The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

ore area

74 media by topicpage 1 of 1
Arbeid med reinsflokk på Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Arbeid med reinsflokk på Gjettjønna på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Reinsflokk samla på Gjettjønna. Bebyggelsen på Øra sees i bakgrunnen. Kjerka og smeltehytta skimtes i bakerst til høyre i bildet.

Iver Olsen - Bergstaden Røros sett fra sør, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bergstaden Røros sett fra sør, Sør Trøndelag, Norge

I forgrunnen sees brua over Håelva og videre veien gjennom Øra og opp i sentrum. Bebyggelsen på Øra sentralt i bildet. I bakgrunnen kjerka og smeltehytta.

Utsikt over Røros bergstad fra Slegghaugen. Kurantgården, Malmplassen og Smeltehytta sentralt i bildet.

Utsikt over Røros bergstad fra Slegghaugen. Kurantgården, Malmplassen ...

Foran Kurantgården sees røkhuset på Litj-Slegghaugen. Midt i bildet, i Mørkstugata, sees hyttklokka. Stativet til klokka er langt høyere enn dagens stativ. Dagens stativ ble satt opp i 1890-åra.

Bebyggelse på Malmplassen, Røros. Til venstre i bildet smia i Kurantgården. Kjerka i bakgrunnen

Bebyggelse på Malmplassen, Røros. Til venstre i bildet smia i Kurantgå...

Midt i bildet sees bebyggelsen i Kjerkgata og Mørkstugata.

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen, Sør Trøndelag,...

Smeltehytta som brant i 1953, var ny i 1888. Bildet viser den nye hytta som ble bygd i 1888. Foran smeltehytta på bildet ser vi maskinhuset der blåsemaskinen sto. Blåsemaskinen skaffet luft til konvertorene i s... More

Gravearbeid utafor smeltehytta på Malmplassen, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Gravearbeid utafor smeltehytta på Malmplassen, Røros, Sør Trøndelag, N...

Bildet er tatt i forbindelse med bygginga av det nye maskinhuset i 1887.

Sleggbrua, Hyttelva og Malmplassen sett fra sørøst. Øvre del av Kurantgården til venstre, nedre del av Smeltehytta til høyre. Kjerka og bebyggelsen i Mørkstubakken i bakgrunnen

Sleggbrua, Hyttelva og Malmplassen sett fra sørøst. Øvre del av Kurant...

Til høyre skimtes den nederste del av smelthytta, (d.v.s. den bygningen som brant i 1888), til venstre sees smia i Kurantgården.

Smeltehytta, Kølbrua og slaggbanen sett fra sør, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta, Kølbrua og slaggbanen sett fra sør, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta helt til venstre. I øverste enden av smaltehytta sees øvre maskinhuset. Nærmest går Kølbrua inn i hytta, en mann med vogn står på Kølbrua. Litt lenger bak i bildet går slaggbanen ut på slagghaugen. ... More

Ruinene av smeltehytta på Røros etter brannen i juni 1888. 5 arbeidere står vakt på malmplassen.

Ruinene av smeltehytta på Røros etter brannen i juni 1888. 5 arbeidere...

I 1887 ble smeltehytta på Røros modernisert i forbindelse med innføring av ny teknologi i smelteprosessen. I juni 1888 ble smeltehytta totalskadd av brann. Allerede i november 1888 stod ei ny smeltehytte nybygd... More

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trønd...

Arbeidere ved den konverteren. Denne smelteovnen revolusjonerte smelteprosessen. Ved å tilføre smeltemassen store mengder oksygen, kunne denne ovnen produsere kopper fra skjærstein på 1 ½ time, mens det tok 1 ½... More

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-...

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Kaldrøstene og kaldrøsthytta på østsida av elva, sett fra Mælan, Røros

Kaldrøstene og kaldrøsthytta på østsida av elva, sett fra Mælan, Røros

I forgrunnen sees plankelaget over den gamle vassrenna som gikk fra Hytt-dammen til mølla og smeltehytta.

Oversikt Røros bergstad. Kurantgården, Mørkstugata, Malmplassen og Smeltehytta sett fra Slagghaugen, Røros. Bebyggelsen på Nord-Haugan i bakgrunnen

Oversikt Røros bergstad. Kurantgården, Mørkstugata, Malmplassen og Sme...

På Litj-Slegghaugen, til vestre i bildet, nærmest fotografen, sees "Røkstuggu". Anne Halvorsdatter Løkken, 'Halvard-Anne', bodde i Spjellstuggu i Sleggveien på slutten av 1800-tallet. Hun var ugift og livnærte ... More

Kurantgården, Malmplassen og Smeltehytta sett fra Slagghaugen. Bebyggelsen i Mørkstubakken og på Haugan i bakgrunnen

Kurantgården, Malmplassen og Smeltehytta sett fra Slagghaugen. Bebygge...

Kurantgården, Malmplassen og Smeltehytta sett fra Slagghaugen. Bebyggelsen i Mørkstubakken og på Haugan i bakgrunnen

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Hyttelva og Smelthytta på Røros sett fra østsida av elva. Slaggbrua og nedre maskinhuset i forgrunnen. Saghuset skimtes på østsida av elva

Hyttelva og Smelthytta på Røros sett fra østsida av elva. Slaggbrua og...

Hyttelva og Smelthytta på Røros sett fra østsida av elva. Slaggbrua og nedre maskinhuset i forgrunnen. Saghuset skimtes på østsida av elva

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør...

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

Smeltehytta og Malmplassen på Røros sett fra kjerketårnet

Smeltehytta og Malmplassen på Røros sett fra kjerketårnet

Smeltehytta og Malmplassen på Røros sett fra kjerketårnet

Oversiktbilde av Røros bergstad, med kirka og smeltehytta sentralt i bildet.
Slagghaugen med slaggbanen, sett fra nord, Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta på Røros sett fra Malmplassen, Sør Trøndelag, Norge
Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Detalj av raffineringsovn i Smeltehytta, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta ved Hyttelva på Røros. Til høyre i bildet sees kølhuset.

Smeltehytta ved Hyttelva på Røros. Til høyre i bildet sees kølhuset.

Smeltehytta ved Hyttelva på Røros. Til høyre i bildet sees kølhuset.

Smeltehytta på Røros med slaggbrua og kølbrua over Hyttelva., Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta på Røros med slaggbrua og kølbrua over Hyttelva., Sør Trøn...

Smeltehytta på Røros med slaggbrua og kølbrua over Hyttelva.

Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen. Til høyre i bildet sees kølhuset.

Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen. Til høyre i bildet sees køl...

Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen. Til høyre i bildet sees kølhuset.

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta på Røros sett fra sør fra Slagghaugen, med Sleggbrua, Kølbrua, maskinhuset og elveforbygninga mot Hitterelva.
Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjerka sentralt i bildet.

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjer...

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjerka sentralt i bildet.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smelteovnen, med brille, tapperenne og sleggpotter.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smel...

Smelteovn, Water-jacket, i øvre del av smeltehytta. Dette var en såkalt skjærsteinsovn. Rett foran ovnen står forherden (brilla), hvor smeltegodset rant ned og skilte seg i skjærstein og slagg. Midt i bildet se... More

Kvennhusbrua på Røros, sett fra Øra. Hitterelva sentralt i bildet.

Kvennhusbrua på Røros, sett fra Øra. Hitterelva sentralt i bildet.

Kirka er gråpusset, som den var i perioden 1904-1959. Pipa på Smeltehytta er påbygd.

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Rør...

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen.

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Rør...

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen.

Oversikt over Malmplassen på Røros med Smeltehytta, røsthus og omkringliggende bebyggelse. I forgrunnen deler av bebyggelsen på nedre del av Haugan. I bakgrunnen sleggbanen, Slegghaugen og hagaer med løer. Bildet tatt fra kirketårnet.

Oversikt over Malmplassen på Røros med Smeltehytta, røsthus og omkring...

Oversikt over Malmplassen på Røros med Smeltehytta, røsthus og omkringliggende bebyggelse. I forgrunnen deler av bebyggelsen på nedre del av Haugan. I bakgrunnen sleggbanen, Slegghaugen og hagaer med løer. Bild... More

Malmplassen, Smeltehytta, Slagghaugan og Kurantgården sett fra kjerketårnet. Bebyggelse og hagaer i Småsetran i bakgrunnen

Malmplassen, Smeltehytta, Slagghaugan og Kurantgården sett fra kjerket...

Malmplassen, Smeltehytta, Slagghaugan og Kurantgården sett fra kjerketårnet. Bebyggelse og hagaer i Småsetran i bakgrunnen

Smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

To arbeidere i Smeltehytta: Den ene står ved slaggpottene på hyttegolvet, den andre oppe på ovnfundamentet ved Water-jacket-ovnen, vannkappovnen.

Hyttdammen/Torberdammen på Røros sett fra vestsida av elva, mot nordøst. I bakgrunnen sees taubanen til Storwartz. Helt til høyre i bildet sees to røsthus på røsteplassen

Hyttdammen/Torberdammen på Røros sett fra vestsida av elva, mot nordøs...

Hyttdammen/Torberdammen på Røros sett fra vestsida av elva, mot nordøst. I bakgrunnen sees taubanen til Storwartz. Helt til høyre i bildet sees to røsthus på røsteplassen

Interiør fra smeltehytta på Røros. "Paasætningen Røros Hytte"., Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra smeltehytta på Røros. "Paasætningen Røros Hytte"., Sør Tr...

Tre arbeidere i Smeltehytta: på Røros. Arbeiderne står på ovnsloftet, ved påsetningen til Water-jacket-ovnen, vannkappovnen.

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

En arbeider ser etter tappinga av smeltegodset fra Water-jacket-ovnen, vannkappovnen, hvor slagg renner ned i slaggpotta på hyttegolvet.

To konvertorovner i smeltehytta på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta på Røros med slagghaugene og slaggbanen i bakgrunnen., Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta på Røros med slagghaugene og slaggbanen i bakgrunnen., Sør...

Den første smeltehytta på Røros ble bygd i 1646. I smeltehytta ble malmen fra gruvene foredlet til kobber.

Røros sett fra Slagghaugen, med Kølhuset og smeltehytta midt i bildet. Kjerka i bakgrunnen

Røros sett fra Slagghaugen, med Kølhuset og smeltehytta midt i bildet....

Røros sett fra Slagghaugen, med Kølhuset og smeltehytta midt i bildet. Kjerka i bakgrunnen

Kokshuset med bruforbindelse til Sintringa. Smeltehytta i bakgrunnen, Malmplassen på Røros.

Kokshuset med bruforbindelse til Sintringa. Smeltehytta i bakgrunnen, ...

Kokshuset med bruforbindelse til Sintringa. Smeltehytta i bakgrunnen, Malmplassen på Røros.

Hitterelva på Røros. Bebyggelse i Lorentz Lossius gate og på Flanderborg. Kurantgården og pipa på Smeltehytta sees i bakgrunnen

Hitterelva på Røros. Bebyggelse i Lorentz Lossius gate og på Flanderbo...

Hitterelva på Røros. Bebyggelse i Lorentz Lossius gate og på Flanderborg. Kurantgården og pipa på Smeltehytta sees i bakgrunnen

Smeltehytta på Røros, sett fra østsida av Hyttelva, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta på Røros, sett fra østsida av Hyttelva, Sør Trøndelag, Nor...

I nordenden av smeltehytta sees verkstedbygningen som brant i 1940, sammen med den nordligste enden av hytta

Kurantgården, Kølhuset og pipa på Smelthytta sett fra Lorentz Lossiusgata. Raubrua (Øvre bru) i forgrunnen. Sprøythuset til venstre i bildet

Kurantgården, Kølhuset og pipa på Smelthytta sett fra Lorentz Lossiusg...

Kurantgården, Kølhuset og pipa på Smelthytta sett fra Lorentz Lossiusgata. Raubrua (Øvre bru) i forgrunnen. Sprøythuset til venstre i bildet

Smeltehytta, hyttefossen, kølbrua og sleggbanen sett fra Sleggbrua, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta, hyttefossen, kølbrua og sleggbanen sett fra Sleggbrua, Rø...

Hyttebygninga lengst til venstre, kølbrua som fører inn i hyttebygninga og sleggbanen som fører opp på Slegghaugen.

Tre arbeidere ved Røros smeltehytte med smelteøse, Sør Trøndelag, Norge
Hyttelva og bebyggelsen på begge sider av elva sett fra taket på Smeltehytta på Røros i 1925. Sett mot sør.

Hyttelva og bebyggelsen på begge sider av elva sett fra taket på Smelt...

Kontorbygningen i Kurantgården i forgrunnen. Bebyggelsen på Flanderborg sentralt i bildet. Gjøsvika og Hånesåsen i bakgrunnen

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

Sintringa og Hyttstyggu sett fra veien mot Mælan, Røros. Hest og vogn i forgrunnen. Vassrenne

Sintringa og Hyttstyggu sett fra veien mot Mælan, Røros. Hest og vogn ...

Sintringa og Hyttstyggu sett fra veien mot Mælan, Røros. Hest og vogn i forgrunnen. Vassrenne

Hyttelva i flom ved Smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Hyttelva i flom ved Smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta som brant i 1953, var ny i 1888. Bildet viser den hytta som ble bygd i 1888.

Brann i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge
Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Nor...

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940

Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940, Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge
Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En mann med hest og vogn passerer over brua

Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En ...

Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En mann med hest og vogn passerer over brua

Kurantgården sett fra Slegghaugen. Kjerka i bakgrunnen., Sør Trøndelag, Norge

Kurantgården sett fra Slegghaugen. Kjerka i bakgrunnen., Sør Trøndelag...

Kurantgården sett fra Slegghaugen. Kjerka i bakgrunnen.

Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Nor...

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940

Hyttelva/Hitterelva på Røros fotografert fra Nedre Bru. Smeltehytta i bakgrunnen.

Hyttelva/Hitterelva på Røros fotografert fra Nedre Bru. Smeltehytta i ...

Det store toetasjes huset til høyre ble satt opp rundt 1941-1942. Tømmeret til huset kom fra den gamle kirka i Elgå. Det var Hans Persson som kjøpte tømmeret av gammelkjerka. Persson hadde lastebil og kjørte tø... More

Smeltehytta og Hyttstyggu sett fra krysset Mørkstugata/Garmagerveien på Røros

Smeltehytta og Hyttstyggu sett fra krysset Mørkstugata/Garmagerveien p...

Smeltehytta og Hyttstyggu sett fra krysset Mørkstugata/Garmagerveien på Røros

To brannmenn i arbeid på taket på smeltehytta, Røros, Sør Trøndelag, Norge

To brannmenn i arbeid på taket på smeltehytta, Røros, Sør Trøndelag, N...

Bildet er antakelig tatt da øvre del av smeltehytta brant i 1953. Etter denne brannen kom hytta aldri i drift igjen, og kobberkonsentratet ble fra da av fraktet til videre foredling i Boliden i Sverige.

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slagghaugen

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slagghaugen

Smeltehytta på Røros sett fra Slagghaugen

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-...

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Malmplassen, Smeltehytta, Slagghaugan og Kurantgården sett fra kjerketårnet. Bebyggelse og hagaer i Småsetran i bakgrunnen

Malmplassen, Smeltehytta, Slagghaugan og Kurantgården sett fra kjerket...

Malmplassen, Smeltehytta, Slagghaugan og Kurantgården sett fra kjerketårnet. Bebyggelse og hagaer i Småsetran i bakgrunnen

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.