The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

radio factory

16 media by topicpage 1 of 1
Standard Radios fabrik i Ulvsunda, Stockholm. Operationsrum för radardatabehandlingscentral "någonstans i Sverige".

Standard Radios fabrik i Ulvsunda, Stockholm. Operationsrum för radard...

Standard Radios fabrik i Ulvsunda, Stockholm. Operationsrum för radardatabehandlingscentral "någonstans i Sverige".

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Närbild av PPI (plan polär indikator) för Arlanda trafikledningscentral visande PEK-symbol, målsymbol för flygplan, pejllinjer, vektorlinjer och inflygningslinjer

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Närbild av PPI (plan polär...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Närbild av PPI (plan polär indikator) för Arlanda trafikledningscentral visande PEK-symbol, målsymbol för flygplan, pejllinjer, vektorlinjer och inflygningslinjer

Standard Radiofabrik i Barkaby, Stockholm.

Standard Radiofabrik i Barkaby, Stockholm.

Standard Radiofabrik i Barkaby, Stockholm.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Montering av elektroniksystem. MTM-kedjan för kortmontering. Vid fotograferingstillfället en nyhet för SRT. Istället för själva ritningen som arbetsunderlag fotograferades denna och diapositivet placerades i förstoringsapparaten som sedan gav en bild på själva kortet efter vilken man enkelt kunde placera komponenterna.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Montering av elektroniksys...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Montering av elektroniksystem. MTM-kedjan för kortmontering. Vid fotograferingstillfället en nyhet för SRT. Istället för själva ritningen som arbetsunderlag fotografe... More

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Dirigent 411- SRT:s högtalande lokaltelefonsystem. Bilden är tagen på Dagens Nyheters utrikesredaktion.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Dirigent 411- SRT:s högtal...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Dirigent 411- SRT:s högtalande lokaltelefonsystem. Bilden är tagen på Dagens Nyheters utrikesredaktion.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Intrimning av räknekretsar i SRT's datamaskin Censor.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Intrimning av räknekretsar...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Intrimning av räknekretsar i SRT's datamaskin Censor.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Monteringshallen.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Monteringshallen.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Monteringshallen.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Mobil radioutrustning med siffersändning och siffermottagande tillsatsutrustning för möjliggörande av selektiva anrop.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Mobil radioutrustning med ...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Mobil radioutrustning med siffersändning och siffermottagande tillsatsutrustning för möjliggörande av selektiva anrop.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Datakommunikationsutrustning ITT GH-4002. Terminal för sändning av data från hålkort med en hastighet av 20 tecken per sekund.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Datakommunikationsutrustni...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Datakommunikationsutrustning ITT GH-4002. Terminal för sändning av data från hålkort med en hastighet av 20 tecken per sekund.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Matsalen.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Matsalen.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Matsalen.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Uppläggning av kabelstam för telefoniutrustning.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Uppläggning av kabelstam f...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Uppläggning av kabelstam för telefoniutrustning.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Monterings avfjädergrupp för telefonrelä.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Monterings avfjädergrupp f...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Monterings avfjädergrupp för telefonrelä.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.