The World's Largest Public Domain Media Search Engine

peace

public
171,507 media by topicpage 1 of 1716
A white wall with a sign on it. Sea water sky

A white wall with a sign on it. Sea water sky

A white bucket sitting on top of a white building / A white building with a sign that says " terrazzo " on it public domain stock photo.

Vrouwenfiguur met omgekeerde fakkel: De Vrede

Vrouwenfiguur met omgekeerde fakkel: De Vrede

Public domain photo of Netherlands sculpture, 16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Afkondiging van de Vrede van Osnabrück in een stad, 1648

Afkondiging van de Vrede van Osnabrück in een stad, 1648

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vrede bij Orléans tussen hugenoten en katholieken, 1563

Vrede bij Orléans tussen hugenoten en katholieken, 1563

Public domain image of 16th-17th century art, landscape print or drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vrede bij Orléans tussen hugenoten en katholieken, 1563

Vrede bij Orléans tussen hugenoten en katholieken, 1563

Public domain image of 16th-17th century art, landscape print or drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelpagina van het pamflet: Copie van seker Refereyn by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven / beroerende den Vrede. Met oock der Hollanders antwoorde rijms-wyse daer by ghevoecht, 1598

Titelpagina van het pamflet: Copie van seker Refereyn by de overheerde...

Public domain photo of art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Jan Ruyter - Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1736

Jan Ruyter - Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1736

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1736. De Vrede zittend bij een kanon, in de lucht de Faam, op de achtergrond een oorlogstafereel.

Spotprent op de vrede tussen Nederland en de keizer, 1785

Spotprent op de vrede tussen Nederland en de keizer, 1785

Public domain scan of 17th-18th century Dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bovenste fragment van een allegorie ter ere van koningin Anna in het bereiken van de Vrede van Utrecht, 1713

Bovenste fragment van een allegorie ter ere van koningin Anna in het b...

Allegorie ter ere van koningin Anna en haar rol in het bereiken van de Vrede van Utrecht, 1713. Bovenaan een portret van koningin Anna, te midden van scènes van het herstel van de landbouw en de handel dankzij... More

Het afkondigen van de vrede gesloten tussen de Staten-Generaal en het bestuur van Algiers, 1726

Het afkondigen van de vrede gesloten tussen de Staten-Generaal en het ...

Public domain scan of 17th-18th century genre print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vuurwerk te Den Haag, ter ere van de vrede met Frankrijk, 1713

Vuurwerk te Den Haag, ter ere van de vrede met Frankrijk, 1713

Picryl description: Public domain image of Dutch print related to Haag, Netherlands, free to use, no copyright restrictions

Simon Frisius - Piramide van de Vrede, 1609

Simon Frisius - Piramide van de Vrede, 1609

Piramide van de Vrede, 1609. Allegorie op het Twaalfjarig Bestand, gedrukt van twee platen. Hoog naaldvormige piramide of obelisk, geflankeerd door de personificaties van Vroomheid (Pietas) en Rechtvaardigheid ... More

Allegorie op het Bestand en de vereniging der partijen, 1609

Allegorie op het Bestand en de vereniging der partijen, 1609

Allegorie op de met het Bestand bereikte vrede, 1609. Links aartshertog Albrecht en Isabella, Jan Neyen en vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. Rechts leiden Maurits en Spinola gezamenlijk de stoet van al... More

Romeinen brandschatten het land maar beloven vrede, 69-70

Romeinen brandschatten het land maar beloven vrede, 69-70

Public domain photo of Italian art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Adriaen Lommelin - Gedenkteken voor Claude Jean Gevaerts

Adriaen Lommelin - Gedenkteken voor Claude Jean Gevaerts

Gedenkteken voor Claude Jean Gevaerts, klerk te Antwerpen. Boven de plaquette met inscriptie in Latijn staat een portretbuste van Gevaerts in een nis. Aan weerszijden van de nis staan Vrede en Rechtvaardigheid.... More

Promotieprent van Charles de La Vieuville (1636), bovenste deel

Promotieprent van Charles de La Vieuville (1636), bovenste deel

Op een tapijt is een vergadering van de goden voorgesteld. Minerva en Neptunus betwisten elkaar het bezit van Attica. De goden beloven het land aan degene, die de inwoners het nuttigste geschenk kan bezorgen. N... More

Afkondiging van de Vrede van Munster te Antwerpen, 1648

Afkondiging van de Vrede van Munster te Antwerpen, 1648

Public domain image of a historic building, 16th-17th century architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Haardplaat met allegorie op de Vrede van Munster

Haardplaat met allegorie op de Vrede van Munster

Haardplaat van gietijzer, met een halfronde bovenzijde. Centraal staat de personificatie van Vrede met een palmtak in haar hand, met boven haar doeken gedrapeerd en het opschrift PAX. Vrede staat op wapens en t... More

Beleg van Amsterdam door Willem II

Beleg van Amsterdam door Willem II

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapen van Amsterdam geflankeerd door twee leeuwen binnen omschrift. Keerzijde: Vrede met olijftak en vrijheidshoed op speer binnen omschrift

Abraham Bloteling - Portret van Hieronymus van Beverningk

Abraham Bloteling - Portret van Hieronymus van Beverningk

Portret van Hieronymus van Beverningk, staatsman en burgemeester van Gouda. Zijn portret is omringd door olijftakken en palmbladeren (symbolen voor vrede). Onder zijn portret een wapenschild. In de marge de naa... More

Veroveren van acht steden en de vooruitzichten op vrede, ter ere van Frederik Hendrik, prins van Oranje-Nassau

Veroveren van acht steden en de vooruitzichten op vrede, ter ere van F...

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: trophee, opgebouwd uit acht wapenschilden, bladranken en wapentuig binnen lauwerkrans en omschrift.

Het beëdigen van de Vrede van Munster, 1648

Het beëdigen van de Vrede van Munster, 1648

Het beëdigen van de Vrede van Munster op 15 mei 1648, in de grote zaal of Friedenssaal van het stadhuis te Munster. De afgevaardigden staan rond een tafel en leggen met opgestoken hand de eed af. Met onderschri... More

Allegorie op de ratificatie van de Vrede te Breda, 1667

Allegorie op de ratificatie van de Vrede te Breda, 1667

Allegorie op de ratificatie van de Vrede te Breda op 24 augustus 1667. Centraal de Vrede die Mars geketend houdt, rechts de Overvloed. Rechts staande op een muur de Hollandse Maagd. Links de vrijlating van admi... More

Photo of Vrede van Breda - Public domain dedication

Photo of Vrede van Breda - Public domain dedication

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede vertrapt Mars, terwijl zij met rechterhand wapentuig in brand steekt en met andere hand hoorn van overvloed leeg giet binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van stad Breda b... More

Public domain photo of a 3d object, Europe, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Public domain photo of a 3d object, Europe, free to use, no copyright ...

Public domain photo of a 3d object, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Zinneprent op de overwinning van Nederland onder het leiderschap van Willem III, 1674

Zinneprent op de overwinning van Nederland onder het leiderschap van W...

Grote allegorische voorstelling op de overwinning van de Republiek onder het leiderschap van Willem III in 1674. Door middel van twee verhalen uit de Griekse mythologie wordt de overwinning van de Verenigde Ned... More

De vrede van Nijmegen, 1678 - Engraving, Public domain image

De vrede van Nijmegen, 1678 - Engraving, Public domain image

De vrede van Nijmegen. Centraal het afleggen van de eed op het vredesverdrag tussen de Republiek en Frankrijk op 10 augustus 1678. Centrale voorstelling van de afgevaardigden verzameld rond een tafel in een zaa... More

De kracht van de vrede, 1678 - Engraving, Public domain image

De kracht van de vrede, 1678 - Engraving, Public domain image

Zinneprent op de Vrede van Nijmegen gesloten tussen de Republiek en Frankrijk op 10 augustus 1678. De Voorzichtigheid (Prudentia), Reden (Ratio) en Tijd (Tempus) smeden de wapens van de oorlog om tot ploegschar... More

Waarheid vertreedt de Twist en Nijd in het bijzijn van de Vrede

Waarheid vertreedt de Twist en Nijd in het bijzijn van de Vrede

Public domain reproduction of artwork, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Embleem met twee allegorische vrouwenfiguren, links Minerva, rechts de Kracht (Fortitudo). Bovenaan een koningskroon. Opschrift: Et concordia - / Consilio et Robore. Ontwerp voor een decoratie bij de viering va... More

Vuurwerk te Amsterdam bij de viering van de Vrede van Rijswijk, 1697

Vuurwerk te Amsterdam bij de viering van de Vrede van Rijswijk, 1697

Public domain photo of Dutch art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Ter ere van Willem III, op de vrede van Rijswijk

Ter ere van Willem III, op de vrede van Rijswijk

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Britannia met kroon, drietand en schild, op grond een boek met olijftak erop en een gebroken juk binnen omschrift; afsnede... More

Photo of Vrede van Rijswijk - Public domain dedication

Photo of Vrede van Rijswijk - Public domain dedication

Zilveren penning. Voorzijde: engel steekt tang in brandende oven, terwijl op achtergrond man met hamer object op aambeeld bewerkt; daarboven duif met olijftak; binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: l... More

Vrede van Rijswijk, rekenpenning van Jean Baptiste de Leeuw, magistraat van de schatkist van Brussel

Vrede van Rijswijk, rekenpenning van Jean Baptiste de Leeuw, magistraa...

Koperen penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden gezamelijk twee olijftakken en Mercuriusstaf vast boven liggende leeuw binnen omschrift

Gezicht op het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, 1697

Gezicht op het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, 1697

Gezicht op het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, oostzijde. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 3) van de serie van zestien kleinere prenten over het Huis ter Nieuburch... More

Gezicht op het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, 1697

Gezicht op het Huis ter Nieuburch in Rijswijk, 1697

Gezicht op het Huis ter Nieuburch in Rijswijk. In het onderschrift de twee titels in het Frans en Nederlands. Onderdeel (prent 2) van de serie van vijftien prenten over het Huis ter Nieuburch in Rijswijk en de ... More

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Embleem met Neptunus op zijn triomfwagen getrokken door zeepaarden. Op de achtergrond een Nederlands koopvaardijschip. Opschrift: Mare Liberum / ditat et ornat. Ontwerp voor een decoratie bij de viering van de ... More

Vredesonderhandelingen te Halle

Vredesonderhandelingen te Halle

Gouden penning. Voorzijde: twee Romeinse generaals, staande tussen twee wapenschilden, wijzen naar olijftak die tussen drie wapenschilden opgroeit binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Justitia met w... More

Jacobus Harrewijn - Portret van Clemens XI

Jacobus Harrewijn - Portret van Clemens XI

Buste naar links van paus Clemens XI in een ovaal. Links van het portret de personificatie van vrede en trouw (Clementia) en rechts die van reinheid en deugdzaamheid (Candore). Boven het portret een lint met de... More

Onderhandelingen tijdens de Vrede van Münster, 1648

Onderhandelingen tijdens de Vrede van Münster, 1648

Public domain reproduction of art print, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Simon Fokke - Vrede van Munster, 1648

Simon Fokke - Vrede van Munster, 1648

Het beëdigen van de Vrede van Munster op 15 mei 1648, in de grote zaal of Friedenssaal van het stadhuis te Munster. De afgevaardigden staan rond een tafel en leggen met opgestoken hand de eed af.

Photo of Vrede van Aken, bronze - Public domain dedication

Photo of Vrede van Aken, bronze - Public domain dedication

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man (Lodewijk XIV) binnen omschrift. Keerzijde: koning in Romeins tenue neemt olijftak die Vrede hem aanbiedt binnen omschrift

Drie penningen op het beleg van Amsterdam door Willem II, 1650

Drie penningen op het beleg van Amsterdam door Willem II, 1650

Drie penningen over de gebeurtenissen te Amsterdam in het jaar 1650. Bovenste penning: voorzijde: wapen van Amsterdam. Keerzijde: opschrift van 10 regels. Middelste penning: voorzijde: wapen van Amsterdam vastg... More

Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1728

Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1728

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XXXIX over het jaar 1728. Beeldhouwers vervaardigen een standbeeld van de Vrede, in de lucht de Faam met twee bazuinen, op de voorgrond zit Mercurius.

Jan Ruyter - Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1731

Jan Ruyter - Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1731

Titelpagina voor de Europische Mercurius, over het jaar 1731. Mercurius op een voetstuk met een portret van Don Carlos, met Europa en de Vrede aan weerszijden. Rechts het graf van koning Frederik IV van Denemarken.

An Allegory, Probably of the Peace of Utrecht of 1713

An Allegory, Probably of the Peace of Utrecht of 1713

Antoine Rivalz (French, 1667–1735) Public domain photograph of 18th-century Dutch painting, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Aanvang van het jaar 1749 en vrede te Aken

Aanvang van het jaar 1749 en vrede te Aken

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede, afgebeeld als vrouw met stralenkrans, houdt bloem, hoorn van overvloed en anker in handen boven jaartal in lijst, binnen omschrift. Keerzijde: Astrea met hoorn van overvloed,... More

Beëdiging van de Vrede van Munster, 1648

Beëdiging van de Vrede van Munster, 1648

Het beëdigen van de Vrede van Munster op 15 mei 1648, in de grote zaal of Friedenssaal van het stadhuis te Munster. De afgevaardigden staan rond een tafel en leggen met opgestoken hand de eed af.

Reinier Vinkeles I - Portret van Anna de Jong

Reinier Vinkeles I - Portret van Anna de Jong

Portret van Anna de Jong, dienstmeid in herberg De Zon op de Nieuwendijk te Amsterdam. Daar kwamen veel kunstenaars en kunstliefhebbers. Ook de bijeenkomsten van kunstenaarsvereniging Pax Artium Nutrix, 'Vrede ... More

Pietro Fontana - Vrede - Engraving, Public domain image

Pietro Fontana - Vrede - Engraving, Public domain image

Sculptuur van een engel (Vrede) met een staf en een lauriertak door de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

De oorlogs vlooten van de heeren staten generaal / en die van den konink van Engeland

De oorlogs vlooten van de heeren staten generaal / en die van den koni...

Blad met 32 voorstellingen van oorlogsschepen van de Republiek en van Engeland, de laatste 3 voorstellingen over de vrede gesloten tussen de Republiek en Engeland in 1654. Onder elke afbeelding de naam van het ... More

Spotprent op de vrede tussen Nederland en de keizer, 1785

Spotprent op de vrede tussen Nederland en de keizer, 1785

Spotprent op het verdrag van Fontainebleau waarmee een eind kwam aan de Keteloorlog, de twisten tussen Nederland en de Oostenrijkse keizer Jozef II, 8 november 1785. Nederland betaalde 8,5 miljoen gulden en acc... More

Allegorie op de Vrede tussen Frankrijk en Engeland

Allegorie op de Vrede tussen Frankrijk en Engeland

Picryl description: Public domain image of armed forces, cavalry, infantry, 18th-19th century war, military conflict, free to use, no copyright restrictions.

Vrede van Luneville, ter ere van Napoleon Bonaparte, premier consul van Frankrijk

Vrede van Luneville, ter ere van Napoleon Bonaparte, premier consul va...

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: knots, waar jonge spruit uitgroeit binnen eikenkrans en omschrift

Illuminatie voor het Oost-Indisch Huis te Amsterdam, 1802

Illuminatie voor het Oost-Indisch Huis te Amsterdam, 1802

Illuminatie opgericht voor het Oost-Indisch Huis te Amsterdam, bij de feestelijke viering van de Vrede van Amiens op 2 juni 1802. Bij de prent behoort een tekstblad. Afzonderlijke afdruk uit de Nederlandsche Me... More

Jacob Ernst Marcus - Allegorie en kalligrafie op de vrede van Amiens, 1802

Jacob Ernst Marcus - Allegorie en kalligrafie op de vrede van Amiens, ...

Allegorie op de vrede gesloten te Amiens op 27 maart 1802, tussen de Bataafse Republiek en Frankrijk en Groot-Brittannië. Boven de kalligrafische titel staan de Vrede en de Standvastigheid (met een portret van ... More

Allegorie op de Vrede van Amiens, 1802

Allegorie op de Vrede van Amiens, 1802

Public domain reproduction of art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Zinnebeeldige tempel des Vredes, ter herinnering aan de vrede van 1814

Zinnebeeldige tempel des Vredes, ter herinnering aan de vrede van 1814

Opstelling van houten en papieren onderdelen die samen een tempel vormen ter viering van de Vrede van Parijs (1814).

Derk Anthony van de Wart - Balans van Europa, 1814

Derk Anthony van de Wart - Balans van Europa, 1814

Spotprent op de val van Napoleon in 1814. De keizer, door een bliksemschicht getroffen, valt uit de weegschaal gemerkt 'Eendragt der volkeren' en vastgehouden door de hand van God in de wolken. Op de andere sch... More

Eerste vrede van Parijs tussen Frankrijk en de geallieerden, ter ere van Alexander I, tsaar van Rusland

Eerste vrede van Parijs tussen Frankrijk en de geallieerden, ter ere v...

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van palm- en olijftak, die uitlopen in twee ineen geslagen handen binnen omschrift

Inname van Parijs door de geallieerden

Inname van Parijs door de geallieerden

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: vrede met olijftak in hand ledigt hoorn van overvloed; naast haar baal en vat met opschrift; op achtergrond schepen op zee binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde:... More

Public domain photo of a 3d object, Europe, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Public domain photo of a 3d object, Europe, free to use, no copyright ...

Public domain photo of a 3d object, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

De schuttersmaaltijd in de Voetboog- of St. Jorisdoelen te Amsterdam ter viering van het sluiten van de vrede van Munster, 18 juni 1648

De schuttersmaaltijd in de Voetboog- of St. Jorisdoelen te Amsterdam t...

Het schilderij van de schuttersmaaltijd in de Voetboogdoelen of St. Jorisdoelen te Amsterdam ter viering van het sluiten van de vrede van Munster, 18 juni 1648. Voorgesteld zijn: kapitein Cornelis Jansz Witsen ... More

The three white kittens: peace - Public domain dedication image

The three white kittens: peace - Public domain dedication image

Public domain scan of American 19th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vrede van Parijs - Engraving, Public domain image

Vrede van Parijs - Engraving, Public domain image

Alexandre Colonna-Walewski, de Franse minister van buitenlandse zaken, staat in het midden aan een tafel, omringd door elf diplomaten.

Vrede van Parijs, 1856 - Rijksmuseum public domain dedication image

Vrede van Parijs, 1856 - Rijksmuseum public domain dedication image

De Vrede van Parijs gesloten tussen de geallieerden en Rusland, 30 maart 1856, waarmee een eind kwam aan de Krimoorlog. De groep onerhandelaars zittend en staand rond een tafel. Onderaan de namen.

Fotoreproductie van de Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Münster van Bartholomeus van der Helst

Fotoreproductie van de Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van ...

Onderdeel van Leporelloalbum met 28 foto's van Amsterdam en omstreken. The albumen silver print is a photographic printing process that was widely used in the 19th century. It involves coating paper support wi... More

Picryl description: Public domain image, drawing, American, 19th century, free to use, no copyright restrictions

Picryl description: Public domain image, drawing, American, 19th centu...

Picryl description: Public domain image, drawing, American, free to use, no copyright restrictions

Boat landing at Oceanic, Isles of Shoals, N.H.

Boat landing at Oceanic, Isles of Shoals, N.H.

No. 6355. Postcard sent by newspaper correspondent Edmund Noble to his daughter, Beatrice. Text reads: Hotel Wentworth, Portsmouth. Aug. 20, 1905. Dear Beatrice. Thank you for your letter and for the greeting ... More

[Admiral Togo seated in a tent with government officials, probably during his visit to Tokyo in Oct., 1905]

[Admiral Togo seated in a tent with government officials, probably dur...

H68988 U.S. Copyright Office. Copyright by Underwood & Underwood, Nov. 23, 1905.

Signing Peace Treaties, Washington

Signing Peace Treaties, Washington

Photograph shows William Jennings Bryan, seated at center of table, signing treaties with, from left, ambassadors Don Juan Riano (Spain), J.J. Jusserand (France), Sir Cecil Arthur Spring-Rice (Great Britain), a... More

Photo of Peace and War, bronze - Public domain dedication

Photo of Peace and War, bronze - Public domain dedication

Public domain photo of bronze sculpture, 3d object, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

NOBEL PEACE PRIZE. THE MEDAL - Glass negative photogrpah. Public domain.

NOBEL PEACE PRIZE. THE MEDAL - Glass negative photogrpah. Public domai...

Public domain photograph of 3d object museum collection, metal, no copyright restrictions image - Picryl description

Vive Wilson - U.S. National Archives Public Domain photograph

Vive Wilson - U.S. National Archives Public Domain photograph

Local Accession Number: 171..Description: Parisians greet President Wilson on the Rue Royal. ..Photographer: Unknown..Source: Research Library, 20th Century Fox..Size: 8x10..Medium: Print, Black and White..Date: 1918

Peace. "The peace of the great release," Henley's "Rhymes & Rhythms", Derry & Toms / F.H. Warren.

Peace. "The peace of the great release," Henley's "Rhymes & Rhythms", ...

Poster shows a shepherd with his flock near a barbed wire fence and artillery piece on an abandoned battlefield. Poster is probably an advertisement for a book by William Ernest Henley sold at Derry & Toms depa... More

[Unidentified men in front of International Labor Organization/American Peace Society Building]

[Unidentified men in front of International Labor Organization/America...

A couple of men walking down a sidewalk. Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

[Group with signs: "Let World Co-operation Bridge the Gap" and "Peace, GWU"]

[Group with signs: "Let World Co-operation Bridge the Gap" and "Peace,...

Public domain historical photo, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

A man cutting another man's hair in a barber shop, West Virginia. Farm Security Administration photograph.

A man cutting another man's hair in a barber shop, West Virginia. Farm...

Public domain photograph - United States during the 1930s and 1940s, Farm Security Administration, New Deal, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

"Peace be unto you" sign at steel plant. Birmingham, Alabama

"Peace be unto you" sign at steel plant. Birmingham, Alabama

Picryl description: Public domain image of a power station, dam, electric generator, industrial building, free to use, no copyright restrictions.

San Augustine, Texas. Justice of the Peace, R.L. Armstrong and night marshall Jeff Davis playing dominoes in a courthouse office

San Augustine, Texas. Justice of the Peace, R.L. Armstrong and night m...

Picryl description: Public domain image of a bureau, office furniture, desk, chair, free to use, no copyright restrictions.

May the Peace of Christ be with You

May the Peace of Christ be with You

Propaganda Posters Distributed in Asia Public domain photograph of a poster, United States government propaganda, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Signing Peace Petition - U.S. National Archives Public Domain photograph

Signing Peace Petition - U.S. National Archives Public Domain photogra...

Master File Photographs of U.S. and Foreign Personalities, World Events, and American Economic, Social, and Cultural Life

Atoms for Peace - A brochure with a bunch of pictures on it

Atoms for Peace - A brochure with a bunch of pictures on it

Propaganda Posters Distributed in Asia, Latin America and the Middle East

Director of Food for Peace, George McGovern, with Visitors

Director of Food for Peace, George McGovern, with Visitors

This is a photograph of Press Secretary Pierre Salinger with an unidentified visitor. Press Secretary’s Office, White House, Washington, D.C. Robert Knudsen White House Photographs

[R. Sargent Shriver holds Peace Corp Week proclamation from Mayor Wagner at City Hall, watching is James B. Donovan, Vice President of Board of Education] / World Telegram & Sun photo by Herman Hiller.

[R. Sargent Shriver holds Peace Corp Week proclamation from Mayor Wagn...

NYWT&S staff photograph. Title devised from handwritten note on verso. Forms part of: New York World-Telegram and the Sun Newspaper Photograph Collection (Library of Congress).

Poster: CREDO: PEACE, PROGRESS and FREEDOM

Poster: CREDO: PEACE, PROGRESS and FREEDOM

The original finding aid described this photograph as: Distribution Center: USIS - Manila Post: RSC - Manila Propaganda Posters Distributed in Asia, Latin America and the Middle East

Mrs. George Bush and Admiral James D. Watkins (left), chief of Naval Operations, congratulate newly reenlisted sailors aboard the nuclear-powered aircraft carrier USS ENTERPRISE (CVN 65). The crewmen were reenlisted by Vice President Bush following the Peace in the Pacific celebration commemorating the 40th anniversary of the end of the war with Japan

Mrs. George Bush and Admiral James D. Watkins (left), chief of Naval O...

The original finding aid described this photograph as: Base: San Francisco Bay State: California (CA) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: PH1 Harold J. Gerwien Release Status: Re... More

A US Coast Guard commander welcomes Tomoyuki Omura, a Japanese dignitary whose father was killed on the island during World War II.  Omura has arrived for the dedication of a peace memorial honoring all Japanese and Americans who lost their lives during t

A US Coast Guard commander welcomes Tomoyuki Omura, a Japanese dignita...

The original finding aid described this photograph as: Base: Attu, Aleutian Islands State: Alaska (AK) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: SGT Willie Thornton Release Status: Rel... More

UN dignitaries arrive at the airport in Sarajevo for peace talks. The representatives are surrounded by armed military and civilians

UN dignitaries arrive at the airport in Sarajevo for peace talks. The ...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: PROVIDE PROMISE Base: Sarajevo Country: Bosnia And/I Herzegovina (BIH) Scene Camera Operator: Unknown Release Status: Releas... More

The Radojka Lakic Primary School choir sings at the reopening of the school in Novo Sarajevo, Republika Srpska, during Operation JOINT ENDEAVOR (the multi-national peace mission in Bosnia)

The Radojka Lakic Primary School choir sings at the reopening of the s...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: JOINT ENDEAVOR Base: Novo Sarajevo Country: Bosnia And/I Herzegovina (BIH) Scene Camera Operator: SGT Brian Gavin, USA Relea... More

Checking paperwork, STAFF Sergeant Jorge Esquilin, US Army South Assistant Administrative NCO during Peace Keeping Operations North 2000 (PKO NORTH 2000). PKO NORTH 2000 is held at the Honduran Military Academy in Tegucigalpa, Honduras, Central America. The exercise, runs 14-25 August 2000, sponsored by US Southern Command in Miami, Florida, and is executed by US Army South in Ft. Buchanan, Puerto Rico

Checking paperwork, STAFF Sergeant Jorge Esquilin, US Army South Assis...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: PKO NORTH 2000 Base: Tegucigalpa Country: Honduras (HND) Scene Major Command Shown: MACOMS Scene Camera Operator: Lonnie D. ... More

Petty Officer 3rd Class Adedotun Anjorn, a hospital

Petty Officer 3rd Class Adedotun Anjorn, a hospital

Petty Officer 3rd Class Adedotun Anjorn, a hospital corpsman with the Tactical Medical Simulation Center, III Marine Expeditionary Force briefs special forces service members from the Republic of Korea’s 21st B... More

A most unusual justice of the peace office in no discernible town just outside Guadalupe Mountains National Park, which is split between Hudspeth and Culberson counties in Texas, along the New Mexico border. It is unclear whether the justice of the peace presided from the bathtub in front of his or her "office"

A most unusual justice of the peace office in no discernible town just...

Title, date, and keywords based on information provided by the photographer. Credit line: The Lyda Hill Texas Collection of Photographs in Carol M. Highsmith's America Project, Library of Congress, Prints and P... More

Sunrise at the memorial, Perry's Victory & International Peace Memorial, 2015.

Sunrise at the memorial, Perry's Victory & International Peace Memoria...

Date unknown. This memorial was established to honor those who fought in the Battle of Lake Erie, during the war of 1812 and to celebrate the long-lasting peace between Britain, Canada and the US. This memorial... More

A group of rocks sitting next to each other. Pebbles row colors.

A group of rocks sitting next to each other. Pebbles row colors.

Visual patterns: Rocks on a white background / A group of rocks on a white background - public domain stock photo.

A group of people connected by a network. Social media personal social networks, computer communication.

A group of people connected by a network. Social media personal social...

Group of people. Free images of people. Use free photos of people without any copyright restrictions.

A flower bed in the middle of a park. Garden flowers peace.

A flower bed in the middle of a park. Garden flowers peace.

A flower bed with flowers in the background / A flower bed in a park with many different flowers public domain stock photo.

A person sitting on a dock watching the sun set. Harmony landscape lake.

A person sitting on a dock watching the sun set. Harmony landscape lak...

A couple sitting on a dock watching the sunset / Sunset at the lake, sunset, couple, sunset, sunset, hq photo public domain stock photo.

A frog figurine on a red background. Frog gesture peace.

A frog figurine on a red background. Frog gesture peace.

A frog standing on a red background / A frog standing in front of a red background public domain stock photo.

A pile of shrimp sitting on top of a table. Turkey kusadasi marine.

A pile of shrimp sitting on top of a table. Turkey kusadasi marine.

A pile of fresh shrimps at a market / A pile of shrimp sitting on top of a table / Animals public domain photography.

Previous

of 1,716

Next