The World's Largest Public Domain Media Search Engine

nils azelius

public
942 media by topicpage 1 of 10
Fo86734C, Sjöhistoriska museet Sweden

Fo86734C, Sjöhistoriska museet Sweden

Fo86734C Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Almby kyrka - KMB - 16000200045318

Almby kyrka - KMB - 16000200045318

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bromma kyrka - KMB - 16000200114036

Bromma kyrka - KMB - 16000200114036

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frötuna kyrka - KMB - 16000200116808

Frötuna kyrka - KMB - 16000200116808

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200051967

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200051967

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106807

Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106807

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200128635

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200128635

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106897

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106897

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108435

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108435

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108481

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108481

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Sofia kyrka - KMB - 16000200108618

Stockholm, Sofia kyrka - KMB - 16000200108618

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Sofia kyrka - KMB - 16000200108619

Stockholm, Sofia kyrka - KMB - 16000200108619

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102017

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102017

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stöde kyrka - KMB - 16000200046046

Stöde kyrka - KMB - 16000200046046

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sunnersbergs kyrka - KMB - 16000200167445

Sunnersbergs kyrka - KMB - 16000200167445

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sunnersbergs kyrka - KMB - 16000200167447

Sunnersbergs kyrka - KMB - 16000200167447

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sättna kyrka - KMB - 16000200047027

Sättna kyrka - KMB - 16000200047027

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sättna kyrka - KMB - 16000200047088

Sättna kyrka - KMB - 16000200047088

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048153

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048153

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136354

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136354

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vintrosa kyrka - KMB - 16000200048354

Vintrosa kyrka - KMB - 16000200048354

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visnums-Kils kyrka - KMB - 16000200148488

Visnums-Kils kyrka - KMB - 16000200148488

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vätö kyrka - KMB - 16000200141335

Vätö kyrka - KMB - 16000200141335

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049610

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049610

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Almby kyrka - KMB - 16000200045324

Almby kyrka - KMB - 16000200045324

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Attmars kyrka - KMB - 16000200043640

Attmars kyrka - KMB - 16000200043640

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bromma kyrka - KMB - 16000200113928

Bromma kyrka - KMB - 16000200113928

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekers kyrka - KMB - 16000200046697

Ekers kyrka - KMB - 16000200046697

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frötuna kyrka - KMB - 16000200117182

Frötuna kyrka - KMB - 16000200117182

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058316

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058316

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gottröra kyrka - KMB - 16000200117781

Gottröra kyrka - KMB - 16000200117781

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hammarby kyrka - KMB - 16000200095841

Hammarby kyrka - KMB - 16000200095841

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kils kyrka - KMB - 16000200046443

Kils kyrka - KMB - 16000200046443

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ljungarums kyrka - KMB - 16000200084435

Ljungarums kyrka - KMB - 16000200084435

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mosjö kyrka - KMB - 16000200047316

Mosjö kyrka - KMB - 16000200047316

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098853

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098853

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106868

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106868

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101975

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101975

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stöde kyrka - KMB - 16000200046169

Stöde kyrka - KMB - 16000200046169

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sättna kyrka - KMB - 16000200047084

Sättna kyrka - KMB - 16000200047084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048262

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048262

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Umeå landsförsamlings kyrka (Backenkyrkan) - KMB - 16000200151241

Umeå landsförsamlings kyrka (Backenkyrkan) - KMB - 16000200151241

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136048

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136048

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136180

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136180

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vårdinge kyrka - KMB - 16000200103458

Vårdinge kyrka - KMB - 16000200103458

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049442

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049442

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Österhaninge, Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200105721

Österhaninge, Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200105721

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bringetofta kyrka - KMB - 16000200068777

Bringetofta kyrka - KMB - 16000200068777

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bromma kyrka - KMB - 16000200113597

Bromma kyrka - KMB - 16000200113597

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bromma kyrka - KMB - 16000200114093

Bromma kyrka - KMB - 16000200114093

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200051969

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200051969

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106809

Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106809

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hässjö kyrka - KMB - 16000200044314

Hässjö kyrka - KMB - 16000200044314

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping, Västra kapellet - KMB - 16000200132998

Jönköping, Västra kapellet - KMB - 16000200132998

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kils kyrka - KMB - 16000200046495

Kils kyrka - KMB - 16000200046495

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kils kyrka - KMB - 16000200046496

Kils kyrka - KMB - 16000200046496

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109267

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109267

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109312

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109312

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109673

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109673

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108431

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108431

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108493

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108493

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108497

Stockholm, Skeppsholmskyrkan - KMB - 16000200108497

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Storkyrkan (Sankt Nicolai kyrka) - KMB - 16000200112030

Stockholm, Storkyrkan (Sankt Nicolai kyrka) - KMB - 16000200112030

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101745

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101745

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101844

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101844

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102128

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102128

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102326

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102326

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102327

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102327

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048204

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048204

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136183

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136183

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049445

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049445

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brännkyrka kyrka - KMB - 16000200094428

Brännkyrka kyrka - KMB - 16000200094428

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fasterna kyrka - KMB - 16000200116161

Fasterna kyrka - KMB - 16000200116161

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frötuna kyrka - KMB - 16000200116637

Frötuna kyrka - KMB - 16000200116637

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frötuna kyrka - KMB - 16000200116632

Frötuna kyrka - KMB - 16000200116632

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gräve kyrka - KMB - 16000200045815

Gräve kyrka - KMB - 16000200045815

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hedemora kyrka - KMB - 16000200009590

Hedemora kyrka - KMB - 16000200009590

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping, Östra kapellet - KMB - 16000200082916

Jönköping, Östra kapellet - KMB - 16000200082916

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Korsbetningen - KMB - 16001000029344

Korsbetningen - KMB - 16001000029344

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Korsbetningen - KMB - 16001000029520

Korsbetningen - KMB - 16001000029520

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mosjö kyrka - KMB - 16000200047135

Mosjö kyrka - KMB - 16000200047135

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nämforsen, hällristningsområde - KMB - 16001000018059

Nämforsen, hällristningsområde - KMB - 16001000018059

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127892

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127892

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127900

Roslags-Bro kyrka - KMB - 16000200127900

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106910

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106910

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106881

Stockholm, Gustav Vasa kyrka - KMB - 16000200106881

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101542

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101542

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102331

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200102331

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strö kyrka - KMB - 16000200167600

Strö kyrka - KMB - 16000200167600

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torps kyrka - KMB - 16000200045157

Torps kyrka - KMB - 16000200045157

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048146

Tysslinge kyrka - KMB - 16000200048146

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136057

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136057

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136213

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136213

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136290

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136290

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136291

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200136291

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049059

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049059

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Löpsedlar och klocka på pressbyråkiosken vid busshållplatsen på Bergslagsvägen

Löpsedlar och klocka på pressbyråkiosken vid busshållplatsen på Bergsl...

Svenska: Löpsedlar och klocka på pressbyråkiosken vid busshållplatsen på Bergslagsvägen.

Borgsjö kyrka - KMB - 16000200044369

Borgsjö kyrka - KMB - 16000200044369

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bromma kyrka - KMB - 16000200113126

Bromma kyrka - KMB - 16000200113126

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bromma kyrka - KMB - 16000200113427

Bromma kyrka - KMB - 16000200113427

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Previous

of 10

Next