The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

namdo

5 media by topicpage 1 of 1
Text i anknytning till bilden "En av den mängd träbroar som sammanbinda Idöborg utanför Nämndö med de närliggande öarna".

Text i anknytning till bilden "En av den mängd träbroar som sammanbind...

Text i anknytning till bilden "En av den mängd träbroar som sammanbinda Idöborg utanför Nämndö med de närliggande öarna".

Nämdö telefonstation. År 1940. Exteriör.

Nämdö telefonstation. År 1940. Exteriör.

Nämdö telefonstation. År 1940. Exteriör.

Nämdö telefonstation. År 1940. Växelföreståndare Märta Sandström med biträde.

Nämdö telefonstation. År 1940. Växelföreståndare Märta Sandström med b...

Nämdö telefonstation. År 1940. Växelföreståndare Märta Sandström med biträde.

Ägare:/1939-44/: Rederi AB Rex. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1939-44/: Rederi AB Rex. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1939-44/: Rederi AB Rex. Hemort: Stockholm.

Östanvik, Västanvik 1900

Östanvik, Västanvik 1900

Svenska: Östanvik och västanvik på Häradsekonomiska kartan