddarholmen, Sammanbindningsbanan Framtidsbild

Ny bro till Riddarholmen, Sammanbindningsbanan Framtidsbild

Bro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Stålbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och  Vargön.

Stålbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Stålbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Railway Bridge over the Lek at Kuilenburg (Culemborg)

Railway Bridge over the Lek at Kuilenburg (Culemborg)

Schönscheidt had already photographed the new railway bridge over the Rhine in Cologne, when he was asked to photograph the railway bridge over the River Lek at Kuilenburg. Spanning 150 metres, it was then the ... More

Järnvägsbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Kvicksund, den första, som byggdes på 1870-talet.

Bro över Kvicksund, den första, som byggdes på 1870-talet.

Bro över Kvicksund, den första, som byggdes på 1870-talet.

Den färdiga bron, byggd 1866, Kallad "stålbron", då man använde det lättare  och billigare materialet än järn, över Huvudnäsfallet i Göta älv.

Den färdiga bron, byggd 1866, Kallad "stålbron", då man använde det lä...

Den färdiga bron, byggd 1866, Kallad "stålbron", då man använde det lättare och billigare materialet än järn, över Huvudnäsfallet i Göta älv.

Träsnitt Södertälje nedre - Södermanland Sverige
Träsnitt Södertälje nedre 1873

Träsnitt Södertälje nedre 1873

Träsnitt Södertälje nedre 1873

Stockholmsbild. Det Stockholm som kommit: Vasabron mellan Tegelbacken och Riddarhusgränd. Tecknad av Otto August Mankell.

Stockholmsbild. Det Stockholm som kommit: Vasabron mellan Tegelbacken ...

Stockholmsbild. Det Stockholm som kommit: Vasabron mellan Tegelbacken och Riddarhusgränd. Tecknad av Otto August Mankell.

Stockholm C Järna - Vägövergångar , Sammanbindningsbanan
Svängbro över Söder-ström.

Svängbro över Söder-ström.

Svängbro över Söder-ström.

Strömsborg och jvg-bro, Sammanbindningsbanan

Strömsborg och jvg-bro, Sammanbindningsbanan

Strömsborg och jvg-bro, Sammanbindningsbanan

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Sammanbindningsbanan vid Kött-torget , Bron över Norrström, Riddarholman. Södra delen av Riddarholmen.

Sammanbindningsbanan vid Kött-torget , Bron över Norrström, Riddarholm...

Sammanbindningsbanan vid Kött-torget , Bron över Norrström, Riddarholman. Södra delen av Riddarholmen.

Kajen vid Riddarholms kanalen.

Kajen vid Riddarholms kanalen.

Kajen vid Riddarholms kanalen.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Bro över Norrström, åt norr, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt norr, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt norr, Sammanbindningsbanan

Svängbro över Söderström , Sammanbindningsbanan

Svängbro över Söderström , Sammanbindningsbanan

Svängbro över Söderström , Sammanbindningsbanan

Railway Bridge at Dazio Grande, St. Gotthard (from Switzerland 1870 Sketchbook)

Railway Bridge at Dazio Grande, St. Gotthard (from Switzerland 1870 Sk...

John Singer Sargent (American, Florence 1856–1925 London)

Viadukt över Kött-torget på linjen mellan Riddarholmen och Mälarstrand.

Viadukt över Kött-torget på linjen mellan Riddarholmen och Mälarstrand...

Viadukt över Kött-torget på linjen mellan Riddarholmen och Mälarstrand.

Bro över Söderström, Sammanbindningsbanan

Bro över Söderström, Sammanbindningsbanan

Bro över Söderström, Sammanbindningsbanan

Stereobild av Royal Albert Bridge över River Tamar (Tamarfloden)."Viaduct on Cornwall Railway at Saltash, prom below the piers".

Stereobild av Royal Albert Bridge över River Tamar (Tamarfloden)."Viad...

Stereobild av Royal Albert Bridge över River Tamar (Tamarfloden)."Viaduct on Cornwall Railway at Saltash, prom below the piers".

Bro över Fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över Fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över Fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Stockholm C Järna - Vägundergång, Sammanbindningsbanan
Bro över Norrström, åt söder, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt söder, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt söder, Sammanbindningsbanan

Bro över Norr-ström.

Bro över Norr-ström.

Bro över Norr-ström.

Sammnbindningbanan genom Stockholm bron över Söderström, från järnvägen till riddraholmen. tecknad av O. A. Mankell.Ur Ny illustrerad tidning

Sammnbindningbanan genom Stockholm bron över Söderström, från järnväge...

Sammnbindningbanan genom Stockholm bron över Söderström, från järnvägen till riddraholmen. tecknad av O. A. Mankell.Ur Ny illustrerad tidning

Stereobild av män på lok på The Willey Brook railroad bridge, norra Crawford.

Stereobild av män på lok på The Willey Brook railroad bridge, norra Cr...

Stereobild av män på lok på The Willey Brook railroad bridge, norra Crawford.

Teckning av bro, Nora - Ervalla

Teckning av bro, Nora - Ervalla

Teckning av bro, Nora - Ervalla

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 18...

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Svängbro över Söder-ström.

Svängbro över Söder-ström.

Svängbro över Söder-ström.

Bruk i Munkedal, alldeles intill Munkedalälven.

Bruk i Munkedal, alldeles intill Munkedalälven.

Bruk i Munkedal, alldeles intill Munkedalälven.

Östersund på 1870-talet.

Östersund på 1870-talet.

Östersund på 1870-talet.

Vägövergång vid östra och västra Slussgatorna.

Vägövergång vid östra och västra Slussgatorna.

Vägövergång vid östra och västra Slussgatorna.

Bro över Järleån vid Järle på linjen mellan Ervalla och Nora.

Bro över Järleån vid Järle på linjen mellan Ervalla och Nora.

Bro över Järleån vid Järle på linjen mellan Ervalla och Nora.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linjen mellan Tierp och Gävle.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linj...

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linjen mellan Tierp och Gävle.

Stockholm C Järna - Vägövergång vid Riddarholmen.
Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norr-ström, åt söder.

Bro över Norr-ström, åt söder.

Bro över Norr-ström, åt söder.

Stereobild av Frankenstein Trestle, White Mountains, norra Crawford.

Stereobild av Frankenstein Trestle, White Mountains, norra Crawford.

Stereobild av Frankenstein Trestle, White Mountains, norra Crawford.

Rundmålning av Stockholm. Färglitografi av Alexander Nay efter målning av Otto August Mankell.  Omkring 1873 - 1874.

Rundmålning av Stockholm. Färglitografi av Alexander Nay efter målning...

Rundmålning av Stockholm. Färglitografi av Alexander Nay efter målning av Otto August Mankell. Omkring 1873 - 1874.

Järnvägsbron vid Fiskeby. - Norrköping, Sverige
Sammanbindningsbanan, nuvarande Tegelbacken mot Riddarholmen, efter foto av ing. W.Friberg, Västervik.Strömsborg och järnvägsbron söderut.Original i Stockholms HögskolaAkvarell av Hj.Kumlien 1872.En av de Kumlienska tavlorna

Sammanbindningsbanan, nuvarande Tegelbacken mot Riddarholmen, efter fo...

Sammanbindningsbanan, nuvarande Tegelbacken mot Riddarholmen, efter foto av ing. W.Friberg, Västervik.Strömsborg och järnvägsbron söderut.Original i Stockholms HögskolaAkvarell av Hj.Kumlien 1872.En av de Kumli... More

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarholmsbron på sträckan mellan  Stockholm C/Tegelbacken och Riddarholmen.

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarholmsbron på sträckan mel...

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarholmsbron på sträckan mellan Stockholm C/Tegelbacken och Riddarholmen.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Skämma vägport under uppbyggnad.

Skämma vägport under uppbyggnad.

Skämma vägport under uppbyggnad.

Träsnitt från 1873Strömsborg på sträckan mellan Stockholm Central/Tegelbacken och Riddarholmen.

Träsnitt från 1873Strömsborg på sträckan mellan Stockholm Central/Tege...

Träsnitt från 1873Strömsborg på sträckan mellan Stockholm Central/Tegelbacken och Riddarholmen.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Teckning, provisorisk träbro över Dalälven. Uppsala - Gävle Järnväg

Teckning, provisorisk träbro över Dalälven. Uppsala - Gävle Järnväg

Teckning, provisorisk träbro över Dalälven. Uppsala - Gävle Järnväg

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten Notvallen, där Hjärpebron går över Järpströmmen, någon gång mellan år 1874- 1884.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten ...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten Notvallen, där Hjärpebron går över Järpströmmen, någon gång mellan år 1874- 1884.

Järnvägsbro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien med Mullfjället i bakgrunden.

Järnvägsbro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien med M...

Järnvägsbro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien med Mullfjället i bakgrunden.

Hubbarp, vägbro vid sträckan Tranås--GripenbergBron byggd 1874

Hubbarp, vägbro vid sträckan Tranås--GripenbergBron byggd 1874

Hubbarp, vägbro vid sträckan Tranås--GripenbergBron byggd 1874

Bergslagernas järnvägar, BJ lok 5. Bro 32 och vägport 33, Ställdalen - Daglösen.

Bergslagernas järnvägar, BJ lok 5. Bro 32 och vägport 33, Ställdalen -...

Bergslagernas järnvägar, BJ lok 5. Bro 32 och vägport 33, Ställdalen - Daglösen.

Provisorisk träbro över Dalälven.lok 1-4. UGJUGJ , Uppsala - Gävle Järnväg

Provisorisk träbro över Dalälven.lok 1-4. UGJUGJ , Uppsala - Gävle Jär...

Provisorisk träbro över Dalälven.lok 1-4. UGJUGJ , Uppsala - Gävle Järnväg

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På bron över Mieån.

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På ...

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På bron över Mieån.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) vid Järpströmmen, någon gång mellan år 1874-1884.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) vid Järps...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) vid Järpströmmen, någon gång mellan år 1874-1884.

Frövibron i Frövi på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron i Frövi på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron i Frövi på linjen Örebro - Ervalla.

Previous

of 62

Next