The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

painters

3,471 media by topicpage 1 of 35
Portrait of Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898), greatest of French decorative painters

Portrait of Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898), greatest of French ...

Alexandre-Louis-Marie Charpentier (French, Paris 1856–1909 Neuilly)

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G"

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and pa...

This image has been taken from scan 000114 from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G". The title and subject terms of this image have been generated from tags, create... More

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G"

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and pa...

This image has been taken from scan 000093 from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G". The title and subject terms of this image have been generated from tags, create... More

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G"

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and pa...

This image has been taken from scan 000015 from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G". The title and subject terms of this image have been generated from tags, create... More

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G"

engraving from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and pa...

This image has been taken from scan 000065 from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G". The title and subject terms of this image have been generated from tags, create... More

apostles from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G"

apostles from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and pai...

This image has been taken from scan 000152 from "Scenes in the life of the Saviour; by the poets and painters. Edited by R. W. G". The title and subject terms of this image have been generated from tags, create... More

The Wounded Cateran by R. Carrick, Exhibition of the New Society of Painters in Water Colours, from the "Illustrated London News"

The Wounded Cateran by R. Carrick, Exhibition of the New Society of Pa...

Joseph Lionel Williams (British, ca. 1815–1877 London)

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Portrett av maler Charlotte Krogh og Frøken Bull, Den ene stående med palett og pensel og den andre sittende ved piano med notehefte i hånden. 
Under bildet står skrevet: "Charlotte v. Krogh malerinde og Frøken Bull (?) Pianistinde"Von Krogh var elev hos Hans Gude i Karlsruhe i årene 1856-1861.

Portrett av maler Charlotte Krogh og Frøken Bull, Den ene stående med ...

Portrett av maler Charlotte Krogh og Frøken Bull, Den ene stående med palett og pensel og den andre sittende ved piano med notehefte i hånden. Under bildet står skrevet: "Charlotte v. Krogh malerinde og Frøken... More

[Painters and fishermen in outdoor scenes]

[Painters and fishermen in outdoor scenes]

Clockwise from left: two men under tree resting with easel in background, fisherman watching fish in air, two people by or in stream, man standing by gear, man fishing, man falling in water, two men resting aga... More

Gruppeportrett, Kitty Kielland elev av professor Hans Gude sitter til høyre i bildet.

Gruppeportrett, Kitty Kielland elev av professor Hans Gude sitter til ...

Gruppeportrett, Kitty Kielland elev av professor Hans Gude sitter til høyre i bildet.

Portrett av Andrea Kleen, født Gram.
Andrea Kleen (Grete Ingeborg Johanne Andrea Gram) var en norsk maler som studerte hos Hans Gude i Karlsruhe. Senere studerte hun hos Eilif Peterssen som giftet seg med Andreas søster, Inger Birgitte.

Portrett av Andrea Kleen, født Gram. Andrea Kleen (Grete Ingeborg Joha...

Portrett av Andrea Kleen, født Gram. Andrea Kleen (Grete Ingeborg Johanne Andrea Gram) var en norsk maler som studerte hos Hans Gude i Karlsruhe. Senere studerte hun hos Eilif Peterssen som giftet seg med Andre... More

Portrett av kunstmaleren Johan Martin Nielssen som studerte under professor Hans Gude.

Portrett av kunstmaleren Johan Martin Nielssen som studerte under prof...

Portrett av kunstmaleren Johan Martin Nielssen som studerte under professor Hans Gude.

Portrett av den tyske maleren Christian Köhler.

Portrett av den tyske maleren Christian Köhler.

Portrett av den tyske maleren Christian Köhler.

Portrett av Adolph Schroedter, tysk maler og grafiker.

Portrett av Adolph Schroedter, tysk maler og grafiker.

Portrett av Adolph Schroedter, tysk maler og grafiker.

Studio portrett av malerinnen Alfhild Due og Betsy Koch (født Gude), datter av Hans og Betsy Gude. Alfhild gikk i lære hos Gude i Berlin, og fikk senere opplæring hos blandt andre Eilif Peterssen i Christiania.

Studio portrett av malerinnen Alfhild Due og Betsy Koch (født Gude), d...

Studio portrett av malerinnen Alfhild Due og Betsy Koch (født Gude), datter av Hans og Betsy Gude. Alfhild gikk i lære hos Gude i Berlin, og fikk senere opplæring hos blandt andre Eilif Peterssen i Christiania.

Portrett av Wilhelm Rudolph Jordan, tysk kunstmaler.

Portrett av Wilhelm Rudolph Jordan, tysk kunstmaler.

Portrett av Wilhelm Rudolph Jordan, tysk kunstmaler.

Portrett av den tyske maleren Karl Ferdinand Sohn.

Portrett av den tyske maleren Karl Ferdinand Sohn.

Portrett av den tyske maleren Karl Ferdinand Sohn.

Portrett av Adolph Tidemand.

Portrett av Adolph Tidemand.

Portrett av Adolph Tidemand.

Portrett, malerinne Elisabeth Sinding, sittende med stor hatt utendørs foran staffeli ca. 1885.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gd., Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fred. Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Portrett, malerinne Elisabeth Sinding, sittende med stor hatt utendørs...

Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrait of Czech painter Bedrich Havranek (Bedřich Havránek), seated, looking to the left, crossing his legs.

Portrait of Czech painter Bedrich Havranek (Bedřich Havránek), seated,...

Portrait of Czech painter Bedrich Havranek (Bedřich Havránek), seated, looking to the left, crossing his legs.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Portrett, prins Eugen i uniform.

Ida Charlotte Clementine Wedel Jarlsberg var en norsk maler. I 1875 gikk hun i lære hos sin onkel Hans Gude i Karlsruhe. Senere gikk hun i lære hos både Eilif Peterssen i München og Harriet Backer.

Ida Charlotte Clementine Wedel Jarlsberg var en norsk maler. I 1875 gi...

Ida Wedel Jarlsberg var sosialt engasjert og var blant annet forkjemper for de fattige, for kvinners rettigheter og for avholdssaken. I Norsk biografisk leksikon står det om henne at «…(hun) understreket stadig... More

Illustrated letter, Frederic Remington to Owen Wister containing a sketch of Remington's bronze Bronco Buster, ca. January 1895

Illustrated letter, Frederic Remington to Owen Wister containing a ske...

Reproduction number: A87 (color slide; page 2); LC-MSS-46177-7 (B&W negative; page 2) Two champions of the old West share their common interest in this illustrated letter, ca. January 1895, from sculptor, illus... More

Målar-Lars, Lars Nilsson.

Målar-Lars, Lars Nilsson.

Målar-Lars, Lars Nilsson.

Målar-Lars, Lars Nilsson.

Målar-Lars, Lars Nilsson.

Målar-Lars, Lars Nilsson.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Fredrik Gude.

Portrett av Hans Fredrik Gude.

Portrett av Hans Fredrik Gude.

Portrett av Hans Fredrik Gude og hans hustru Betsy Anker Gude.

Portrett av Hans Fredrik Gude og hans hustru Betsy Anker Gude.

Portrett av Hans Fredrik Gude og hans hustru Betsy Anker Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Portrett av Hans Gude.

Previous

of 35

Next