The World's Largest Public Domain Media Search Engine

ojaby kyrkas klockstapel

public
2 media by topicpage 1 of 1
Öjaby kyrka - KMB - 16000200092521

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092521

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092519

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092519

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More