PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

propellerflygplan

548 media by topicpage 1 of 6
Vykort med fotomotiv från flygveckan i Stockholm i september-oktober 1910. Två flygplan i luften över Stockholm. Danske Robert Svendsen flyger till vänster i flygplan Gräshoppan och svenske Carl Cederström flyger till höger i sitt flygplan "Bil-Bol", av typen Blériot XI.

Vykort med fotomotiv från flygveckan i Stockholm i september-oktober 1...

Vykort med fotomotiv från flygveckan i Stockholm i september-oktober 1910. Två flygplan i luften över Stockholm. Danske Robert Svendsen flyger till vänster i flygplan Gräshoppan och svenske Carl Cederström flyg... more

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig till Malmen.På biljetten finns ett motiv av Carl Cederström ståendes framför sitt flygplan.

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 ju...

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig til... more

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig till Malmen.På biljetten finns ett motiv av Carl Cederström ståendes framför sitt flygplan.

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 ju...

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig til... more

Flygaren Carl Cederström vid flygplan Blériot XI 'Nordstjärnan' vid flygning vid Trossnäs, 1911. Vid propellern står flygmekaniker Ragueneau.

Flygaren Carl Cederström vid flygplan Blériot XI 'Nordstjärnan' vid fl...

Flygaren Carl Cederström vid flygplan Blériot XI 'Nordstjärnan' vid flygning vid Trossnäs, 1911. Vid propellern står flygmekaniker Ragueneau.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Ce...

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912.

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912.  Vid noshjulet sitter Allan Jungner. Vid flygplansstjärten står Henrik Hamilton.

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912. ...

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912. Vid noshjulet sitter Allan Jungner. Vid flygplansstjärten står Henrik Hamilton.

Flygplan Nieuport IV-G med två mans besättning.Flygplanet sett bakifrån, med militärer och personer omkring.

Flygplan Nieuport IV-G med två mans besättning.Flygplanet sett bakifrå...

Flygplan Nieuport IV-G med två mans besättning.Flygplanet sett bakifrån, med militärer och personer omkring.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912. Inramat foto.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Ce...

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912. Inramat foto.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 under montering.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 under montering.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 under montering.

Flygplan M 1 Nieuport vid Axvalla hed. Militärer kring flygplanet. I förarsits sitter Gösta von Porat. Till höger i militärklädsel står Allan Jungner.

Flygplan M 1 Nieuport vid Axvalla hed. Militärer kring flygplanet. I f...

Flygplan M 1 Nieuport vid Axvalla hed. Militärer kring flygplanet. I förarsits sitter Gösta von Porat. Till höger i militärklädsel står Allan Jungner.

Olle Dahlbeck flyger Aeroplanet N:r 1 flyger över Stora Värtans is. Tre personer i förgrunden.
Franske flygaren Maurice Chevilliard anländer till flygfältet i Malmslätt i flygplan Farman HF 20, 1913. Folksamling i bakgrunden. Vy bakifrån.

Franske flygaren Maurice Chevilliard anländer till flygfältet i Malmsl...

Franske flygaren Maurice Chevilliard anländer till flygfältet i Malmslätt i flygplan Farman HF 20, 1913. Folksamling i bakgrunden. Vy bakifrån.

Flygplan Farman HF 22 (B 2) står framför tälthangarer på ett fält. Armépersonal i och runt flygplanet.

Flygplan Farman HF 22 (B 2) står framför tälthangarer på ett fält. Arm...

Flygplan Farman HF 22 (B 2) står framför tälthangarer på ett fält. Armépersonal i och runt flygplanet.

Flygplan Bréguet B 1 med Allan Jungner i baksits och okänd man i framsits. På Gärdet i Stockholm.

Flygplan Bréguet B 1 med Allan Jungner i baksits och okänd man i frams...

Flygplan Bréguet B 1 med Allan Jungner i baksits och okänd man i framsits. På Gärdet i Stockholm.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 sett från sidan vid en hangar vid vinterövning på Lidingö, 1913

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 sett från sidan vid en hangar vid vinterövn...

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 sett från sidan vid en hangar vid vinterövning på Lidingö, 1913

Flygplan typ Albatros B IIa nummer 6 (Urtrossen) ur Flygkompaniet uppställt vid byggnad i Karlsborg. Tre män sitter framför flygplanet. Det första flygplan av typen Albatros i militär tjänst.

Flygplan typ Albatros B IIa nummer 6 (Urtrossen) ur Flygkompaniet upps...

"Ur-Trossen" som svenska staten inköpte av en tysk uppvisningsflygare vid namn Wieland, vid första världskrigets utbrott.

Flygplan M 1, Nieuport IVG märkt med kokard under vingarna står i en tälthangar. Tre flygplanstekniker vid flygplanet.

Flygplan M 1, Nieuport IVG märkt med kokard under vingarna står i en t...

Flygplan M 1, Nieuport IVG märkt med kokard under vingarna står i en tälthangar. Tre flygplanstekniker vid flygplanet.

Porträtt. En militär flygare står framför flygplan Albatros BIIa med skidor på ett flygfält, vintertid. I bakgrunden syns tälthangarer.

Porträtt. En militär flygare står framför flygplan Albatros BIIa med s...

Porträtt. En militär flygare står framför flygplan Albatros BIIa med skidor på ett flygfält, vintertid. I bakgrunden syns tälthangarer.

Grupporträtt. Tre militärer och en hund står framför flygplan Albatros BIIa på ett flygfält. Två av militärerna är klädda i flygardräkt.

Grupporträtt. Tre militärer och en hund står framför flygplan Albatros...

Grupporträtt. Tre militärer och en hund står framför flygplan Albatros BIIa på ett flygfält. Två av militärerna är klädda i flygardräkt.

Flygplan Albatros BIIa på ett fält. Militärer och folksamling omkring flygplanet.

Flygplan Albatros BIIa på ett fält. Militärer och folksamling omkring ...

Flygplan Albatros BIIa på ett fält. Militärer och folksamling omkring flygplanet.

Porträtt. En militär flygare med flygarglasögon ansiktet täckt för kylan står framför flygplan Albatros BIIa med skidor på ett flygfält, vintertid. I bakgrunden syns tälthangarer.

Porträtt. En militär flygare med flygarglasögon ansiktet täckt för kyl...

Porträtt. En militär flygare med flygarglasögon ansiktet täckt för kylan står framför flygplan Albatros BIIa med skidor på ett flygfält, vintertid. I bakgrunden syns tälthangarer.

Flygplan Fjällbäck Bastarden står på ett flygfält, inhängnad med rep. I förarsitsen sitter en man. Vy bakifrån.

Flygplan Fjällbäck Bastarden står på ett flygfält, inhängnad med rep. ...

Flygplan Fjällbäck Bastarden står på ett flygfält, inhängnad med rep. I förarsitsen sitter en man. Vy bakifrån.

Flygförare Axel Lind står vid flygplan Thulin A på flygfält vid Enoch Thulins flygskola i Ljungbyhed, vintertid.

Flygförare Axel Lind står vid flygplan Thulin A på flygfält vid Enoch ...

Flygförare Axel Lind står vid flygplan Thulin A på flygfält vid Enoch Thulins flygskola i Ljungbyhed, vintertid.

Flygplan Albatros nr 6 med skidor står på Storsjöns is, 1915. Flygförare Carl Silow och flygspanare på plats i flygplanet. Flygmekaniker bredvid flygplanet. Vy från sidan.

Flygplan Albatros nr 6 med skidor står på Storsjöns is, 1915. Flygföra...

Flygplan Albatros nr 6 med skidor står på Storsjöns is, 1915. Flygförare Carl Silow och flygspanare på plats i flygplanet. Flygmekaniker bredvid flygplanet. Vy från sidan.

Snickaren Palle Mellblom sitter i förarsitsen på ett flygplan framför Enoch Thulins flygskola i Ljungbyhed, 1915-1916.

Snickaren Palle Mellblom sitter i förarsitsen på ett flygplan framför ...

Snickaren Palle Mellblom sitter i förarsitsen på ett flygplan framför Enoch Thulins flygskola i Ljungbyhed, 1915-1916.

Vykort med motiv av ett tecknat flygplan i luften. Daterat den 4 december 1919 av flygföraren 'Pettersson' på Malmen.

Vykort med motiv av ett tecknat flygplan i luften. Daterat den 4 decem...

Vykort med motiv av ett tecknat flygplan i luften. Daterat den 4 december 1919 av flygföraren 'Pettersson' på Malmen.

Ett havererat militärt propellerflygplan med skidor ligger upp och ned på isen. I bakgrunden står män ur flottan.

Ett havererat militärt propellerflygplan med skidor ligger upp och ned...

Ett havererat militärt propellerflygplan med skidor ligger upp och ned på isen. I bakgrunden står män ur flottan.

Flygplan Farman HF 23 - SW 11 startar från hamn. I passagerarsits Prins Wilhelm. I bakgrunden står åskådare på ett fartyg.

Flygplan Farman HF 23 - SW 11 startar från hamn. I passagerarsits Prin...

Flygplan Farman HF 23 - SW 11 startar från hamn. I passagerarsits Prins Wilhelm. I bakgrunden står åskådare på ett fartyg.

Grupporträtt. En flygmekaniker och en flygförare framför flygplan Thulin A /Bleriot XI på Flygkompaniet på Malmen, 1915. I bakgrunden syns en hangar.

Grupporträtt. En flygmekaniker och en flygförare framför flygplan Thul...

Grupporträtt. En flygmekaniker och en flygförare framför flygplan Thulin A /Bleriot XI på Flygkompaniet på Malmen, 1915. I bakgrunden syns en hangar.

Närbild av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 sett från bakom vingen. Framför planet står Henrik Hamilton i flygarhjälm och bredvid honom hans hustru Ellen Hamilton. En mekaniker arbetar med flygplanet. En man sitter i flygplanets förarsits. Folksamling kring flygplanet.

Närbild av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 sett från bakom vingen. Framför ...

Närbild av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 sett från bakom vingen. Framför planet står Henrik Hamilton i flygarhjälm och bredvid honom hans hustru Ellen Hamilton. En mekaniker arbetar med flygplanet. En man sitter i... more

Porträtt. Flygförare och hund. En militär flygförare står fram flygplan Albatros SAF 3 märkt nummer 824 på Flygkompaniet på Malmen. På flygplansvingen sitter en hund.

Porträtt. Flygförare och hund. En militär flygförare står fram flygpla...

Porträtt. Flygförare och hund. En militär flygförare står fram flygplan Albatros SAF 3 märkt nummer 824 på Flygkompaniet på Malmen. På flygplansvingen sitter en hund.

Flygplan Albatros BIIa med skidor framför tälthangarer i Boden, vintertid, 1916. En man står vid propellern.

Flygplan Albatros BIIa med skidor framför tälthangarer i Boden, vinter...

Flygplan Albatros BIIa med skidor framför tälthangarer i Boden, vintertid, 1916. En man står vid propellern.

Flygplan SW 15 Lotterijagaren märkt nummer 827 på ett flygfält, vintertid.

Flygplan SW 15 Lotterijagaren märkt nummer 827 på ett flygfält, vinter...

Flygplan SW 15 Lotterijagaren märkt nummer 827 på ett flygfält, vintertid.

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 760 ur Flygkompaniet står på bock på flygfält på Malmen. Två flygare poserar framför flygplanet. En flygare sitter i förarsitsen. Vid flygplansstjärten arbetare en tekniker med flygplanet. Inramat fotografi med träram.

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 760 ur Flygkompaniet står på bock på fl...

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 760 ur Flygkompaniet står på bock på flygfält på Malmen. Två flygare poserar framför flygplanet. En flygare sitter i förarsitsen. Vid flygplansstjärten arbetare en tekniker med fl... more

Porträtt. Flygare framför flygplan Thulin D i Ljungbyhed 1917.  Nils Norrman, flyglärare vid Enoch Thulins flygskola.

Porträtt. Flygare framför flygplan Thulin D i Ljungbyhed 1917. Nils N...

Porträtt. Flygare framför flygplan Thulin D i Ljungbyhed 1917. Nils Norrman, flyglärare vid Enoch Thulins flygskola.

Flygförare framför flygplan Thulin typ L i Boden. Två mekaniker i arbete vid flygplanet. I bakgrunden tälthangarer.

Flygförare framför flygplan Thulin typ L i Boden. Två mekaniker i arbe...

Flygförare framför flygplan Thulin typ L i Boden. Två mekaniker i arbete vid flygplanet. I bakgrunden tälthangarer.

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 756 tillhörande Flygkompaniet står uppställd på bock på flygverkstäderna Malmslätt. Två flygmekaniker sitter i flygplanet.

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 756 tillhörande Flygkompaniet står upps...

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 756 tillhörande Flygkompaniet står uppställd på bock på flygverkstäderna Malmslätt. Två flygmekaniker sitter i flygplanet.

Franskt militärt flygplan Nieuport 27 står på ett flygfält. Vy framifrån och från sidan.

Franskt militärt flygplan Nieuport 27 står på ett flygfält. Vy framifr...

Franskt militärt flygplan Nieuport 27 står på ett flygfält. Vy framifrån och från sidan.

Ett havererat flygplan Albatros NAB 9 nummer 758 tillhörande Flygkompaniet ligger på ett fält. En man står bredvid.

Ett havererat flygplan Albatros NAB 9 nummer 758 tillhörande Flygkompa...

Ett havererat flygplan Albatros NAB 9 nummer 758 tillhörande Flygkompaniet ligger på ett fält. En man står bredvid.

Flygplan Albatros NAB 9 märkt nummer 756 uppställd på bock med besättning på plats, på Flygkompaniet på Malmen.

Flygplan Albatros NAB 9 märkt nummer 756 uppställd på bock med besättn...

Flygplan Albatros NAB 9 märkt nummer 756 uppställd på bock med besättning på plats, på Flygkompaniet på Malmen.

Flygplan Triplanet uppställt på flygfält på Flygkompaniet på Malmen. Frontvy.

Flygplan Triplanet uppställt på flygfält på Flygkompaniet på Malmen. F...

Flygplan Triplanet uppställt på flygfält på Flygkompaniet på Malmen. Frontvy.

Grupporträtt. Sex stycken militära flygare och två hundar framför flygplan Thulin K och Triplanet på flygfältet på Flygkompaniet på Malmen, vintertid, 1918. Från vänster: Gösta D:son Carlson, Gustaf von Segebaden, Nils Rodéhn, Paul af Uhr, okänd, okänd.

Grupporträtt. Sex stycken militära flygare och två hundar framför flyg...

Grupporträtt. Sex stycken militära flygare och två hundar framför flygplan Thulin K och Triplanet på flygfältet på Flygkompaniet på Malmen, vintertid, 1918. Från vänster: Gösta D:son Carlson, Gustaf von Segebad... more

Flygplan Thulin typ FA märkt nummer 874 samt flygplan Albatros BIIa på ett flygfält. Militärer runt flygplanen.

Flygplan Thulin typ FA märkt nummer 874 samt flygplan Albatros BIIa på...

Flygplan Thulin typ FA märkt nummer 874 samt flygplan Albatros BIIa på ett flygfält. Militärer runt flygplanen.

Grupporträtt. Åtta militära flygare med hund framför flygplan Albatros B IIa. Från vänster: löjtnant Haeggström, löjtnant Yngve Ligner, löjtnant Oskar J:son Hedenmarck, löjtnant Adrian Florman, reservlöjtnant Axel Janse, löjtnant Carl Pripp, löjtnant Birger Kjelldahl, löjtnant Elmar Hagelin.

Grupporträtt. Åtta militära flygare med hund framför flygplan Albatros...

Grupporträtt. Åtta militära flygare med hund framför flygplan Albatros B IIa. Från vänster: löjtnant Haeggström, löjtnant Yngve Ligner, löjtnant Oskar J:son Hedenmarck, löjtnant Adrian Florman, reservlöjtnant A... more

Flygplan AEG G.V innan start från Malmen. Flertalet passagerare ombord. Militärer omkring flygplanet.

Flygplan AEG G.V innan start från Malmen. Flertalet passagerare ombord...

Flygplan AEG G.V innan start från Malmen. Flertalet passagerare ombord. Militärer omkring flygplanet.

Grupporträtt. Sex stycken militärer framför flygplan Albatros B IIa. Från vänster: Paul af Uhr, Fredrik Adilz, löjtnant Högberg, Georg Gärdin, löjtnant Lilliehöök och James Dickson.

Grupporträtt. Sex stycken militärer framför flygplan Albatros B IIa. F...

Grupporträtt. Sex stycken militärer framför flygplan Albatros B IIa. Från vänster: Paul af Uhr, Fredrik Adilz, löjtnant Högberg, Georg Gärdin, löjtnant Lilliehöök och James Dickson.

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 854 tillhörande Flygkompaniet står på Malmens flygfält.

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 854 tillhörande Flygkompaniet står på M...

Flygplan Albatros NAB 9 nummer 854 tillhörande Flygkompaniet står på Malmens flygfält.

Flygbild av flygplan Phönix C.I Dront nummer 0124 i luften över fjäll.

Flygbild av flygplan Phönix C.I Dront nummer 0124 i luften över fjäll.

Flygbild av flygplan Phönix C.I Dront nummer 0124 i luften över fjäll.

Två flygplan Phönix C.I Dront flyger på låg höjd över ett fält. Till höger flygplan nummer 3184

Två flygplan Phönix C.I Dront flyger på låg höjd över ett fält. Till h...

Två flygplan Phönix C.I Dront flyger på låg höjd över ett fält. Till höger flygplan nummer 3184

Flygplan FVM S 18 står på ett flygfält på Malmen. Militärer omkring flygplanet.

Flygplan FVM S 18 står på ett flygfält på Malmen. Militärer omkring fl...

Flygplan FVM S 18 står på ett flygfält på Malmen. Militärer omkring flygplanet.

Flygplan Phönix Dront nummer 3180 i luften.

Flygplan Phönix Dront nummer 3180 i luften.

Flygplan Phönix Dront nummer 3180 i luften.

Civilt flygplan Avro 504K märkt 'S' på flygfältet på Centrala flygverkstäderna Malmslätt. Två män i samtal framför flygplanet. I bakgrunden syns motorprovbock.

Civilt flygplan Avro 504K märkt 'S' på flygfältet på Centrala flygverk...

Civilt flygplan Avro 504K märkt 'S' på flygfältet på Centrala flygverkstäderna Malmslätt. Två män i samtal framför flygplanet. I bakgrunden syns motorprovbock.

Människor i rörelse omkring två civila flygplan Avro 504K märkta 'S' utanför hangar på Centrala flygverkstäderna Malmslätt.

Människor i rörelse omkring två civila flygplan Avro 504K märkta 'S' u...

Människor i rörelse omkring två civila flygplan Avro 504K märkta 'S' utanför hangar på Centrala flygverkstäderna Malmslätt.

Militärer och flygare framför flygplan AEG G.V vid landning utanför Kristianstad under leveransflygning år 1919. Flygplanet var på väg till Flygkompaniet på Malmen.

Militärer och flygare framför flygplan AEG G.V vid landning utanför Kr...

Militärer och flygare framför flygplan AEG G.V vid landning utanför Kristianstad under leveransflygning år 1919. Flygplanet var på väg till Flygkompaniet på Malmen.

Flygplan FVM S 18 nummer 984 uppställt på Malmens flygfält. Flygförare och spanare på plats i flygplanet. Mekaniker vid flygplansvingen.

Flygplan FVM S 18 nummer 984 uppställt på Malmens flygfält. Flygförare...

Flygplan FVM S 18 nummer 984 uppställt på Malmens flygfält. Flygförare och spanare på plats i flygplanet. Mekaniker vid flygplansvingen.

Haveri. Flygplan AEG G.V nummer 9504 har havererat på flygfältet på Malmen.

Haveri. Flygplan AEG G.V nummer 9504 har havererat på flygfältet på Ma...

Haveri. Flygplan AEG G.V nummer 9504 har havererat på flygfältet på Malmen.

Tre militära flygplan Phönix C. I flyger över ett flygfält. I bakgrunden syns tälthangare, flygplan på marken och militärer.

Tre militära flygplan Phönix C. I flyger över ett flygfält. I bakgrund...

Tre militära flygplan Phönix C. I flyger över ett flygfält. I bakgrunden syns tälthangare, flygplan på marken och militärer.

Flygplan Phönix C.I Dront nummer 0124 lastat på bil vid flygverkstäderna i Malmslätt. Militär och förare vid bilen.

Flygplan Phönix C.I Dront nummer 0124 lastat på bil vid flygverkstäder...

Flygplan Phönix C.I Dront nummer 0124 lastat på bil vid flygverkstäderna i Malmslätt. Militär och förare vid bilen.

Flygplan Fokker D V.II med finsk militär märkning står i en hangar. En man står vid flygplanets vinge. Inramat foto.

Flygplan Fokker D V.II med finsk militär märkning står i en hangar. En...

Flygplan Fokker D V.II med finsk militär märkning står i en hangar. En man står vid flygplanets vinge. Inramat foto.

Folksamling kring havererat flygplan AEG G.V nummer 9504 på Malmen, 1919.

Folksamling kring havererat flygplan AEG G.V nummer 9504 på Malmen, 19...

Folksamling kring havererat flygplan AEG G.V nummer 9504 på Malmen, 1919.

Flygplan Phönix E 1 Dront nummer 3180 i luften.

Flygplan Phönix E 1 Dront nummer 3180 i luften.

Flygplan Phönix E 1 Dront nummer 3180 i luften.

Civilt flygplan av typ Avro 504K på Malmen, 1919. Registreringsnummer S-AAD. Flygkompaniets verkstäder gjorde översyn på detta flygplan som tillhörde P 0 Herrström.

Civilt flygplan av typ Avro 504K på Malmen, 1919. Registreringsnummer ...

Civilt flygplan av typ Avro 504K på Malmen, 1919. Registreringsnummer S-AAD. Flygkompaniets verkstäder gjorde översyn på detta flygplan som tillhörde P 0 Herrström.

Flygplan Albatros BIIa i luften.

Flygplan Albatros BIIa i luften.

Flygplan Albatros BIIa i luften.

Start av flygplansmotor med hjälp av stropp. Två militärer vid flygplanspropeller.

Start av flygplansmotor med hjälp av stropp. Två militärer vid flygpla...

Start av flygplansmotor med hjälp av stropp. Två militärer vid flygplanspropeller.

Verkstadshallen på CFM, Flygkompaniets verkstäder på Malmen med flygplan och personal. Till vänster syns flygplan Tummeliten nummer 081 och till höger flygplan Phönixjagaren nummer 975. Interiör.

Verkstadshallen på CFM, Flygkompaniets verkstäder på Malmen med flygpl...

Verkstadshallen på CFM, Flygkompaniets verkstäder på Malmen med flygplan och personal. Till vänster syns flygplan Tummeliten nummer 081 och till höger flygplan Phönixjagaren nummer 975. Interiör.

Vykort 'Flygvapenmuseum Ö 1, Tummelisa'. Flygplan Tummeliten i luften.

Vykort 'Flygvapenmuseum Ö 1, Tummelisa'. Flygplan Tummeliten i luften.

Vykort 'Flygvapenmuseum Ö 1, Tummelisa'. Flygplan Tummeliten i luften.

Planritning av flygplan Phönix Kampfeinsitzer mit Sparmann-Zelle. Vy ovanifrån. Inramad reproduktion.

Planritning av flygplan Phönix Kampfeinsitzer mit Sparmann-Zelle. Vy o...

Planritning av flygplan Phönix Kampfeinsitzer mit Sparmann-Zelle. Vy ovanifrån. Inramad reproduktion.

Planritning av flygplan Phönix Kampfeinsitzer mit Sparmann-Zelle. Vy från sidan. Inramad reproduktion.

Planritning av flygplan Phönix Kampfeinsitzer mit Sparmann-Zelle. Vy f...

Planritning av flygplan Phönix Kampfeinsitzer mit Sparmann-Zelle. Vy från sidan. Inramad reproduktion.

Första exemplaret av flygplan typ Tummeliten utställd på industriutställningen på Linköpings allmänna läroverk, 1920.

Första exemplaret av flygplan typ Tummeliten utställd på industriutstä...

Första exemplaret av flygplan typ Tummeliten utställd på industriutställningen på Linköpings allmänna läroverk, 1920.

Flygplan Phönix C.I märkt nummer 0122 och fyra stycken flygplan Phönixjagaren märkt nummer 963, 957, 959 samt 957 ur Flygkompaniet står på ett flygfält. Sidovy.

Flygplan Phönix C.I märkt nummer 0122 och fyra stycken flygplan Phönix...

Flygplan Phönix C.I märkt nummer 0122 och fyra stycken flygplan Phönixjagaren märkt nummer 963, 957, 959 samt 957 ur Flygkompaniet står på ett flygfält. Sidovy.

Flygplan Tummeliten och Albatros står på linje på ett flygfält, vintertid. Militärer i rörelse.

Flygplan Tummeliten och Albatros står på linje på ett flygfält, vinter...

Flygplan Tummeliten och Albatros står på linje på ett flygfält, vintertid. Militärer i rörelse.

Översikt av tre flygplan Albatros B IIa märkt nummer 752, 874 och 0114 samt Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet, på ett flygfält vintertid.

Översikt av tre flygplan Albatros B IIa märkt nummer 752, 874 och 0114...

Översikt av tre flygplan Albatros B IIa märkt nummer 752, 874 och 0114 samt Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet, på ett flygfält vintertid.

Sjöflygplan Dornier Libelle ligger förtöjt vid en brygga.

Sjöflygplan Dornier Libelle ligger förtöjt vid en brygga.

Sjöflygplan Dornier Libelle ligger förtöjt vid en brygga.

Flygplan Macchi M.7 startar på sjön Roxen.

Flygplan Macchi M.7 startar på sjön Roxen.

Flygplan Macchi M.7 startar på sjön Roxen.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 945 vid en brygga vid sjön Roxen vid Bergs slussar. Flygmekaniker i arbete med propellern.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 945 vid en brygga vid sjön Roxen vid ...

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 945 vid en brygga vid sjön Roxen vid Bergs slussar. Flygmekaniker i arbete med propellern.

En man och en pojke står vid flygplan Macchi M.7 vid sjön Roxen vid Bergs slussar.

En man och en pojke står vid flygplan Macchi M.7 vid sjön Roxen vid Be...

En man och en pojke står vid flygplan Macchi M.7 vid sjön Roxen vid Bergs slussar.

Flygplan Phönixjagaren nummer 977 landar på Malmen.

Flygplan Phönixjagaren nummer 977 landar på Malmen.

Flygplan Phönixjagaren nummer 977 landar på Malmen.

Montering av flygplan FVM S 21 på flygverkstäderna Malmslätt. Fem män framför monteringsställning.

Montering av flygplan FVM S 21 på flygverkstäderna Malmslätt. Fem män ...

Montering av flygplan FVM S 21 på flygverkstäderna Malmslätt. Fem män framför monteringsställning.

Flygplan FVM Tummelisa står på flygfältet på Malmen. Vy framifrån.

Flygplan FVM Tummelisa står på flygfältet på Malmen. Vy framifrån.

Flygplan FVM Tummelisa står på flygfältet på Malmen. Vy framifrån.

Haveri. Flygplan FVM S 18 märkt nummer 0112 har ställt sig på nosen på Malmen. En stor samling militärer står runt flygplanet.

Haveri. Flygplan FVM S 18 märkt nummer 0112 har ställt sig på nosen på...

Haveri. Flygplan FVM S 18 märkt nummer 0112 har ställt sig på nosen på Malmen. En stor samling militärer står runt flygplanet.

Flygplan FVM Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet står på ett fält. En man vid namn Axelsson sitter i förarplatsen.

Flygplan FVM Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet står p...

Flygplan FVM Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet står på ett fält. En man vid namn Axelsson sitter i förarplatsen.

Sommardag. Fem män med bar överkropp sitter framför ett flygplan i en hangar på Hästholmens flygfält, 1923. På flygplanspropellern hänger tröjor.

Sommardag. Fem män med bar överkropp sitter framför ett flygplan i en ...

Sommardag. Fem män med bar överkropp sitter framför ett flygplan i en hangar på Hästholmens flygfält, 1923. På flygplanspropellern hänger tröjor.

Civilt ambulansflygplan Bréguet XIV med märkning S-ASAA står på Malmens flygfält. Förare Ferdinand Cornelius på plats i förarsitsen.

Civilt ambulansflygplan Bréguet XIV med märkning S-ASAA står på Malmen...

Civilt ambulansflygplan Bréguet XIV med märkning S-ASAA står på Malmens flygfält. Förare Ferdinand Cornelius på plats i förarsitsen.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 945 i tälthangar vid sjön Roxen vid Bergs slussar, sommaren 1923.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 945 i tälthangar vid sjön Roxen vid B...

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 945 i tälthangar vid sjön Roxen vid Bergs slussar, sommaren 1923.

Prototyp av flygplan FVM J 23 på ett flygfält på Malmen, vintertid. Mekaniker i arbete med flygplanet. Notera den bakvända vingstöttan på vingen som efter första provflygningen bytter ut mot dubbelstöttor.

Prototyp av flygplan FVM J 23 på ett flygfält på Malmen, vintertid. Me...

Prototyp av flygplan FVM J 23 på ett flygfält på Malmen, vintertid. Mekaniker i arbete med flygplanet. Notera den bakvända vingstöttan på vingen som efter första provflygningen bytter ut mot dubbelstöttor.

Holländskt civilregistrerat flygplan Fokker C.V sett från sidan på Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923.

Holländskt civilregistrerat flygplan Fokker C.V sett från sidan på Int...

Holländskt civilregistrerat flygplan Fokker C.V sett från sidan på Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923.

Grupporträtt. Fem militärer vid flygplan Phönixjagaren märkt nummer 953 ur Flygkompaniet. En man sitter i förarplats, tre män sitter på flygplanet, en sitter på marken.

Grupporträtt. Fem militärer vid flygplan Phönixjagaren märkt nummer 95...

Grupporträtt. Fem militärer vid flygplan Phönixjagaren märkt nummer 953 ur Flygkompaniet. En man sitter i förarplats, tre män sitter på flygplanet, en sitter på marken.

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering på Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923 (ILUG).

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering på Interna...

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering på Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923 (ILUG).

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering G-EBGF 41 från sidan. På Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923 (ILUG).

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering G-EBGF 41 ...

Flygplan Bristol F.2B Fighter med engelsk civilregistrering G-EBGF 41 från sidan. På Internationella luftfartsutställningen i Göteborg, 1923 (ILUG).

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 943 på sjön Roxen vid Bergs slussar.  Fyra män vid flygplanet.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 943 på sjön Roxen vid Bergs slussar. ...

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 943 på sjön Roxen vid Bergs slussar. Fyra män vid flygplanet.

Två militära flygmekaniker samtalar framför en tälthangar med flygplan Albatros BII och Phönix C.I

Två militära flygmekaniker samtalar framför en tälthangar med flygplan...

Två militära flygmekaniker samtalar framför en tälthangar med flygplan Albatros BII och Phönix C.I

Uppställda flygplan och tälthangarer på Internationella flygutställningen ILUG på Torslanda, Göteborg, 1923.

Uppställda flygplan och tälthangarer på Internationella flygutställnin...

Uppställda flygplan och tälthangarer på Internationella flygutställningen ILUG på Torslanda, Göteborg, 1923.

Porträtt. Två flygmekaniker står vid flygplan FVM J 23 märkt nummer 3111 i en tälthangar. Flygplan tillhörande Flygkompaniet.

Porträtt. Två flygmekaniker står vid flygplan FVM J 23 märkt nummer 31...

Porträtt. Två flygmekaniker står vid flygplan FVM J 23 märkt nummer 3111 i en tälthangar. Flygplan tillhörande Flygkompaniet.

Två franska deltagare vid internationella luftfartsutställningen i Göteborg 1923 (ILUG) står framför flygplan Bréguet 14 B 2. Flygplanet märkt nummer 20453.

Två franska deltagare vid internationella luftfartsutställningen i Göt...

Två franska deltagare vid internationella luftfartsutställningen i Göteborg 1923 (ILUG) står framför flygplan Bréguet 14 B 2. Flygplanet märkt nummer 20453.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 943 startar på sjön Vättern vid Karlsborgsviken, 1923. Förare är Magnus Bång.

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 943 startar på sjön Vättern vid Karls...

Flygplan Macchi M.7 märkt nummer 943 startar på sjön Vättern vid Karlsborgsviken, 1923. Förare är Magnus Bång.

Civilt trafikflygplan De Havilland DH 50 med registrering G-EBFN på ett Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Civilt trafikflygplan De Havilland DH 50 med registrering G-EBFN på et...

Civilt trafikflygplan De Havilland DH 50 med registrering G-EBFN på ett Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923.

Närbild av flygplan FVM Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet på ett fält. En man vid namn Lindström sitter i förarplatsen.

Närbild av flygplan FVM Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompa...

Närbild av flygplan FVM Tummeliten 'Hjärter ess' tillhörande Flygkompaniet på ett fält. En man vid namn Lindström sitter i förarplatsen.

Två män sitter ovan förarsitsen på flygplan Phönix E 1 Dront nummer 122.

Två män sitter ovan förarsitsen på flygplan Phönix E 1 Dront nummer 12...

Två män sitter ovan förarsitsen på flygplan Phönix E 1 Dront nummer 122.

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella l...

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923