The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

plastered

19 media by topicpage 1 of 1
Haubits m/1906. 15 cm, positions. Upplastad på Carellikärra.

Haubits m/1906. 15 cm, positions. Upplastad på Carellikärra.

Haubits m/1906. 15 cm, positions. Upplastad på Carellikärra.

Kanon m/1917. 10,5 cm. Pjäsen upplastad på transportvagn.

Kanon m/1917. 10,5 cm. Pjäsen upplastad på transportvagn.

Kanon m/1917. 10,5 cm. Pjäsen upplastad på transportvagn.

Lastbil, med upplastad kanon m/1902, 7,5 cm, A 6. Vinterövning.

Lastbil, med upplastad kanon m/1902, 7,5 cm, A 6. Vinterövning.

Lastbil, med upplastad kanon m/1902, 7,5 cm, A 6. Vinterövning.

Lastbil, med upplastad kanon m/1902, 7,5 cm, A 6. Vinterövning.

Lastbil, med upplastad kanon m/1902, 7,5 cm, A 6. Vinterövning.

Lastbil, med upplastad kanon m/1902, 7,5 cm, A 6. Vinterövning.

Kanon 7,5 cm, upplastad och rekognoseringsbil, A 6. Kapten Lublin.

Kanon 7,5 cm, upplastad och rekognoseringsbil, A 6. Kapten Lublin.

Kanon 7,5 cm, upplastad och rekognoseringsbil, A 6. Kapten Lublin.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad. A 6 övningsdivision. Skåne.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad. A 6 övningsdivision. Skåne.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad. A 6 övningsdivision. Skåne.

Haubits m/1906, 15 cm, positions. Upplastad på Carellikärra.

Haubits m/1906, 15 cm, positions. Upplastad på Carellikärra.

Haubits m/1906, 15 cm, positions. Upplastad på Carellikärra.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon, m/1902-10. A 6.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon, m/1902-10. A 6.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon, m/1902-10. A 6.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon. A 6. Vinterbild.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon. A 6. Vinterbild.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon. A 6. Vinterbild.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad, med bäddningshjul. A 6.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad, med bäddningshjul. A 6.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad, med bäddningshjul. A 6.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad, A 6. Kaderdivision 1938-40.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad, A 6. Kaderdivision 1938-40.

Kanon m/1902-10. 7,5 cm. Upplastad, A 6. Kaderdivision 1938-40.

Lastbil med upplastad bandtraktor på släp. Beredskap, vinter.

Lastbil med upplastad bandtraktor på släp. Beredskap, vinter.

Lastbil med upplastad bandtraktor på släp. Beredskap, vinter.

Traktor med snöplog, upplastad. Från övningar väster om Värnamo.

Traktor med snöplog, upplastad. Från övningar väster om Värnamo.

Traktor med snöplog, upplastad. Från övningar väster om Värnamo.

Traktorsläp med upplastad traktor, Caterpillar. A 6.

Traktorsläp med upplastad traktor, Caterpillar. A 6.

Traktorsläp med upplastad traktor, Caterpillar. A 6.

Traktor, upplastad.

Traktor, upplastad.

Traktor, upplastad.

Swedish warship Vasa (Wasa) 1-207
Swedish warship Vasa (Wasa) 1-237
Swedish warship Vasa (Wasa) 1-216
Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon. A 6. Vinterbild.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon. A 6. Vinterbild.

Lastbil med upplastad 7,5 cm kanon. A 6. Vinterbild.