The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

ostergotland

12,179 media by topicpage 1 of 122
Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Porträtt av Adelia Arwedsson. Dotter till bruksinspektorn vid Mattsbo bruk i Dalarna, Fredrik Arwedsson och dennes maka Johanna Paulina Ekstedt. Redan vid 15 års ålder var hon dessvärre föräldralös och lösningen blev att hon flyttade till släktingar i Linköping. Efter lärarutbildning i Umeå var hon från 1875 tillbaka i Linköping för en lärartjänst vid stadens flickskola. Med tiden kom hon att bli föreståndare för lärosätet.Hon har Ada Arwedssons gata uppkallad efter sig i stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Porträtt av Adelia Arwedsson. Dotter till bruksinspektorn vid Mattsbo ...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltid...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvan... More

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Chefspaviljongen på Malmen, exteriör, 1800-tal. Avfotografering av bild ur tryck.

Chefspaviljongen på Malmen, exteriör, 1800-tal. Avfotografering av bil...

Chefspaviljongen på Malmen, exteriör, 1800-tal. Avfotografering av bild ur tryck.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Porträtt av fru Elsa Björklund, född Joachimsson. Dotter till landskamreraen i Linköping Nils Henrik Joachimsson och dennes maka Hilma Stånggren. Elsa gift 1893 med fil. kand. Lars Alfred Björklund.

Porträtt av fru Elsa Björklund, född Joachimsson. Dotter till landskam...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas genom gården. Tomtens ägare lät emellertid i hast uppföra det putsade gatuhuset i bakgrunden, vilket omintetgjorde den planerade förlängning av gatan. Som en eftergift togs ett valv upp redan 1707 för fri passage till och från Stora torget. Valvet skymtar bortom den välta trålåren under skylten "Mjölhandel".  Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas ... More

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Storgatan sedd från Yttre borggården. 
Byggnaden närmast till höger är Skolmästaregården: I ett brev daterat 22 maj 1696 betraktas byggnaden som nybyggd. Den har en s k salsplan. Det branta valmade taket var ursprungligen klätt med spån. Skolmästaregården fungerade som skolmästarebostad 1696-1731. Vid sekelskiftet 1900 kom gården till mekanikern Karl August Petterssons (1872-1943) ägo som startade Östergötlands Velocipedfabrik i denna gård. Här grundades även idrottsföreningen BK Derby.
Nr två från höger är Kopparslagaregården: Senast 1754 stod byggnaden färdig, då öppnades nämligen kryddkramhandel i gården. I mitten av 1750-talet lades gränden mellan Järntorget (Kryddbodtorget) och S:t Korsgatan (Rådmansgatan) ut över Lönnbergs tomt. Då blev gårdens portlider infart till gränden. Gathusets tredje våning byggdes på av handlare Pihl vid mitten av 1810-talet.
Nr tre från höger är E G Beckers handelsbod: Byggnaden stod klar 1757. Byggherre var guldsmeden Samuel Presser (d 1783). Den är en typisk hantverkaregård från andra hälften av 1700-talet, med verkstaden i bottenvåningen och bostaden i ovanvåningen. Ingången vette mot gården. Portlidrets dörrar var låsbara. Affärsingången togs upp 1864 i samband med att handlaren E G Becker (1823-1906) öppnade butiken på Järntorget.

Storgatan sedd från Yttre borggården. Byggnaden närmast till höger är...

Storgatan sedd från Yttre borggården. Byggnaden närmast till höger är Skolmästaregården: I ett brev daterat 22 maj 1696 betraktas byggnaden som nybyggd. Den har en s k salsplan. Det branta valmade taket var ur... More

Dräkt. Kvinna fram och bak. Östergötland, Finspång, Skedevi. Akvarell i storformat av J.W Wallander

Dräkt. Kvinna fram och bak. Östergötland, Finspång, Skedevi. Akvarell ...

Dräkt. Kvinna fram och bak. Östergötland, Finspång, Skedevi. Akvarell i storformat av J.W Wallander

Drags AB, interiör.

Drags AB, interiör.

Drags AB, interiör.

Daguerreotyp föreställande okänd kvinna. Knästycke, huvud halv en face från vänster. Blå passepartout med dekor i guld. Text på baksidan: Daguerroestypieradt. Stockholm 7 mars 1845 eller dagen före den, då en Älskad syster i afsigt att besöka vår Broder i America lemnade federneslandet och anhöriga med löfte om att återkomma inom 2 år.
Ateljéporträtt - kvinna och man

Ateljéporträtt - kvinna och man

Ateljéporträtt - kvinna och man

Prosten Anton Aurelius. Prästvigd 1828. Komminister i Ekeby från 1832 och kyrkoherde i samma socken tillsammans med Rinna 1854. Gift 1850 med Mathilda Christina Kastman.

Prosten Anton Aurelius. Prästvigd 1828. Komminister i Ekeby från 1832 ...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från 1858 drev han fast fotoverksamhet i skomakare Hjeltes gård. År 1864 blev han ägare till den så kallade Borénska gården på Drottninggatan, där han redan tidigare hade inrättatr en ateljé i en liten paviljong i trädgården. Långt dessförinnan, redan på sitt trettonde år, hade han skrivits in i musikcorpsen vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Där blev han hautboist och sedemera musikfanjunkare. Han var således en framstående musiker med flöjt som som sitt främsta instrument och verkade vid sidan av andra tjänster som musiklärare.

Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Påskriven information uppger att den avporträtterade kvinnan är rektorshustrun Carolina Anjou. En till synes äldre påskriften på fotografiets baksida anger; Fru Carolina Anjou? Följande text förutsätter att kvinnan är;Porträtt av Carolina Anjou, född Elgérus. Dotter till handlanden och rådmannen i Norrköping Daniel Gustav Elgérus och dennes maka Carolina Elisabeth Cnattingius. Gift 1856 med blivande rektor vid Linköpings folkskoleseminarium Christopher Ludvig Anjou.

Påskriven information uppger att den avporträtterade kvinnan är rektor...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskedet 1905. Han tjänstgjorde även som lärare vid Lunnevads folkhögskola under åren 1876-1894 och som verkställande direktör för Östgöta Enskilda Banks avdelningskontor i Norrköping under åren 1898-1909. Från 1885 gift med Alfhild Karolina Borneman.

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärrege...

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskede... More

Johan Leonard Johansson med förmodat barnbarn. Johansson var hemmansägare i Stora Bräng norrgård, Sund sn. År 1850 hade han gift sig med Gustava Pettersson, men blivit änklig 1883.
Brevkort med ålderdomlig linköpingsvy. Den öppna ytan kallades vid tiden Sankt Larstorget. I än äldre tid benämnt Landskyrkotorget med anledning av dess läge invid landsförsamlingens kyrka, Sankt Larskyrkan som skymtar i höger bildkant. Snett mittemot kyrkan reser sig Linköpings gamla teater, Assemblé- och spektakelhuset.

Brevkort med ålderdomlig linköpingsvy. Den öppna ytan kallades vid tid...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av handskmakare Carl Johan Blohm, Linköping. Han drev länge sin verkstad från stadens S:t Kors kvarter 27. År 1875 lämnade han över rörelsen till sin son och flyttade med sin hustru till Tannefors kvarter 3. Från 1846 var han gift med Dorotea Wilhelmina Bredendich, född i Skeda 1828. Han blev änkling 1881 och avled själv året därpå.

Porträtt av handskmakare Carl Johan Blohm, Linköping. Han drev länge s...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet i Linköping. Därefter följde en lång karriär vid regementet som kröntes med överstelöjtnants grad 1912. Vid sidan av det militära även lärare vid Gymnastiska Centralinstitutet och Högre realläroverket i Stockholm, likväl som praktiserande sjukgymnast i Baden-Baden, London, Paris och Cannes. Från 1888 gift med Anna Kjellberg.

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Jä...

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgre... More

Porträtt av klensmedsmästaren Christian Gabriel Ekberg. Bördig från Sankt Anna kom han till Linköping 1832. Med tiden blev han mästare med verkstad i stadens kvarter Sankt Lars 38, inom nuvarande kvarter Braxen. Från 1836 till sin död 1882 var han gift med Ulrika Eleonora Sofia Willén.

Porträtt av klensmedsmästaren Christian Gabriel Ekberg. Bördig från Sa...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av grevinnan Henrietta Lagerfelt. Gift i Kärna kyrka 1850 med greve Carl Fredrik Adolf Sinclair (1817-1888).

Porträtt av grevinnan Henrietta Lagerfelt. Gift i Kärna kyrka 1850 med...

Enskilt arkiv 38 emanerar från Anton Ridderstad (1848-1933).

Porträtt av Ester Schmidt. Gift 1897 med provinsialläkaren i Rejmyre, Patrik Johansson. Senare namnbytt till Tyle.

Porträtt av Ester Schmidt. Gift 1897 med provinsialläkaren i Rejmyre, ...

Enskilt arkiv 127 utgörs av material från Reijmyre glasbruk. År 1947 överfördes en stor mängd glasföremål till Östergötlands museum. Dessa förtecknades och tillfördes museets kulturhistoriska samling med numren... More

Porträtt av Carl Alfred Cornelius. Biskop över Linköpings stift från 1884 till sin död 1893. Gift 1857 med Johanna Maria von Engeström (1835-1896).

Porträtt av Carl Alfred Cornelius. Biskop över Linköpings stift från 1...

Enskilt arkiv 38 emanerar från Anton Ridderstad (1848-1933).

Porträtt av före detta majoren Carl Fredrik Malmborg. Född i Vreta kloster 1815 som son till Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg 1816, och dennes maka Aurora Henrietta Blomstedt. Som vuxen kom han att göra en militär karriär vid Värmlands regemente. Tillika gymnastiklärare i S:t Petersburg 1846–1847 och vid läroverket i Karlstad 1851. Ägare till Ylingstad i Furingstad och senare Ånväga i Skeda. En olyckshändelse ändade hans liv den 12 november 1893. Han och hustrun Mina Ekenstam hade företagit en promenad för att bese lasarettsbygget i Linköping. Nyfikenhet hade fått den åldrige mannen att anträda en ställningstrappa men föll olyckligt och ådrog sig så svåra skador att han en kort stund senare insomnade.

Porträtt av före detta majoren Carl Fredrik Malmborg. Född i Vreta klo...

Porträtt av före detta majoren Carl Fredrik Malmborg. Född i Vreta kloster 1815 som son till Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg 1816, och dennes maka Aurora Henrietta Blomstedt. Som vuxen kom han att göra e... More

Familjen Palm har ställt upp sig för fotografering invid hemmet Dal i Ingatorps socken. Notera farstukvistens fantasifulla lövsågeri. Tiden är några få år in på förra seklet.
Porträtt av änkefru Augusta Norbeck, född Billing. I knät sitter hennes sonsonson Axel, född 1896. Augusta var född i Stockholm 1819 och från 1841 gift med kapten Axel Norbeck. Makarna ägde Förråd säteri i Östra Skrukeby socken. Hon blev änka redan 1858.

Porträtt av änkefru Augusta Norbeck, född Billing. I knät sitter henne...

Porträtt av änkefru Augusta Norbeck, född Billing. I knät sitter hennes sonsonson Axel, född 1896. Augusta var född i Stockholm 1819 och från 1841 gift med kapten Axel Norbeck. Makarna ägde Förråd säteri i Östr... More

Porträtt av Kamrer Carl Gustaf Bodin. År 1843 ingick han äktenskap med Maria Petronella Charlotta Pihl, född i Linköping 1825 som dotter till namngivaren till Pilens backe i Linköping, kopparslagaren Per Daniel Pihl och dennes maka Lovisa Skärman. Samma år bröt paret upp för att arrendera Holmetorps rusthåll i Askeby sn, där Carl Gustaf kom att tjänstgöra som kronolänsman. Samma år nedkom parets första och enda barn, dottern Hedvig Charlotta Ottiliana. Kort tid efter födseln avled emellertid modern, blott 19 år i lungsot. Änklingen flyttade då åter till Linköping med sin dotter och kom där att tjänstgöra som kamrer vid Östgöta hypoteksförening.

Porträtt av Kamrer Carl Gustaf Bodin. År 1843 ingick han äktenskap med...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom han att verka som skriftställare och korrespondent till olika tidsskrifter. En tid även redaktör av tidningen Östergötland. Efter moderns frånfälle 1891 tycks hans liv komplicerats. Samma år avflyttade han från Kallerstad för att stå skriven "på socknen", det vill säga utan fast bostad. Han anges utflyttad till Burseryd socken 1894 men återfinns inte på platsen. I februari månad 1895 uppges han istället vara inflyttad till en ödestuga i Linköpings landsförsamling. Hans ambullerande tillvaro fortsatte med tillfälliga boställen i Stjärnorp, Kristberg och Tannefors. Från 1908 var han dock stadigvarande boende i stadsdelen Gottfridsberg i Linköping.Fredrik Pereswetoff-Morath förblev ogift och med honom skulle ättens adliga gren slockna på svärdssidan. Rimligtvis förklaras den adoption han lät föranstalta 1918 av fänriken Carl Magnus Dahlqvist, vars mor var född Pereswetoff-Morath, av det faktumet. Den adopterade hade vid tiden nyligen blivit faderslös och inom kort skulle han även förlora sin adoptionsförälder.

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallersta...

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom ... More

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlskrona kom han till Linköping i september månad 1874 för en tjänst som handelsbetjänt. Han blev snart egen handlare och inledde en anmärkningsvärd levnadsbana inom en mängd verksamheter. Hans utbyggnad av vattenkraft ledde till att Linköping kunde elektrifieras från 1902. Hans företag bakom detta, Linköpings Elektriska Kraft & Belysnings AB, kom senare att ombildas till den kommunala energikoncernen Tekniska verken. Linköpings Linnefabrik, Hjulsbro tråddrageri, Hackefors porslin och Nordstjernans knäckebröd är exempel på andra företag han grundade eller satt sin prägel på. Som direktör för järnvägsbolaget Östra Centralbanan var han delaktig i att Linköping spårmässigt kunde knytas till landets sydöstra delar. Slutligen bör nämnas hans bildande av Sydsvenska Banken, där han var direktör till hög ålder. Från 1886 var han gift med Agnes Düring.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlsk...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Porträtt av Oskar Andersson.  Efter en svår barndom blev han med tiden färgaremästare och rådman i Linköping. Han föddes 1845 i Örberga som son till hemmansägaren i Ullnäs Anders Eriksson och dennes maka Maja Jansdotter. Redan 1848 återfinns familjen boende i en backstuga under Örberga murgård. Förfallet eskalerar. Från 1851 är familjen utan fast bostad, de är som källorna kallar det "skriva på socknen". Fadern döms även för stöld. I 12-års åldern tar Oskar drängtjänst i på Östra Starby utanför Vadstena. Efter ett par år flyttar han till Linköping för att gå i lära hos färgmästaren Erik Johan Berg. Efter ett tiotal år hos Berg följde ytterligare tio år som färgare på Råby fabrik i Ljung. År 1879 kom han åter till Linköping och blev mästare och sedermera även rådman. Hans verkstad låg vid Storgatans östra ände i nuvarande kvarteret Druva. Han dog ogift 1925.

Porträtt av Oskar Andersson. Efter en svår barndom blev han med tiden...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av fru Elisabeth Emanuelsson. Dotter till kyrkoherden i Hällestad, Per Jacob Emanuelsson och dennes maka Fredrika Charlotta Hæger. Själv gift 1888 med arvtagaren av faderns tjänst som socknens kyrkoherde, Anders Lorentz Nyström.

Porträtt av fru Elisabeth Emanuelsson. Dotter till kyrkoherden i Hälle...

Porträtt av fru Elisabeth Emanuelsson. Dotter till kyrkoherden i Hällestad, Per Jacob Emanuelsson och dennes maka Fredrika Charlotta Hæger. Själv gift 1888 med arvtagaren av faderns tjänst som socknens kyrkoher... More

Åldrigt parti av Storgatan i Linköping. Vy från Järntorget österut. Närmast till vänster ses en skymt av stadens läroverk, i funktion från 1864. Närmast till höger ligger den så kallade Landskamreraregården.

Åldrigt parti av Storgatan i Linköping. Vy från Järntorget österut. Nä...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av mamsell Charlotta Torling. Född i Linköping 1777 som dotter till knappmakaren och sedermera rådmannen Johan Torling och dennes maka Lovisa Ulrika Forsman. Familjen ägde en gård med verkstad på adressen Nygatan 34. Utöver familjen beboddes gården av gesäller, lärljungar och lärpojkar. Rörelsen tycks varit betydande, men avvecklades efter mästare Torlings död 1812. Efter att moder avlidit 1825 bodde Charlotta kvar med sin två år yngre syster Hedvig Eva. Båda var ogifta och skulle så förbli livet ut. Charlotta avled på gården i decembers sista dagar 1881. Hon hade då nått den imponerande åldern av 104 år, tio månader och nio dagar.

Porträtt av mamsell Charlotta Torling. Född i Linköping 1777 som dotte...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Gulnad men unik dokumentation av Maria Teschs fotoateljé i Eksjö. Hon föddes i ett välbärgat hem i staden 1850 som dotter till handlaren Johan Wilhelm Tesch och dennes maka Emelie Mathilda Justelius. Tidigt faderslös ändrades hennes förutsättningar och redan på sitt tjugoförsta levnadsår öppnade hon den avbildade ateljén och skapade sig egen inkomst. År 1873 öppnade hon även en filial i Linköping men flyttade inte själv till staden förrän 1898. Hon tycks i sambandet avvecklat verksamheten i Eksjö.

Gulnad men unik dokumentation av Maria Teschs fotoateljé i Eksjö. Hon ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Porträtt av målarmästare Anders Thorselius. Inflyttade till Linköping 1808 för att bosätta sig och driva verkstad i den nya stadens Tannefors kvarter nr 11, inom nuvarande kvarteret Dykaren. Oklart om han inflyttade från Klockrike eller Stockholm. Båda orterna nämns i källorna. Oavsett vilket blev han kvar på adressen till sin död 1853. Då hade han länge fungerat som skråets ålderman. Målarmästaren förblev ogift genom livet.

Porträtt av målarmästare Anders Thorselius. Inflyttade till Linköping ...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av gossen Axel Larsson vid 14 års ålder. Född och uppvuxen i Kottebo (Kutebo) i Ulrika socken som son till Lars Magnus Olofsson och Margaretha Larsdotter.

Porträtt av gossen Axel Larsson vid 14 års ålder. Född och uppvuxen i ...

Porträtt av gossen Axel Larsson vid 14 års ålder. Född och uppvuxen i Kottebo (Kutebo) i Ulrika socken som son till Lars Magnus Olofsson och Margaretha Larsdotter.

Porträtt av fru Ulrika Eleonora Sofia Willén. Gift med klensmedsmästaren i Linköping, Christian Gabriel Ekberg.

Porträtt av fru Ulrika Eleonora Sofia Willén. Gift med klensmedsmästar...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Elof Wilhelm Beckman. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även snickarmästare i staden. Gift 1850 med Johanna Carolina Fahlgren (1821-1897).

Porträtt av Elof Wilhelm Beckman. Medlem av Borgenskapets äldste i Nor...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Porträtt av Maria Danielsdotter. Född i maj månad 1790 i Hällestad. Vidare i livet gift med torparen Anders Larsson. Paret brukade en längre tid torpet Linderyd i Vreta Kloster församling. När maken avled i feber 1831 efterlämnade han makan och fyra barn i fattigdom. Med åren erhöll hon emellertid ett visst välstånd. En av hennes döttrar kom att gifta sig med muraren Anders Gustaf Ritzman. Paret ägde en gård i Linköping och enligt noteringar bodde Maria periodvis hos dottern och mågen.

Porträtt av Maria Danielsdotter. Född i maj månad 1790 i Hällestad. Vi...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av kopparslagare Per Andersson. Född i Valö församling kom han till Linköping från Stockholm 1836. Över åren drev han sin verkstad på ett flertal platser i staden. Hans sista kopparslageri låg på Apotekaregatan 17. Gift 1851 med Lovisa Kellgren.

Porträtt av kopparslagare Per Andersson. Född i Valö församling kom ha...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuvarande Finland kom han i förstone att göra en militär karriär. Från 1824 emellertid tillförordnad överjägmästare i Skaraborgs län. Från 1832 ordinarie i samma län och från 1850 samma tjänst i Östergötlands län. Före flytten till Östergötland hade han gift sig med Ulrica Henrietta König. I det nya länet kom paret att bosatta sig i överjägarebostället Skackebo i Nykil socken. Makan avled dock redan 1854, men redan året därpå var han omgift med förra hustruns syster, Aurora Wilhelmina König.

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuv...

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuvarande Finland kom han i förstone att göra en militär karriär. Från 1824 emellertid tillförordnad överjägmästare i Skaraborgs län. Från 1832... More

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax öster om Linköping. Fadern var rättare på gården vilket rimligtvis tryggade hennes uppväxt. Andra tider skulle emellertid stunda. Rättaren insjuknade och blev sängliggandes. Snart var han och hans maka skrivna på socknen. Det kunde betyda lite av varje men aldrig till den noterades fördel. Sofia flyttade redan som flicka till Skärkind för pigtjänst på Eggeby östergård. Efter att ha prövat lyckan på gårdar i Gistad och Lillkyrka inflyttade hon till Linköping 1853. Från 1858 var hon piga i vaktmästareänkan Sandbergs hushåll och när dennes dotter Clara vidare bildade egen familj med handlaren Carl Jacob Jacobsson följde hon henne. Sofia blev hushållet trogen förbi sin matmors död 1914 och tjänade vidare dennes dotter Anna till sin egen bortgång 1928.flickebarnet Clara Jacobsson. Dotter till köpmannen i Linköping, Carl Jacob Jacobsson och dennes maka Clara Maria Sandberg.

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax...

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax öster om Linköping. Fadern var rättare på gården vilket rimligtvis tryggade hennes uppväxt. Andra tider skulle emellertid stunda. Rättaren ... More

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906. Beställare: Anna Anderson.

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1906. Bestäl...

Maria Tesch (1850-1936) var verksam fotograf i Linköping med egen ateljé mellan åren 1873-1917. Under sina första år i staden drev hon parallellt vidare den ateljé hon 1871 startat i hemstaden Eksjö. Samlingen ... More

Porträtt av trädgårdsdirektören John Lilja. I folkbokföringen benämns han som Johan Gideon Johansson Lilja men tycks ha föredragit den kortare namnvarianten. Till Linköping kom han lagom till odlingssäsongen 1901. Han inflyttade med hustru och dotter från Husby-Ärlinghundra i Stockholms län. De bosatte sig i tjänstebostaden vid entrén till Trädgårdsföreningen. Befattningen innehade han till sin död i följderna av sin diabetes 1914.

Porträtt av trädgårdsdirektören John Lilja. I folkbokföringen benämns ...

Porträtt av trädgårdsdirektören John Lilja. I folkbokföringen benämns han som Johan Gideon Johansson Lilja men tycks ha föredragit den kortare namnvarianten. Till Linköping kom han lagom till odlingssäsongen 19... More

Porträtt av guldsmedsmästaren Carl Magnus Barkander. Född i Stockholm 1788 inflyttade han till Linköping 1820. Gift 1835 med Lovisa Charlotta Liedström. Äktenskapet blev kort. Makan avled redan 1839 i lungsot. Två söner hade äktenskapet hunnit med, Carl Petter och Edvard Hjalmar. Den sistnämnde avled dock som spädbarn kort efter moderns bortgång. Guldsmeden och hans överlevande son kom att bo tillsammans fram till den yngres flytt till Stockholm 1869. Efter att ha verkat på åtminstone två adresser i staden, etablerade Carl Magnus 1855 en verkstad i S:t Lars kvarter 79. Här var han verksam till sin död 1876.

Porträtt av guldsmedsmästaren Carl Magnus Barkander. Född i Stockholm ...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Kungsgatan sedd mot öster, ned mot ån. Kungsgatan lades ut efter 1850 års stadsplan. I fastigheten Kungsgatan 31 låg Savoy, Konditori & Kafé, det drevs av John Blomberg.

Kungsgatan sedd mot öster, ned mot ån. Kungsgatan lades ut efter 1850 ...

Kungsgatan sedd mot öster, ned mot ån. Kungsgatan lades ut efter 1850 års stadsplan. I fastigheten Kungsgatan 31 låg Savoy, Konditori & Kafé, det drevs av John Blomberg.

Ungdomsporträtt av Nils Karlsson. Son till handlaren i Linköping, Axel Karlsson och dennes maka Hedvig Düring. Efter fadern död 1915 kom Nils att bli verkställande direktör för rörelsen under namnet AB Axel Karlsson & Co.

Ungdomsporträtt av Nils Karlsson. Son till handlaren i Linköping, Axel...

Enskilt arkiv 252 emanerar från den i Linköping så framgångsrike köpmannen Axel Karlsson (1852-1915). Bördig från Åtvidaberg inflyttade han till Linköping 1874 för en anställning vid firman Andersson & Beckman.... More

Kabinettsfotografi: bokhållare John W Almqvist
Porträtt av Constance Adelaine Jeanette Holmberg. Från 1851 gift med garverifabrikören i Linköping, Adolf Stånggren. Hon kom att få ett långt liv. Född i Linköping 1827 avled hon i födelsestaden på 95:e år 1922.

Porträtt av Constance Adelaine Jeanette Holmberg. Från 1851 gift med g...

Porträtt av Constance Adelaine Jeanette Holmberg. Från 1851 gift med garverifabrikören i Linköping, Adolf Stånggren. Hon kom att få ett långt liv. Född i Linköping 1827 avled hon i födelsestaden på 95:e år 1922.

Porträtt av Gustaf Lagerqvist. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även vinhandlare i staden.

Porträtt av Gustaf Lagerqvist. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrkö...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Porträtt av John Gustaf Engström. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även handlare i staden.

Porträtt av John Gustaf Engström. Medlem av Borgenskapets äldste i Nor...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Passagerarfartyg, Fo220809
Hamnen. Motala.Förlag Wilh. Segerbrand. Motala....S. I. No. 10743/2 Import.

Hamnen. Motala.Förlag Wilh. Segerbrand. Motala....S. I. No. 10743/2 Im...

Hamnen. Motala.Förlag Wilh. Segerbrand. Motala....S. I. No. 10743/2 Import.

Porträtt av 17-åriga Emma Steinnordh, Linköping. Senare i livet gift med Hjalmar Liedberg (1855-1917). Paret ägde och bebodde Bjursunds säteri i Loftahammar.

Porträtt av 17-åriga Emma Steinnordh, Linköping. Senare i livet gift m...

Enskilt arkiv 38 emanerar från Anton Ridderstad (1848-1933).

Porträtt av kamrer och häradsskrivaren i Aska, Dal och Lysings häraders fögderier, Henric Hagdahl. Född i Linköping 1797 som son till räntmästaren Johan Hagdahl och makan Helena Wendtlandt. Gift 1832 med Emma Snell, bördig från Göteborg. Makarna var bosatta i Fivelstad, Örberga och slutligen Väversunda, där Hagdahl avled i april månad 1859.Henric Hagdahl var äldre bror till läkaren och kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl.

Porträtt av kamrer och häradsskrivaren i Aska, Dal och Lysings härader...

Enskilt arkiv 82 emanerar från läkaren och kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövdings tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköping...

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövdings tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från period...

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867. I soffan sitter friherinnan Therése Björnstjerna med sönerna Gösta och Magnus. Therése var gift med landshövding Gustaf af Ugglas, vilken för sin tjänst disponerade slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867. I soffan sitter friherinnan Therése Björnstjerna med sönerna Gösta och Magnus. Therése var gift med landshövding Gustaf af Ugglas, vilken... More

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Porträtt av Emilia Hernblom. Född i Vimmerby 1836 som dotter till häradshövding Per Hernblom och dennes maka Gustava Elisabet Möllenhoff. Från 1860 gift med assessorn och sedermera hovrättsrådet Claes Livijn. Under perioden 1869-1888 innehade maken tjänsten som häradshövding i de östgötska häradena Bankekind, Hanekind och Åkerbo. Vid utnämningen bosatte sig makarna på adressen Storgatan 2 i Linköping. Sistnämnda år flyttade det barnlösa paret åter till Stockholm.

Porträtt av Emilia Hernblom. Född i Vimmerby 1836 som dotter till hära...

Porträtt av Emilia Hernblom. Född i Vimmerby 1836 som dotter till häradshövding Per Hernblom och dennes maka Gustava Elisabet Möllenhoff. Från 1860 gift med assessorn och sedermera hovrättsrådet Claes Livijn. U... More

Brunneby kyrka. Örebro läns museum
Swartz Järnbron - Norrköping, Sverige
Kabinettsfotografi: madame Luua?

Kabinettsfotografi: madame Luua?

Påskrift bak: "Madame Luua[?]"

Porträtt av fröken Anna Nordenfelt. Född 1797 som dotter till brukspatronen vid Björneborgs bruk, Johan Niklas Nordenfelt och dennes maka Anna Wilhelmina Posse. År 1855 flyttade hon som ogift från moderns hem i Kristinehamn till Godegårds socken. De första fem åren logerade hon i socknens prästgård som stiftsfröken hos kyrkoherdeparet Sundström. Från 1860 var hon bosatt hos sin syster Regina Grill på Godegårds säteri. Båda systrarna var för övrigt födda samma år, i januari respektive december.

Porträtt av fröken Anna Nordenfelt. Född 1797 som dotter till brukspat...

Porträtt av fröken Anna Nordenfelt. Född 1797 som dotter till brukspatronen vid Björneborgs bruk, Johan Niklas Nordenfelt och dennes maka Anna Wilhelmina Posse. År 1855 flyttade hon som ogift från moderns hem i... More

Bjärka järnvägsstation. Örebro läns museum
Previous

of 122

Next