The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

officerare

175 media by topicpage 1 of 2
Officerare vid Smålands grenadjärkår, I 7. Ränneslätt, Eksjö.

Officerare vid Smålands grenadjärkår, I 7. Ränneslätt, Eksjö.

Officerare vid Smålands grenadjärkår, I 7. Ränneslätt, Eksjö.

Skioptikonbild, gruppbild av Amerikanska officerare, Sydafrika."Officers of the American Scouting Corps of teh Boer Army, South Afrikan Republic".

Skioptikonbild, gruppbild av Amerikanska officerare, Sydafrika."Office...

Skioptikonbild, gruppbild av Amerikanska officerare, Sydafrika."Officers of the American Scouting Corps of teh Boer Army, South Afrikan Republic".

Officerare uppställda för gruppfoto.

Officerare uppställda för gruppfoto.

Officerare uppställda för gruppfoto.

Officerare, A 6. Brattström, Åhman, m fl.

Officerare, A 6. Brattström, Åhman, m fl.

Officerare, A 6. Brattström, Åhman, m fl.

Officerare (16 man), Karlsborg. Till häst.

Officerare (16 man), Karlsborg. Till häst.

Officerare (16 man), Karlsborg. Till häst.

Officerare (7 man), Karlsborg. På distansritt.

Officerare (7 man), Karlsborg. På distansritt.

Officerare (7 man), Karlsborg. På distansritt.

Officerare (6 man), Karlsborg. På distansritt.

Officerare (6 man), Karlsborg. På distansritt.

Officerare (6 man), Karlsborg. På distansritt.

Officerare (4 man), Karlsborg. Vid vattenfall.

Officerare (4 man), Karlsborg. Vid vattenfall.

Officerare (4 man), Karlsborg. Vid vattenfall.

Officerare på Strömsholms trappa.

Officerare på Strömsholms trappa.

Officerare på Strömsholms trappa.

Officerare (6 man), Karlsborg. Ombord på båt.

Officerare (6 man), Karlsborg. Ombord på båt.

Officerare (6 man), Karlsborg. Ombord på båt.

Officerare (4 man), Karlsborg. Till häst.

Officerare (4 man), Karlsborg. Till häst.

Officerare (4 man), Karlsborg. Till häst.

Spens, sandell, Winberg, A 6.

Spens, sandell, Winberg, A 6.

Spens, sandell, Winberg, A 6.

Kapten T.W. Carlswärd med annan officer, sommarövning i augusti

Kapten T.W. Carlswärd med annan officer, sommarövning i augusti

Kapten T.W. Carlswärd med annan officer, sommarövning i augusti

Grupp av officerare (2:a fr höger kn Carlswärd?)

Grupp av officerare (2:a fr höger kn Carlswärd?)

Grupp av officerare (2:a fr höger kn Carlswärd?)

Gruppbild av officerare

Gruppbild av officerare

Gruppbild av officerare

Grupp av officerare

Grupp av officerare

Grupp av officerare

Grupp av officerare. Kn Carlswärd, lt Runmark vid Kila Kyrka.

Grupp av officerare. Kn Carlswärd, lt Runmark vid Kila Kyrka.

Grupp av officerare. Kn Carlswärd, lt Runmark vid Kila Kyrka.

Grupp av officerare ( Kn Carlswärd, lt Runmark, ing. Björklund och lt ??)

Grupp av officerare ( Kn Carlswärd, lt Runmark, ing. Björklund och lt ...

Grupp av officerare ( Kn Carlswärd, lt Runmark, ing. Björklund och lt ??)

Officerare med vederlikar, i gymnastiksalen. A 6.

Officerare med vederlikar, i gymnastiksalen. A 6.

Officerare med vederlikar, i gymnastiksalen. A 6.

Radiokursen 1927

Radiokursen 1927

Radiokursen 1927

Radiokursen 1928 Officerare

Radiokursen 1928 Officerare

Radiokursen 1928 Officerare

Radiokursen 1928 Officerare

Radiokursen 1928 Officerare

Radiokursen 1928 Officerare

Sparre, genralmajor samtalar med officerare.

Sparre, genralmajor samtalar med officerare.

Sparre, genralmajor samtalar med officerare.

Radiokursen 1929 Officerare Kullen Frösunda

Radiokursen 1929 Officerare Kullen Frösunda

Radiokursen 1929 Officerare Kullen Frösunda

Radiokursen 1929 Kullen Frösunda

Radiokursen 1929 Kullen Frösunda

Radiokursen 1929 Kullen Frösunda

Officerare på slottstrappa. Strömsholms slott.

Officerare på slottstrappa. Strömsholms slott.

Officerare på slottstrappa. Strömsholms slott.

Officerare under rast serveras kaffe med kron

Officerare under rast serveras kaffe med kron

Officerare under rast serveras kaffe med kron

Ridning, officerare. A 6. Namn se notering.

Ridning, officerare. A 6. Namn se notering.

Ridning, officerare. A 6. Namn se notering.

Centralt i bilden finns fem segelbåtar med besättningar som har eller ska lägga an vid Kungsbrogatan. En sjätte båt är också på väg in. På kajen står högre befäl och överser det hela; både i mellangrunden men också i bakgrunden. I bakgrunden till vänster ses matinrättningen som utgör en del av Sparregården. I bakgrundens mitt ses Stumholmsbron och till höger om denna ses kronobageriet/beklädnadsförrådet och längst till höger beklädnadsverkstaden på Stumholmen.

Centralt i bilden finns fem segelbåtar med besättningar som har eller ...

Centralt i bilden finns fem segelbåtar med besättningar som har eller ska lägga an vid Kungsbrogatan. En sjätte båt är också på väg in. På kajen står högre befäl och överser det hela; både i mellangrunden men o... More

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal Marindisktrikt Syds chef viceamiral Gösta Ehrensvärd. Dem står på en brygga framför bastionen Kungshall på Stumholmen, Karlskrona. I bakgrunden syns soldater sittande på bryggan som håller på att klä om sig före eller efter simning.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal Marindisktrikt Syds chef ...

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal Marindisktrikt Syds chef viceamiral Gösta Ehrensvärd. Dem står på en brygga framför bastionen Kungshall på Stumholmen, Karlskrona. I bakgrunden syns soldater sittand... More

I förgrunden står en rekryt och samtalar med viceamiral Fabian Tamm. Männen ses i profil och rekryten håller i ett tunnare rep som är slaget i en knop runt en tamp. Strax bakom dem står en kommendör och en löjtnant, vilka ses rakt framifrån. I bakgrunden syns träd och antydan till bebyggelse.

I förgrunden står en rekryt och samtalar med viceamiral Fabian Tamm. M...

I förgrunden står en rekryt och samtalar med viceamiral Fabian Tamm. Männen ses i profil och rekryten håller i ett tunnare rep som är slaget i en knop runt en tamp. Strax bakom dem står en kommendör och en löjt... More

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm tillsammans med flera officerskollegor som inspekterar hur en rekryt slår en stek runt en tampa.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm tillsammans med flera officerskoll...

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm tillsammans med flera officerskollegor som inspekterar hur en rekryt slår en stek runt en tampa.

En grupp marinsoldater står på bryggan eller vid reling av ett örlogsfartyg. I mitten står en örlogskapten som spana med en kikare.

En grupp marinsoldater står på bryggan eller vid reling av ett örlogsf...

En grupp marinsoldater står på bryggan eller vid reling av ett örlogsfartyg. I mitten står en örlogskapten som spana med en kikare.

Parad av svenska marinsoldater på Sparre i Karlkskrona.

Parad av svenska marinsoldater på Sparre i Karlkskrona.

Parad av svenska marinsoldater på Sparre i Karlkskrona.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm och en kommendör i samtal med en rekryt som slår en stek runt en tampa.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm och en kommendör i samtal med en r...

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm och en kommendör i samtal med en rekryt som slår en stek runt en tampa.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Bilden visar en grupp värnpliktiga under simutbildning som håller på att hoppa i havet från en brygga. Flera officerare övervaka och anteckna skendet. I bakgrunden syns Kungshall fästning på Stumholmen i Karlskrona.

Bilden visar en grupp värnpliktiga under simutbildning som håller på a...

Bilden visar en grupp värnpliktiga under simutbildning som håller på att hoppa i havet från en brygga. Flera officerare övervaka och anteckna skendet. I bakgrunden syns Kungshall fästning på Stumholmen i Karlskrona.

Till vänster i bilden ses tre officerare (från vänster till höger): okänd tjänstgöringsgrad, kommendör och kapten. Den sistnämnda pratar med ett värnpliktigt underbefäl. Dessa fyra ses i profil. I mitten står viceamiral Fabian Tamm som stödjer sig mot ett podie. I bakgrunden ses en kasernbyggnad samt lite växtlighet längst till vänster.

Till vänster i bilden ses tre officerare (från vänster till höger): ok...

Till vänster i bilden ses tre officerare (från vänster till höger): okänd tjänstgöringsgrad, kommendör och kapten. Den sistnämnda pratar med ett värnpliktigt underbefäl. Dessa fyra ses i profil. I mitten står v... More

Officerare, 2 st. T.h: en kretshemvärnschef.

Officerare, 2 st. T.h: en kretshemvärnschef.

Officerare, 2 st. T.h: en kretshemvärnschef.

Bilden visar två örlogskaptener som går från bord från ett örlogsfartyg via landgången och håller handen vid mössan för en militär hälsning. I bakgrunden ser man besättningen uppställt ombord, två befäl står upphöjt och tilltalar manskapen.

Bilden visar två örlogskaptener som går från bord från ett örlogsfarty...

Bilden visar två örlogskaptener som går från bord från ett örlogsfartyg via landgången och håller handen vid mössan för en militär hälsning. I bakgrunden ser man besättningen uppställt ombord, två befäl står up... More

Uppställning av svenska marinsoldater på Sparregården i Karlkskrona. Amiral Tamm skakar handen med en marinsoldat och märker ut honom. På vänster sida ser man ett bord med fler utmärkelser som ska delas ut. I bakgrunden syns ett musikkår.

Uppställning av svenska marinsoldater på Sparregården i Karlkskrona. A...

Uppställning av svenska marinsoldater på Sparregården i Karlkskrona. Amiral Tamm skakar handen med en marinsoldat och märker ut honom. På vänster sida ser man ett bord med fler utmärkelser som ska delas ut. I b... More

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal med två officerskollegor.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal med två officerskollegor.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal med två officerskollegor.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm och en kommendör i samtal med en rekryt som slår en stek runt en tampa.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm och en kommendör i samtal med en r...

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm och en kommendör i samtal med en rekryt som slår en stek runt en tampa.

Portrett av viceamiral Fabian Tamm framför en husfasad.

Portrett av viceamiral Fabian Tamm framför en husfasad.

Portrett av viceamiral Fabian Tamm framför en husfasad.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal med flera officerskollegor som har tagit uppställning på en brygga.

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal med flera officerskollego...

Bilden visar viceamiral Fabian Tamm i samtal med flera officerskollegor som har tagit uppställning på en brygga.

Grupporträt av värnpliktiga i badbyxor. Soldaterna verka delta i en simutbildning eller tävling. Dem står tydligen på strandkanten och titta ansträngt mot havet. Framför dem ligger en bjälke i sanden som verka vara en startlinje. På vänster sida står en officerare som antecknar i en kladda.

Grupporträt av värnpliktiga i badbyxor. Soldaterna verka delta i en si...

Grupporträt av värnpliktiga i badbyxor. Soldaterna verka delta i en simutbildning eller tävling. Dem står tydligen på strandkanten och titta ansträngt mot havet. Framför dem ligger en bjälke i sanden som verka ... More

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Målobservation, officerare med batterikikare.

Ombord på ubåten Sjölejonet, Kapten Björkman konstaterar att det "fientliga" fartyget är i skjutläge.

Ombord på ubåten Sjölejonet, Kapten Björkman konstaterar att det "fien...

Ombord på ubåten Sjölejonet, Kapten Björkman konstaterar att det "fientliga" fartyget är i skjutläge.

Marketenteri i tält vid Skarpnäck.Flygvapenkadetter gästar jubileet.

Marketenteri i tält vid Skarpnäck.Flygvapenkadetter gästar jubileet.

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmKapten Tor Odenbring

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmKapten Tor Odenbring

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Embarkering vid Stadsgårdskajen.

Embarkering vid Stadsgårdskajen.

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Kapten Lars Hultstrand på väg mot Skogsömonumentet.

Kapten Lars Hultstrand på väg mot Skogsömonumentet.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmRegementschefen överste Gunnar Henricson, talar till 6. komp vid Krampan

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmRegementschefen övers...

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Kopplade cyklar och avlagd packning.

Kopplade cyklar och avlagd packning.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmRegementschefen överste Henricson, talar till 6. komp vid KrampanFrv. fu Kjell Jacobsson, okänd, fj Lorentz Westerlund, framför nästa pluton fu Ekstrand övriga okända.

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmRegementschefen övers...

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Marsch till Stäketmonumentet vid SkogsöMarschvägen gås igenom vid 5. komp på Skarpnäck

Marsch till Stäketmonumentet vid SkogsöMarschvägen gås igenom vid 5. k...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Embarkering vid Stadsgårdskajen. Överstelöjtnant Ragnar Tauvon stiger ombord.

Embarkering vid Stadsgårdskajen. Överstelöjtnant Ragnar Tauvon stiger ...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Marsch till Stäketmonumentet vid Skogsö5. komp lämnar Skarpnäck. "Mot Skogsö! Marsch framåt!"

Marsch till Stäketmonumentet vid Skogsö5. komp lämnar Skarpnäck. "Mot ...

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Fanborg vid Skarpnäck. Ska snart åka KP-bil in till slottet m. fl platser i Stockholm.

Fanborg vid Skarpnäck. Ska snart åka KP-bil in till slottet m. fl plat...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmStora kamratföreningen; rustmästare Åke Borg och förvaltare Erik Johansson

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmStora kamratföreningen; rustmästare...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Marketenteri i tält vid Skarpnäck.Löjtnanterna Sven Esplund och Lennart Wallin till höger.

Marketenteri i tält vid Skarpnäck.Löjtnanterna Sven Esplund och Lennar...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Embarkering vid Stadsgårdskajen. Överste Gunnar Henricson stiger ombord. Korpral Göran Grehn hälsar.

Embarkering vid Stadsgårdskajen. Överste Gunnar Henricson stiger ombor...

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Fanborg vid Skarpnäck. Ska snart åka KP-bil in till slottet m. fl platser i Stockholm.

Fanborg vid Skarpnäck. Ska snart åka KP-bil in till slottet m. fl plat...

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmRådman Nordlund och major Sten Sandgren

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmRådman Nordlund och major Sten Sand...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmFrån vänster motorofficeren kapten Jan Forsman, regementsintendenten major Sune Bau, dagofficeren löjtnant Sven Esplund och regemntets utbildningschef överstelöjtnant Ragnar Tauvon.

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmFrån vänster motorofficeren kapten ...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Embarkering vid Stadsgårdskajen.

Embarkering vid Stadsgårdskajen.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmFrån vänster överfurir Sven Nilsson, kapten Lars Hultstrand, kapten Gunnar Hassler och förvaltare Arne Ljungsberg

Skarpnäcks sportflygfält, StockholmFrån vänster överfurir Sven Nilsson...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Rast vid sjön.

Rast vid sjön.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Embarkering vid Stadsgårdskajen. Överstelöjtnant Ragnar Tauvon stiger ombord. Krp Göran Grehn till vänster.

Embarkering vid Stadsgårdskajen. Överstelöjtnant Ragnar Tauvon stiger ...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmKapten Mats Torping

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmKapten Mats Torping

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Strängnäsbiskopen Gösta Lundström nedan Skogsömonumentet.

Strängnäsbiskopen Gösta Lundström nedan Skogsömonumentet.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Lastning på cykeltransportkärra.

Lastning på cykeltransportkärra.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmÖvergång från motor- till cykelmarschTill vänster står fj Tage Berglund

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmÖvergång från motor- ...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Arméchefen, general Eric Almgren.

Arméchefen, general Eric Almgren.

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Fanborgen marscherar mot de väntande KP-bilarna.

Fanborgen marscherar mot de väntande KP-bilarna.

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmMarschledaren, major Nils-Henrik Moberg med ställföreträdaren kapten Tor Odenbring

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmMarschledaren, major ...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmChefen 6. komp, löjtnant Lennart Wallin

Förflyttning P 10 Strängnäs - Skarpnäck StockholmChefen 6. komp, löjtn...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Marketenteri i tält vid Skarpnäck.Officer från Flygvapnet gästar jubileet.

Marketenteri i tält vid Skarpnäck.Officer från Flygvapnet gästar jubil...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: 1= Olsson?, 2=Ragnar Tauvon, 3=Nils-Henric Moberg, 4=Jan Forsman, 5=Lennart Wallin, 6=Kjell Asplund, 7=Elna Fredriksson, 8=Maj Rundin, 9=Yngve Hörndahl, 10=Lars Lehto, 11=Sven Jacobsson, 12=Bengt Kajland, 13=Alf Gustavsson, 14=Jonny Axelsson, 15=Anders Glantz, 16=Bo Johansson, 17=Ivar Kraft, 18=Leif Ekblom (fd Karlsson), 19=Peter Lundberg, 20=Mats Torping, 21=Arne Hjellström, 22=Alf Sandqvist, 23=Martin Loström, 24=Yngve Pettersson, 25=Jaakko Bergqvist, 26=Åke Erbén, 27=Erik Berg

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: ...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: 1=Jan Toll, 2=Hans Siöcrona, 3=Arne Sekund, 4=Åke Höijer, 5=Lars Hultstrand, 6=Eric Lundqvist, 7=Göran Persson, 8=Holger Olofsson, 9=Karl-Åke Bergström, 10=Nils-Erik Nilsson, 11=Håkan Arnstein, 12=Erik Johansson, 13=Okänd , 14=Ingegerd Allebjer (fd Larsson), 15=Erik Nordh, 16=Gustav Andersson, 17=Georg Wärn, 18=Lennart Lundström, 19=Börje Berterud, 20=Arvid Thorsell, 21=Robert Karlsson, 22=Lars Burén, 23=Jan Johansson, 24=Nils Jannerstad, 25=Ola Ericsson, 26=Sven Nilsson, 27=Jorma Murevärn, 28=Ivan Morelius (fd Hedman), 29=Bertil Allebjer, 30=Lennart Lagestrand, 31=Tage Berglund, 32=Gunnar Borg, 33=Einar Andersson, 34=Svante Blomkvist, 35=Lennart Schalén, 36=Arne Granath

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: ...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström i samspråk med kapten Yngve Hörndahl.Bild2: Frv. Överste Nordström, general Lindeman, överste Colliander och finsk följeofficer.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till personer som nedlagt omfattande arbete i samband med MM (MilitärMästerskap) Motor i november 1970 vid regementet.Bild 1:Frv. Rustmästare Karl-Erik Nord, fanjunkare Bengt Kajland, rustmästare Sven Jacobsson, rustmästare Harry Söderberg, kapten Jan Forsman och överste Stig CollianderBild 2: Samma personer som på bild 1 samt stabschefen major OlssonOBS 2 bilder

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till persone...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.I förevisningen ingick bla strv 102 och pbv 302.Milreg: 4437OBS 3 bilder

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bland åskådarna finns chefen för Sydvästra Finlands militärlän med följeofficerare. Frv. öv Colliander (C P 10), gen Lindeman, öv Nordström (ainsp vid Milo Ö), finska officerare och till höger övlt Ragnar Tauvon (utbch P 10).

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Övningsledaren mj Nils-Henrik Moberg och fk Christer Widgren.Milreg: 206523Bild 2: Övningsledaren mj Nils-Henrik Moberg och bakom honom kn Yngve Hörndahl.Milreg: 4436

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.En provtur i pbv 302 ingick för delar av den finska delegationen, i mitten syns utbildningschefen överstelöjtnant Ragnar Tauvon.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Tv kokerskan Ingegärd Eriksson

Tv kokerskan Ingegärd Eriksson

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Dagofficeren är kapten Rune Lanzén (fd Larsson), th om honom personalvårdskonsulenten Gerhard Thorsell. Med solglasögon Ulla-Britta Thurfjell.

Dagofficeren är kapten Rune Lanzén (fd Larsson), th om honom personalv...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Lotta Holmberg (Wulff).

Lotta Holmberg (Wulff).

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Previous

of 2

Next