PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Topic

oscar norberg 1882 1961

2,737 media by topicpage 1 of 28
Båda fartygen förhyrda av Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS)  under en Sandhamnsregatta ca 1910-1915. RN 4438.Till höger bogserbåten Frigga ex Hero tillhörig Stockholms Transport & Bogserings AB.Gastholmsgrundet i södra Kanholmsfjärden

Båda fartygen förhyrda av Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) und...

Båda fartygen förhyrda av Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) under en Sandhamnsregatta ca 1910-1915. RN 4438.Till höger bogserbåten Frigga ex Hero tillhörig Stockholms Transport & Bogserings AB.Gastholmsg... More

Fo109113AB

Fo109113AB

Fo109113AB

Passagerarångfartyget Sandhamns Express av Sandhamn i Sandhamnsgattet c:a 1947.

Passagerarångfartyget Sandhamns Express av Sandhamn i Sandhamnsgattet ...

Passagerarångfartyget Sandhamns Express av Sandhamn i Sandhamnsgattet c:a 1947.

Fo110401

Fo110401

Fo110401

Fo134029

Fo134029

Fo134029

Fo110402

Fo110402

Fo110402

Fo134737

Fo134737

Fo134737

16 kvm snäcka.

16 kvm snäcka.

16 kvm snäcka.

Fo134740

Fo134740

Fo134740

Fo134743

Fo134743

Fo134743

Fo134739

Fo134739

Fo134739

Fo134742

Fo134742

Fo134742

Fo92580A

Fo92580A

Fo92580A

Fo110394

Fo110394

Fo110394

Fo134746

Fo134746

Fo134746

Fo134745

Fo134745

Fo134745

Hjördis i Sandhamn.

Hjördis i Sandhamn.

Hjördis i Sandhamn.

Fo134744

Fo134744

Fo134744

Fo134741

Fo134741

Fo134741

Fo157455

Fo157455

Fo157455

Fo157458

Fo157458

Fo157458

Fo110322

Fo110322

Fo110322

Fo128352A

Fo128352A

Fo128352A

Fo110333

Fo110333

Fo110333

Fo157461

Fo157461

Fo157461

Fo192953

Fo192953

Fo192953

Fo157446

Fo157446

Fo157446

Fo110323

Fo110323

Fo110323

Fo157452

Fo157452

Fo157452

Fo157460

Fo157460

Fo157460

Från KSSS volontärkappsegling på Bogesundsbanan 20 augusti 1916; närmast med segelnummer 8 plymsnäckan IVERNA. På avstånd längst t h med segelnummer 11 ses 16 kvm snäckan KAMRATEN. IVERNAs och KAMRATENs identitet framgår av andra fotografier från seglingen i KSSS årsbok 1917 s 172 f. Båten närmast efter IVERNA har inte kunnat identifieras.

Från KSSS volontärkappsegling på Bogesundsbanan 20 augusti 1916; närma...

Från KSSS volontärkappsegling på Bogesundsbanan 20 augusti 1916; närmast med segelnummer 8 plymsnäckan IVERNA. På avstånd längst t h med segelnummer 11 ses 16 kvm snäckan KAMRATEN. IVERNAs och KAMRATENs identit... More

"Volontärseglingen Juli 1916"; "Samling vid Granholmen"; "Kostern till venster är Ing. Haglinds 'Bibit'"

"Volontärseglingen Juli 1916"; "Samling vid Granholmen"; "Kostern till...

"Volontärseglingen Juli 1916"; "Samling vid Granholmen"; "Kostern till venster är Ing. Haglinds 'Bibit'"

Fo157453

Fo157453

Fo157453

Fo220607

Fo220607

Fo220607

Fo101146A

Fo101146A

Fo101146A

Fo192293DIA

Fo192293DIA

Fo192293DIA

Fo157505

Fo157505

Fo157505

Fo157456

Fo157456

Fo157456

Fo145104

Fo145104

Fo145104

Fo192288DIA

Fo192288DIA

Fo192288DIA

Fo157503

Fo157503

Fo157503

Fo157459

Fo157459

Fo157459

20 kvm snäcka för volontärer.

20 kvm snäcka för volontärer.

20 kvm snäcka för volontärer.

Fo110393

Fo110393

Fo110393

Fo110213AB

Fo110213AB

Fo110213AB

Fo195719

Fo195719

Fo195719

Fo145105

Fo145105

Fo145105

Fo110252A

Fo110252A

Fo110252A

Fo145871

Fo145871

Fo145871

Fo157447

Fo157447

Fo157447

Fo157507

Fo157507

Fo157507

Fo110969

Fo110969

Fo110969

Fo192292DIA

Fo192292DIA

Fo192292DIA

20 kvm snäcka.

20 kvm snäcka.

20 kvm snäcka.

Fo109191A

Fo109191A

Fo109191A

Fo157512

Fo157512

Fo157512

Fo192286DIA

Fo192286DIA

Fo192286DIA

Fo157676

Fo157676

Fo157676

Fo134759

Fo134759

Fo134759

"Mayflower"; "1919"

"Mayflower"; "1919"

"Mayflower"; "1919"

Fo134754

Fo134754

Fo134754

"Pingst 22:an Curre II" ("Pingst" och "22:an" överstruket)

"Pingst 22:an Curre II" ("Pingst" och "22:an" överstruket)

"Pingst 22:an Curre II" ("Pingst" och "22:an" överstruket)

Fo110371

Fo110371

Fo110371

Fo110631

Fo110631

Fo110631

Fo110376

Fo110376

Fo110376

"Lotta VI A Bonnier"

"Lotta VI A Bonnier"

"Lotta VI A Bonnier"

Fo110473

Fo110473

Fo110473

Fo110467

Fo110467

Fo110467

Fo110881

Fo110881

Fo110881

Fo110502

Fo110502

Fo110502

6m-jakten 6-S52 SINKADUS

6m-jakten 6-S52 SINKADUS

6m-jakten 6-S52 SINKADUS

Fo110531

Fo110531

Fo110531

"40 kvm. Gil II"; "1919"

"40 kvm. Gil II"; "1919"

"40 kvm. Gil II"; "1919"

Fo110295

Fo110295

Fo110295

Fo110596

Fo110596

Fo110596

"95 kvm Thelma II"

"95 kvm Thelma II"

"95 kvm Thelma II"

Fo110671

Fo110671

Fo110671

Fo133581

Fo133581

Fo133581

Fo110515

Fo110515

Fo110515

Fo110251A

Fo110251A

Fo110251A

Fo110993

Fo110993

Fo110993

Fo110887

Fo110887

Fo110887

Fo110991

Fo110991

Fo110991

Fo110954

Fo110954

Fo110954

Karl Ljungberg, professor vid KTH.

Karl Ljungberg, professor vid KTH.

Karl Ljungberg, professor vid KTH.

Fo107321A

Fo107321A

Fo107321A

Fo110469

Fo110469

Fo110469

Fo110731

Fo110731

Fo110731

Fo110802

Fo110802

Fo110802

Fo110755

Fo110755

Fo110755

Fo110866

Fo110866

Fo110866

Fo110797

Fo110797

Fo110797

Fo110464

Fo110464

Fo110464

Fo110792

Fo110792

Fo110792

Fo110507

Fo110507

Fo110507

Fo110558

Fo110558

Fo110558

Fo110561

Fo110561

Fo110561

Fo110758

Fo110758

Fo110758

Fo110530

Fo110530

Fo110530

Fo134765A

Fo134765A

Fo134765A