PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

portretter

49,823 media by topicpage 1 of 499
NFB.11087

NFB.11087

NFB.11087

Avfotografering. Gruppe, to barn. Daguerreotypi (?) Fru Fabrikkeier Andresens kopi.

Avfotografering. Gruppe, to barn. Daguerreotypi (?) Fru Fabrikkeier An...

Avfotografering. Gruppe, to barn. Daguerreotypi (?) Fru Fabrikkeier Andresens kopi.

Avfotografering. Portrett, mann med rutete vest.Daguerreotypi(?)

Avfotografering. Portrett, mann med rutete vest.Daguerreotypi(?)

Avfotografering. Portrett, mann med rutete vest.Daguerreotypi(?)

Repro av maleri. Portrett av ridder og grosserer Andreas Tofte (1795-1852). Giver av Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya til Christiania by i 1876.

Repro av maleri. Portrett av ridder og grosserer Andreas Tofte (1795-1...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... more

Vandrende skomaker, Telemark, fotografert av Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. Portrett foran bord med arbeidsredskaper og støvel.

Vandrende skomaker, Telemark, fotografert av Christian Munthe (1818-92...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Portrett, mannsdrakt, Hjartdal, Telemark. Andreas Frøland, Sauland sittende på stol. Fotografert av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler.

Portrett, mannsdrakt, Hjartdal, Telemark. Andreas Frøland, Sauland sit...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Portrett, fru Krabbe, gift med dr. Krabbe.Sittende kvinne med hodeplagg.

Portrett, fru Krabbe, gift med dr. Krabbe.Sittende kvinne med hodeplag...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. Muligens fra vennekrets eller familie.

Avfotografering. Portrett, kvinne i folkedrakt. Drakt fra Sør-Østerdal. Doktor Sollids kopi. Pernille Melhagen (1783-1867) fra Åmot. Daguerreotypi.

Avfotografering. Portrett, kvinne i folkedrakt. Drakt fra Sør-Østerdal...

Avfotografering. Portrett, kvinne i folkedrakt. Drakt fra Sør-Østerdal. Doktor Sollids kopi. Pernille Melhagen (1783-1867) fra Åmot. Daguerreotypi.

Portrett, frk. Krabbe. Hun drev pikeskole i Skien i 1850-årene. Kvinne stående, ant. i fotoatelier.

Portrett, frk. Krabbe. Hun drev pikeskole i Skien i 1850-årene. Kvinne...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. Muligens fra vennekrets eller familie.

Kvinnedrakt, kone, Manger, Radøy. Portrett av kvinne med stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Visittkortformat.

Kvinnedrakt, kone, Manger, Radøy. Portrett av kvinne med stående i fo...

Kvinnedrakt, kone, Manger, Radøy. Portrett av kvinne med stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Visittkortformat.

Gruppe husmenn med koner og mødre på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet.

Gruppe husmenn med koner og mødre på gården Moen, Kviteseid, eid av pr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Kvinnegruppe, foran dør, Kviteseid. Fra venstre: Inger (Munthe?), ukjent, Christopha Theodora Munthe (Dora), Olivia Munthe, gift 1869 med proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som tatt bildet, muligens på sin gård Moen, ant. 1870-tallet. De 2 til høyre ukjent.

Kvinnegruppe, foran dør, Kviteseid. Fra venstre: Inger (Munthe?), ukje...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Anders Jakobsen Rud. Født 19. september 1823 på Bolstad gård. Død 1916. Anders Jakobsen Rud var gift med Helene, født Smestad. Sammen hadde de 6 barn. 3 jenter og 3 gutter. I 1864 kjøpte han gården Rud i Veldre. Som de drev i ca 30 år, før de måtte selge den på grunn av dårlige tider. Gården er senere kommet tilbake i familiens eie, da deres eldste sønn, Jacob Rud kjøpte gården tilbake. For å drive gården og et landhandleri. Senere også Rud stasjon. Anders Jakobsen Rud jobbet også som maler / sjablongmaler.

Anders Jakobsen Rud. Født 19. september 1823 på Bolstad gård. Død 1916...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... more

Barnegruppe i interiør, Telemark, sorenskriver Dahls barn, (minstemann Jens ant. født 1853). Ant. familie eller venner av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som muligens har tatt bildet midten av 1850-årene.

Barnegruppe i interiør, Telemark, sorenskriver Dahls barn, (minstemann...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av mann med sydvest sittende med en fisk/laks på brett i fanget, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.93), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av m...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.93) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av mann med sydvest sittende med en fisk/laks på brett i fanget med malt stueinteriør som bakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.93), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av m...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav I.

Gruppe 4, Familien Stabel, fra venstre: Peter Ancher Stabel, Barbra Stabel født Borchgrevink, døtrene: Sophie Emilie Stabel (1839-1896), Anne Cathrine Stabel (1837-1884), Dusgård, Ringsaker.

Gruppe 4, Familien Stabel, fra venstre: Peter Ancher Stabel, Barbra St...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... more

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av mann med hatt/sydvest sittende med en fisk/laks på brett i fanget, fotografert i atelier, men plassert utendørs utenfor hus med personer som kikker ut av døra i bakgrunnen. Visittkortformat. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av m...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av mann med sydvest sittende med en fisk/laks på brett i fanget med, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.93), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av m...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven K.

Stereoskopi. Gruppeportrett. Mann, kvinne og jente i telemarksdrakter.

Stereoskopi. Gruppeportrett. Mann, kvinne og jente i telemarksdrakter.

From a series of stereo photographs, "Prospects from Norway", with Norwegian landscape and folk motifs photographed by Christoffer Gade Rude (1839-1901), given by the Norwegian Tourist Association in 1972.

PORTRETT: MARIA OUSTAD, FØDT: VOLUNGBAKKEN

PORTRETT: MARIA OUSTAD, FØDT: VOLUNGBAKKEN

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... more

PORTRETT HALVOR OUSTAD

PORTRETT HALVOR OUSTAD

Collection archive for Stange municipality, Norway. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that ... more

Gruppe 8 familien Johan Gjestvang, foran fra venstre: Julie og Johanne, bak fra venstre: Oline, Andrea, Gina Matea, Ingeborg, Johan og Karoline. Andrea Gjestvang, f. 1820 med høg rynkelue og tettsittende skrud.

Gruppe 8 familien Johan Gjestvang, foran fra venstre: Julie og Johanne...

Collection archive for Stange municipality, Norway. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that ... more

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra se...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Kvinnegruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene.

Kvinnegruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av pr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet ant. i 1860-årene. I øvre rad: sorenskriver Conradi med frue, ukjent kvinne, fru Christopha Theodora (Dora) Munthe, Olivia Munthe, fotografens kone. Frk. Munthe og frk. Conradi er blant kvinnene ytterst t.h.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Fru Vibe, f. Nicolaysen stående.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Fru Vibe, f. Nicolay...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Familieportrett forestiller Sorenskriver Bernt Olaus Anker, hans hustru Dorothea Ulrikke f. Arveschoug og deres fem barn. Barbara Anker Bachke står lengst bak t.h.Bildet innrammet i oval ramme. "Sorenskriver Bernt O. Anker med Familie" påskrevet baksiden.

Familieportrett forestiller Sorenskriver Bernt Olaus Anker, hans hustr...

Familieportrett forestiller Sorenskriver Bernt Olaus Anker, hans hustru Dorothea Ulrikke f. Arveschoug og deres fem barn. Barbara Anker Bachke står lengst bak t.h.Bildet innrammet i oval ramme. "Sorenskriver Be... more

45. Mannsdrakt, Gloppen, Nordfjord. Portrett av mann i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe, sittende på bordkant med støtte av lavrygget stol.Fra serien "Norske Nationaldragter", tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

45. Mannsdrakt, Gloppen, Nordfjord. Portrett av mann i fotoatelier med...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra se...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Portrett, Lars Tokstad, 10. 02. 1842 - 1871, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

Portrett, Lars Tokstad, 10. 02. 1842 - 1871, Tokstad gård, Veldre, Rin...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... more

Portrett av Barbara Anette Karen Anker. Bildet er tatt ca. 1860-1870.

Portrett av Barbara Anette Karen Anker. Bildet er tatt ca. 1860-1870.

Portrett av Barbara Anette Karen Anker. Bildet er tatt ca. 1860-1870.

Kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Azora Jensen, f. Bretville stående ved stol.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Azora Jensen, f. Bretville stå...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Familiegruppe i interiør, Bergen, 1860-årene. Tollkasserer Werner Hosewinckel Christie (1785-1872) med familie.

Familiegruppe i interiør, Bergen, 1860-årene. Tollkasserer Werner Hose...

Familiegruppe i interiør, Bergen, 1860-årene. Tollkasserer Werner Hosewinckel Christie (1785-1872) med familie.

PORTRETT: MARTE KJELDSDATTER SANDE FØDT: 1791-D. 1868, SANDE, ROMEDAL, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, HØGLUE, FOLDELAGT SKURD.

PORTRETT: MARTE KJELDSDATTER SANDE FØDT: 1791-D. 1868, SANDE, ROMEDAL,...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... more

Gruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av propriet...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Olivia Munthe (ant.), f. Andersen 1849, stående ved stol. Hun giftet seg med fotografen 1869.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Olivia Munthe (ant.)...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Familieportrett forestillende Sorenskriver Bernt Olaus Anker, hans hustru Dorothea Ulrikke f. Arveshoug og deres fem døttre. Barne er f.v. Barbara og Petra, nederstf.v. Kathinka, Tora og Dorothea. Bildet er identisk med BFA X:bs 1.

Familieportrett forestillende Sorenskriver Bernt Olaus Anker, hans hus...

Familieportrett forestillende Sorenskriver Bernt Olaus Anker, hans hustru Dorothea Ulrikke f. Arveshoug og deres fem døttre. Barne er f.v. Barbara og Petra, nederstf.v. Kathinka, Tora og Dorothea. Bildet er ide... more

Gruppeportrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark 1860-årene.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Gruppeportrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark 1860-årene.Fra serie tatt a...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen i mørke klær i 2.rekke er ant .Olivia Munthe, fotografens kone. Kvinnen sittende nederst t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Barnegruppe i interiør, Telemark, sorenskriver Dahls barn, (minstemann Jens ant. født 1853). Ant. familie eller venner av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som muligens har tatt bildet midten av 1850-årene.

Barnegruppe i interiør, Telemark, sorenskriver Dahls barn, (minstemann...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

45. Mannsdrakt, Gloppen i Nordfjord. (u.foto) Portrett av mann ant. i fotoatelier med lyst bakteppe og mønstret gulvteppe, sittende på bordkant med støtte av stol. Stort format.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.45) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

45. Mannsdrakt, Gloppen i Nordfjord. (u.foto) Portrett av mann ant. i ...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.07785 med bokstav i tillegg (A-G ). Dette bildet har bokstaven A.

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen nr. 2 fra v. i 2.rad likner fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869).

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

DOKTOR MATHIAS SIGVARDT GREVE (1832 - 1912). Satt blant annet i styret for industriutstillingen i Hamar i 1880.

DOKTOR MATHIAS SIGVARDT GREVE (1832 - 1912). Satt blant annet i styret...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... more

Mannsdrakt, Ytre Sogn. Portrett av mann med lue sittende i fotoatelier med nøytral bakgrunn.

Mannsdrakt, Ytre Sogn. Portrett av mann med lue sittende i fotoatelier...

Mannsdrakt, Ytre Sogn. Portrett av mann med lue sittende i fotoatelier med nøytral bakgrunn.

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen nr. 3 fra v. i 2.rad likner fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869).

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe i interiør, ant. gården Moen, Kviteseid. Ant. familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-70-årene. Kvinnen t.h. er ant.fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869). Kvinnen stående t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe i interiør, ant. gården Moen, Kviteseid. Ant. familie av propri...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Portrett, kjøpmann Even Pedersen Skappel (1815-1875). Første handelsborger i Hamar 12 april 1849. Kom fra gården Skapal i Ringsaker. Se En innlandsby vokser fram bilde nr. 25.

Portrett, kjøpmann Even Pedersen Skappel (1815-1875). Første handelsb...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. The motifs include everyday and leisure, family and work, amateur and professional photography. Dating f... more

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen foran nr. 2 fra v. likner fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869).

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Flere av kvinnene bærer folkedrakt. Kvinne nr.5 fra h. (bak folkedrakt) er ant. Olivia Munthe, fotografens kone. Kvinnen i sort sittende opp t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene utendørs.

Gruppe, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler C...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

ANNE, PEDER OG MINA HELENE SIGSTAD FAMILIEGRUPPE, PORTRETT. MINA HELENE BLE FØDT I 1859, KVINNE, MANNSDRAKT, HODEPLAGG, ANNE HAR KAPPE PÅ HODET, 1860 ÅRENE.

ANNE, PEDER OG MINA HELENE SIGSTAD FAMILIEGRUPPE, PORTRETT. MINA HELEN...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... more

59. Pikedrakt, fra Lærdal. Portrett av pike med sittende ved bord i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.59).

59. Pikedrakt, fra Lærdal. Portrett av pike med sittende ved bord i f...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.59) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

76. Brudgomsdrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av mann stående i skinnklær, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.76) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

76. Brudgomsdrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av mann stående ...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav Z.

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i skinnklær og hornlue med Bibel i hånden, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.75) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09398 med bokstav i tillegg (A-Z). Dette bildet har bokstaven W.

81.Mannsdrakt. Portrett av mann, Ole Storvigen, med stokk stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.81), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

81.Mannsdrakt. Portrett av mann, Ole Storvigen, med stokk stående i fo...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven R.

87. Konedrakt, fra Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende med hodeplagg i fotoatelier med nøytral bakgrunn.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.87), visittkortformat, håndkolorert. Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

87. Konedrakt, fra Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende med h...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven Q.

46. Konedrakt, fra Valdres. Portrett av kvinne med hodeplagg sittende i fotoatelier med malt bakgrunn, stueinteriør. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

46. Konedrakt, fra Valdres. Portrett av kvinne med hodeplagg sittende ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

111. Mannsdrakt og kvinnedrakt, fra Voss. Portrett av mann og kvinne sittende ved bord med drikkestell i hendene i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.111), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

111. Mannsdrakt og kvinnedrakt, fra Voss. Portrett av mann og kvinne s...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.111) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. ... more

22. Brudedrakt fra Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Ølkrus og pokal på bordet. Kolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.22), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

22. Brudedrakt fra Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone, i f...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.22) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... more

60. Mannsdrakt, Bremanger. Portrett av eldre mann sittende på stol i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Visittkortformat. Kolorert original.Fra M. Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.60).

60. Mannsdrakt, Bremanger. Portrett av eldre mann sittende på stol i f...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-W).Dette bildet har tilleggsbokstaven N.

112. Konedrakt og barnedrakt, Skånevik, Etne. Portrett av kvinne sittende med barn på fanget i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

112. Konedrakt og barnedrakt, Skånevik, Etne. Portrett av kvinne sitte...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

65. Manns- og pike/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann som håndhilser med pike/kvinne stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

65. Manns- og pike/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann som ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

76. Brudgomsdrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av mann stående i skinnklær, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.76) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

76. Brudgomsdrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av mann stående ...

Fra serie på 12 håndkolorerte draktfotografier i visittkortformat montert sammenhengende for å kunne foldes inn i grønt omslag med tittel "NORSKE DRAGTER" i gullskrift.

70. Mannsdrakt, samedrakt, vinter, Salten. Portrett av mann i helfigur som støtter seg på stav, pipe i munnen. Fra fotoatelier med malt naturbakgrunn. NF har ikke originalfoto.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.70) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

70. Mannsdrakt, samedrakt, vinter, Salten. Portrett av mann i helfigur...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. i visittkortformat (her nr.70), der flere motiver også finnes i større formater. N... more

92. Mannsdrakt, fra Osterøy. Portrett av eldre mann sittende i fotoatelier med stav i hendene med malt naturbakgrunn.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.92), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

92. Mannsdrakt, fra Osterøy. Portrett av eldre mann sittende i fotoate...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (dette nr. 92) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater... more

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, Kvinnherad. Portrett av 2 jente/kvinner med hodeplagg i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn. Den ene sitter og leser i en bok. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.25), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, Kvinnherad. Portrett av 2 jente/kvinn...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav H.

118. Pikedrakt fra Innvik, Stryn. Portrett av pike sittende med tine med klær i fanget, i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.118), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

118. Pikedrakt fra Innvik, Stryn. Portrett av pike sittende med tine m...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.118) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. ... more

Portrett av kvinne med konedrakt med hodeplagg fra Vik i Sogn, antakelig, på grunn av hodeplagget som er konehua, hodnhua eller kvitahua. Den har flere betegnelser. Fra fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.97), visittkortformat, håndkolorert. Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer. Vikøy (Vigør), Kvam.

Portrett av kvinne med konedrakt med hodeplagg fra Vik i Sogn, antakel...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven S.

53. Mannsdrakt, samedrakt, Salten. Portrett av mann stående i fotoatelier foran malt naturbakgrunn. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.53) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

53. Mannsdrakt, samedrakt, Salten. Portrett av mann stående i fotoatel...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.53) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende i brudestas med brudekrone ved dekket bord i fotoatelier med nøytral bakgrunn .Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.68), visittkortformat, håndkolorert. Serien tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende i brud...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.68) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... more

48. Konedrakt fra Hemsedal. Portrett av kvinne/kone stående i fotoatelier med malt naturbakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

48. Konedrakt fra Hemsedal. Portrett av kvinne/kone stående i fotoatel...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/kvinne stående med bok og tørkle i hånden i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.88), visittkortformat, håndkolorert. Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven O.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen. Voss. Portrett av jente/kvinne stående med bok og tørkle i hånden i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.88).

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen. Voss. Portrett av jente/...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.88) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... more

105. Konedrakt, Tydal. Portrett av kvinne sittende med strikketøy i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.105). Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

105. Konedrakt, Tydal. Portrett av kvinne sittende med strikketøy i fo...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven U.

118. Jentedrakt, kvinnedrakt fra Innvik, Stryn. Portrett av jente sittende med tine med klær i fanget, i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

118. Jentedrakt, kvinnedrakt fra Innvik, Stryn. Portrett av jente sitt...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

53. Mannsdrakt, samedrakt, Salten. Portrett av mann stående i fotoatelier foran malt naturbakgrunn. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.53) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

53. Mannsdrakt, samedrakt, Salten. Portrett av mann stående i fotoatel...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.53) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater (s... more

17. Konedrakt, Aurland, Sogn. Portrett av kone stående i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn. Hun støtter seg til en stol. Kolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

17. Konedrakt, Aurland, Sogn. Portrett av kone stående i fotoatelier m...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

18. Brudedrakt, Leikanger. Portrett av kvinne sittende på høyrygget stol ved bord, med brudekrone. Fra fotoatelier med mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.18).

18. Brudedrakt, Leikanger. Portrett av kvinne sittende på høyrygget st...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.18) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... more

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i skinnklær og hornlue med Bibel i hånden, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. NF har ikke originalfoto.Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. NB - Serien h... more

59. Pikedrakt, fra Lærdal. Portrett av lesende pike sittende ved bord i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.59).

59. Pikedrakt, fra Lærdal. Portrett av lesende pike sittende ved bord...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.59) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

64. Jentedrakt, kvinnedrakt, samedrakt, Karasjok. Portrett av jente/kvinne stående ant. med Bibel eller salmebok i hendene, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.64) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

64. Jentedrakt, kvinnedrakt, samedrakt, Karasjok. Portrett av jente/kv...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.64) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater (s... more

33. Mannsdrakt, Kinsarvik, Ullensvang. Portrett av mann med hatt sittende i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

33. Mannsdrakt, Kinsarvik, Ullensvang. Portrett av mann med hatt sitte...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt, fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av mann med sydvest sittende med en fisk/laks på brett i fanget, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.93), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

93. Mannsdrakt, fiskerdrakt, fra Strilelandet, Hordaland. Portrett av ...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.93) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

84. Jentedrakt, kvinnedrakt, Rosendal, Kvinnherad. Portrett av jente/kvinne med hodeplagg sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Visittkortformat. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.84).

84. Jentedrakt, kvinnedrakt, Rosendal, Kvinnherad. Portrett av jente/k...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.84).

79. Konedrakt, Jølster eller Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne med hodeplagg sittende i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

79. Konedrakt, Jølster eller Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne med ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

77. Konedrakt, Røldal. Portrett av kvinne (kone) sittende i fotoatelier med malt naturbakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Del av serien "Norske Nationaldragter" (nr.77) av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

77. Konedrakt, Røldal. Portrett av kvinne (kone) sittende i fotoateli...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.77) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

57. Mannsdrakt, fra Modalen (Hordaland). Portrett av mann med hatt med lagget kar, ambar?, under armen stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

57. Mannsdrakt, fra Modalen (Hordaland). Portrett av mann med hatt med...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

104. Mannsdrakt, Tydal. Portrett av mann sittende i fotoatelier med malt naturbakgrunn og tregulv. Han holder jaktgevær i hånden, ryper ligger i haug på gulvet. Håndkolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.104), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900),

104. Mannsdrakt, Tydal. Portrett av mann sittende i fotoatelier med ...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven T.

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinne med tine på fanget, tina er påmalt initialer og årstallet 1854. Hun er plassert mot tegnet naturbakgrunn, sittende på steingjerde med grind.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.2), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinn...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav J.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/kvinne stående med bok og tørkle i hånden i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.88).

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.88) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

57. Mannsdrakt, fra Modalen, Hordaland. Portrett av mann med hatt med lagget kar, ambar?, under armen stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter", tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

57. Mannsdrakt, fra Modalen, Hordaland. Portrett av mann med hatt med ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

81.Mannsdrakt. Portrett av mann med stokk stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.81), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

81.Mannsdrakt. Portrett av mann med stokk stående i fotoatelier med nø...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (dette nr. 81) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater... more

56. Mannsdrakt, fra Lavik, Høyanger. Portrett av stående mann med stav og lagget kar i hendene i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.56), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

56. Mannsdrakt, fra Lavik, Høyanger. Portrett av stående mann med stav...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-W).Dette bildet har tilleggsbokstaven P.

84. Jentedrakt, kvinnedrakt, Rosendal, Kvinnherad. Portrett av pike/kvinne med hodeplagg sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Visittkortformat.Fra M. Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.84).

84. Jentedrakt, kvinnedrakt, Rosendal, Kvinnherad. Portrett av pike/kv...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.84) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... more

80. (ant.). Guttedrakt. Portrett av gutt med fiolin sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (ant. nr.80), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

80. (ant.). Guttedrakt. Portrett av gutt med fiolin sittende på stol i...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her ant. nr.80) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større format... more

71. Mannsdrakt, Hardanger. Portrett av eldre mann, Knud Oppedal, sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Visittkortformat.Fra Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.71).

71. Mannsdrakt, Hardanger. Portrett av eldre mann, Knud Oppedal, sitte...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.71) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... more

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i skinnklær og hornlue med Bibel i hånden, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.75) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09398 med bokstav i tillegg (A-Z). Dette bildet har bokstaven X.

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinne sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Hun holder skrin/øskje (?) i fanget. Visittkortformat.Fra Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.2).

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinn...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.2) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... more

41. Konedrakt fra Sunnmøre. Portrett av kvinne/kone ant. i atelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe, sittende ved bord med hvit duk.Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier (nr.41) tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

41. Konedrakt fra Sunnmøre. Portrett av kvinne/kone ant. i atelier med...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.