The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

photographic reproduction

4,874 media by topicpage 1 of 49
Fotoreproductie van tekening Mona Lisa door Leonardo da Vinci
Fotoreproductie van fresco Het laatste Avondmaal door Leonardo da Vinci in het klooster Santa Maria delle Grazie
Fotoreproductie van geschilderd portret (mogelijk Winterhalter) van Sissi, keizerin van Oostenrijk omzoomd door tekening flora
Fotoreproductie van gravure van Hollands landschap met koeien omzoomd met tekening waterflora
Fotoreproductie van een schilderij van Vincent Malo, 'Christus bij Martha en Maria' (coll. Rijksmuseum)
Fotoreproductie van een gravure: portret van Willem I
Fotoreproductie van schilderij Landschap met koeien in het water
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij of tekening: Venus uit het water stappend
Fotoreproductie van een schilderij van een onbekende maker, 'Een godin' of 'Venus'
Fotoreproductie van schilderij Portret van een man
Fotoreproductie van een tekening of gravure: gezicht op paleis Wilhelmshöhe bij Kassel, Duitsland
Fotoreproductie van een tekening of gravure: gezicht op de Löwenburg bij Wilhelmshöhe bij Kassel, Duitsland
Fotoreproductie van schilderij van Oswald W. Brierly: het zeilschip H.M.S. St. George [plus een portret van prins Alfred]
Fotoreproductie van tekening Landschap met twee molens
Fotoreproductie van een schilderij van Gerard ter Borch, 'Portret van een vrouw'
Fotoreproductie van gravure uit Museum van Isabella II naar Rafael, de Heilige Familie
Fotoreproductie van schilderij Landschap met koeien in het water
Fotoreproductie van schilderij uit Museum van Isabella II Rafael, de Heilige Familie
Fotoreproductie van schilderij uit Museum van Isabella II Crespi, Christus ondersteund door Maria
Fotoreproductie van schilderij uit Museum van Isabella II Murillo, de bekering van de heilige Paulus
Fotoreproductie van gravure, portret van Wellington omzoomd door tekening van ranken en schild
Fotoreproductie van schilderij uit Museum van Isabella II Titiaan, portret Phillips II
Fotoreproductie van een gravure: Beeldenstorm in een kerk, augustus 1566
Fotoreproductie van een gravure: Bijeenkomst van Oranje, Hoorne, Egmond, Hoogstraten en Lodewijk van Nassau in Dendermonde, 3 oktober 1566
Fotoreproductie van een gravure: het Verbond der Edelen (1565-1566)
Fotoreproductie van een gravure: Gereformeerde prediking bij Antwerpen anno 1566
Fotoreproductie van een gravure: De Raad der Beroerten ofwel de Bloedraad, door de hertog van Alva in september 1567 ingesteld
Fotoreproductie van een gravure: De Slag bij Heiligerlee, mei 1568
Fotoreproductie van een gravure: De lijken van Egmond en Hoorne, 5 juni 1568
Fotoreproductie van een gravure: De graaf van Egmond bijgestaan door de bisschop van Ieperen in de nacht voor zijn executie, 5 juni 1568
Fotoreproductie van een gravure: Willem I verkoopt zijn kostbaarheden, 1569
Fotoreproductie van een gravure: Herman de Ruyter bezet slot Loevestein, 1570
Fotoreproductie van een gravure: Don Pedro Pancieco en twee andere Spanjaarden door de Watergeuzen opgehangen te Vlissingen, 1572
Fotoreproductie van een gravure: De vloot der Watergeuzen neemt Den Briel in, 1 april 1572
Fotoreproductie van een gravure: Uitmoording van Naarden door de Spanjaarden (o.l.v. don Frederik), 1 december 1572
Fotoreproductie van een gravure: Bartholomeusnacht te Parijs, 24 augustus 1572
Fotoreproductie van een gravure: Pieter Dirksz. Hasselaar tijdens het Beleg van Haarlem, 1572-1573
Fotoreproductie van een gravure: Moordpartij door de Spanjaarden in de kerk van Naarden, 1 december 1572
Fotoreproductie van een gravure: Kenau Simonsdr. Hasselaar tijdens het Beleg van Haarlem, 1572-1573
Fotoreproductie van een gravure: Het beleg van Haarlem, 1572-1573
Fotoreproductie van een gravure: burgemeester Van der Werf tijdens het beleg van Leiden, 1573-1574
Fotoreproductie van een gravure: Het ontzet van Leiden, 3 oktober 1574
Fotoreproductie van een gravure: De Spanjaarden door het Zijpe wadend, op weg naar Zierikzee, 1575
Fotoreproductie van een gravure: De Alteratie van Amsterdam, 1578
Fotoreproductie van een gravure: De bestorming van Maastricht door de hertog van Parma, 29 juli 1579
Fotoreproductie van een gravure: Aanslag op Willem I door Jean Jauregui te Antwerpen, 17 maart 1582
Fotoreproductie van een gravure: Aanval op Antwerpen door de hertog van Anjou, 1583
Fotoreproductie van een gravure: Moordaanslag op Willem I door Balthasar Gérard te Delft, 10 juli 1584
Fotoreproductie van een gravure: Prins Maurits ontzet Bergen op Zoom, 1588
Fotoreproductie van een gravure: Aanval van Maarten Schenk op Nijmegen, 1589
Fotoreproductie van een gravure: Verrassingsaanval op het kasteel van Breda met behulp van een turfschip, 4 maart 1590
Fotoreproductie van een gravure: Verrassingsaanval op het kasteel van Breda met behulp van een turfschip, 4 maart 1590
Fotoreproductie van een gravure: Strijd om Huy, 1595
Fotoreproductie van een gravure: De slag bij Turnhout, 23 januari 1597
Fotoreproductie gravure naar schilderij van J. Israels: Langs het Kerkhof
Fotoreproductie van beker uit Museum van Isabella II[onz]
Fotoreproductie gravure Les Copeaux
Fotoreproductie van prent over de oorlog met Frankrijk
Fotoreproductie van een gravure: De slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij of tekening: genrecène met jongeman en jonge vrouw
Fotoreproductie van beeld uit Museum van Isabella II[onz] Karel V te paard
Fotoreproductie van schilderij uit Museum van Isabella II Velazques[onz], het laatste avondmaal
Fotoreproductie schilderij Rachel in de rol van Phedre in Phedre, acte II, scene V
Fotoreproductie van schaal uit Museum van Isabella II[onz] bouclier Karel V met afbeelding van slag bij Carthago
Fotoreproductie van foto door Warren de la Rue van vlekken op maan
Fotoreproductie van schilderij Lepelaars en Aalscholvers bij het Horstermeer
Fotoreproductie gravure Les Scieurs de Long
Fotoreproductie van gravure 'The blind piper crossing the stream' omzoomd door tekening van flora
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij of tekening: Echo
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij : rustende herders (?)
Fotoreproductie gravure Les Bulles de Savon
Fotoreproductie van gravure van Italiaans meisje, genre, omzoomd door tekening van Italiaanse elementen
Fotoreproductie van een gravure: Aanbieding van een smeekschrift door Nederlandse edelen aan de landvoogdes Margaretha van Parma
Fotoreproductie gravure Le lattis du jardin
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij of tekening van Van Lerius: Paul en Virginia
Fotoreproductie gravure Les Troncons
Fotoreproductie gravure Le Balai
Fotoreproductie van een gravure: De ondertekening van de Vrede van Munster, 30 januari 1648
Fotoreproductie van gravure van kinderen die vogeltje vinden, omzoomd door tekening hulstranken
Fotoreproductie gravure Les couvreurs sur le toit
Fotoreproductie gravure La Construction de la Barque
Fotoreproductie gravure Le Concert des Anges
Fotoreproductie gravure naar 15de eeuws schilderij van Holbein van de Madonna
Fotoreproductie schilderij Rachel in de rol van Phedre in Phedre, acte I, scene III
Fotoreproductie gravure IESV CHRISTI DEI DOMINI, SALVATORIS NRI INFANTIA
Fotoreproductie gravure Le Sommeil de Jesus
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij van Gerard Dou: kantklossende (?) oude vrouw
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij van Gerard Dou (?): lezende oude vrouw
Fotoreproductie van gravure, biddende moeder bij wieg
Fotoreproductie gravure La priere
Fotoreproductie van een gravure: De zeeslag bij Gibraltar, 25 april 1607
Fotoreproductie van een gravure: Het sterfbed van Adolf van Nassau, 1609
Fotoreproductie van een gravure: De Synode van Dordrecht, 1618-1619
Fotoreproductie van een gravure: Johan van Oldenbarnevelt wordt zijn vonnis voorgelezen, mei 1619
Fotoreproductie van een gravure: De executie van Johan van Oldenbarnevelt, 13 mei 1619
Fotoreproductie van een gravure (naar een schilderij van Jozef Israëls): Van Oldenbarnevelts weduwe en kinderen lezen zijn afscheidsbrief, 1619
Fotoreproductie van een gravure: Het lijk van Gilles van Ledenberg in een kist aan een galg opgehangen, 1619
Fotoreproductie van een gravure: Hugo de Groot stapt in zijn boekenkist op slot Loevestein, 22 maart 1621
Fotoreproductie van een gravure: De weduwe van Johan van Oldenbarnevelt bij prins Maurits, 1628 (?)
Fotoreproductie van een gravure: Het beleg van Den Bosch, 1629
Previous

of 49

Next