The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

naar

2,011 media by topicpage 1 of 21
Academiestudie naar pleistermodel van antiek vrouwelijk naakt, van achteren
Groep mensen in antieke kledij, naar rechts kijkend
Antieke camee met portretkop, in profiel naar links
Antieke camee met portretkop, in profiel naar rechts
Schets naar Leonardo da Vinci’s Vierge aux rochers (1482-1486) in het Louvre.

Schets naar Leonardo da Vinci’s Vierge aux rochers (1482-1486) in het ...

Schets naar Leonardo da Vinci’s Vierge aux rochers (1482-1486) in het Louvre.

'Het Huys te Westerbeeck' , in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld
Uitgeversprospectus voor de prenten naar het schilderij van Laatste Oordeel van Lucas van Leyden
' 't Huys te Nieweroden', De Vecht' in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld
'Noorder Kerck', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld
'Het Groote Doolhof', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld
'De Cascade van Narcissus, aan de Oost-zyde van de Groote Tuin', in: Tooneel Der Voornaamste Nederlands Huizen, En Lust Hoven, Naar T Leven Afgebeeld
Schip en koor van de Sint-Cunerakerk te Rhenen, van west naar oost
Vlucht naar Egypte
Gezicht op het Reguliersklooster te Amsterdam, naar de situatie in 1502
J. de Huijbert vaart Filips de Schone naar Frankrijk, 1506
J. de Huijbert vaart Filips de Schone naar Frankrijk, 1506
J. de Huijbert vaart Filips de Schone naar Frankrijk, 1506
Blaasbalg met de Vlucht naar Egypte
Vlucht naar Egypte
Verkoop van bezit en uittocht naar Münster, 1534
Verkoop van bezit en uittocht naar Münster, 1534
Verkoop van bezit en uittocht naar Münster, 1534
Verkoop van bezit en uittocht naar Münster, 1534
Anneken Jans geeft op weg naar de executieplaats te Rotterdam haar kind aan een bakker ter verzorging, 1539
Barnabas brengt Paulus naar de apostelen
Saulus op weg naar Damascus
Abraham en Isaak op weg naar de offerplaats
Muis, naar rechts
Koeienkop naar rechts
Zittend mannelijk naakt, iets naar links, op de rug gezien
Toren v. Babel naar P. Breughel
Kaart met de routes van de Pruisische troepen naar Amsterdam, 1787
Staand mannelijk naakt, op de rug gezien naar links
Staande soldaat naar rechts, op de rug gezien
Zittend mannelijk naakt, op de rug gezien, naar links
Koeienkop naar rechts
Blad met de plattegrond, het kapiteel en het basement van een Corinthische zuil naar Vitruvius

Blad met de plattegrond, het kapiteel en het basement van een Corinthi...

Chart with the map, the capital and the basement of a Corinthian column to Vitruvius

Negen studies naar vrouwelijk naakt, waarvan twee staande en face, en drie staande op de rug gezien
Man die een zak op zijn rug draagt, naar rechts
Sara en Abraham op weg naar Kanaän
Zittend mannelijk naakt, naar rechts, op de rug gezien
Abraham op weg naar Kanaän
Vrijend paar, vrouw staat met de rug naar de man toe
Abraham en Isaak op weg naar de offerplaats
Staand mannelijk naakt, op de rug gezien, iets naar rechts
Een oude man, op de rug gezien, en profil naar rechts: ten halven lijve
Een oude man, op de rug gezien, en profil naar rechts: ten halven lijve (detail van plaat van studieblad met manskoppen, B. 366)
Staand mannelijk naakt, op de rug gezien, voorovergebogen, iets naar links gedraaid
Een oude man, op de rug gezien, en profil naar rechts: ten halven lijve
Staande soldaat naar links, op de rug gezien
Abraham trekt naar Kanaän
Vaart van Ellert Viscarn in een schuitje van koehuiden van Hoorn naar Danzig, 1558
Geschreven kopie naar het Latijnse onderschrift bij de prent van het schip Victoria, prent nr. 5 in de begrafenisoptocht van Karel V, 1558
Geschreven kopie naar het Latijnse onderschrift bij de prent van het schip Victoria, prent nr. 5 in de begrafenisoptocht van Karel V, 1558
Filips II vertrekt per schip naar Spanje, 1559
Filips II vertrekt per schip naar Spanje, 1559
Maria met Kind en Jozef in aanbidding omringd door engelen tijdens vlucht naar Egypte
De voorstelling op de gouden beker geschonken aan Cornelis de Witt ter gelegenheid van de tocht naar Chatham, 1667
Marta leidt Maria Magdalena naar Christus
Portret van een lezende man, in profiel naar links
Spotprent over Napoleons verbanning naar Elba
Portret van een man met sjerp en ridderorde, naar rechts in ovaal
Het 's-Gravelandse Veer, naar de Munt te zien te Amsterdam
Portret van een meisje, naar links
Schets voor een portret van een schrijvende man in een interieur, driekwart naar links (C. Ploos van Amstel?)
Gouden beker met deksel, geschonken aan Cornelis de Witt ter gelegenheid van de Tocht naar Chatham, 1667
Portret van Petrus Koninks, naar links
Springend hert, naar links
Staand gevlekt paard, naar rechts, in een landschap
Gezicht op een landweg naar het dorp Oosterbeek
Christus wordt naar Herodes gezonden
Portret van een onbekende geestelijke, driekwart naar rechts
Gezicht in het Haagse Bos, naar Den Haag gezien
Marta leidt Maria Magdalena naar prekende Christus
Titelprent voor de prentreeks 'Christus, Maria en de apostelen' (kopieën naar 'De grote apostelen')
Het Rasphuis te Amsterdam naar de Oosterkerk gezien
Castelnau komt naar Amboise, 1560
Portret van een meisje, naar links
Op een voetstuk, gedecoreerd met van links naar rechts Mercurius, Neptunus en Venus, staan hermen
Portret van een heer, naar rechts, in een ovaal
Christus wordt door Pilatus naar Herodes gestuurd
Buste van Venus de' Medici, naar links
Venus vliegt naar de Olympus
Portret van een jongeman, driekwart naar links en van opzij
Album met titelblad en 19 prenten van Hogenberg en 14 prenten naar Hogenberg
Heilige familie rust onder bomen tijdens vlucht naar Egypte
Portret van een jonge dame met hoed in profiel naar links
Landschap met de rust op de vlucht naar Egypte
Portret van een onbekende jonge vrouw, en profil naar links
Landschap met vergezicht naar een vestingstadje op een bergplateau
Portret van een heer, naar rechts
Portret van een jonge vrouw, ten halven lijve naar links
De oude jachthaven van Amsterdam naar het Blauwhoofd gezien
Vlucht naar Egypte, Heilige Apollinarius, Heilige Julianus en Heilige Basilissa van Antinoë, Heilige Paulus de Kluizenaar (7-10 januari)
Portret van een jonge vrouw, driekwart naar rechts
Heilige familie in boot met engel als bootsman tijdens vlucht naar Egypte
Heilige Familie te voet op de vlucht naar Egypte
Fotoreproductie van een gravure naar een schilderij of tekening: Venus uit het water stappend
Doorkijk onder gewelven naar ruïnes en standbeelden met enkele figuren
Christus leidt de Heilige familie terug naar Israël
Previous

of 21

Next