The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

newspaperman

16 media by topicpage 1 of 1
Hot Springs, Ark. (1920), left to right: William A. Pinkerton, Inspector Gough of Scotland Yard, and Lou Houseman, newspaperman

Hot Springs, Ark. (1920), left to right: William A. Pinkerton, Inspect...

Photograph shows the three men in front of a log cabin with the sign "Our Summer Home" over the cabin door. Title from item. Transfer; Manuscript Division (Records of Pinkerton's National Detective Agency); 200... More

Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og branntomter, med den siste stensilerte avisa "Øst-Finnmark" som ble gitt ut i Vadsø av Statens informasjonskontor. Øst-Finnmark ble gitt ut en tid etter fredsslutningen inntil avisa "Finnmarken" kunne komme med sitt første nummer den 17. august 1945. Finnmark fylkesbibliotek har originalnegativet til dette bildet.

Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og brann...

Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og branntomter, med den siste stensilerte avisa "Øst-Finnmark" som ble gitt ut i Vadsø av Statens informasjonskontor. Øst-Finnmark ble gitt ut en ti... More

Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og branntomter, med den siste stensilerte avisa "Øst-Finnmark" som ble gitt ut i Vadsø av Statens informasjonskontor. Øst-Finnmark ble gitt ut en tid etter fredsslutningen inntil avisa "Finnmarken" kunne komme med sitt første nummer den 17. august 1945. Finnmark fylkesbibliotek har originalnegativet til dette bildet.

Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og brann...

Avisbud Jan Danielsen som er først ute på gata, mellom ruiner og branntomter, med den siste stensilerte avisa "Øst-Finnmark" som ble gitt ut i Vadsø av Statens informasjonskontor. Øst-Finnmark ble gitt ut en ti... More