The World's Largest Public Domain Media Search Engine

polar expedition

public
1,099 media by topicpage 1 of 11
Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, 1890

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, 1890

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof og Eva Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen og Eva Nansen poserer på ski i fotografens atelier..Dato / Date: 1890.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.E... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: 1897.Fotograf / Photographer: E. Bieber, Tyskland.Sted / Place: Tyskland, Berlin.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblio... More

Andrées polarexpeditions avfärd med ballong från Danskön.

Andrées polarexpeditions avfärd med ballong från Danskön.

Andrées polarexpeditions avfärd med ballong från Danskön. Public domain image of a balloon aerostat, early aeronautics, no copyright restrictions image - Picryl description

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen på ski utenfor F. Jacksons hytte i Elmwood. Slik så han ut da han uventet traff F. Jackson den første dagen. Her har Nansen fremdeles det lange håret og skjegg...Ett av bildene fr... More

Nils Strindberg, Knut Fraenkel och möjligen Mackuron. Andrées polarexpedition, 1897.

Nils Strindberg, Knut Fraenkel och möjligen Mackuron. Andrées polarexp...

Nils Strindberg, Knut Fraenkel och möjligen Mackuron. Andrées polarexpedition, 1897.

"Örnen", straxt efter landningen på isen. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen", straxt efter landningen på isen. Framtagning av bilderna gjor...

"Örnen", straxt efter landningen på isen. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Fridtjof Nansen ved mikroskopet på Bergens Museum mens han forsket i nerveanatomi i studietiden, 1882-1888

Fridtjof Nansen ved mikroskopet på Bergens Museum mens han forsket i n...

Tittel / Title: Fridtjof Nansen ved mikroskopet på Bergens Museum mens han forsket i nerveanatomi i studietiden, 1882-1888..Dato / Date: 1887.Fotograf / Photographer: Joh. v. d. Fehr.Sted / Place: Bergen.Eier /... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen på ski utenfor F. Jacksons hytte i Elmwood. Slik så han ut da han uventet traff F. Jackson..Ett av bildene fra ekspedisjonen med polars... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1913

Portrett av Fridtjof Nansen, 1913

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen, 1913..Motiv / Motif: Bildet er sannsynligvis tatt hjemme hos godseieren Peter Ivanovitch Godalov som Nansen besøkte på sin reise i Sibir i perioden 2. august - 26. o... More

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för att finna land. Mitt i bilden Fraenkel. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för...

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för att finna land. Mitt i bilden Fraenkel. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Fridtjof Nansen (1861-1930) ved skrivebordet i sin ambassadørbolig, London, ca 1907

Fridtjof Nansen (1861-1930) ved skrivebordet i sin ambassadørbolig, Lo...

Dato / Date: ca 1907.Sted / Place: England, London.Fotograf / Photographer: Ernest H. Mills.Digital kopi av original / Digital copy of original: s/h papirpositiv.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket /... More

Nansen Brand, 1896 - Norway. Public domain image

Nansen Brand, 1896 - Norway. Public domain image

Tittel / Title: Nansen Brand.Motiv / Motif: Etikett for sardinboks / label for canned sardines..Tegningen av Nansen er laget på grunnlag av et fotografi tatt av L. Szacinski ved Nansens hjemkomst fra Grønland i... More

Nils Strindberg testar kameran. Knut Fraenklin och Vilhelm Svedenborg.

Nils Strindberg testar kameran. Knut Fraenklin och Vilhelm Svedenborg.

Nils Strindberg testar kameran. Knut Fraenklin och Vilhelm Svedenborg.

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Fram...

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Skiss över dödslägret på Vitön, sammanställd efter de uppgifter som lämnats av Gunnar Horn och den svenske journalisten Knut Stubbendorff vid sjöförhören i Tromsö år 1930.

Skiss över dödslägret på Vitön, sammanställd efter de uppgifter som lä...

Skiss över dödslägret på Vitön, sammanställd efter de uppgifter som lämnats av Gunnar Horn och den svenske journalisten Knut Stubbendorff vid sjöförhören i Tromsö år 1930.

Fridtjof Nansen, ca 1880 - Norway. Public domain image

Fridtjof Nansen, ca 1880 - Norway. Public domain image

Tittel / Title: Fridtjof Nansen, ca 1880.Motiv / Motif: Nansen som student. Visittkort..Dato / Date: ca 1880.Fotograf / Photographer: L. Szacinski (Christiania).Sted / Place: Christiania.Eier / Owner Institutio... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1896

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1896

Beskrivelse / Description: Kabinettkort / Cabinet card. Signert av Nansen..Dato / Date: 1896.Fotograf / Photographer: Nyblin (Christiania) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=2172&navn=nyblin&m_sam... More

Andreé expeditionens avfärd med ballong från Danskön den 11/7 1897.

Andreé expeditionens avfärd med ballong från Danskön den 11/7 1897.

Andreé expeditionens avfärd med ballong från Danskön den 11/7 1897.

q1a005. Fridtjof Nansen som norsk sendemann (ambassadør) i London

q1a005. Fridtjof Nansen som norsk sendemann (ambassadør) i London

Dato / Date: ca. 1907.Sted / Place: England, London.Fotograf / Photographer: Ernest H. Mills.Digital kopi av original / Digital copy of original: papirpositiv.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / Na... More

So. Polar Expedition - Capt. Scott and his exploration ship: TERRA NOVA

So. Polar Expedition - Capt. Scott and his exploration ship: TERRA NOV...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete på montering av båtens stomme. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete på m...

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete på montering av båtens stomme. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Coral Islands in the Pacific Ocean

Coral Islands in the Pacific Ocean

Public domain scan of a print with maritime landscape, ship in the harbor, sea, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1897

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen i frakk med pelskrave og mansjetter. På hodet har han en kalott..Dato / Date: Ca. 1897 .Fotograf / Photographer: Bliss Bros.Sted / Place: USA, New York, Buffalo .Eier / Owner Ins... More

Portrett av Eva Nansen / Portrait of Eva Nansen, ca 1905

Portrett av Eva Nansen / Portrait of Eva Nansen, ca 1905

Tittel / Title: Portrett av Eva Nansen, ca 1905.Motiv / Motif: Kabinettkort..Dato / Date: ca 1905.Fotograf / Photographer: L. Forbech (Christiania) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=672&navn=forb... More

To the South Pole. Captain Scott's own story told from his journals (Page 127) BHL48505315

To the South Pole. Captain Scott's own story told from his journals (P...

To the South Pole. Captain Scott's own story told from his journals /

Sur le Ballon. - Vérification des coutures, Paris. Andrées polarexpedition, 1897.

Sur le Ballon. - Vérification des coutures, Paris. Andrées polarexpedi...

Sur le Ballon. - Vérification des coutures, Paris. Andrées polarexpedition, 1897.

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning a...

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Eva Nansen (1858-1907) på lit de parade, 1907

Eva Nansen (1858-1907) på lit de parade, 1907

Dato / Date: 9. desember 1907.Sted / Place: Akershus, Bærum, Lysaker, Polhøgda.Fotograf / Photographer: Anders Beer Wilse (1865-1949) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=3050&navn=wilse&m_saml=&kjo... More

Das Verlassen des Eises (gezeichnet von Eduard Orel)

Das Verlassen des Eises (gezeichnet von Eduard Orel)

Picryl description: Public domain image of a landscape with water, mountains, and sky, free to use, no copyright restrictions.

Fridtjof Nansen, ca 1888 - Public domain portrait print

Fridtjof Nansen, ca 1888 - Public domain portrait print

Tittel / Title: Fridtjof Nansen, ca 1888.Motiv / Motif: Kabinettkort..Dato / Date: ca 1888.Fotograf / Photographer: L. Hartmann's eftf., utgitt på Berliner Kunst-Verlag.Eier / Owner Institution: Nasjonalbibliot... More

Portrett av Eva Nansen (1858-1907), 1889

Portrett av Eva Nansen (1858-1907), 1889

Motiv / Motif: Kabinettkort / Cabinet card..Eva Nansen, kledd i skibukse med kjole utenpå, poserer på ski i fotografens atelier..Dato / Date: 1889.Fotograf / Photographer: L. Szacinski (Christiania) ( http://ww... More

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Fram...

"Örnen" omedelbart efter landningen på isflaket den 14 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

S.A. Andrées friballong "Örnen" avseglar från Danskön på Spetsbergen den 11 juli 1897.

S.A. Andrées friballong "Örnen" avseglar från Danskön på Spetsbergen d...

S.A. Andrées friballong "Örnen" avseglar från Danskön på Spetsbergen den 11 juli 1897.

Fridtjof Nansen (1861-1930) som Folkeforbundets høykommissær for krigsfanger og flyktninger, 1922

Fridtjof Nansen (1861-1930) som Folkeforbundets høykommissær for krigs...

Beskrivelse / Description: Bildet er tatt under et opphold i Sofia hvor han drøftet problemer ved utveksling av krigsfanger og flyktninger. .Dato / Date: 1922.Sted / Place: Bulgaria, Sofia.Fotograf / Photograph... More

I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av Nils Ekholms beslut att hoppa av. Fr v. ses reserven Vilhelm Swedenborg, Nils Strindberg, Knut Fraenkel och S.A. Andrée.

I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av ...

I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av Nils Ekholms beslut att hoppa av. Fr v. ses reserven Vilhelm Swedenborg, Nils Strindberg, Knut Fraenkel och S.A. Andrée.

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindberg och S.A. Andrée.

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindbe...

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindberg och S.A. Andrée.

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: 1889.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Li... More

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, høsten 1889

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, høsten 1889

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof og Eva Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen og Eva Nansen, som nygifte..Dato / Date: Høsten 1889.Fotograf / Photographer: Christian Gibsson (1857-1902).Sted / Place: Oslo.E... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1906

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1906

Dato / Date: 1906.Fotograf / Photographer: Ludvig Forbech (1865-1942) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=672&navn=forbech&m_saml=&kjonn=&stikkord=&year_from=&year_to=&stedsnavn=&country_code=&fylk... More

Fridtjof Nansen med kikkerten om bord i dampbåten «Omul» på veien oppover Jenisej

Fridtjof Nansen med kikkerten om bord i dampbåten «Omul» på veien oppo...

Motiv / Motif: Ett av bildene fra Nansens reise til Sibir i perioden 2. august - 26. oktober 1913...Dato / Date: september 1913..Fotograf / Photographer: Stephan Vasilievitsj Vostrotin [usikker]..Sted / Place: ... More

Lägret vid "Örnens" landningsplats. Till vänster gondolen, till höger tältet. Mellan dem skymtar båten. I tältet ses proviant och kokkärl. I mitten kokapparat och till vänster en proviantkorg. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Lägret vid "Örnens" landningsplats. Till vänster gondolen, till höger ...

Lägret vid "Örnens" landningsplats. Till vänster gondolen, till höger tältet. Mellan dem skymtar båten. I tältet ses proviant och kokkärl. I mitten kokapparat och till vänster en proviantkorg. Framtagning av bi... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: 1889.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Li... More

map from "Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874. Nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871 ... Mit 146 Illustrationen und 3 Karten. Zehnter Abdruck"

map from "Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jah...

This image has been taken from scan 000817 from "Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874. Nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Ex... More

Portrett av Fridtjof Nansen, ca 1890

Portrett av Fridtjof Nansen, ca 1890

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen, ca 1890.Dato / Date: ca 1890.Fotograf / Photographer: Henry van der Weyde.Sted / Place: London.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of No... More

Portrett av Colin Archer - Norway. Public domain image

Portrett av Colin Archer - Norway. Public domain image

Tittel / Title: Portrett av Colin Archer (1832-1921).Beskrivelse / Description: Lystrykk. Colin Archer var Norges fremste båtkonstruktør på slutten av 1800-tallet. Han utviklet en ny konstruksjonsmetode for far... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1922

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1922

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen som fredsprisvinner. Han fikk prisen for humanitært hjelpearbeid med krigsfanger, flyktninger og sultende i Russland. .Dato / Date: 1922.Fotograf / Photographer: Anders Beer Wils... More

3c241. Eva og Fridtjof Nansen ombord i yachten "Otaria"

3c241. Eva og Fridtjof Nansen ombord i yachten "Otaria"

Beskrivelse / Description: Fridtjof hjelper Eva å styre.Dato / Date: august 1896.Sted / Place: Finnmark, Vardø (?).Fotograf / Photographer: ukjent / unknown.Digital kopi av original / Digital copy of original:... More

Segelfartyg "Fram". Utanför Amsterdamön, Spetsbergen

Segelfartyg "Fram". Utanför Amsterdamön, Spetsbergen

Segelfartyg "Fram". Utanför Amsterdamön, Spetsbergen Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Andrées Polarexpedition 1897. Strax före avresan mot Nordpolen.

Andrées Polarexpedition 1897. Strax före avresan mot Nordpolen.

Andrées Polarexpedition 1897. Strax före avresan mot Nordpolen.

Portrett av Fridtjof Nansen, mars 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, mars 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen i hotellrommet på foredragsreisen etter Nordpolekspedisjonen. På bordet lysbildene han brukte..Dato / Date: Mars 1897.Fotograf / Photog... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen helfigur i kappe, hatt og med et dokument i hånden..Dato / Date: 1897.Fotograf / Photographer: Henry Van der Weyde (1838-1924).Sted / P... More

Andrées Polarexpedition 1897. Lossningen av utrustningen

Andrées Polarexpedition 1897. Lossningen av utrustningen

Andrées Polarexpedition 1897. Lossningen av utrustningen

-Gondol des Ballons, mit velchem Andrée seine Nordpol-Expeditionen antrat. Flygtechnik, 77.

-Gondol des Ballons, mit velchem Andrée seine Nordpol-Expeditionen ant...

-Gondol des Ballons, mit velchem Andrée seine Nordpol-Expeditionen antrat. Flygtechnik, 77.

Fraenkels kälke skjutes på båten över en skruvvall. T.v. Fraenkel, t.h. Andrée, i mitten Strindberg. Objektivet på kameran har tydligen  varit försett med automatisk utlösning. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Fraenkels kälke skjutes på båten över en skruvvall. T.v. Fraenkel, t.h...

Fraenkels kälke skjutes på båten över en skruvvall. T.v. Fraenkel, t.h. Andrée, i mitten Strindberg. Objektivet på kameran har tydligen varit försett med automatisk utlösning. Framtagning av bilderna gjordes a... More

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete med montering av båtens stomme. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete med ...

Den 15 - 19 juli 1897. Lägret vid "Örnens" landningsplats. Arbete med montering av båtens stomme. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Lägret vid "Örnens" landningsplats. Kälkarna monteras. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Lägret vid "Örnens" landningsplats. Kälkarna monteras. Framtagning av ...

Lägret vid "Örnens" landningsplats. Kälkarna monteras. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för att finna land. Mitt i bilden Fraenkel. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för...

Den 19 juli 1897: Andrée stående på gondolen, granskar horisonten, för att finna land. Mitt i bilden Fraenkel. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Fraenkels kälke skjutes på båten över en skruvvall. T.v. Fraenkel, t.h. Andrée, i mitten Strindberg. Objektivet på kameran har tydligen varit försett med automatisk utlösning. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Fraenkels kälke skjutes på båten över en skruvvall. T.v. Fraenkel, t.h...

Fraenkels kälke skjutes på båten över en skruvvall. T.v. Fraenkel, t.h. Andrée, i mitten Strindberg. Objektivet på kameran har tydligen varit försett med automatisk utlösning. Framtagning av bilderna gjordes av... More

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning a...

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Bilden är troligtvis tagen på däcket till M/S Virgo, det svenska ångfartyg som förde Andrées-polarexpedition till Danskön år 1896 och 1897. Om mannen på bilden är Nils Ekholm måste bilden vara tagen 1896, eftersom Ekholm hoppade av projektet då expeditionen fick skjutas upp ett år på grund av nordliga vindar vid startplatsen på Danskön.

Bilden är troligtvis tagen på däcket till M/S Virgo, det svenska ångfa...

Bilden är troligtvis tagen på däcket till M/S Virgo, det svenska ångfartyg som förde Andrées-polarexpedition till Danskön år 1896 och 1897. Om mannen på bilden är Nils Ekholm måste bilden vara tagen 1896, efter... More

Andrées-polarexpedition. Ballonghuset på Danskön.

Andrées-polarexpedition. Ballonghuset på Danskön.

Andrées-polarexpedition. Ballonghuset på Danskön. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ventilanordning till Andrées ballong "Örnen".

Ventilanordning till Andrées ballong "Örnen".

Ventilanordning till Andrées ballong "Örnen". Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

På Virgos akterdäck. Stereobild från Andrées förberedande uppstigning i ballong.

På Virgos akterdäck. Stereobild från Andrées förberedande uppstigning ...

På Virgos akterdäck. Stereobild från Andrées förberedande uppstigning i ballong. Public domain photograph - ship, port, harbor, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1913

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1913

Motiv / Motif: Bildet er sannsynligvis tatt hjemme hos godseieren Peter Ivanovitch Godalov som Nansen besøkte på sin reise i Sibir i perioden 2. august - 26. oktober 1913..Dato / Date: 27. september 1913..Fotog... More

Kassetten med filmspolen och film.

Kassetten med filmspolen och film.

Kassetten med filmspolen och film. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning a...

"Örnen", strax efter landningen på isflaket den 14 juli. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 3 aug. 1897. "Vi fotograferade våra gafflars utvecklingshistoria. Jag gjorde en gaffel till Fraenkel", säger Andrée. Den senare gaffeln till höger om de två andra. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Den 3 aug. 1897. "Vi fotograferade våra gafflars utvecklingshistoria. ...

Den 3 aug. 1897. "Vi fotograferade våra gafflars utvecklingshistoria. Jag gjorde en gaffel till Fraenkel", säger Andrée. Den senare gaffeln till höger om de två andra. Framtagning av bilderna gjordes av docent ... More

15 - 22 juli 1897. Den tömda ballongen och bärringen. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

15 - 22 juli 1897. Den tömda ballongen och bärringen. Framtagning av b...

15 - 22 juli 1897. Den tömda ballongen och bärringen. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Andrée vid en fälld björn. Bilden tagen sannolikt den 19 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Andrée vid en fälld björn. Bilden tagen sannolikt den 19 juli 1897. Fr...

Andrée vid en fälld björn. Bilden tagen sannolikt den 19 juli 1897. Framtagning av bilderna gjordes av docent John Hertzberg år 1930 på Fotografi, Tekniska Högskolan.

Captain Beechey, R.N - Public domain portrait painting

Captain Beechey, R.N - Public domain portrait painting

From a painting by Nicholls Public domain photograph - military portrait, armed forces officer, leader, commander, 19th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

First on the Antarctic continent (Page 113) BHL46525615

First on the Antarctic continent (Page 113) BHL46525615

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 116) BHL46525618

First on the Antarctic continent (Page 116) BHL46525618

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 13) BHL46525528

First on the Antarctic continent (Page 13) BHL46525528

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 15) BHL46525526

First on the Antarctic continent (Page 15) BHL46525526

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 165) BHL46525667

First on the Antarctic continent (Page 165) BHL46525667

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 12) BHL46525529

First on the Antarctic continent (Page 12) BHL46525529

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 119) BHL46525621

First on the Antarctic continent (Page 119) BHL46525621

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 166) BHL46525668

First on the Antarctic continent (Page 166) BHL46525668

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 169) BHL46525671

First on the Antarctic continent (Page 169) BHL46525671

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 172) BHL46525674

First on the Antarctic continent (Page 172) BHL46525674

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 184) BHL46525686

First on the Antarctic continent (Page 184) BHL46525686

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 216) BHL46525718

First on the Antarctic continent (Page 216) BHL46525718

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 279) BHL46525781

First on the Antarctic continent (Page 279) BHL46525781

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 278) BHL46525780

First on the Antarctic continent (Page 278) BHL46525780

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 284) BHL46525786

First on the Antarctic continent (Page 284) BHL46525786

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 285) BHL46525787

First on the Antarctic continent (Page 285) BHL46525787

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 295) BHL46525797

First on the Antarctic continent (Page 295) BHL46525797

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 81) BHL46525583

First on the Antarctic continent (Page 81) BHL46525583

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 9) BHL46525532

First on the Antarctic continent (Page 9) BHL46525532

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

First on the Antarctic continent (Page 89) BHL46525591

First on the Antarctic continent (Page 89) BHL46525591

First on the Antarctic continent : being an account of the British Antarctic expedition, 1898-1900 /

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 107) BHL46836296

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 107) BHL46836296

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 118) BHL46836307

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 118) BHL46836307

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 165) BHL46836358

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 165) BHL46836358

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 183) BHL46836376

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 183) BHL46836376

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 203) BHL46836396

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 203) BHL46836396

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 222) BHL46836419

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 222) BHL46836419

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 248) BHL46836445

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 248) BHL46836445

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 259) BHL46836456

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 259) BHL46836456

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 262) BHL46836459

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 262) BHL46836459

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 323) BHL46836520

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique (Page 323) BHL46836520

Le pourquoi-pas dans l'Antarctique : journal de la deuxieme expedition au Pole Sud, 1908-1910, suivi des rapports scientifiques des membres de letat-major preface de M. Paul Doumer.

Previous

of 11

Next