The World's Largest Public Domain Media Search Engine

photographs by berit wallenberg

public
2,253 media by topicpage 1 of 23
Västra Storgatan, Nyköping 1928

Västra Storgatan, Nyköping 1928

People and shops in Västra Storgatan (Western Main Street) in Nyköping. C H Forsman Jeweler's shop in the lower building to the right was situated in 2, Västra Storgatan. Svenska: Människor och butiker på Väs... More

Alunda kyrka - KMB - 16001000072296

Alunda kyrka - KMB - 16001000072296

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra kloster - KMB - 16001000079564

Alvastra kloster - KMB - 16001000079564

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000068646

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000068646

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Arboga - KMB - 16001000074240

Arboga - KMB - 16001000074240

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Askeby kyrka - KMB - 16001000112926

Askeby kyrka - KMB - 16001000112926

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bringetofta kyrka - KMB - 16001000092264

Bringetofta kyrka - KMB - 16001000092264

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Drottningholm - KMB - 16001000205494

Drottningholm - KMB - 16001000205494

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Falsterbohus - KMB - 16001000095806

Falsterbohus - KMB - 16001000095806

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fru Alstads kyrka - KMB - 16001000096010

Fru Alstads kyrka - KMB - 16001000096010

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fru Alstads kyrka - KMB - 16001000096012

Fru Alstads kyrka - KMB - 16001000096012

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gent - KMB - 16001000100904

Gent - KMB - 16001000100904

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gosforth - KMB - 16001000157084

Gosforth - KMB - 16001000157084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Grensholm - KMB - 16001000080704

Grensholm - KMB - 16001000080704

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gysinge bruk - KMB - 16001000065290

Gysinge bruk - KMB - 16001000065290

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hagby rundkyrka - KMB - 16001000053954

Hagby rundkyrka - KMB - 16001000053954

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hamar Domkirke - KMB - 16001000160404

Hamar Domkirke - KMB - 16001000160404

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hamar Domkirke - KMB - 16001000160406

Hamar Domkirke - KMB - 16001000160406

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hammarö kyrka - KMB - 16001000072646

Hammarö kyrka - KMB - 16001000072646

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Heda kyrka - KMB - 16001000067256

Heda kyrka - KMB - 16001000067256

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hedareds stavkyrka - KMB - 16001000163024

Hedareds stavkyrka - KMB - 16001000163024

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Häverö kyrka - KMB - 16001000076728

Häverö kyrka - KMB - 16001000076728

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Isle of Man - KMB - 16001000158084

Isle of Man - KMB - 16001000158084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Järfälla kyrka - KMB - 16001000089266

Järfälla kyrka - KMB - 16001000089266

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karlskoga kyrka - KMB - 16001000072968

Karlskoga kyrka - KMB - 16001000072968

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Köpinge kyrka - KMB - 16001000093514

Köpinge kyrka - KMB - 16001000093514

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lunds Domkyrka - KMB - 16001000069166

Lunds Domkyrka - KMB - 16001000069166

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Norrköping - KMB - 16001000082068

Norrköping - KMB - 16001000082068

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nyköping - KMB - 16001000066148

Nyköping - KMB - 16001000066148

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näs borgruin - KMB - 16001000058508

Näs borgruin - KMB - 16001000058508

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Risinge gamla kyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16001000094940

Risinge gamla kyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16001000094940

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roma kloster - KMB - 16001000062224

Roma kloster - KMB - 16001000062224

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127933

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127933

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankt Petri kyrka (klosterkyrkan) - KMB - 16001000078908

Sankt Petri kyrka (klosterkyrkan) - KMB - 16001000078908

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sjösås gamla kyrka - KMB - 16001000092692

Sjösås gamla kyrka - KMB - 16001000092692

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sjösås gamla kyrka - KMB - 16001000092694

Sjösås gamla kyrka - KMB - 16001000092694

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strå kyrka - KMB - 16001000067344

Strå kyrka - KMB - 16001000067344

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Säby kyrka - KMB - 16001000098194

Säby kyrka - KMB - 16001000098194

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Säby kyrka - KMB - 16001000098190

Säby kyrka - KMB - 16001000098190

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tensta kyrka - KMB - 16001000091894

Tensta kyrka - KMB - 16001000091894

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torups slott - KMB - 16001000093668

Torups slott - KMB - 16001000093668

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trolleholms slott - KMB - 16001000093986

Trolleholms slott - KMB - 16001000093986

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vadstena - KMB - 16001000068744

Vadstena - KMB - 16001000068744

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vendels kyrka - KMB - 16001000075710

Vendels kyrka - KMB - 16001000075710

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vendels kyrka - KMB - 16001000075726

Vendels kyrka - KMB - 16001000075726

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Villagatan - KMB - 16001000070924

Villagatan - KMB - 16001000070924

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visborgs slott - KMB - 16001000061206

Visborgs slott - KMB - 16001000061206

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visby ringmur - KMB - 16001000061188

Visby ringmur - KMB - 16001000061188

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visingsborgs slott - KMB - 16001000058574

Visingsborgs slott - KMB - 16001000058574

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vreta klosters kyrka - KMB - 16001000099624

Vreta klosters kyrka - KMB - 16001000099624

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Väversunda kyrka - KMB - 16001000066566

Väversunda kyrka - KMB - 16001000066566

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ystad - KMB - 16001000209106

Ystad - KMB - 16001000209106

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Agardhsgatan - KMB - 16001000051806

Agardhsgatan - KMB - 16001000051806

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra kloster - KMB - 16001000056864

Alvastra kloster - KMB - 16001000056864

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra kloster - KMB - 16001000058764

Alvastra kloster - KMB - 16001000058764

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra kloster - KMB - 16001000058850

Alvastra kloster - KMB - 16001000058850

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra kloster - KMB - 16001000068006

Alvastra kloster - KMB - 16001000068006

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000066764

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000066764

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000067944

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000067944

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000068148

Alvastra pålbyggnad - KMB - 16001000068148

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000089484

Borås - KMB - 16001000089484

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bringetofta kyrka - KMB - 16001000092290

Bringetofta kyrka - KMB - 16001000092290

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Drottningholm - KMB - 16001000106408

Drottningholm - KMB - 16001000106408

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fullerö slott - KMB - 16001000085368

Fullerö slott - KMB - 16001000085368

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gothem kyrka - KMB - 16001000064084

Gothem kyrka - KMB - 16001000064084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gränna kyrka - KMB - 16001000068604

Gränna kyrka - KMB - 16001000068604

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gysinge bruk - KMB - 16001000070326

Gysinge bruk - KMB - 16001000070326

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hammarö kyrka - KMB - 16001000072046

Hammarö kyrka - KMB - 16001000072046

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hardemo kyrka - KMB - 16001000104558

Hardemo kyrka - KMB - 16001000104558

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Heliga Trefaldighetskyrkan - KMB - 16001000071984

Heliga Trefaldighetskyrkan - KMB - 16001000071984

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hof kirke - KMB - 16001000160604

Hof kirke - KMB - 16001000160604

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husby-Långhundra kyrka - KMB - 16001000101850

Husby-Långhundra kyrka - KMB - 16001000101850

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Konga kyrka - KMB - 16001000096368

Konga kyrka - KMB - 16001000096368

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kristbergs kyrka - KMB - 16001000079584

Kristbergs kyrka - KMB - 16001000079584

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lovö kyrka - KMB - 16001000048586

Lovö kyrka - KMB - 16001000048586

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lovö kyrka - KMB - 16001000097524

Lovö kyrka - KMB - 16001000097524

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lye kyrka - KMB - 16001000062464

Lye kyrka - KMB - 16001000062464

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Norderö kyrka - KMB - 16001000211726

Norderö kyrka - KMB - 16001000211726

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ol-Persgården, Skogbo - KMB - 16001000078266

Ol-Persgården, Skogbo - KMB - 16001000078266

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Peterborough Cathedral - KMB - 16001000126346

Peterborough Cathedral - KMB - 16001000126346

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Risinge gamla kyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16001000094942

Risinge gamla kyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16001000094942

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127928

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127928

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16001000076548

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16001000076548

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankt Olofs kyrkoruin - KMB - 16001000095444

Sankt Olofs kyrkoruin - KMB - 16001000095444

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skabersjö slott - KMB - 16001000078788

Skabersjö slott - KMB - 16001000078788

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skärkind gravkapell (gamla kyrka) - KMB - 16001000081984

Skärkind gravkapell (gamla kyrka) - KMB - 16001000081984

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs - KMB - 16001000205724

Strängnäs - KMB - 16001000205724

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strå kyrka - KMB - 16001000067312

Strå kyrka - KMB - 16001000067312

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sölleröds slott - KMB - 16001000144964

Sölleröds slott - KMB - 16001000144964

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Thingvellir - KMB - 16001000121284

Thingvellir - KMB - 16001000121284

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tidö slott - KMB - 16001000085288

Tidö slott - KMB - 16001000085288

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trollenäs, Näs kyrka - KMB - 16001000094166

Trollenäs, Näs kyrka - KMB - 16001000094166

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tumbo kyrka - KMB - 16001000104270

Tumbo kyrka - KMB - 16001000104270

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Utrecht - KMB - 16001000160864

Utrecht - KMB - 16001000160864

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västerås - KMB - 16001000073264

Västerås - KMB - 16001000073264

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västerås - KMB - 16001000073444

Västerås - KMB - 16001000073444

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västerås - KMB - 16001000073268

Västerås - KMB - 16001000073268

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

White Island, County Fermanagh - KMB - 16001000162106

White Island, County Fermanagh - KMB - 16001000162106

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Zorngården - KMB - 16001000084046

Zorngården - KMB - 16001000084046

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vestmannaeyjar, Iceland (8157885153)

Vestmannaeyjar, Iceland (8157885153)

Vestmannaeyjar (Westman Islands), at the south coast of Iceland. Vestmannaeyjar (Vestmannaöarna) vid Islands sydkust. Location: Vestmannaeyjar, Suðurland, Iceland, Island Photograph by: Berit Wallenberg Dat... More

Previous

of 23

Next