The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

offentliga byggnader

1,113 media by topicpage 1 of 12
Operasångerska med publik. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Operasångerska med publik. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Operasångerska med publik. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Järnvägsstationen i Tierp, Uppland, Ulla Gällstedt Eriksson
Kalmar slott. Kalmar Läns museum
Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövdings tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköping...

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövdings tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Norra entrén till Stora Limugnen i Jönköping år 1859. Bilden är tagen från Limugnens övre våning.

Norra entrén till Stora Limugnen i Jönköping år 1859. Bilden är tagen ...

Norra entrén till Stora Limugnen i Jönköping år 1859. Bilden är tagen från Limugnens övre våning.

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från period...

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867. I soffan sitter friherinnan Therése Björnstjerna med sönerna Gösta och Magnus. Therése var gift med landshövding Gustaf af Ugglas, vilken för sin tjänst disponerade slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867. I soffan sitter friherinnan Therése Björnstjerna med sönerna Gösta och Magnus. Therése var gift med landshövding Gustaf af Ugglas, vilken... More

Området kring Stora Limugnen i Jönköpings västra del.

Området kring Stora Limugnen i Jönköpings västra del.

Området kring Stora Limugnen i Jönköpings västra del.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala sannolikt 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala sannolikt 1...

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala sannolikt 1860-tal

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860-tal

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860...

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860-tal

Reprofotografi - "Uppvaktning för Oscar II vid Stockholms slott", Stockholm

Reprofotografi - "Uppvaktning för Oscar II vid Stockholms slott", Stoc...

Reprofotografi - "Uppvaktning för Oscar II vid Stockholms slott", Stockholm

Akademiska sjukhuset, Uppsala, före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier
Svandammen och Uppsala slott, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier
Svartån. Kanslibron och Örebro Slott i bakgrunden.

Svartån. Kanslibron och Örebro Slott i bakgrunden.

Svartån. Kanslibron och Örebro Slott i bakgrunden.

Interiör från Gamla kronohäktet i Norrköping omkring 1912. Byggnaden fick svåra sättskador vid uppförandet av det intilliggande Rådhuset, vilket fick till följd att delar av byggnaden fick rivas. Huset uppfördes ursprungligen mellan åren 1860 - 1862 för att fungera som tingshus och kronohäkte. Efter renovering kom huset att inrymma Apoteket Kronan. Numera ligger Galleri Kronan här.

Interiör från Gamla kronohäktet i Norrköping omkring 1912. Byggnaden f...

Interiör från Gamla kronohäktet i Norrköping omkring 1912. Byggnaden fick svåra sättskador vid uppförandet av det intilliggande Rådhuset, vilket fick till följd att delar av byggnaden fick rivas. Huset uppförde... More

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860-tal

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860...

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala före 1914

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala f...

Restaurang Flustret vid Svandammen och Akademiska sjukhuset, Uppsala före 1914

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914, Henri Ost...

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860-tal

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860...

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott, Uppsala sannolikt 1860-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott, Uppsala sannolikt 1860-tal, He...

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott, Uppsala sannolikt 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala sannolikt 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala sannolikt 1...

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala sannolikt 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala 1860-tal

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från söder, Uppsala 1860-tal

Hamnen i Munksjön, gamla tullhuset, en av häktets byggnader och gamla kronomagasinet i Jönköping.

Hamnen i Munksjön, gamla tullhuset, en av häktets byggnader och gamla ...

Hamnen i Munksjön, gamla tullhuset, en av häktets byggnader och gamla kronomagasinet i Jönköping.

Ölandshamnen 1863. Kalmar Läns museum

Ölandshamnen 1863. Kalmar Läns museum

Rakt fram syns det ännu orenoverade slottet. Byggnaden med skorstenen är Kalmars första gasverk och den lilla röda stugan en så kallad värmestuga där resenärer och andra kunde värma sig.

Jönköpings Högre allmänna läroverk till och med 1913, senare Rådhus.

Jönköpings Högre allmänna läroverk till och med 1913, senare Rådhus.

Jönköpings Högre allmänna läroverk till och med 1913, senare Rådhus.

Repro - Järnvägstation, Uppsala 1866

Repro - Järnvägstation, Uppsala 1866

Repro - Järnvägstation, Uppsala 1866

Järnvägsstationen, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier
Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka från söder, Uppsala före 1870

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka från söder, U...

Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka från söder, Uppsala före 1870

Vy över Jönköping år 1868.

Vy över Jönköping år 1868.

Vy över Jönköping år 1868.

Hovrättstorget med marknadsstånd och Hovrätten i Jönköping.

Hovrättstorget med marknadsstånd och Hovrätten i Jönköping.

Hovrättstorget med marknadsstånd och Hovrätten i Jönköping.

Det första bad - och societetshuset på Mösseberg. Det brann 1870. I översta våningen var bl. a. betjäningens rum, och en man och en kvinna innebrändes.

Det första bad - och societetshuset på Mösseberg. Det brann 1870. I öv...

Det första bad - och societetshuset på Mösseberg. Det brann 1870. I översta våningen var bl. a. betjäningens rum, och en man och en kvinna innebrändes.

Vy över Kvarnholmen från lokstallarna. Frimurarhuset i bakgrunden.

Vy över Kvarnholmen från lokstallarna. Frimurarhuset i bakgrunden.

Vy över Kvarnholmen från lokstallarna. Frimurarhuset i bakgrunden.

Hovrättstorget och Rådhuset i Jönköping på 1870-talet.

Hovrättstorget och Rådhuset i Jönköping på 1870-talet.

Hovrättstorget och Rådhuset i Jönköping på 1870-talet.

Rådhusparken i Jönköping med Läroverket, numera Rådhuset.

Rådhusparken i Jönköping med Läroverket, numera Rådhuset.

Rådhusparken i Jönköping med Läroverket, numera Rådhuset.

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri...

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal, Henri Ostis Foto...

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala 1870-tal

Vy över Hamnparken och järnvägsstationen i Jönköping.

Vy över Hamnparken och järnvägsstationen i Jönköping.

Vy över Hamnparken och järnvägsstationen i Jönköping.

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal, Henri...

Svandammen och Flustret, Fjärdingen, Uppsala sannolikt 1870-tal

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal, Henri...

Restaurang Flustret vid Svandammen, Uppsala, sannolikt 1870-tal

Kvarholmsparti vid nya Tullbron.Vy över Kvarnholmen från lokstallarna.

Kvarholmsparti vid nya Tullbron.Vy över Kvarnholmen från lokstallarna.

Kvarholmsparti vid nya Tullbron.Vy över Kvarnholmen från lokstallarna.

Kalmar slott år 1870.

Kalmar slott år 1870.

Kalmar slott år 1870.

Lidköping, repro ur Skara museums samlingar.Orginalet är taget på 1870-talet av Werner Lindhe, Lidköping och har bild nr. B6529.

Lidköping, repro ur Skara museums samlingar.Orginalet är taget på 1870...

Lidköping, repro ur Skara museums samlingar.Orginalet är taget på 1870-talet av Werner Lindhe, Lidköping och har bild nr. B6529.

Reprofotografi - Uppsala järnvägsstation före 1914

Reprofotografi - Uppsala järnvägsstation före 1914

Reprofotografi - Uppsala järnvägsstation före 1914

Örebro Slott, portal. Örebro, Sverive
Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Socialnämnd jämte tjänstemän sammanträder på sessionsalen i stadshuset.

Socialnämnd jämte tjänstemän sammanträder på sessionsalen i stadshuset...

Socialnämnd jämte tjänstemän sammanträder på sessionsalen i stadshuset.

Vy över Systraströmmen i Kalmar. I bakgrunden syns slottet.

Vy över Systraströmmen i Kalmar. I bakgrunden syns slottet.

Vy över Systraströmmen i Kalmar. I bakgrunden syns slottet.

Styrelsens julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Styrelsens julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Styrelsens julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Tre kvinnor.
Örebro Slott i bakgrunden.

Tre kvinnor. Örebro Slott i bakgrunden.

Tre kvinnor. Örebro Slott i bakgrunden.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Motiv från Systraströmmen med Västerport i bakgrunden.

Motiv från Systraströmmen med Västerport i bakgrunden.

Motiv från Systraströmmen med Västerport i bakgrunden.

Rådhuskällaren i Kalmar, sedan länge nedlagd.

Rådhuskällaren i Kalmar, sedan länge nedlagd.

Rådhuskällaren i Kalmar, sedan länge nedlagd.

Gamla vattentornet och Kalmar domkyrka i bakgrunden samt fängelset till höger i förgrunden.

Gamla vattentornet och Kalmar domkyrka i bakgrunden samt fängelset til...

Gamla vattentornet och Kalmar domkyrka i bakgrunden samt fängelset till höger i förgrunden.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Kanslibron.
Örebro Slott i bakgrunden.

Kanslibron. Örebro Slott i bakgrunden.

Kanslibron. Örebro Slott i bakgrunden.

Huvudbyggnaden på Akademiska sjukhuset, Uppsala 1880-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Huvudbyggnaden på Akademiska sjukhuset, Uppsala 1880-tal, Henri Ostis ...

Huvudbyggnaden på Akademiska sjukhuset, Uppsala 1880-tal

Motiv från Systraströmmen med Västerport i bakgrunden.

Motiv från Systraströmmen med Västerport i bakgrunden.

Motiv från Systraströmmen med Västerport i bakgrunden.

En postej, mur och kullersten vid Kalmar slott.

En postej, mur och kullersten vid Kalmar slott.

En postej, mur och kullersten vid Kalmar slott.

En kvinna.
Örebro Slott i bakgrunden.

En kvinna. Örebro Slott i bakgrunden.

En kvinna. Örebro Slott i bakgrunden.

Valvet till inre borggården på Kalmar slott.

Valvet till inre borggården på Kalmar slott.

Valvet till inre borggården på Kalmar slott.

Kalmar slott, exteriör från Kallbadhuset. Från Lycksalighetens ö.Ur Winellska samlingen.

Kalmar slott, exteriör från Kallbadhuset. Från Lycksalighetens ö.Ur Wi...

Kalmar slott, exteriör från Kallbadhuset. Från Lycksalighetens ö.Ur Winellska samlingen.

Förvaltningskommittén för ålderdomshemmet Falkenberg.

Förvaltningskommittén för ålderdomshemmet Falkenberg.

Förvaltningskommittén för ålderdomshemmet Falkenberg.

Kalmar Högre Allmänna Läroverk, senare stadshuset.

Kalmar Högre Allmänna Läroverk, senare stadshuset.

Kalmar Högre Allmänna Läroverk, senare stadshuset.

Prosten Birger Lindström håller gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenberg.

Prosten Birger Lindström håller gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenbe...

Prosten Birger Lindström håller gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenberg.

Rutsalen på Kalmar slott, med intarsier, porträtt och pilaster.

Rutsalen på Kalmar slott, med intarsier, porträtt och pilaster.

Rutsalen på Kalmar slott, med intarsier, porträtt och pilaster.

Utsikt, Örebro Slott och Kanslibron.

Utsikt, Örebro Slott och Kanslibron.

Utsikt, Örebro Slott och Kanslibron.

Kalmar slott från Talludden.Ur Winellska samlingen.

Kalmar slott från Talludden.Ur Winellska samlingen.

Kalmar slott från Talludden.Ur Winellska samlingen.

Fönsternisch och intarsia i rutsalen Kalmar slott.

Fönsternisch och intarsia i rutsalen Kalmar slott.

Fönsternisch och intarsia i rutsalen Kalmar slott.

Prosten Birger Lindström håller gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenberg.

Prosten Birger Lindström håller gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenbe...

Prosten Birger Lindström håller gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenberg.

I soffan fyra ordföranden i fattigvårdsstyrelsen = socialnämnden.Från vänster i soffan: Skeppshandlare Gustaf Petterson, sekreterare Emil Wirell, godsägare Gotfrid Jonsson, Kronokomm. Hans Oscarsson

I soffan fyra ordföranden i fattigvårdsstyrelsen = socialnämnden.Från ...

I soffan fyra ordföranden i fattigvårdsstyrelsen = socialnämnden.Från vänster i soffan: Skeppshandlare Gustaf Petterson, sekreterare Emil Wirell, godsägare Gotfrid Jonsson, Kronokomm. Hans Oscarsson

Ett par.
Örebro Slott i bakgrunden.

Ett par. Örebro Slott i bakgrunden.

Ett par. Örebro Slott i bakgrunden.

Vy över Systraströmmen i Kalmar.

Vy över Systraströmmen i Kalmar.

Vy över Systraströmmen i Kalmar.

Kalmar sett från gamla vattentornet.

Kalmar sett från gamla vattentornet.

Kalmar sett från gamla vattentornet.

Vallgraven vid vindbryggan på slottet torrlagd.

Vallgraven vid vindbryggan på slottet torrlagd.

Vallgraven vid vindbryggan på slottet torrlagd.

Två herrar.
Örebro Slott i bakgrunden.

Två herrar. Örebro Slott i bakgrunden.

Två herrar. Örebro Slott i bakgrunden.

Kalmar slott med ravelin, Kuretornet och Kungsmakstornet.

Kalmar slott med ravelin, Kuretornet och Kungsmakstornet.

Kalmar slott med ravelin, Kuretornet och Kungsmakstornet.

En gammal kakelugn. Kalmar Läns museum
Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Kalmar slott användes tidigare som utställningslokal för såväl länsmuseet som konstmuseet. Den laokoongrupp som syns på denna bild finns numera på Kalmar konstmuseum.

Kalmar slott användes tidigare som utställningslokal för såväl länsmus...

Kalmar slott användes tidigare som utställningslokal för såväl länsmuseet som konstmuseet. Den laokoongrupp som syns på denna bild finns numera på Kalmar konstmuseum.

Här studeras en hedersgåva till befallningsman Sjöholm.

Här studeras en hedersgåva till befallningsman Sjöholm.

Här studeras en hedersgåva till befallningsman Sjöholm.

Klapphuset och Laboratorieholmen. Kalmar Läns museum
Ett residens på Ölandsgatan i Kalmar.

Ett residens på Ölandsgatan i Kalmar.

Ett residens på Ölandsgatan i Kalmar.

Rutsalen på Kalmar slott, med intarsia och målningar.

Rutsalen på Kalmar slott, med intarsia och målningar.

Rutsalen på Kalmar slott, med intarsia och målningar.

Förvaltningskommitten jämte syssloman och husmor.

Förvaltningskommitten jämte syssloman och husmor.

Förvaltningskommitten jämte syssloman och husmor.

Slottsbrunnen i inre borggården på Kalmar slott.

Slottsbrunnen i inre borggården på Kalmar slott.

Slottsbrunnen i inre borggården på Kalmar slott.

Södra långgatan i Kalmar med länsstyrelsen i förgrunden.

Södra långgatan i Kalmar med länsstyrelsen i förgrunden.

Södra långgatan i Kalmar med länsstyrelsen i förgrunden.

Vägen vid Vilhelmsro mellan Kaptensbo och Kortebo i Jönköping.

Vägen vid Vilhelmsro mellan Kaptensbo och Kortebo i Jönköping.

Vägen vid Vilhelmsro mellan Kaptensbo och Kortebo i Jönköping.

Bild på inre borggården i Kalmar slott. En portal med joniska kapitäler.

Bild på inre borggården i Kalmar slott. En portal med joniska kapitäle...

Bild på inre borggården i Kalmar slott. En portal med joniska kapitäler.

Kalmar sllott bakom slottsfjärden.

Kalmar sllott bakom slottsfjärden.

Kalmar sllott bakom slottsfjärden.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Från en julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Förbrända salen fungerade som länsmuseets utställningslokal. Här syns några av de epitafier som senare återförts till sin ursprungliga plats i Domkyrkan.

Förbrända salen fungerade som länsmuseets utställningslokal. Här syns ...

Förbrända salen fungerade som länsmuseets utställningslokal. Här syns några av de epitafier som senare återförts till sin ursprungliga plats i Domkyrkan.

Styrelsens julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Styrelsens julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Styrelsens julfest på ålderdomshemmet Falkenberg.

Slottet i Kalmar före restaureringen på 1880-talet.

Slottet i Kalmar före restaureringen på 1880-talet.

Slottet i Kalmar före restaureringen på 1880-talet.

Ett kallbadhus och Laboratorieholmen vid en varvsverksamhet.

Ett kallbadhus och Laboratorieholmen vid en varvsverksamhet.

Ett kallbadhus och Laboratorieholmen vid en varvsverksamhet.

Örebro Slott, vinkelportalen. Örebro, Sverive
Kalmar slott från Stadsparken.

Kalmar slott från Stadsparken.

Kalmar slott från Stadsparken.

Previous

of 12

Next