The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

overhead contact line

9,567 media by topicpage 1 of 96
Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsbrygga

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsbrygga

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, ledningsbrygga

Statens Järnvägar, SJ eldrift, ledningsbrygga

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ Hs kylvagn med bromsplattform och ratt.

Statens Järnvägar, SJ Hs kylvagn med bromsplattform och ratt.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsspännstople

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsspännstople

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Bangård upplyst av strålkastare.

Bangård upplyst av strålkastare.

Bangård upplyst av strålkastare.

SNCF ellok CC-8001   Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

SNCF ellok CC-8001 Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

SNCF ellok CC-8001 Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

SNCF ellok 202-5546   Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 202-5546 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 202-5546 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Strålkastarbelysning. Statens Järnvägar, SJ G 19640 täckt godsvagn samt öppengodsvagn med bromshytt. Nässjö - Oskarshamns Järnväg, NOJ 723.

Strålkastarbelysning. Statens Järnvägar, SJ G 19640 täckt godsvagn sam...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Statens Järnvägar, SJ godståg med lok SJ Dg 381.

Statens Järnvägar, SJ godståg med lok SJ Dg 381.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skrotat 1964.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skro...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skrotat 1964.

Ritning på ledningsbrygga, Svenska Järnvägarna
Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

SNCF ellok BBB-6002   Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BBB-6002 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BBB-6002 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ Oe 57 samt SJ Oe 59.

Statens Järnvägar, SJ Oe 57 samt SJ Oe 59.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänste...

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

SNCF ellok BB-8105      Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sektionspunkt

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sektionspunkt

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på smalspårig järnväg.

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på s...

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på smalspårig järnväg.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

SNCF ellok 0326     Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 0326 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 0326 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var produ...

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades elektrifieringskontrakt med den engelska firmanMather & Platt i Manchester. Detta innebar starten för Djursholmsbanan.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892...

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades el... More

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Habo station. - Jönköping Sverige

Habo station. - Jönköping Sverige

Railway stations in Sweden

Linjebild vid banvaktstuga 272 i Blixterboda strax efter stationen i riktning mot Sällinge.

Linjebild vid banvaktstuga 272 i Blixterboda strax efter stationen i r...

Linjebild vid banvaktstuga 272 i Blixterboda strax efter stationen i riktning mot Sällinge.

Sparreholm station. - Södermanland Sverige
Fors station., Svenska Järnvägarna

Fors station., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A4 182, som trafikerade Ringlinjen. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A4 182, som trafikerade Ringlinj...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A4 182, som trafikerade Ringlinjen. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Lerum station., Västra Götaland, Sverige
Loket "Jumbo" tillhörande Vagn & Maskinfabriken, ASJ, samt NSB 63a 1100, tillverkat för Norska Statsbanorna.

Loket "Jumbo" tillhörande Vagn & Maskinfabriken, ASJ, samt NSB 63a 110...

Loket "Jumbo" tillhörande Vagn & Maskinfabriken, ASJ, samt NSB 63a 1100, tillverkat för Norska Statsbanorna.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A12 351, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A12 351, Sundbybergsbanan. Fotog...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A12 351, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Hofors station. Gävleborg, Sverige

Hofors station. Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Plattform vid Västanfors station. På spåret syns bl a ett ånglok tillhörande Stockholm - Västerås- bergslagens Järnvägar, SWB S 57.

Plattform vid Västanfors station. På spåret syns bl a ett ånglok tillh...

Plattform vid Västanfors station. På spåret syns bl a ett ånglok tillhörande Stockholm - Västerås- bergslagens Järnvägar, SWB S 57.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Närke Flygbild över Kumla.

Närke Flygbild över Kumla.

Flygbild över Kumla.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 278, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 278, Sundbybergsbanan. Fotog...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 278, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Järnvägsstationen i Grillby. - Uppsala, Sverige
Järnvägsstationen i Tierp. På spåret, Statens Järnvägar, SJ D 386.

Järnvägsstationen i Tierp. På spåret, Statens Järnvägar, SJ D 386.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 53, Sundbybergsbanan, som trafikerade linje 15. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 53, Sundbybergsbanan, som tra...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 53, Sundbybergsbanan, som trafikerade linje 15. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 139, linje 4, som gick mellan Skanstull och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 139, linje 4, som gick mella...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 139, linje 4, som gick mellan Skanstull och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 277, utanför vagnhallen i Råsunda.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 277, utanför vagnhallen i Rå...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 277, utanför vagnhallen i Råsunda.

Bangården vid Nässjö station.

Bangården vid Nässjö station.

Bangården vid Nässjö station.

Vingåker station.

Vingåker station.

Railway stations in Sweden

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A3 170. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A3 170. Fotograferad vid Hagalun...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A3 170. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Bryggsättning och ombyggnad - Södermanland Sverige
Vägport under byggnad. SJ D

Vägport under byggnad. SJ D

Vägport under byggnad. SJ D

Snöslunga på linjen mellan Vassijauru och Riksgränsen.

Snöslunga på linjen mellan Vassijauru och Riksgränsen.

Snöslunga på linjen mellan Vassijauru och Riksgränsen.

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A3 132. Den gick mellan Sankt Eriksgatan och Norrmalmstorg, på linje 4.

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A3 132. Den gick mellan Sankt E...

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A3 132. Den gick mellan Sankt Eriksgatan och Norrmalmstorg, på linje 4.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 264, linje 5 som gick mellan Karlberg och Haga. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 264, linje 5 som gick mellan...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 264, linje 5 som gick mellan Karlberg och Haga. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Karsjö järnvägsstation. Gävleborg, Sverige
Automatisk ljusblockeringssignal., Svenska Järnvägarna
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A8 240. Den trafikerade linje 3 mellan Haga och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A8 240. Den trafikerade linje 3 ...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A8 240. Den trafikerade linje 3 mellan Haga och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 4, linje 3, som gick mellan Vanadisplan och Djurgården. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 4, linje 3, som gick mellan V...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 4, linje 3, som gick mellan Vanadisplan och Djurgården. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Hindås station., Västra Götaland, Sverige
Järnvägsstationen i Tobo. - Uppsala, Sverige
Sparreholm station. - Södermanland Sverige
Tidan station. Västergötland Sverige

Tidan station. Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Banvaktstuga 422 Lomondivaara, Svenska Järnvägarna
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 138, linje 10, som gick i trafik mellan Värtan och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 138, linje 10, som gick i tr...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 138, linje 10, som gick i trafik mellan Värtan och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 270, linje 6, som gick mellan Roslagstull och Skanstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 270, linje 6, som gick mella...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 270, linje 6, som gick mellan Roslagstull och Skanstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Flygfoto över Nässjö station och bangård.

Flygfoto över Nässjö station och bangård.

Flygfoto över Nässjö station och bangård.

Stationen vinter tid med snö.

Stationen vinter tid med snö.

Railway stations in Sweden

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ G3 64.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ G3 64.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ G3 64.

Märsta Station, Svenska Järnvägarna

Märsta Station, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Previous

of 96

Next