The World's Largest Public Domain Media Search Engine

ojaby kyrka

public
13 media by topicpage 1 of 1
Öjaby kyrka - KMB - 16000200092526

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092526

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092531

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092531

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092527

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092527

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092520

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092520

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092523

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092523

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092521

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092521

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092525

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092525

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092536

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092536

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Teckning av Ferdinand Boberg. Småland, Kinnevalds hd., Öjaby kyrka, Stapeln,

Teckning av Ferdinand Boberg. Småland, Kinnevalds hd., Öjaby kyrka, St...

Teckning av Ferdinand Boberg. Småland, Kinnevalds hd., Öjaby kyrka, Stapeln, Public domain photo of Swedish 20th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092522

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092522

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092534

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092534

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092530

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092530

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092524

Öjaby kyrka - KMB - 16000200092524

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More