The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

olskroken goteborg

1,322 media by topicpage 1 of 14
Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Jubileumsbild från Göteborg. Göteborg, Sverige
Centralstation Göteborg, Sverige

Centralstation Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1859

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1...

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1859

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Centralstationen och Drottningtorget Göteborg, Sverige
Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Banhallen Göteborg, Sverige

Banhallen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Centralstation Göteborg, Sverige

Centralstation Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

JvmKBEA00279 Göteborg, Sverige

JvmKBEA00279 Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Riksstånden före och efter välfägnanden

Riksstånden före och efter välfägnanden

Riksstånden före och efter välfägnanden

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-1895

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-18...

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-1895

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40 "Heimdal".

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i Manchester, England.Olika data för detta ånglok, se nedan.Materialvikt: 25.7tonTjänstevikt: 23.2ton                     Ångtryck: 7kg/cm*.Vatten: 5.9m*.Drivhjulsdiameter: 1.684mLängd: 12.71m.Kol: 3ton.Tillverkningsnummer: 36.Hastighet: 60Km/h.Tendervikt: 7.3ton.Antal tillverkade: 45st

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i ...

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i Manchester, England.Olika data för detta ånglok, se nedan.Materialvikt: 25.7tonTjänstevikt: 23.2ton ... More

Statens Järnvägar, SJ B 6 "Götheborg"

Statens Järnvägar, SJ B 6 "Götheborg"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Göteborg centralstation. Göteborg, Sverige
Göteborgs station 1870 Göteborg, Sverige
Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Göteborg centralstation 1870-tal.

Göteborg centralstation 1870-tal.

Railway stations in Sweden

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Göteborg centralstation, 1870. Göteborg, Sverige
Verkstadspersonal i Göteborg. (SJ)Vid järnvägsspåret mellan Olskroken och Göteborg

Verkstadspersonal i Göteborg. (SJ)Vid järnvägsspåret mellan Olskroken ...

Verkstadspersonal i Göteborg. (SJ)Vid järnvägsspåret mellan Olskroken och Göteborg

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

SJ, Statens Järnvägar, verkstäder i Göteborg samt förråd byggda år 1864 och slopade 1929. Huvudverkstad Göteborg (Fjällbo) klar för inflyttning årsskiftet 1928-29

SJ, Statens Järnvägar, verkstäder i Göteborg samt förråd byggda år 18...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

SJ, Statens Järnvägar, maskinavdelnings kontorsbyggnad vid NilsEricsonsgatan i Göteborg.

SJ, Statens Järnvägar, maskinavdelnings kontorsbyggnad vid NilsEricso...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Göteborg - Hallandsbananan, GHB lok 4 med invigningståg på viadukt

Göteborg - Hallandsbananan, GHB lok 4 med invigningståg på viadukt

Göteborg - Hallandsbananan, GHB lok 4 med invigningståg på viadukt

Göteborg - Hallandsbanan, GHB lok 12 på bro över Mölndalsbron

Göteborg - Hallandsbanan, GHB lok 12 på bro över Mölndalsbron

Göteborg - Hallandsbanan, GHB lok 12 på bro över Mölndalsbron

Huvudverkstaden Göteborg Göteborg, Sverige
Ernst Richard Leonard Smitt född 28/11 1861baningenjör vid II distr 1/2 1889

Ernst Richard Leonard Smitt född 28/11 1861baningenjör vid II distr 1/...

Ernst Richard Leonard Smitt född 28/11 1861baningenjör vid II distr 1/2 1889

Statens Järnvägars stationshus i Göteborg
Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00273 Göteborg, Sverige

JvmKBEA00273 Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Stationen i Olskroken den gamla.

Stationen i Olskroken den gamla.

Railway stations in Sweden

Residensbron vid Skeppsbron i Göteborg.

Residensbron vid Skeppsbron i Göteborg.

Residensbron vid Skeppsbron i Göteborg.

JvmKDAA12377

JvmKDAA12377

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Cc 418

Statens Järnvägar, SJ Cc 418

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Gruppbild från Gd Pegelows tid i Göteborg 1892. Tidsbestämt med hänsyn till Silverstolper vänstra hand är utan ring. 1. Bh J.E. Johansson 2. Bh Edv. Eriksson 3. Verkmst C.K.E. Bildt 4. Bh F.A. Lundgren 5. Bh B.A. Svensson 6. Bh K.E. Eriksson 7. Bh O.V. Myrin 8. Ritare B.O. Ekman 9. Ks N.A.V. Wallgren 10. Ks J.A. Seldén 11. Bh N.M. Orstadius 12. Verkmst N.B. Landqvist 13. Ritare D.O.M. Silfverstolpe 14. Kmr D.G. Bergström 15. Md F.W.H. Pegelow 16. Miö G.L. Allan 17. Fdförv T.T. Ramberg 18. Bh S.C.E. Appelgren.

Gruppbild från Gd Pegelows tid i Göteborg 1892. Tidsbestämt med hänsyn...

Gruppbild från Gd Pegelows tid i Göteborg 1892. Tidsbestämt med hänsyn till Silverstolper vänstra hand är utan ring. 1. Bh J.E. Johansson 2. Bh Edv. Eriksson 3. Verkmst C.K.E. Bildt 4. Bh F.A. Lundgren 5. Bh B.... More

Statens Järnvägar, SJ Cc 420

Statens Järnvägar, SJ Cc 420

Statens Järnvägar, SJ Cc 420

Drottningtorget, Hotell Eggers och Statens Järnvägars station i Göteborg

Drottningtorget, Hotell Eggers och Statens Järnvägars station i Götebo...

Drottningtorget, Hotell Eggers och Statens Järnvägars station i Göteborg

Göteborg Centralstation. Göteborg, Sverige
Gamla lokverkstaden innan traversen utrustades med elektrisk drift

Gamla lokverkstaden innan traversen utrustades med elektrisk drift

Gamla lokverkstaden innan traversen utrustades med elektrisk drift

Statens Järnvägar, SJ Cc 463.

Statens Järnvägar, SJ Cc 463.

Statens Järnvägar, SJ Cc 463.

Statens Järnvägar, SJ Cc 463

Statens Järnvägar, SJ Cc 463

Statens Järnvägar, SJ Cc 463

Gamla lokverkstaden Göteborg, Sverige
Statens Järnvägar, SJ Cc 463

Statens Järnvägar, SJ Cc 463

Statens Järnvägar, SJ Cc 463

Packhusplatsen i Göteborg. Göteborg, Sverige
Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet, byggda 1874-75SJ Cc

Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet, byggda 1874-75SJ Cc

Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet, byggda 1874-75SJ Cc

Skansen Lejonet. Bangårdsvagn nummer 25

Skansen Lejonet. Bangårdsvagn nummer 25

Skansen Lejonet. Bangårdsvagn nummer 25

Gamla järnvägsverkstaden och driftverkstaden i GöteborgDc , Distriktschef Ekman

Gamla järnvägsverkstaden och driftverkstaden i GöteborgDc , Distriktsc...

Gamla järnvägsverkstaden och driftverkstaden i GöteborgDc , Distriktschef Ekman

Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet

Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet

Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet

Gamla lokstallarna vid Skansen "Lejonet".

Gamla lokstallarna vid Skansen "Lejonet".

Gamla lokstallarna vid Skansen "Lejonet".

Statens Järnvägar, SJ Cc 420. Gamla lokstallet vid Skansen, "Lejonet". Kolgivningsbryggan. Detta var den första i sitt slag vid SJ, Statens Järnvägar. Konstruerad av dåvarande Maskindirektör Fredrik (Fritz) Wilhelm Henrik Pegelow.

Statens Järnvägar, SJ Cc 420. Gamla lokstallet vid Skansen, "Lejonet"....

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Kolgivningsbrygga. Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet

Kolgivningsbrygga. Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet

Kolgivningsbrygga. Gamla lokstallarna vid Skansen Lejonet

Stationen öppnades 1876 för godstrafik och 1881 för persontrafik. Statens Järnvägar och Bergslagernas Järnvägar byggde 1877 stationshuset för föreningsstationen. Det revs 1929 och ersattes av ett nytt, alldeles intill det äldre. Olskroken nedlades 1980 för persontrafiken och nu finns inga synliga rester av stationen.

Stationen öppnades 1876 för godstrafik och 1881 för persontrafik. Stat...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Vinjett till nordisk Lokmannakongress

Vinjett till nordisk Lokmannakongress

Vinjett till nordisk Lokmannakongress

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Oscar Julius Wickman född 10/6 1843 bandirektör II distr 1898-1908

Oscar Julius Wickman född 10/6 1843 bandirektör II distr 1898-1908

Oscar Julius Wickman född 10/6 1843 bandirektör II distr 1898-1908

Inbjudan till nordisk Lokmannakongress

Inbjudan till nordisk Lokmannakongress

Inbjudan till nordisk Lokmannakongress

Statens Järnvägars stationshus i Göteborg

Statens Järnvägars stationshus i Göteborg

Statens Järnvägars stationshus i Göteborg

Göteborg centralstation. Göteborg, Sverige
Drottningtorget och Göteborgs centralstation. Hotell Christiania med restaurang och café

Drottningtorget och Göteborgs centralstation. Hotell Christiania med r...

Drottningtorget och Göteborgs centralstation. Hotell Christiania med restaurang och café

Stationen i Olskroken. Göteborg, Sverige
Vy över Olskroken järnvägsstation.

Vy över Olskroken järnvägsstation.

Vy över Olskroken järnvägsstation.

Parti av Göteborgs hamn med stenpiren och gamla tullhuset.

Parti av Göteborgs hamn med stenpiren och gamla tullhuset.

Parti av Göteborgs hamn med stenpiren och gamla tullhuset.

Personal, huvudverkstaden Göteborg, Sverige
Gasklocka i Göteborg Göteborg, Sverige
Drottningtorget i Göteborg.

Drottningtorget i Göteborg.

Railway stations in Sweden

Hamn och inlopp. Tullhus

Hamn och inlopp. Tullhus

Hamn och inlopp. Tullhus

Vy på hamnområde med godsvagnar och fartyg vid Götaälv.

Vy på hamnområde med godsvagnar och fartyg vid Götaälv.

Vy på hamnområde med godsvagnar och fartyg vid Götaälv.

Previous

of 14

Next