The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

prevention of the disease

114 media by topicpage 1 of 2
När Rostad var hälsobrunn vid mitten av 1800-talet.

När Rostad var hälsobrunn vid mitten av 1800-talet.

När Rostad var hälsobrunn vid mitten av 1800-talet.

När Rostad var hälsobrunn vid mitten av 1800-talet.

När Rostad var hälsobrunn vid mitten av 1800-talet.

När Rostad var hälsobrunn vid mitten av 1800-talet.

Ett tidigt ögonblick från Medevi brunn. Enligt påskrift vy från byggningen Vobis mot Stora gången. Till vänster ses delar av Dalbyggningen, Schefferska byggningen och kyrkan. Gruppen till höger sitter på trappan till Kastellet och i fonden skymtar Stora badhuset och handelsbodar. Bland personerna ses bland andra makarna Düben, fröken Olga Nordin, doktor Björklund och fru Weinberg för att nämna några.

Ett tidigt ögonblick från Medevi brunn. Enligt påskrift vy från byggni...

Enskilt arkiv 550 emanerar från godsägaren Nils Henricson (1924-2016). I bildväg omfattar arkivet sex st. lösa fotografier.

Porträtt på filosofie kandidat S A Stalin.

Porträtt på filosofie kandidat S A Stalin.

Fotograf: Henri Ostis Fotografi Atelier Uppsala Stora Kungsgatan No 53.

Porträtt, kvinna. Kakelugn i bakgrunden. Gävle, Sverige

Porträtt, kvinna. Kakelugn i bakgrunden. Gävle, Sverige

Porträtt, kvinna. Kakelugn i bakgrunden.

Porträtt. Man. Gävle, Sverige
Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Här studeras en hedersgåva till befallningsman Sjöholm.

Här studeras en hedersgåva till befallningsman Sjöholm.

Här studeras en hedersgåva till befallningsman Sjöholm.

Från vänster: Emrik Erlandsson, Olof Ekström, Birger Theander och Georg Andersson.

Från vänster: Emrik Erlandsson, Olof Ekström, Birger Theander och Geor...

Från vänster: Emrik Erlandsson, Olof Ekström, Birger Theander och Georg Andersson.

Bild på en navigationsskolerektor med flaggor, sköld och ankare.

Bild på en navigationsskolerektor med flaggor, sköld och ankare.

Bild på en navigationsskolerektor med flaggor, sköld och ankare.

Läroverksadjunkt Helgo Klefbeck, Göteborg.

Läroverksadjunkt Helgo Klefbeck, Göteborg.

Fotograf: A Jonason Kongl. Hof-Fotograf Göteborg 55 Kungsgatan 55. Filial i Marstrand.

Anna Lindberg, fotografens hustru, med okänt barn.

Anna Lindberg, fotografens hustru, med okänt barn.

Anna Lindberg, fotografens hustru, med okänt barn.

Okänd ung, handikappad kvinna.

Okänd ung, handikappad kvinna.

Okänd ung, handikappad kvinna.

"Pelle-Jack", ett original på gamla kommunhemmet.

"Pelle-Jack", ett original på gamla kommunhemmet.

"Pelle-Jack", ett original på gamla kommunhemmet.

Två män, varav en i invalidfordon.

Två män, varav en i invalidfordon.

Två män, varav en i invalidfordon.

Man sittande i invalidfordon.

Man sittande i invalidfordon.

Man sittande i invalidfordon.

Goda vänner på Stretereds skolhem i Kållered. Systrarna Karin och Anna Hasselberg är med på bilden.

Goda vänner på Stretereds skolhem i Kållered. Systrarna Karin och Anna...

Goda vänner på Stretereds skolhem i Kållered. Systrarna Karin och Anna Hasselberg är med på bilden.

Text på kortets baksida: "Borgmästare Georg Algot Hagman, Söderköping. F. 1846".

Text på kortets baksida: "Borgmästare Georg Algot Hagman, Söderköping....

Apotekare Ernst Gunnar Belfrage Hagenstehn, (1902 - 1984), född i Uddevalla, bosatt i Lysekil.

Vintersanatoriet. Falköping, Sweden
Reningsverket. Falköping, Sweden
Vårdarinnan Anna Hasselberg (gift Larsson) med sina elever på Stretereds skolhem.

Vårdarinnan Anna Hasselberg (gift Larsson) med sina elever på Stretere...

Vårdarinnan Anna Hasselberg (gift Larsson) med sina elever på Stretereds skolhem.

Avloppsledning läggs ner. Falköping, Sweden
Personal i syrummet som då det var placerat i "Gamla försöket". Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar. Detta var den första  ursprungliga byggnaden på området vid Stretereds skolhem. När eleven först kom till skolhemmet fick eleven bo på avdelningen Försöket i två år för att gå i en provklass. Under dessa två år gjorde lärarinnorna ett omdöme som visade om eleven kunde flyttas vidare till skolhemmet eller om eleven var obildbar och fick stanna kvar på Försöket.

Personal i syrummet som då det var placerat i "Gamla försöket". Försök...

Personal i syrummet som då det var placerat i "Gamla försöket". Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar. Detta var den första ursprungliga byg... More

Reningsverket. Falköping, Sweden
Epidemisjukhuset, 9 kvinnor vid kaffebordet.
Rosén

Epidemisjukhuset, 9 kvinnor vid kaffebordet. Rosén

Epidemisjukhuset, 9 kvinnor vid kaffebordet. Rosén

Badhuset vid hälsobrunnen i Södra Vi. Året är 1902. Anläggningen drevs från 1700-talets mitt till 1946, då området med brunnsparken köptes in av Södra Vi landskommun och gjordes till hembygdsmuseum.
Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906.Beställare: Lisa Löfgren.

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906.Beställ...

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906.Beställare: Lisa Löfgren.

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906.Beställare: Lisa Löfgren.

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906.Beställ...

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906.Beställare: Lisa Löfgren.

Katrinebrunn, 35 brunnsgäster. Örebro, Sverive
Adolfsbergs hälsobrunn, 14 brunnsgäster.

Adolfsbergs hälsobrunn, 14 brunnsgäster.

Adolfsbergs hälsobrunn, 14 brunnsgäster.

Epidemisjukhuset från 1909 efter Ludvigsbergsvägen (tidigare Epidemivägen). 1929 tillkom även ett stenhus på samma fastighet. Byggnaderna stod kvar ända in på 1970-talet.

Epidemisjukhuset från 1909 efter Ludvigsbergsvägen (tidigare Epidemivä...

Epidemisjukhuset från 1909 efter Ludvigsbergsvägen (tidigare Epidemivägen). 1929 tillkom även ett stenhus på samma fastighet. Byggnaderna stod kvar ända in på 1970-talet.

Interiörbild från sjuksal - Hålahults sanatorium. Samtliga personer okända.

Interiörbild från sjuksal - Hålahults sanatorium. Samtliga personer ok...

Interiörbild från sjuksal - Hålahults sanatorium. Samtliga personer okända.

Liggveranda vid ett sanatorium - Hålahult. 
Samtliga personer okända.

Liggveranda vid ett sanatorium - Hålahult. Samtliga personer okända.

Liggveranda vid ett sanatorium - Hålahult. Samtliga personer okända.

Garphytte Sanatorium, två och en halvvånings sjukhusbyggnader i sten.
Arbetargrupp 44 män.

Garphytte Sanatorium, två och en halvvånings sjukhusbyggnader i sten. ...

Garphytte Sanatorium, två och en halvvånings sjukhusbyggnader i sten. Arbetargrupp 44 män.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sanatoriebyggnad under byggnad.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sanatoriebyggnad under byggnad.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sanatoriebyggnad under byggnad.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sanatoriebyggnad under byggnad.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sanatoriebyggnad under byggnad.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sanatoriebyggnad under byggnad.

Garphytte Sanatorium, Garphyttan.
Vattentorn och en byggnad.

Garphytte Sanatorium, Garphyttan. Vattentorn och en byggnad.

Garphytte Sanatorium, Garphyttan. Vattentorn och en byggnad.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sjukhusbyggnader, framsidan av sanatoriet.

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sjukhusbyggnader, framsidan av sanato...

Garphytte Sanatorium, tvåvånings sjukhusbyggnader, framsidan av sanatoriet.

Garphytte Sanatorium, två och en halvvånings sjukhusbyggnader.
Baksidan av sanatoriet.

Garphytte Sanatorium, två och en halvvånings sjukhusbyggnader. Baksida...

Garphytte Sanatorium, två och en halvvånings sjukhusbyggnader. Baksidan av sanatoriet.

Utsikt över Garphytte Sanatorium från vattentornet.

Utsikt över Garphytte Sanatorium från vattentornet.

Utsikt över Garphytte Sanatorium från vattentornet.

Garphytte Sanatorium, Garphyttan.
Sanatoriebyggnaden, två och en halvvånings tegelbyggnad.

Garphytte Sanatorium, Garphyttan. Sanatoriebyggnaden, två och en halvv...

Garphytte Sanatorium, Garphyttan. Sanatoriebyggnaden, två och en halvvånings tegelbyggnad.

Gruppbild utanför kommunhemmet (fattigvårdshus) i Hamrånge.

Gruppbild utanför kommunhemmet (fattigvårdshus) i Hamrånge.

Gruppbild utanför kommunhemmet (fattigvårdshus) i Hamrånge.

Två kvinnor, varav en i rullstol.
Hulda Johansson

Två kvinnor, varav en i rullstol. Hulda Johansson

Två kvinnor, varav en i rullstol. Hulda Johansson

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Bilden föreställer en besättningsmedlem som blir undersökt av tandläkare i vita rockar ombord på minfartyget Älvsnabben. Bilden är tagen under långresan 1966-1967.

Bilden föreställer en besättningsmedlem som blir undersökt av tandläka...

Ingår i album med fotografier från Älvsnabbens långresa 1966-1967. Hon avlöpte 10/11 1966 från Karlskrona och åkte via Suezkanalen mot Australien, USA:s västkust, genom Panamakanalen via Dublin hem till Marstra... More

Enköping, till vänster epidemisjukhuset, gamla epidemisjukhuset till höger., Enköpings Sverige

Enköping, till vänster epidemisjukhuset, gamla epidemisjukhuset till h...

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping mellan åren 1882 och 1921.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, en kvinna framför byggnaden.

Porla brunn, midsommarfirande. Örebro läns museum
Karin Hasselberg står näst längst till höger, övriga är okända.

Karin Hasselberg står näst längst till höger, övriga är okända.

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

Porla brunn, grupp framför byggnaden.

Porla brunn, grupp framför byggnaden.

Porla brunn, grupp framför byggnaden.

Porla, byggnad, grupp framför byggnaden, båtar.

Porla, byggnad, grupp framför byggnaden, båtar.

Porla, byggnad, grupp framför byggnaden, båtar.

Porla brunn, grupp framför byggnaden.

Porla brunn, grupp framför byggnaden.

Porla brunn, grupp framför byggnaden.

Andra person från höger är vårdarinnan Karin Hasselberg. Okänt årtal.

Andra person från höger är vårdarinnan Karin Hasselberg. Okänt årtal.

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

En arbetselev utanför "Gamla försöket" på Stretereds skolhem med ängarna mot Sporred i bakgrunden, 1926.Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar. Detta var den första  ursprungliga byggnaden på området vid Stretereds skolhem. När eleven först kom till skolhemmet fick eleven bo på avdelningen Försöket i två år för att gå i en provklass. Under dessa två år gjorde sig lärarinnorna ett omdöme som visade om eleven kunde flyttas vidare till skolhemmet eller om eleven var obildbar och fick stanna kvar på Försöket.

En arbetselev utanför "Gamla försöket" på Stretereds skolhem med ängar...

En arbetselev utanför "Gamla försöket" på Stretereds skolhem med ängarna mot Sporred i bakgrunden, 1926.Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar... More

Vårdarinnan Karin Hasselberg sitter till höger, okänd kvinna till vänster.

Vårdarinnan Karin Hasselberg sitter till höger, okänd kvinna till väns...

Vårdarinnan Karin Hasselberg sitter till höger, okänd kvinna till vänster.

Vårdarinnor i köket på avdelningen Försöket på Stretereds skolhem, 1926.Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar. Detta var den första  ursprungliga byggnaden på området vid Stretereds skolhem. När eleven först kom till skolhemmet fick eleven bo på avdelningen Försöket i två år för att gå i en provklass. Under dessa två år gjorde sig lärarinnorna ett omdöme som visade om eleven kunde flyttas vidare till skolhemmet eller om eleven var obildbar och fick stanna kvar på Försöket.

Vårdarinnor i köket på avdelningen Försöket på Stretereds skolhem, 192...

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

Systrarna Anna (gift Larsson) och Karin Hasselberg sittandes till höger. Delar av personalen på Stretereds skolhem har fest för Anna Augustsson som fyller år den 5 april 1926. 
Två av personerna är utklädda.

Systrarna Anna (gift Larsson) och Karin Hasselberg sittandes till höge...

Systrarna Anna (gift Larsson) och Karin Hasselberg sittandes till höger. Delar av personalen på Stretereds skolhem har fest för Anna Augustsson som fyller år den 5 april 1926. Två av personerna är utklädda.

Vårdarinnan 
Karin Hasselberg står vid spisen.

Vårdarinnan Karin Hasselberg står vid spisen.

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Utklädd personal på Stretereds skolhem. Med på bild finns systrarna Karin och Anna Hasselberg (gift Larsson).

Utklädd personal på Stretereds skolhem. Med på bild finns systrarna Ka...

Utklädd personal på Stretereds skolhem. Med på bild finns systrarna Karin och Anna Hasselberg (gift Larsson).

Personal från Stretereds skolhem troligtvis vid Tulebosjön, sommaren 1927.

Personal från Stretereds skolhem troligtvis vid Tulebosjön, sommaren 1...

Personal från Stretereds skolhem troligtvis vid Tulebosjön, sommaren 1927.

Systrarna Karin och Anna Hasselberg (gift Larsson) med personal på Stretereds skolhem, den 10 mars 1928.

Systrarna Karin och Anna Hasselberg (gift Larsson) med personal på Str...

Systrarna Karin och Anna Hasselberg (gift Larsson) med personal på Stretereds skolhem, den 10 mars 1928.

Vårdarinnan Karin Hasselberg i sitt rum på Stretereds skolhem, 1930- till 40-talet.

Vårdarinnan Karin Hasselberg i sitt rum på Stretereds skolhem, 1930- t...

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

De står framför byggnaden vid Stretereds skolhem, 1930-tal. Vårdarinnan Anna Hasselberg (gift Larsson) står till höger.

De står framför byggnaden vid Stretereds skolhem, 1930-tal. Vårdarinna...

De står framför byggnaden vid Stretereds skolhem, 1930-tal. Vårdarinnan Anna Hasselberg (gift Larsson) står till höger.

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Evert Lundberg i sin monter vid utställningen Bygge och Bo i Linköping 1931. Det är oklart hur Lundberg praktiserade sitt urmakaryrke i födelsestaden Uppsala. Men som linköpingsbo från 1894 kom han att sätta avtryck genom sin rörelse i hörnet av Nygatan och Bokhållaregatan. Evert Lundbergs Ur & Optik blev ett begrepp i staden och kom som företagsnamn att leva kvar in i vår tid. Vid tiden för bilden har urmakaren gott och väl passerat sin 60-årsdag men är fortfarande expansiv. Den Schenlingska gården som tidigare inrymt hans rörelse har rivits under året men han har redan en ny butik i en nyuppförd fastighet runt hörnet. Utställningen hölls i Trädgårdsföreningens restaurang mellan den 18 september och 4 oktober.

Evert Lundberg i sin monter vid utställningen Bygge och Bo i Linköping...

Evert Lundberg i sin monter vid utställningen Bygge och Bo i Linköping 1931. Det är oklart hur Lundberg praktiserade sitt urmakaryrke i födelsestaden Uppsala. Men som linköpingsbo från 1894 kom han att sätta av... More

Julkalas med personal i Pojkarnas arbetshem. Anna Larsson (f. Hasselberg) sitter i mitten till höger. Längst till höger står Karin Hasselberg som är Anna Larssons syster. Nedre raden
 till vänster sitter Anna Lindström.

Julkalas med personal i Pojkarnas arbetshem. Anna Larsson (f. Hasselbe...

Julkalas med personal i Pojkarnas arbetshem. Anna Larsson (f. Hasselberg) sitter i mitten till höger. Längst till höger står Karin Hasselberg som är Anna Larssons syster. Nedre raden till vänster sitter Anna Lindström.

Sjuksystrar på Lastköpingsgatan i Vadstena. Rimligtvis är de på väg mot arbetet på kvinnoavdelningen vid Birgittas sjukhus, vars ingång annonseras i bildens förgrund. Möjligtvis kommer de från sjukhusets avdelning i det gamla nunneklostret i Bjälbopalatset strax intill. Året är 1933.

Sjuksystrar på Lastköpingsgatan i Vadstena. Rimligtvis är de på väg mo...

Sjuksystrar på Lastköpingsgatan i Vadstena. Rimligtvis är de på väg mot arbetet på kvinnoavdelningen vid Birgittas sjukhus, vars ingång annonseras i bildens förgrund. Möjligtvis kommer de från sjukhusets avdeln... More

Hålahults Sanatorium, tvåvånings sjukhusbyggnader.
Beställningsnr: KL-433.
Örebro Läns Bildgalleri nr: 70.

Hålahults Sanatorium, tvåvånings sjukhusbyggnader. Beställningsnr: KL-...

Hålahults Sanatorium, tvåvånings sjukhusbyggnader. Beställningsnr: KL-433. Örebro Läns Bildgalleri nr: 70.

Kolmårdssanatoriet invigdes den 25 april 1918 med 180 vårdplatser för patienter med lungtuberkulos. Här dokumenterat från ovan 1935.

Kolmårdssanatoriet invigdes den 25 april 1918 med 180 vårdplatser för ...

År 1997 förvärvade Sveriges länsmuseer gemensamt fotosamlingen efter flygfotobolaget AB Flygtrafik. Totalt omfattar samlingen omkring 84 000 fotografier varav Östergötlands museum förvärvat 3 419 st flygbilder ... More

Kolmårdens sanatorium invigdes som lungtuberkulosanstalt den 25 april 1918. Med tiden utökades verksamheten till att gälla lungsjukvård i bredare bemärkelse och 1962 byttes namnet till Kolmårdssjukhuset. Sedan 2004 används byggnaden som anstalt av kriminalvården. Det ursprunliga sanatoriekomplexet ritades av arkitekt Ernst Stenhammar.

Kolmårdens sanatorium invigdes som lungtuberkulosanstalt den 25 april ...

År 1997 förvärvade Sveriges länsmuseer gemensamt fotosamlingen efter flygfotobolaget AB Flygtrafik. Totalt omfattar samlingen omkring 84 000 fotografier varav Östergötlands museum förvärvat 3 419 st flygbilder ... More

Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Stora Ekebergs sanatorium - Västergötlands museum
Rovupptagning på gamla kommunhemmet ("fattigvården"), "Lill-Johan" i förgrunden. Mannen till höger är Ernst Wilgot Rooth och den minsta flickan Anna-Lisa Rooth.

Rovupptagning på gamla kommunhemmet ("fattigvården"), "Lill-Johan" i f...

Rovupptagning på gamla kommunhemmet ("fattigvården"), "Lill-Johan" i förgrunden. Mannen till höger är Ernst Wilgot Rooth och den minsta flickan Anna-Lisa Rooth.

Johan August Engkvist "Lill-Johan", Axmarby, född den 31 mars 1883 i Axmarsbruk, död den 10 september 1941 på kommunhemmet i Hamrånge.

Johan August Engkvist "Lill-Johan", Axmarby, född den 31 mars 1883 i A...

Johan August Engkvist "Lill-Johan", Axmarby, född den 31 mars 1883 i Axmarsbruk, död den 10 september 1941 på kommunhemmet i Hamrånge.

Johan August Engkvist "Lill-Johan", Axmarby, född den 31 mars 1883 i Axmarsbruk, död den 10 september 1941 på kommunhemmet i Hamrånge.

Johan August Engkvist "Lill-Johan", Axmarby, född den 31 mars 1883 i A...

Johan August Engkvist "Lill-Johan", Axmarby, född den 31 mars 1883 i Axmarsbruk, död den 10 september 1941 på kommunhemmet i Hamrånge.

"Lill-Johan", två pojkar samt murare vid gamla kommunhuset ("fattigvården") i Hamrånge.

"Lill-Johan", två pojkar samt murare vid gamla kommunhuset ("fattigvår...

"Lill-Johan", två pojkar samt murare vid gamla kommunhuset ("fattigvården") i Hamrånge.

Fröken Holmqvist. Foto i oktober 1949.

Fröken Holmqvist. Foto i oktober 1949.

Fröken Holmqvist. Foto i oktober 1949.

Kvinnorna bär dok på sina huvuden pga att det går scharlakansfeber på skolhemmet. 
Karin Hasselberg är sittande, övriga är okända.

Kvinnorna bär dok på sina huvuden pga att det går scharlakansfeber på ...

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

Karin Hasselberg står till höger, övriga är okända.

Karin Hasselberg står till höger, övriga är okända.

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

Karin Hasselberg står till höger, okänd till vänster.

Karin Hasselberg står till höger, okänd till vänster.

Karin Hasselberg började i köket på Stretereds skolhem 1924. Efter några år blev hon vårdarinna där. Karin bodde i ett personalrum på Stretereds skolhem när hon arbetade där, samtidigt hade hon en lägenhet i Ha... More

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Allé vid Norrby brunn, sedd från källan mot öster.

Allé vid Norrby brunn, sedd från källan mot öster.

Allé vid Norrby brunn, sedd från källan mot öster.

Allé vid Norrby brunn, sedd från källan mot öster.

Allé vid Norrby brunn, sedd från källan mot öster.

Allé vid Norrby brunn, sedd från källan mot öster.

En gångstig och resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

En gångstig och resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en ö...

En gångstig och resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Norrby brunn. En hälsobrunn.

Norrby brunn. En hälsobrunn.

Norrby brunn. En hälsobrunn.

Resterna till Norrby brunn, en hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna till Norrby brunn, en hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna till Norrby brunn, en hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Resterna av Norrby brunn, hälsobrunn som har haft en överbyggnad.

Ett träd i närheten av Norrby brunn, hälsobrunn.

Ett träd i närheten av Norrby brunn, hälsobrunn.

Ett träd i närheten av Norrby brunn, hälsobrunn.

Träd vid Norrby brunn, hälsobrunn.

Träd vid Norrby brunn, hälsobrunn.

Träd vid Norrby brunn, hälsobrunn.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Säkerhetstjänsten: Skyddsskor.

Previous

of 2

Next