PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

presbytery

455 media by topicpage 1 of 5
Thomas Jefferson, 1776, Memorandum on Virginia Presbytery of Hanover's Memorial on General Assessment

Thomas Jefferson, 1776, Memorandum on Virginia Presbytery of Hanover's...

Memorandum on Virginia Presbytery of Hanover's Memorial on General Assessment

Kabinettsfotografi: Prosten Carl Gustaf Mozart i helfigur stående bredvid hustrun Louise som sitter på en stol.

Kabinettsfotografi: Prosten Carl Gustaf Mozart i helfigur stående bred...

C G Mozart var präst på Visingsö 1854-1881. Därefter kyrkoherde i Tingsås och prost i Konga.

Stereoskopbilder med vy över Lappländskt landskap. Några byggnader i förgrunden, troligen Prästgården. I bakgrunden Kamajokkforsens vatten och Krutholmen. I fonden berget Nammatj.

Stereoskopbilder med vy över Lappländskt landskap. Några byggnader i f...

Stereoskopbilder med vy över Lappländskt landskap. Några byggnader i förgrunden, troligen Prästgården. I bakgrunden Kamajokkforsens vatten och Krutholmen. I fonden berget Nammatj.

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlund), brukskontoret, prästgården samt kyrkan längst bort efter gatan. Till höger skymtar handelsboden.

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlu...

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlund), brukskontoret, prästgården samt kyrkan längst bort efter gatan. Till höger skymtar handelsboden.

Bygden där August Mattsson växte upp.
Bro kyrka och prästgård i Bro socken, Bohuslän.
Torpet Hala ligger vid platsen märkt med X men huset skyms av skogen.
Foto från 1880-talet.

Bygden där August Mattsson växte upp. Bro kyrka och prästgård i Bro so...

Bygden där August Mattsson växte upp. Bro kyrka och prästgård i Bro socken, Bohuslän. Torpet Hala ligger vid platsen märkt med X men huset skyms av skogen. Foto från 1880-talet.

Djurö, Kyrkudden med kyrka och prästgård taget 1882.

Djurö, Kyrkudden med kyrka och prästgård taget 1882.

Djurö, Kyrkudden med kyrka och prästgård taget 1882.

A centennial map of the Lexington Presbytery of the Synod of Virginia of the Presbyterian Church in the United States, organized Sept. 26, 1786, centennial Sept. 26, 1886, at Timber Ridge Church /

A centennial map of the Lexington Presbytery of the Synod of Virginia ...

Pen-and-ink and pencil, mounted on cloth. LC Civil War maps (2nd ed.), H214 Includes an index of Virginia and West Virginia counties in the Lexington Presbytery. Available also through the Library of Congress w... more

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före 1914

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före 1914

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före 1914

Grupp vid prästgården i Lima. Prosten Erik Nyklin f. 1844-03-01 d. 1904-07-13. Hustru Karolina f. Andersson 1842-08-27

Grupp vid prästgården i Lima. Prosten Erik Nyklin f. 1844-03-01 d. 190...

Grupp vid prästgården i Lima. Prosten Erik Nyklin f. 1844-03-01 d. 1904-07-13. Hustru Karolina f. Andersson 1842-08-27

Bröllopsbild från Ammiel och Gertrud Lundqvists vigsel 1893. Bilden bär på en del mystik. Enligt påskrift är den tagen invid prästgården Korsnäs i Skällvik socken, men paret återfinns inte som gifta i socknen eller i annexförsamlingen Sankt Anna nämnda år. Hur som ser vi ett vackert porträtt av sonen till kyrkoherden i Skällvik, Gustaf Leonard Lundqvist och makan Jacuette, född Ljunglöf. Gertrud var född Kjellström. Möjligtvis är det den fotointresserade kyrkoherden som tagit bilden.

Bröllopsbild från Ammiel och Gertrud Lundqvists vigsel 1893. Bilden bä...

Enskilt arkiv 648 emanerar från Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacobina, vardagligt kallad Jaquette, född Ljunglöf. År 1869 blev Lundqvist utsedd till kyrkoherde i Skällvik och Sankt Anna församlingar... more

Någon gång under 1870-talets första hälft förevigade den danskättade fotografen Peder Anton Eriksén denna vy mot Ekebyborna kyrkoherdeboställe. Vackert belägen på en udde vid sjön Boren. Ursprungligen uppförd 1735 och länge ansedd som en av de "vackraste och bästa" i Aska kontrakt. Långt senare var bygganden dock i dåligt skick och 1928 byggdes ny prästgård närmare kyrkan. Året därpå skänktes den gamla prästgården till Nordiska museet för att flyttas till Skansen som prästgård till Seglora kyrka. Planen blev emellertid inte av utan huset blev kvar på ursprunglig plats och hyrdes ut. År 1989 skänkte Nordiska museet prästgården till Ask-Ekebyborna hembygdsförening. Samtidigt förklarades den som statligt byggnadsminne. Vid tiden för bilden disponerades bostället av kyrkoherde Per Dahlgren med familj. Det är honom vi ser intill rundeln till höger, rimligtvis vid sidan av maka, barn och tjänstefolk.

Någon gång under 1870-talets första hälft förevigade den danskättade f...

Någon gång under 1870-talets första hälft förevigade den danskättade fotografen Peder Anton Eriksén denna vy mot Ekebyborna kyrkoherdeboställe. Vackert belägen på en udde vid sjön Boren. Ursprungligen uppförd 1... more

Graninge bruk, kyrka och prästgård. 1898Ångermanland. Graninge socken. Graningeverken.Tidskriften Hemmets bildmaterial.

Graninge bruk, kyrka och prästgård. 1898Ångermanland. Graninge socken....

Graninge bruk, kyrka och prästgård. 1898Ångermanland. Graninge socken. Graningeverken.Tidskriften Hemmets bildmaterial.

Hed sn, prästgården. "Heds prostgård", c:a 1900.

Hed sn, prästgården. "Heds prostgård", c:a 1900.

Hed sn, prästgården. "Heds prostgård", c:a 1900.

Kabinettsfotografi: komminister Hagström, från Ravelsmarks prästgård i Gränna socken.

Kabinettsfotografi: komminister Hagström, från Ravelsmarks prästgård i...

Kabinettsfotografi: komminister Hagström, från Ravelsmarks prästgård i Gränna socken.

Lillhärad sn, Västerås.Vägen från Litslunda till prästgård, skola, kyrka o.s.v.

Lillhärad sn, Västerås.Vägen från Litslunda till prästgård, skola, kyr...

Lillhärad sn, Västerås.Vägen från Litslunda till prästgård, skola, kyrka o.s.v.

Skultuna sn, Västerås.Prästgården.  C:a 1900-1910.

Skultuna sn, Västerås.Prästgården. C:a 1900-1910.

Skultuna sn, Västerås.Prästgården. C:a 1900-1910.

Lillhärad sn, Västerås.Ombyggnad av Bäckbron, vid prästgården.Från vänster Värner Pettersson och Vilhelm Sundkvist.(Se även Vlm-A 4603).

Lillhärad sn, Västerås.Ombyggnad av Bäckbron, vid prästgården.Från vän...

Lillhärad sn, Västerås.Ombyggnad av Bäckbron, vid prästgården.Från vänster Värner Pettersson och Vilhelm Sundkvist.(Se även Vlm-A 4603).

Lillhärad sn, Västerås.Ombyggnad av Bäckbron, vid prästgården.Från vänster Lönqvist, Sabel och Löfgren.(Se även Vlm-A 4604)

Lillhärad sn, Västerås.Ombyggnad av Bäckbron, vid prästgården.Från vän...

Lillhärad sn, Västerås.Ombyggnad av Bäckbron, vid prästgården.Från vänster Lönqvist, Sabel och Löfgren.(Se även Vlm-A 4604)

Tranemo kyrlka och prästgård.

Tranemo kyrlka och prästgård.

Tranemo kyrlka och prästgård.

Lillhärad sn, Västerås.Prästgården i Lillhärad.

Lillhärad sn, Västerås.Prästgården i Lillhärad.

Lillhärad sn, Västerås.Prästgården i Lillhärad.

Kabinettsfotografi: Prosten Carl Gustaf Mozart i helfigur med medalj på bröstet, hög hatt och rocken över axlarna.

Kabinettsfotografi: Prosten Carl Gustaf Mozart i helfigur med medalj p...

Kabinettsfotografi: Prosten Carl Gustaf Mozart i helfigur med medalj på bröstet, hög hatt och rocken över axlarna.

Rinkaby prästgård, envånings byggnad.

Rinkaby prästgård, envånings byggnad.

Rinkaby prästgård, envånings byggnad.

Prästgården, Torsåker. Omkring 1900

Prästgården, Torsåker. Omkring 1900

Prästgården, Torsåker. Omkring 1900

Prosten Carl Gustaf Mozart med i övrigt okända män och kvinnor framför prästgården i Tingsryd. Troligen vårvinter. Runt entrén och balkongen växer överblommad vildvin e dyl.

Prosten Carl Gustaf Mozart med i övrigt okända män och kvinnor framför...

Prosten Carl Gustaf Mozart med i övrigt okända män och kvinnor framför prästgården i Tingsryd. Troligen vårvinter. Runt entrén och balkongen växer överblommad vildvin e dyl.

Vintrosa kyrka, prästgården vid kyrkan.
2 personer i ekan på Svartån.
Beställningsnr. VA-201.

Vintrosa kyrka, prästgården vid kyrkan. 2 personer i ekan på Svartån. ...

Vintrosa kyrka, prästgården vid kyrkan. 2 personer i ekan på Svartån. Beställningsnr. VA-201.

Prästgården, Danmarks socken, Uppland sannolikt 1901

Prästgården, Danmarks socken, Uppland sannolikt 1901

Prästgården, Danmarks socken, Uppland sannolikt 1901

Almby prästgård.
Grupp, två personer. Äldre par.
Amanda Eriksson

Almby prästgård. Grupp, två personer. Äldre par. Amanda Eriksson

Almby prästgård. Grupp, två personer. Äldre par. Amanda Eriksson

Prästgården, Danmarks socken, Uppland sannolikt 1901

Prästgården, Danmarks socken, Uppland sannolikt 1901

Prästgården, Danmarks socken, Uppland sannolikt 1901

Almby prästgård.
Grupp, två personer. Äldre par.
Amanda Eriksson

Almby prästgård. Grupp, två personer. Äldre par. Amanda Eriksson

Almby prästgård. Grupp, två personer. Äldre par. Amanda Eriksson

Prästgården vid  Överums Bruk, Norra Tjust, 1902.Fotografiet fick 5:e pris i Svenska Turistföreningens pristäflan 1902.

Prästgården vid Överums Bruk, Norra Tjust, 1902.Fotografiet fick 5:e ...

Prästgården vid Överums Bruk, Norra Tjust, 1902.Fotografiet fick 5:e pris i Svenska Turistföreningens pristäflan 1902.

Munktorp sn, Köping kn, prästgården.Häst med kärra. 1902.

Munktorp sn, Köping kn, prästgården.Häst med kärra. 1902.

Munktorp sn, Köping kn, prästgården.Häst med kärra. 1902.

Almby prästgård, en boningshus, 11 personer.
Kyrkoherde Pettersson

Almby prästgård, en boningshus, 11 personer. Kyrkoherde Pettersson

Almby prästgård, en boningshus, 11 personer. Kyrkoherde Pettersson

Ekeby kyrka och prästgården, en och en halvvånings bostadshus med frontespis.
Kyrkoherde T.E. Morin.
Beställningsnr. EY-102.

Ekeby kyrka och prästgården, en och en halvvånings bostadshus med fron...

Ekeby kyrka och prästgården, en och en halvvånings bostadshus med frontespis. Kyrkoherde T.E. Morin. Beställningsnr. EY-102.

Hamrånge prästgård. Foto juli 1904.

Hamrånge prästgård. Foto juli 1904.

Hamrånge prästgård. Foto juli 1904.

Drottninggatan mot söder. Fotot är taget bortom Nikolaikyrkan. Till höger syns gamla prästgården (numera platsen för Länssparbankens hus).Pojken närmast med ryggen mot kameran heter Ossian Odler (1895-1978) tillsammans med mamman Anna Olsson.

Drottninggatan mot söder. Fotot är taget bortom Nikolaikyrkan. Till hö...

Drottninggatan mot söder. Fotot är taget bortom Nikolaikyrkan. Till höger syns gamla prästgården (numera platsen för Länssparbankens hus).Pojken närmast med ryggen mot kameran heter Ossian Odler (1895-1978) til... more

Lillkyrkas Prästgård, bostadshus, häst med trilla, 5 personer.
Brann ner år 1935.
Kyrkoherde Gustaf Norström

Lillkyrkas Prästgård, bostadshus, häst med trilla, 5 personer. Brann n...

Lillkyrkas Prästgård, bostadshus, häst med trilla, 5 personer. Brann ner år 1935. Kyrkoherde Gustaf Norström

Södertelje (Södertälje) prästgård.
Per Didrik Lagerholm var kyrkoherde i Södertälje, född 1824 - död 1875 (Wilhelmina Lagerholms bror).
21/4 1906.

Södertelje (Södertälje) prästgård. Per Didrik Lagerholm var kyrkoherde...

Södertelje (Södertälje) prästgård. Per Didrik Lagerholm var kyrkoherde i Södertälje, född 1824 - död 1875 (Wilhelmina Lagerholms bror). 21/4 1906.

Vingåkers prästgård.
18/4 1906.

Vingåkers prästgård. 18/4 1906.

Vingåkers prästgård. 18/4 1906.

Vingåkers prästgård.
18/4 1906.

Vingåkers prästgård. 18/4 1906.

Vingåkers prästgård. 18/4 1906.

Stora Mellösa Prästgård, tvåvånings bostadshus, en man.
Prosten Brandel

Stora Mellösa Prästgård, tvåvånings bostadshus, en man. Prosten Brande...

Stora Mellösa Prästgård, tvåvånings bostadshus, en man. Prosten Brandel

Ekeby Prästgård, tvåvånings bostadshus, flygelbyggnad.
4 personer.
Kyrkoherde T.H.(F.E. ?) Morén

Ekeby Prästgård, tvåvånings bostadshus, flygelbyggnad. 4 personer. Kyr...

Ekeby Prästgård, tvåvånings bostadshus, flygelbyggnad. 4 personer. Kyrkoherde T.H.(F.E. ?) Morén

Kusk Anton Lindblom, häst och gigg från prästgården Enköping. Se även bild EMFWA00272 samt EMFWA00369.

Kusk Anton Lindblom, häst och gigg från prästgården Enköping. Se även ...

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping 1882 - ca 1920. På tillhörande skyddspapper finns en anteckning om 24 september 1907.

Ekeby Prästgård, en och en halvplans bostadshus, 14 personer.
Kyrkoherde T.H.(F.E. ?) Morén

Ekeby Prästgård, en och en halvplans bostadshus, 14 personer. Kyrkoher...

Ekeby Prästgård, en och en halvplans bostadshus, 14 personer. Kyrkoherde T.H.(F.E. ?) Morén

Härja prästgård.

Härja prästgård.

Härja prästgård.

Prästgården. Ångdrivet tröskverk. 12 personer, häst spänd för trilla och två oxar spända för ångmaskin.
Ekonomibyggnad med vasstak.
Edvin Larsson

Prästgården. Ångdrivet tröskverk. 12 personer, häst spänd för trilla o...

Prästgården. Ångdrivet tröskverk. 12 personer, häst spänd för trilla och två oxar spända för ångmaskin. Ekonomibyggnad med vasstak. Edvin Larsson

Almby Prästgård, en och en halvvånings bostadshus med frontespis och förstuga.
Kyrkoherde Lindén

Almby Prästgård, en och en halvvånings bostadshus med frontespis och f...

Almby Prästgård, en och en halvvånings bostadshus med frontespis och förstuga. Kyrkoherde Lindén

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 10 personer.
Två hästar spända för trilla, en tax.
Fru M. Bäckman

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 10 personer. Två hästar spä...

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 10 personer. Två hästar spända för trilla, en tax. Fru M. Bäckman

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 10 personer.
Två hästar spända för trilla, en tax.
Fru M. Bäckman

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 10 personer. Två hästar spä...

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 10 personer. Två hästar spända för trilla, en tax. Fru M. Bäckman

Gamla prästgården. Körkarlen Påls-Lasse.

Gamla prästgården. Körkarlen Påls-Lasse.

Gamla prästgården. Körkarlen Påls-Lasse.

Prästgården.

Prästgården.

Prästgården.

Lännäs Prästgård, en och en halvvånings bostadshus med frontespis och stor veranda och förstuga.
Envånings bostadshus.
Kyrkoherde A. Sandström

Lännäs Prästgård, en och en halvvånings bostadshus med frontespis och ...

Lännäs Prästgård, en och en halvvånings bostadshus med frontespis och stor veranda och förstuga. Envånings bostadshus. Kyrkoherde A. Sandström

Vid Skrukeby prästgård, före 1910.

Vid Skrukeby prästgård, före 1910.

Vid Skrukeby prästgård, före 1910.

Stora Mellösa prästgård, tvåvånings bostadshus, 2 hästar framför droskan, kusken och 2 personer. 3 personer på verandan.
Prosten G. Brandel

Stora Mellösa prästgård, tvåvånings bostadshus, 2 hästar framför drosk...

Stora Mellösa prästgård, tvåvånings bostadshus, 2 hästar framför droskan, kusken och 2 personer. 3 personer på verandan. Prosten G. Brandel

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 3 personer.
Kyrkoherde W. Appelblom

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 3 personer. Kyrkoherde W. A...

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 3 personer. Kyrkoherde W. Appelblom

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 3 personer.
Kyrkoherde W. Appelblom

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 3 personer. Kyrkoherde W. A...

Vintrosa Prästgård, tvåvånings bostadshus, 3 personer. Kyrkoherde W. Appelblom

Askers gamla prästgård, tvåvånings bostadshus med veranda, 4 personer framför byggnaden.
Kyrkoherde Lönroth
Beställningsnr. 211.

Askers gamla prästgård, tvåvånings bostadshus med veranda, 4 personer ...

Askers gamla prästgård, tvåvånings bostadshus med veranda, 4 personer framför byggnaden. Kyrkoherde Lönroth Beställningsnr. 211.

Ekeby kyrka, exteriör.
Prästgården till höger, folkskolan till vänster.

Ekeby kyrka, exteriör. Prästgården till höger, folkskolan till vänster...

Ekeby kyrka, exteriör. Prästgården till höger, folkskolan till vänster.

Kvistbro Prästgård, tvåvånings bostadshus, 7 personer framför huset.

Kvistbro Prästgård, tvåvånings bostadshus, 7 personer framför huset.

Kvistbro Prästgård, tvåvånings bostadshus, 7 personer framför huset.

Almby prästgård, envånings bostadshus med inredd vindsvåning.
11 personer framför huset.
Kyrkoherde Lindén.

Almby prästgård, envånings bostadshus med inredd vindsvåning. 11 perso...

Almby prästgård, envånings bostadshus med inredd vindsvåning. 11 personer framför huset. Kyrkoherde Lindén.

Almby prästgård, envånings bostadshus med inredd vindsvåning.
11 personer framför huset.
Kyrkoherde Lindén.

Almby prästgård, envånings bostadshus med inredd vindsvåning. 11 perso...

Almby prästgård, envånings bostadshus med inredd vindsvåning. 11 personer framför huset. Kyrkoherde Lindén.

Forsmarks prästgård och kyrkoherde Murray med familj, Forsmark, Uppland 1914

Forsmarks prästgård och kyrkoherde Murray med familj, Forsmark, Upplan...

Forsmarks prästgård och kyrkoherde Murray med familj, Forsmark, Uppland 1914

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före 1914

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före 1914

Vendels prästgård, Vendels socken, Uppland före 1914

Forsmarks prästgård och kyrkoherde Murray med familj, Forsmark, Uppland 1914

Forsmarks prästgård och kyrkoherde Murray med familj, Forsmark, Upplan...

Forsmarks prästgård och kyrkoherde Murray med familj, Forsmark, Uppland 1914

En pojke och en liten flicka.
 Fru Mimmi Lundberg,
Tångsäters prästgård, Askers sn.Barnen på bilden är Evert Eriksson och Agda Eriksson, syskon till Mimmi Lundberg, född Eriksson. Mimmi gifte sig 1917 och hennes familj bodde på Tångsäters prästgård.

En pojke och en liten flicka. Fru Mimmi Lundberg, Tångsäters prästgår...

En pojke och en liten flicka. Fru Mimmi Lundberg, Tångsäters prästgård, Askers sn.Barnen på bilden är Evert Eriksson och Agda Eriksson, syskon till Mimmi Lundberg, född Eriksson. Mimmi gifte sig 1917 och henne... more

Backa 1, Prästgården, Torsåker

Backa 1, Prästgården, Torsåker

Backa 1, Prästgården, Torsåker

"Fransa på Heden". Frans Johansson sonen Nils Fransson och dottern Berta gift med ladugårdskarlen i Prästgården.

"Fransa på Heden". Frans Johansson sonen Nils Fransson och dottern Ber...

"Fransa på Heden". Frans Johansson sonen Nils Fransson och dottern Berta gift med ladugårdskarlen i Prästgården.

Prästgården (i Skölvene?)

Prästgården (i Skölvene?)

Prästgården (i Skölvene?)

Greta Ax och Bert Karlsson. Troligen vid Axatorpet, under Slöta prästgård.

Greta Ax och Bert Karlsson. Troligen vid Axatorpet, under Slöta prästg...

Greta Ax och Bert Karlsson. Troligen vid Axatorpet, under Slöta prästgård.

Sädesmagasinet vid Prästgården

Sädesmagasinet vid Prästgården

Sädesmagasinet vid Prästgården

Hammar,Prästgården från flygplan

Hammar,Prästgården från flygplan

Hammar,Prästgården från flygplan

Hammar,Prästgården

Hammar,Prästgården

Hammar,Prästgården

Trädgården hörande till Öregrunds prästgård, Uppland i juli 1923

Trädgården hörande till Öregrunds prästgård, Uppland i juli 1923

Trädgården hörande till Öregrunds prästgård, Uppland i juli 1923

Teckning av Ferdinand Boberg. Gotland, Vamlingbo sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Gotland, Vamlingbo sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Gotland, Vamlingbo sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Luggude hd., Kågeröd sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Luggude hd., Kågeröd sn., Prästgå...

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Luggude hd., Kågeröd sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Västmanland, Snefringe hd., Munktorps sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Västmanland, Snefringe hd., Munktorps sn...

Teckning av Ferdinand Boberg. Västmanland, Snefringe hd., Munktorps sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Östergötland, Hammarkinds hd., Ringarums sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Östergötland, Hammarkinds hd., Ringarums...

Teckning av Ferdinand Boberg. Östergötland, Hammarkinds hd., Ringarums sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Bara hd., Bara sn., G:la prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Bara hd., Bara sn., G:la prästgår...

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Bara hd., Bara sn., G:la prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Bara hd. och sn., Bara Prästgård

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Bara hd. och sn., Bara Prästgård

Teckning av Ferdinand Boberg. Skåne, Bara hd. och sn., Bara Prästgård

Teckning av Ferdinand Boberg. Uppland, Frötuna och Länna skplg., Blidö sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Uppland, Frötuna och Länna skplg., Blidö...

Teckning av Ferdinand Boberg. Uppland, Frötuna och Länna skplg., Blidö sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Östergötland, Gullbergs hd., Vretaklosters sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Östergötland, Gullbergs hd., Vretakloste...

Teckning av Ferdinand Boberg. Östergötland, Gullbergs hd., Vretaklosters sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Gotland, Östergarns sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Gotland, Östergarns sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Gotland, Östergarns sn., Prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Ängelholm, Storgatan 15, G:la prästgården

Teckning av Ferdinand Boberg. Ängelholm, Storgatan 15, G:la prästgårde...

Teckning av Ferdinand Boberg. Ängelholm, Storgatan 15, G:la prästgården

Huvudbyggningen och flyglarna på Kristvalla gamla prästgård i södra Gunnabo.Till vänster:  "Kandidatflygeln".

Huvudbyggningen och flyglarna på Kristvalla gamla prästgård i södra Gu...

Huvudbyggningen och flyglarna på Kristvalla gamla prästgård i södra Gunnabo.Till vänster: "Kandidatflygeln".

Kyrkoherdebostället i Söderåkra. Spisskärm. Väv på trä.

Kyrkoherdebostället i Söderåkra. Spisskärm. Väv på trä.

Ett sydtyskt landskap, målat i olja. Cirka 1840. Själva trätavlan under väven är också målad, två skikt syns; dels ett undre skikt med någon slags marmorering i blått och grönt, dels ett övre skikt med stänkmål... more

Åsle Prästgård 1:1, Åsle. Arr. Gabrielsson.

Åsle Prästgård 1:1, Åsle. Arr. Gabrielsson.

Åsle Prästgård 1:1, Åsle. Arr. Gabrielsson.

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby.
 Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellqvist.

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby. Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellq...

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby. Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellqvist.

St. Västerbo Jäla Prästgård. Arrendator Johan Efraimsson på bilden.

St. Västerbo Jäla Prästgård. Arrendator Johan Efraimsson på bilden.

St. Västerbo Jäla Prästgård. Arrendator Johan Efraimsson på bilden.

Munktorp sn, Köping kn, prästgården.Gårdsbild med bl.a. staket och jordkällare och med pump i förgrunden. 1927.

Munktorp sn, Köping kn, prästgården.Gårdsbild med bl.a. staket och jor...

Munktorp sn, Köping kn, prästgården.Gårdsbild med bl.a. staket och jordkällare och med pump i förgrunden. 1927.

Prästgården, Uddevalla 1928.

Prästgården, Uddevalla 1928.

Motiv från Uddevalla, Prästgården i korsningen S:t Mikaelsgatan/Södergatan.

Hova prästgård, trädgården.

Hova prästgård, trädgården.

Hova prästgård, trädgården.

Hova prästgård, huvudbyggnaden och norra flygeln.

Hova prästgård, huvudbyggnaden och norra flygeln.

Hova prästgård, huvudbyggnaden och norra flygeln.