PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

ore plain

1,087 media by topicpage 1 of 11
Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns kokinrättning för utspisning av manskap. Avfotografering av bild ur tryck.

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns koki...

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns kokinrättning för utspisning av manskap. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1880-talet. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1...

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1880-talet. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av b...

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspav...

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Bataljonsexercis på Malmen ca 1890-tal, från publicerat foto. Avfotografering av bild ur tryck.

Bataljonsexercis på Malmen ca 1890-tal, från publicerat foto. Avfotogr...

Bataljonsexercis på Malmen ca 1890-tal, från publicerat foto. Avfotografering av bild ur tryck.

Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.

Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.

Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.

Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerare sittandes vid långbord.

Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerar...

Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerare sittandes vid långbord.

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfotografering av bild ur tryck.

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfot...

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfotografering av bild ur tryck.

Officerare uppställda för porträtt framför Tunaportalen. Avfotografering av bild ur tryck.

Officerare uppställda för porträtt framför Tunaportalen. Avfotograferi...

Officerare uppställda för porträtt framför Tunaportalen. Avfotografering av bild ur tryck.

General Lovén, chef för Andra livgrenadjärregementet bär på en kamera. En hund ligger bredvid i gräset.

General Lovén, chef för Andra livgrenadjärregementet bär på en kamera....

General Lovén, chef för Andra livgrenadjärregementet bär på en kamera. En hund ligger bredvid i gräset.

Malmslätt station.

Malmslätt station.

Railway stations in Sweden

Exteriör av Janssons cigarraffär i Malmslätt omkring

Exteriör av Janssons cigarraffär i Malmslätt omkring

Exteriör av Janssons cigarraffär i Malmslätt omkring

"Röda förrådet" på första livgrenadjärregementet på Malmen, omkring år 1900. Avfotografering av bild ur tryck.

"Röda förrådet" på första livgrenadjärregementet på Malmen, omkring år...

Avfotografering av bild och text ur skrift. Texten lyder: ' "Röda förrådet", Malmen, med "Kavallerianfallet" målat på väggen av löjtnanten artisten Ivan Lindhé år 1900. Efter foto i Livgrenadjärregementets arkiv. '

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen på Malmen. Avfotografering av bild ur tryck.

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen ...

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen på Malmen. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av lägerhyddor vid livgrenadjärregementet i Malmslätt. Avfotografering av vykort.

Exteriör av lägerhyddor vid livgrenadjärregementet i Malmslätt. Avfoto...

Exteriör av lägerhyddor vid livgrenadjärregementet i Malmslätt. Avfotografering av vykort.

Malmslätt järnvägsstation.

Malmslätt järnvägsstation.

Malmslätt järnvägsstation.

"Röda förrådet" på Malmen ca 1902 med första livgrenadjärregementets intendenturpersonal uppställd framför.Avfotografering av tryckt skrift.

"Röda förrådet" på Malmen ca 1902 med första livgrenadjärregementets i...

"Röda förrådet" på Malmen ca 1902 med första livgrenadjärregementets intendenturpersonal uppställd framför.Avfotografering av tryckt skrift.

Malmslätt station

Malmslätt station

Railway stations in Sweden

Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotografering av bild ur tryck.

Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotograf...

Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotografering av bild ur tryck.

Soldater vid järnvägen i Malmslätts samhälle.

Soldater vid järnvägen i Malmslätts samhälle.

Soldater vid järnvägen i Malmslätts samhälle.

Statens Järnvägar, SJ Kd 542 med persontågNamnet före 19/3 1875 "Jäbbarp" .Ett rymligt, lätt stationshus i trä invid livgrenadjärregementenas mötesplats Malmen. Huset blev snart tillbyggt och utgjorde dessförinnan modell för stationshuset vid Porla hälsobrunn. Stationshuset ombyggt 1902. Öppen hela året från 27.10. 1884 Arkitekt F Zettervall. K-märkt 1986. Stationen anlades på 1860-talet. Den nuvarande stationsbyggningen uppfördes 1903

Statens Järnvägar, SJ Kd 542 med persontågNamnet före 19/3 1875 "Jäbba...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Malmslätts station.

Malmslätts station.

Railway stations in Sweden

Porträttfotografi av militären Gustaf Gripensköld, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Porträttfotografi av militären Gustaf Gripensköld, kompaniofficer på F...

Porträttfotografi av militären Gustaf Gripensköld, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Matlagning i fält för soldater vid 7 kompaniet första livgrenadjärregementet I 4. Avfotografering av vykort.

Matlagning i fält för soldater vid 7 kompaniet första livgrenadjärrege...

Matlagning i fält för soldater vid 7 kompaniet första livgrenadjärregementet I 4. Avfotografering av vykort.

Porträttfotografi av militären A. Wolke, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Porträttfotografi av militären A. Wolke, kompaniofficer på F 3 Östgöta...

Porträttfotografi av militären A. Wolke, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Porträttfotografi av militären C. G. Johnson, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Porträttfotografi av militären C. G. Johnson, kompaniofficer på F 3 Ös...

Porträttfotografi av militären C. G. Johnson, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Byggnad i Malmslätts samhälle ca 1910. Café och matservering. Militärer i rörelse. Avfotografering av vykort.

Byggnad i Malmslätts samhälle ca 1910. Café och matservering. Militäre...

Byggnad i Malmslätts samhälle ca 1910. Café och matservering. Militärer i rörelse. Avfotografering av vykort.

Musikkåren på livgrenadjärregementet på Malmen utanför musikkasernen ca 1910. Avfotografering av bild ur tryck.

Musikkåren på livgrenadjärregementet på Malmen utanför musikkasernen c...

Musikkåren på livgrenadjärregementet på Malmen utanför musikkasernen ca 1910. Avfotografering av bild ur tryck.

Porträttfotografi av militären S. Thorsson, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Porträttfotografi av militären S. Thorsson, kompaniofficer på F 3 Östg...

Porträttfotografi av militären S. Thorsson, kompaniofficer på F 3 Östgöta flygflottilj.

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig till Malmen.På biljetten finns ett motiv av Carl Cederström ståendes framför sitt flygplan.

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 ju...

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig til... more

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig till Malmen.På biljetten finns ett motiv av Carl Cederström ståendes framför sitt flygplan.

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 ju...

Biljett från flyguppvisning Malmen 1911. 25 öre.Biljett från den 18 juni 1911 då Carl Cederström genomförde den första flygningen på Malmen. Evenemanget hade annonserats och tusentals åskådare hade sökt sig til... more

Statens Järnvägar, SJ Co 1226 som är ett av fordon inblandade i tågolyckan där två lok kolliderade på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ Co 1226 som är ett av fordon inblandade i tågoly...

Statens Järnvägar, SJ Co 1226 som är ett av fordon inblandade i tågolyckan där två lok kolliderade på stationen i Malmslätt.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Ce...

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912.

Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 kolliderade på stationen.

Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 kolliderade p...

Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 kolliderade på stationen.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt stat...

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Loken Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1015, har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Loken Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1015, har kolliderat på st...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao...

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat vid stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat vid statione...

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat vid stationen i Malmslätt.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Stationsområdet i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Stationsområdet i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar...

Stationsområdet i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Vrakdelar efter olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 är ett av de inblandade fordonen vid kollisionen på stationsområdet.

Vrakdelar efter olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Flyghangar av plåt på Malmens flygfält, ca 1912-1913. Ursprungligen uppförd av flygaren Carl Cederström och senare använd av Flygkompaniet.

Flyghangar av plåt på Malmens flygfält, ca 1912-1913. Ursprungligen up...

Flyghangar av plåt på Malmens flygfält, ca 1912-1913. Ursprungligen uppförd av flygaren Carl Cederström och senare använd av Flygkompaniet.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao...

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Malmslättsolyckan där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 är ett fordon som drabbades när två ånglok kolliderade på stationsområdet.

Malmslättsolyckan där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 är ett fordon som...

Malmslättsolyckan där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 är ett fordon som drabbades när två ånglok kolliderade på stationsområdet.

Stationen i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Stationen i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A...

Stationen i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Tågolyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen.

Tågolyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 ...

Tågolyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen.

Kollision mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 på stationen i Malmslätt.

Kollision mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 på station...

Kollision mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 på stationen i Malmslätt.

Förödelse på stationsområdet i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat.

Förödelse på stationsområdet i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1...

Förödelse på stationsområdet i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat.

Stationsområdet i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Stationsområdet i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar...

Stationsområdet i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Bortförande av den minst skadade vagn, av de som skadades, vid tågsammanstötningen i Malmslätt.

Bortförande av den minst skadade vagn, av de som skadades, vid tågsamm...

Bortförande av den minst skadade vagn, av de som skadades, vid tågsammanstötningen i Malmslätt.

Manuell förflyttning av fordon som har drabbats av kollisionen mellan två lok, på stationen i Malmslätt. Vagnen är den som klarade sig bäst i tågsetet.

Manuell förflyttning av fordon som har drabbats av kollisionen mellan ...

Manuell förflyttning av fordon som har drabbats av kollisionen mellan två lok, på stationen i Malmslätt. Vagnen är den som klarade sig bäst i tågsetet.

Järnvägsolycka, SJ B 1035 och A 101822 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka, SJ B 1035 och A 101822 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka, SJ B 1035 och A 101822 omkom och 12 skadades

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Tågsammanstötningen i Malmslätt mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Tågsammanstötningen i Malmslätt mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 oc...

Tågsammanstötningen i Malmslätt mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ B 1035 och SJ A 1016 kolliderade på stationen.

Olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ B 1035 och SJ A 1016 kol...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Flygplan Nieuport IV-G med två mans besättning.Flygplanet sett bakifrån, med militärer och personer omkring.

Flygplan Nieuport IV-G med två mans besättning.Flygplanet sett bakifrå...

Flygplan Nieuport IV-G med två mans besättning.Flygplanet sett bakifrån, med militärer och personer omkring.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt stat...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912.  Vid noshjulet sitter Allan Jungner. Vid flygplansstjärten står Henrik Hamilton.

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912. ...

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912. Vid noshjulet sitter Allan Jungner. Vid flygplansstjärten står Henrik Hamilton.

Statens Järnvägar, SJ Ao4 2002 och SJ Ao1 1723 var två av de inblandade fordonen i Malmslättsolyckan där två ånglok med vagnsuppsättningar kolliderade på stationen.

Statens Järnvägar, SJ Ao4 2002 och SJ Ao1 1723 var två av de inblandad...

Statens Järnvägar, SJ Ao4 2002 och SJ Ao1 1723 var två av de inblandade fordonen i Malmslättsolyckan där två ånglok med vagnsuppsättningar kolliderade på stationen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 10...

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen...

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt stat...

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Stationen i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Stationen i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A...

Stationen i Malmslätt efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035.

Järnvägsolycka , Vagnar och lok22 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka , Vagnar och lok22 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka , Vagnar och lok22 omkom och 12 skadades

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt stat...

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Vrakdelar tillhörande någon av de vagnar som drabbades av tågkollisionen på stationen i Malmslätt.

Vrakdelar tillhörande någon av de vagnar som drabbades av tågkollision...

Vrakdelar tillhörande någon av de vagnar som drabbades av tågkollisionen på stationen i Malmslätt.

Flygplan Bréguet C.U 1, B1, på marken samt människor på Axevalla hed. Avfotografering av vykort.

Flygplan Bréguet C.U 1, B1, på marken samt människor på Axevalla hed. ...

Flygplan Bréguet C.U 1, B1, på marken samt människor på Axevalla hed. Avfotografering av vykort.

Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 har kolliderat på stationen ...

Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 kolliderade på stationsområdet.

Olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 kol...

Olyckan i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 kolliderade på stationsområdet.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912. Inramat foto.

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Ce...

Porträtt. Löjtnant Carl Silow sitter i flygplan Blériot XI vid Carl Cederströms flygskola på Malmen, 1912. Inramat foto.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationsområdet i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationso...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Ao4 2002 och SJ Ao1 1723 var två av de inblandade fordonen i Malmslättsolyckan där två ånglok med vagnsuppsättningar kolliderade på stationen.

Statens Järnvägar, SJ Ao4 2002 och SJ Ao1 1723 var två av de inblandad...

Statens Järnvägar, SJ Ao4 2002 och SJ Ao1 1723 var två av de inblandade fordonen i Malmslättsolyckan där två ånglok med vagnsuppsättningar kolliderade på stationen.

Statens Järnvägar, SJ B 1035 och SJ A 1016 har kolliderat vid stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ B 1035 och SJ A 1016 har kolliderat vid statione...

Statens Järnvägar, SJ B 1035 och SJ A 1016 har kolliderat vid stationen i Malmslätt.

Röjningsarbete pågår efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035, på stationen i Malmslätt.

Röjningsarbete pågår efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A ...

Röjningsarbete pågår efter kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035, på stationen i Malmslätt.

Spårområdet i Malmslätt efter lokkollisionen. Bland personerna i bild finns några scouter.

Spårområdet i Malmslätt efter lokkollisionen. Bland personerna i bild ...

Spårområdet i Malmslätt efter lokkollisionen. Bland personerna i bild finns några scouter.

Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 har kolliderat på stationen ...

Statens Järnvägar, SJ B1035 och SJ A 1016 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035, på stationen i Malmslätt.

Kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035, på stat...

Kollisionen mellan Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035, på stationen i Malmslätt.

Arbete pågår efter lokkollisionen på Malmslätt station, där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 var de olycksdrabbade ångloken.

Arbete pågår efter lokkollisionen på Malmslätt station, där Statens Jä...

Arbete pågår efter lokkollisionen på Malmslätt station, där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 var de olycksdrabbade ångloken.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen...

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen...

Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen i Malmslätt.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 under montering.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 under montering.

Flygplan B 1 Bréguet C.U 1 under montering.

Bortförande av den minst skadade vagn, av de som skadades, vid tågsammanstötningen i Malmslätt.

Bortförande av den minst skadade vagn, av de som skadades, vid tågsamm...

Bortförande av den minst skadade vagn, av de som skadades, vid tågsammanstötningen i Malmslätt.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Drabbade fordon på stationen i Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat med varandra.

Drabbade fordon på stationen i Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ A ...

Drabbade fordon på stationen i Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat med varandra.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 med tendern till höger i bild och SJ Ao4 2002 i bakgrunden är några av de fordon som var inblandade i olyckan på stationen i Malmslätt, där två ånglok kolliderade.

Statens Järnvägar, SJ A 1016 med tendern till höger i bild och SJ Ao4 ...

Statens Järnvägar, SJ A 1016 med tendern till höger i bild och SJ Ao4 2002 i bakgrunden är några av de fordon som var inblandade i olyckan på stationen i Malmslätt, där två ånglok kolliderade.

Järnvägsolycka , Sovvagnen i spillror22 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka , Sovvagnen i spillror22 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka , Sovvagnen i spillror22 omkom och 12 skadades

Järnvägsolycka vid Malmslätt station.

Järnvägsolycka vid Malmslätt station.

Järnvägsolycka vid Malmslätt station.

Upprinnelsen till den tragiska tågolyckan i Malmslätt 1912 stod att finna närmare 90 mil från olycksplatsen. Tåg n:r 2 från Berlin mot Trelleborg aviserade försening varvid tåg n:r 12 från Köpenhamn skulle gå före. Tåget från Berlin kom emellertid i rätt tid till Sverige och därefter följde en rad missförstånd mellan personal vid järnvägen. Söndagen den 16 juni, 13 minuter äver fem på morgonen, anlände tåg n:r 12 i full fart till Malmslätts station. På samma spår men i motsatt riktning stod tåg n:r 751 i väntan på fortsatt färd söderut. Kollisionen blev oerhörd. 22 personer miste livet, bland dessa August Strindbergs dotter Greta.

Upprinnelsen till den tragiska tågolyckan i Malmslätt 1912 stod att fi...

Det visade fotografiet är ett repro utfört av Östergötlands museum 1982.

Förödelse på stationen i  Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat.

Förödelse på stationen i Malmslätt, där Statens Järnvägar, SJ A 1016 ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i så god tid att tåg n:r 2 kunde avgå och skulle möta tåg n:r 751 i Bankeberg. Kontorsbiträdet Eriksson i Malmslätt överlämnade till kontorsbiträdet Kjellson och gav då denne underrättelse om ett telegram. I signaltornet där växlarna ställdes om jobbade stationskarlen Carlsson. Anledningen till att han omlagt växeln på det sätt han gjorde var en av det senare stationsbiträdet given order, att tåg n:r 751 skulle fortsätta och möta tåg n:r 2 i Bankeberg. Stationskarlen fick uppfattningen att det var tåg n:r 12 som skulle möta i Bankeberg, då han trodde att tåg n:r 2 blivit inställt. Det senare meddelandet att tåg n:r 2 trots allt utgått från Trelleborg hade aldrig delgivits stationskarlen. Växlarna hade, vilket framgick av undersökningen, aldrig kontrollerats av stationsbiträdet Kjellson. Då stationskarlen gick ner från ställverket såg han tåg n:r 12 på ingående 10 meter från det andra loket. Ögonblicket därefter kom kollisionen med tåg n:r 751.22 personer omkom och 12 skadades. Bland de omkomna fanns August Strindbergs dotter Greta von Philp. Hennes man Henry von Philp överlevde.

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg ...

Det hade först meddelats att ett tåg n:r 2 från Berlin via Trelleborg var inhiberat på grund av att en ångfärja försenats och därför skulle tåg n:r 12 från Köpenhamn via Malmö gå före. Färjan kom emellertid i s... more

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt stat...

Statens Järnvägar, SJ A 1016, SJ B 1035 kolliderade vid Malmslätt station 1912.