The World's Largest Public Domain Media Search Engine

portratt

public
10,637 media by topicpage 1 of 107
Ambrotyp. Porträtt av Charlotta Christina Fleetwood född Willberg år 1805-1883. Gift med friherre Gustav Erik Fleetwood, kapten godsägare år 1800-1852.

Ambrotyp. Porträtt av Charlotta Christina Fleetwood född Willberg år 1...

Ambrotyp. Porträtt av Charlotta Christina Fleetwood född Willberg år 1805-1883. Gift med friherre Gustav Erik Fleetwood, kapten godsägare år 1800-1852.

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I...

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpings regemente...

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Carl Rudolf Norlin, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Carl Rudolf Norlin, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Carl Rudolf Norlin, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Ludvig Borggren. Anställd vid Branobel i Baku.

Porträtt av Ludvig Borggren. Anställd vid Branobel i Baku.

Porträtt av Ludvig Borggren. Anställd vid Branobel i Baku.

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar rege...

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.

Porträtt av Karl Wilhelm Hagelins fru Hilda.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Porträtt av Karl Wilhelm Hagelins fru Hilda.Bilden ingår i två stora f...

Porträtt av Karl Wilhelm Hagelins fru Hilda.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Porträtt av Fredrik Löwenhielm, löjtnant vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av Fredrik Löwenhielm, löjtnant vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av Fredrik Löwenhielm, löjtnant vid Närkes regemente I 21. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Erland Casper Nils Victor Kleen, löjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007775.

Porträtt av Erland Casper Nils Victor Kleen, löjtnant vid Andra livgar...

Porträtt av Erland Casper Nils Victor Kleen, löjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007775.

Porträtt av Göthrik Albert Eugène Hedenstjerna, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Göthrik Albert Eugène Hedenstjerna, löjtnant vid Kronoberg...

Porträtt av Göthrik Albert Eugène Hedenstjerna, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002405.

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8....

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002405.

Porträtt av Stafs Fredrik Viktor von Post, officer vid Livregementets husarer K 3.Se även bild AMA.0002059 och AMA.0009839.

Porträtt av Stafs Fredrik Viktor von Post, officer vid Livregementets ...

Porträtt av Stafs Fredrik Viktor von Post, officer vid Livregementets husarer K 3.Se även bild AMA.0002059 och AMA.0009839.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av okänd löjtnant. - Public domain portrait photograph

Porträtt av okänd löjtnant. - Public domain portrait photograph

Porträtt av okänd löjtnant. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Astley Fürst, löjtnant vid Kalmar regemente.Se även bild AMA.0009646.

Porträtt av Astley Fürst, löjtnant vid Kalmar regemente.Se även bild A...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Mathilda Bouvin i sorgedräkt.Fadern dog 1869. Gävle, Sverige

Mathilda Bouvin i sorgedräkt.Fadern dog 1869. Gävle, Sverige

Mathilda Bouvin i sorgedräkt.Fadern dog 1869. Public domain photograph of 19th-century portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fru von Essen. f. Hård af Segerstad.

Fru von Essen. f. Hård af Segerstad.

Fru von Essen. f. Hård af Segerstad.

Ludvig von Bahr år 1864. - Public domain portrait photograph

Ludvig von Bahr år 1864. - Public domain portrait photograph

Ludvig von Bahr år 1864. Public domain photograph - 19th-century male studio portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av okänd officer vid Smålands husarregemente K 4.

Porträtt av okänd officer vid Smålands husarregemente K 4.

Porträtt av okänd officer vid Smålands husarregemente K 4. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tre officerare åker häst med vagn.

Tre officerare åker häst med vagn.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Porträtt av Thure Carl Otto Sandelin, löjtnant vid Fortifikationen.Se även AMA.0005533.

Porträtt av Thure Carl Otto Sandelin, löjtnant vid Fortifikationen.Se ...

Porträtt av Thure Carl Otto Sandelin, löjtnant vid Fortifikationen.Se även AMA.0005533.

Porträtt av Gustaf Fredrik von Rosen, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0021879.

Porträtt av Gustaf Fredrik von Rosen, underlöjtnant vid Andra livgarde...

Porträtt av Gustaf Fredrik von Rosen, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0021879.

Engelb, Lindstedt 1878. Gävle, Sverige

Engelb, Lindstedt 1878. Gävle, Sverige

Engelb, Lindstedt 1878. Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Henrik Jakob Fredrik Gahn, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0007428 och AMA.0009552.

Porträtt av Henrik Jakob Fredrik Gahn, löjtnant vid Västmanlands regem...

Porträtt av Henrik Jakob Fredrik Gahn, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0007428 och AMA.0009552.

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0008112.

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarrege...

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0008112.

Elsa och C. G. Berg, 1883. - Public domain portrait photograph

Elsa och C. G. Berg, 1883. - Public domain portrait photograph

Elsa och C. G. Berg, 1883. Public domain photograph of 19th-century portrait, child, children, infant, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Isak Emanuel Trägårdh, underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av Isak Emanuel Trägårdh, underlöjtnant vid Södra skånska inf...

Porträtt av Isak Emanuel Trägårdh, underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av Jakob Axel Broander vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Jakob Axel Broander vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Jakob Axel Broander vid Gotlands nationalbeväring I 27. Public domain photograph related to Swedish military, army, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

G. Waldenström, E. Andersson, S. Svennlund, E. Paulsson, J. Janze, S. Svensson

G. Waldenström, E. Andersson, S. Svennlund, E. Paulsson, J. Janze, S. ...

G. Waldenström, E. Andersson, S. Svennlund, E. Paulsson, J. Janze, S. Svensson

Porträtt av Johan Nathanael Ifvarsson, intendent vid Intendenturkåren.

Porträtt av Johan Nathanael Ifvarsson, intendent vid Intendenturkåren.

Porträtt av Johan Nathanael Ifvarsson, intendent vid Intendenturkåren. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tekniska samfundets besök i Lilla Edet den 6 juni 1894.

Tekniska samfundets besök i Lilla Edet den 6 juni 1894.

Tekniska samfundets besök i Lilla Edet den 6 juni 1894. Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Isak Silvén - Public domain portrait photograph

Porträtt av Isak Silvén - Public domain portrait photograph

Isak Silvén Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, överstelöjtnant vid Vaxholms artillerikår A 5.

Porträtt av Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, överstelöjtnant v...

Porträtt av Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, överstelöjtnant vid Vaxholms artillerikår A 5.

Willhelm Brehmer. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg

Willhelm Brehmer. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg

Willhelm Brehmer. Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Polska Akademia Nauk, WarszawaReprobild från Marie Curie museet.

Polska Akademia Nauk, WarszawaReprobild från Marie Curie museet.

Polska Akademia Nauk, WarszawaReprobild från Marie Curie museet. Public domain photograph - studio female portrait, 1900s, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Samuel August Braunerhjelm, officer i armén.

Porträtt av Samuel August Braunerhjelm, officer i armén.

Porträtt av Samuel August Braunerhjelm, officer i armén. Public domain photograph of 19th-century portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Adolf Ludvig von Post, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Adolf Ludvig von Post, officer vid Hälsinge regemente I 14...

Porträtt av Adolf Ludvig von Post, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Målning. Porträtt av Caroline Lizius (1825 -1908).

Målning. Porträtt av Caroline Lizius (1825 -1908).

Målning. Porträtt av Caroline Lizius (1825 -1908).

Porträtt av Alma Gadenius - Public domain portrait photograph

Porträtt av Alma Gadenius - Public domain portrait photograph

Alma Gadenius Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Tage Sylvan, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Tage Sylvan, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Tage Sylvan, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av okänd soldat vid Livregementets husarer K 3.

Porträtt av okänd soldat vid Livregementets husarer K 3.

Porträtt av okänd soldat vid Livregementets husarer K 3. Public domain photograph related to Swedish military, army, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Philip Baltzar von Platen, överstelöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Philip Baltzar von Platen, överstelöjtnant vid Skånska hus...

Porträtt av Philip Baltzar von Platen, överstelöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Wilhelm Theodor Unge, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002400, AMA.0002401, AMA.0002402, AMA.0002403, AMA.0009153 och AMA.0014381.

Porträtt av Wilhelm Theodor Unge, underlöjtnant vid Upplands regemente...

Porträtt av Wilhelm Theodor Unge, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002400, AMA.0002401, AMA.0002402, AMA.0002403, AMA.0009153 och AMA.0014381.

Soldat från Göta livgarde I 2 i stadsmiljö.

Soldat från Göta livgarde I 2 i stadsmiljö.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

Text i fotoalbum: "Mannerheim".

Text i fotoalbum: "Mannerheim".

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1918 föreställande Svenska brigaden i Finland.

Porträtt.Vallonsmeden och förmannen i smedjan vid Österby Bruk Johan de Faire. Född 14 mars 1868.Död 2 maj 1932.

Porträtt.Vallonsmeden och förmannen i smedjan vid Österby Bruk Johan d...

Porträtt.Vallonsmeden och förmannen i smedjan vid Österby Bruk Johan de Faire. Född 14 mars 1868.Död 2 maj 1932.

Håkan Sterky. Generaldirektör för Telegrafverket respektive Televerket 1942 - 1965.

Håkan Sterky. Generaldirektör för Telegrafverket respektive Televerket...

Håkan Sterky. Generaldirektör för Telegrafverket respektive Televerket 1942 - 1965.

A.M.A von Echermen chef för ingenjörsdepartementet 1909-1914

A.M.A von Echermen chef för ingenjörsdepartementet 1909-1914

A.M.A von Echermen chef för ingenjörsdepartementet 1909-1914 Public domain photograph related to German history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av man, Arkitektur- och designcentrum
Porträtt av Åke Wärling, Arkitektur- och designcentrum
Reproduktion
Porträtt av man med mustasch
Porträtt av Backström & Reinius vid arbetsbord

Porträtt av Backström & Reinius vid arbetsbord

Public domain scan of architectural drawing, architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Klas Anshelm, Arkitektur- och designcentrum
Hon är tandtrollens skräck.Wendy Tudor är en av få tandhygienister i Örebro, där hon arbetar såväl privat som offentligt./IT

Hon är tandtrollens skräck.Wendy Tudor är en av få tandhygienister i Ö...

Hon är tandtrollens skräck.Wendy Tudor är en av få tandhygienister i Örebro, där hon arbetar såväl privat som offentligt./IT

Fröken Holm. Slöjdlärarinna vid S. Skolan.

Fröken Holm. Slöjdlärarinna vid S. Skolan.

Fröken Holm. Slöjdlärarinna vid S. Skolan.

Porträtt av Carl Fredrik von Platen, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Carl Fredrik von Platen, ryttmästare vid Skånska dragonreg...

Porträtt av Carl Fredrik von Platen, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Henrik Enoch Alexander Rosencrantz, officer vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Henrik Enoch Alexander Rosencrantz, officer vid Skånska dr...

Porträtt av Henrik Enoch Alexander Rosencrantz, officer vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Carl Anders Tobias Törnblom, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Carl Anders Tobias Törnblom, officer vid Västmanlands rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

En kvinna. Örebro läns museum - Public domain portrait engraving

En kvinna. Örebro läns museum - Public domain portrait engraving

En kvinna. Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Charles Emil Magee Westfeldt, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Charles Emil Magee Westfeldt, officer vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Olof Stellan Mörner, underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även AMA.0008051.

Porträtt av Olof Stellan Mörner, underlöjtnant vid Kronprinsens husarr...

Porträtt av Olof Stellan Mörner, underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även AMA.0008051.

Porträtt av Klintberg. - Public domain portrait photograph

Porträtt av Klintberg. - Public domain portrait photograph

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Christian Wilhelm Daniel Svinhufvud, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0008648.

Porträtt av Christian Wilhelm Daniel Svinhufvud, löjtnant vid Hälsinge...

Porträtt av Christian Wilhelm Daniel Svinhufvud, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0008648.

Porträtt av Gustav Vasa. - Public domain portrait print

Porträtt av Gustav Vasa. - Public domain portrait print

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av friherre Gustaf Miles Chritoffer Fleetwood, underlöjtnant vid Värmlands regemente I 22.

Porträtt av friherre Gustaf Miles Chritoffer Fleetwood, underlöjtnant ...

Porträtt av friherre Gustaf Miles Chritoffer Fleetwood, underlöjtnant vid Värmlands regemente I 22.

Porträtt av Carl Sanfrid Wretholm, underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår I 19.

Porträtt av Carl Sanfrid Wretholm, underlöjtnant vid Norrbottens fältj...

Porträtt av Carl Sanfrid Wretholm, underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår I 19.

Porträtt av Henrik Albin Stiernspetz, underlöjtnant vid Trängen.Se även bild AMA.0009664.

Porträtt av Henrik Albin Stiernspetz, underlöjtnant vid Trängen.Se äve...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Georg Herman Wieslander, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0002125.

Porträtt av Georg Herman Wieslander, löjtnant vid Kronobergs regemente...

Porträtt av Georg Herman Wieslander, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0002125.

Porträtt av okänd man. - Public domain portrait photograph

Porträtt av okänd man. - Public domain portrait photograph

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Amandus Hallin, officer vid Skaraborgs regemente I 9.Se även bild AMA.0002077, AMA.0006718, AMA.0007588 och AMA.0007592.

Porträtt av Carl Amandus Hallin, officer vid Skaraborgs regemente I 9....

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl August Malmsten, officer vid Svea livgarde I 1.

Porträtt av Carl August Malmsten, officer vid Svea livgarde I 1.

Fotografiet ingår i album innehållande familjebilder och porträtt från familjen Carl August Malmsten och deras vänner.

Porträtt av Waldemar Wretman, officer vid Livregementets grenadjärkår I 3 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009210.

Porträtt av Waldemar Wretman, officer vid Livregementets grenadjärkår ...

Porträtt av Waldemar Wretman, officer vid Livregementets grenadjärkår I 3 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009210.

Porträtt av Axel Wilhelm Alarik Gyllencreutz, major vid Fortifikationen. Se även AMA.0007383.

Porträtt av Axel Wilhelm Alarik Gyllencreutz, major vid Fortifikatione...

Porträtt av Axel Wilhelm Alarik Gyllencreutz, major vid Fortifikationen. Se även AMA.0007383.

Sjökapten de Flon. Ateljéfoto. - Public domain portrait print

Sjökapten de Flon. Ateljéfoto. - Public domain portrait print

Sjökapten de Flon. Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

C. Söderbaum. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg

C. Söderbaum. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg

C. Söderbaum. Public domain historical portrait photograph, Scandinavian, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Vilhelm Gustaf Park, major vid Norrlands artilleriregemente A 4.

Porträtt av Vilhelm Gustaf Park, major vid Norrlands artilleriregement...

Porträtt av Vilhelm Gustaf Park, major vid Norrlands artilleriregemente A 4.

Porträtt av Per-Olov H:son Ekström, officer vid Norra Smålands regemente I 12 och Intendenturkåren.

Porträtt av Per-Olov H:son Ekström, officer vid Norra Smålands regemen...

Porträtt av Per-Olov H:son Ekström, officer vid Norra Smålands regemente I 12 och Intendenturkåren.

Porträtt av Carl Peter Heijl, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Carl Peter Heijl, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Carl Peter Heijl, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Börje Axel Johan Christian Rosencrantz, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Börje Axel Johan Christian Rosencrantz, ryttmästare vid Sk...

Porträtt av Börje Axel Johan Christian Rosencrantz, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av mamsell Dahlqvist. - Public domain portrait print

Porträtt av mamsell Dahlqvist. - Public domain portrait print

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av Adolf Wilhelm Murray, kapten vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Adolf Wilhelm Murray, kapten vid Smålands grenadjärbataljo...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Knut Alfred af Klinteberg, kapten vid Smålands grenadjärbataljon.Se även bild AMA.0006207, AMA.0009367 och AMA.0021798.

Porträtt av Knut Alfred af Klinteberg, kapten vid Smålands grenadjärba...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Carl Mauritz Per Scheffer, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0002075, AMA.0008522 och AMA.0008539.

Porträtt av Carl Mauritz Per Scheffer, officer vid Västgöta regemente ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Adam Gabriel Fredrik Ludvig Nordenskjöld, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.Se även AMA.0021751.

Porträtt av Adam Gabriel Fredrik Ludvig Nordenskjöld, underlöjtnant vi...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Fotoalbum från sjuksköterskeutbildningen i Örebro 1942-45

Fotoalbum från sjuksköterskeutbildningen i Örebro 1942-45

Fotoalbum från sjuksköterskeutbildningen i Örebro 1942-45

Porträtt av Charles Emil Rudbeck, överste vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Charles Emil Rudbeck, överste vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Charles Emil Rudbeck, överste vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4.Se även bild AMA.0009705.

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husa...

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4.Se även bild AMA.0009705.

Porträtt av Carl Jacob Eduard Ringbom, löjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.Se även AMA.0008358.

Porträtt av Carl Jacob Eduard Ringbom, löjtnant vid Gotlands nationalb...

Porträtt av Carl Jacob Eduard Ringbom, löjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.Se även AMA.0008358.

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, officer vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0005513 och AMA.0008509.

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, officer vid Västmanlands regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Fredrik Wilhelm Blix, officer vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av Fredrik Wilhelm Blix, officer vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av Fredrik Wilhelm Blix, officer vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av friherre John Philip Ericson, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av friherre John Philip Ericson, officer vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Jacob Munck, överste vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0008069.

Porträtt av Carl Jacob Munck, överste vid Jönköpings regemente I 12.Se...

Porträtt av Carl Jacob Munck, överste vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0008069.

Porträtt av Carl Axel Georg Grönberg, löjtnant vid Bohusläns regemente I 17.

Porträtt av Carl Axel Georg Grönberg, löjtnant vid Bohusläns regemente...

Porträtt av Carl Axel Georg Grönberg, löjtnant vid Bohusläns regemente I 17.

Svea Hård af Segerstad. Gävle, Sverige

Svea Hård af Segerstad. Gävle, Sverige

Svea Hård af Segerstad. Public domain photograph of 19th-century portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Verkmästare JE Ericsson kom till Ankarsrum omkring 1870. Jarnets Metallurgi, Sverige

Verkmästare JE Ericsson kom till Ankarsrum omkring 1870. Jarnets Metal...

Verkmästare JE Ericsson kom till Ankarsrum omkring 1870.

Porträtt av Carl Johan Pontus Uggla, officer vid Värmlands fältjägarkår I 26.Se även bild AMA.0009159.

Porträtt av Carl Johan Pontus Uggla, officer vid Värmlands fältjägarkå...

Porträtt av Carl Johan Pontus Uggla, officer vid Värmlands fältjägarkår I 26.Se även bild AMA.0009159.

Porträtt av ingenjör Reinhard Richard Låftman.

Porträtt av ingenjör Reinhard Richard Låftman.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av Henrik Albin Stiernspetz, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0002202.

Porträtt av Henrik Albin Stiernspetz, underlöjtnant vid Fortifikatione...

Porträtt av Henrik Albin Stiernspetz, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0002202.

Porträtt av major Nils Fredrik Hjertström.

Porträtt av major Nils Fredrik Hjertström.

Porträtt av major Nils Fredrik Hjertström. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 107

Next