The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

musical performance

3,029 media by topicpage 1 of 31
Hans Bol - Le divertissement des villageois
Het gehoor
Gehoor
Het gehoor (Auditus)
Vlakdecoratie met het Gehoor
Schotel met een allegorie op het gehoor
Gehoor
Gehoor (Auditus), een vrouw met een snaarinstrument
Gabriel de Saint Aubin - Theatrical Divertissement Offered at a Gala Evening Party

Gabriel de Saint Aubin - Theatrical Divertissement Offered at a Gala E...

Attributed to Gabriel de Saint-Aubin (French, Paris 1724–1780 Paris)

Gehoor
Gehoor
July: Amusements on the Water, (Juillet : les Divertissements sur l’eau)
July: Amusements on the Water, (Juillet : les Divertissements sur l’eau)
Representation du théatre ou l'on joue les comédies pour le divertissement du Roy de Tunquin et de son cour
Gabriel de Saint Aubin - Theatrical Divertissement Offered at a Gala Evening Party
Noter  till begravningsmusik, detalj, framförd vid kung Gustav III:s begravning. "Musik vid Högst Salig Hans Kongl. Majt konung Gustaf IIIs Begrafning i Kongl. Riddarholms Kyrkan den 14 Maji 1792 författad af Kongl. Capellmästaren Joseph Kraus".

Noter till begravningsmusik, detalj, framförd vid kung Gustav III:s b...

Noter till begravningsmusik, detalj, framförd vid kung Gustav III:s begravning. "Musik vid Högst Salig Hans Kongl. Majt konung Gustaf IIIs Begrafning i Kongl. Riddarholms Kyrkan den 14 Maji 1792 författad af K... More

Operasångerska med publik. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Operasångerska med publik. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Operasångerska med publik. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Gehoor van de Marokkaanse gezant, 1759
Gehoor van de Marokkaanse gezant, 1759
"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. Nordiska museets föremål inv.nr 261301.

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. N...

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. Nordiska museets föremål inv.nr 261301.

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. Nordiska museets föremål inv.nr 261301.

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. N...

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. Nordiska museets föremål inv.nr 261301.

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. Nordiska museets föremål inv.nr 261301. Detaljbild.

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. N...

"Slåtterfest vid Svartsjö". Oljemålning av Pehr Hilleström, ca 1780. Nordiska museets föremål inv.nr 261301. Detaljbild.

Het groot vermaak der kinders / Le grand divertissement des enfans

Het groot vermaak der kinders / Le grand divertissement des enfans

Blad met 12 voorstellingen van kinderspelen, waaronder hoepelen, stokpaardje rijden en vliegeren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers in het Nederlands en in het Frans. Genummerd rechtsonder: No. 27.

Het lastig straet geschreeuw van klyne koop-persoonen, / Zal u deés nieuwe plaet zeer aengenaem vertoonen / Les cris aigus des petits marchands, / Rendent ce tableau divertissant

Het lastig straet geschreeuw van klyne koop-persoonen, / Zal u deés ni...

Blad met 20 voorstellingen van straatverkopers, zoals een krijtverkoper, een mattenverkoper en een prentenverkoper. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers in het Nederlands en in het Frans. Genummerd linkso... More

Het groot vermaak der kinders / Le grand divertissement des enfans

Het groot vermaak der kinders / Le grand divertissement des enfans

Blad met 12 voorstellingen van kinderspelen, waaronder hoepelen, stokpaardje rijden en vliegeren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers in het Nederlands en in het Frans. Genummerd rechtsonder: N. 27.

Het groot vermaak der kinders / Le grand divertissement des enfans

Het groot vermaak der kinders / Le grand divertissement des enfans

Blad met 12 voorstellingen van kinderspelen, waaronder hoepelen, stokpaardje rijden en vliegeren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers in het Nederlands en in het Frans. Genummerd rechtsonder: No. 27.

Zie hier, tot uw vermaak dees kinder-spreken vloeijen, / Welk zy over-al met vlytigheid uitstroeijen / Voici quelques dictions qui plaisent aux enfants, / Et qui leur procurent maints divertissements

Zie hier, tot uw vermaak dees kinder-spreken vloeijen, / Welk zy over-...

Blad met 30 verbeeldingen van spreekwoorden en gezegden. Onder elke voorstelling een onderschrift in het Nederlands en in het Frans. Genummerd midden onder: No 41.

Het lastig straet geschreeuw van klyne koop-persoonen, / Zal u deés nieuwe plaet zeer aengenaem vertoonen / Les cris aigus des petits marchands, / Rendent ce tableau divertissants

Het lastig straet geschreeuw van klyne koop-persoonen, / Zal u deés ni...

Blad met 20 voorstellingen van straatverkopers, zoals een krijtverkoper, een mattenverkoper en een prentenverkoper. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers in het Nederlands en in het Frans. Genummerd rechts... More

Zie hier, tot uw vermaek deéz kinder-spreéken vloeyen, / Welke zy over-al met vlytigheyd uytstroeyen / Voici quelques dictions qui plaisent aux enfants, / Et qui leur procurent maints divertissements

Zie hier, tot uw vermaek deéz kinder-spreéken vloeyen, / Welke zy over...

Blad met 30 verbeeldingen van spreekwoorden en gezegden. Onder elke voorstelling een onderschrift in het Nederlands en in het Frans. Genummerd rechtsonder: No. 41.

La cachucha, divertissement brillant pour le piano sur un air espagnol dansé à l'Opéra par Melle Fanny Elsler [sic], et composé par Fréd. Burgmüller.
Berger galant pour le divertissement du Retour du printems
Sigr. Samingo and Madme. Brugnoli in the divertissement of Une heure à Naples.
"En afton på Gimo 8 oktober 1841". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"En afton på Gimo 8 oktober 1841". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"En afton på Gimo 8 oktober 1841". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

Fanny Elssler in dem Divertissement: "Des Malers Traumbild.". Cajetan del. Berndt lith. Steindr. des T. Rauh.
Fanny Elssler in dem Divertissement: "Des Malers Traumbild.". Cajetan del. Berndt lith. Steindr. des T. Rauh.
En man sitter och spelar på ett klaviaturinstrument". Akvarell av Fritz von Dardel, 1844

En man sitter och spelar på ett klaviaturinstrument". Akvarell av Frit...

En man sitter och spelar på ett klaviaturinstrument". Akvarell av Fritz von Dardel, 1844

"Aktörerna äro fröknarna Sprengtporten, S. Thersmeden, Silfverschiöld, Grefve Tosse, Ad. Reuterskjöld och Dardel." Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1845.

"Aktörerna äro fröknarna Sprengtporten, S. Thersmeden, Silfverschiöld,...

"Aktörerna äro fröknarna Sprengtporten, S. Thersmeden, Silfverschiöld, Grefve Tosse, Ad. Reuterskjöld och Dardel." Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1845.

"Lägg din hand intill mitt hjerta. Känn hur..." Scen ur Friskytten, 1845. Akvarellerad blyertsteckning av Fritz von Dardel.

"Lägg din hand intill mitt hjerta. Känn hur..." Scen ur Friskytten, 18...

"Lägg din hand intill mitt hjerta. Känn hur..." Scen ur Friskytten, 1845. Akvarellerad blyertsteckning av Fritz von Dardel.

Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från 1858 drev han fast fotoverksamhet i skomakare Hjeltes gård. År 1864 blev han ägare till den så kallade Borénska gården på Drottninggatan, där han redan tidigare hade inrättatr en ateljé i en liten paviljong i trädgården. Långt dessförinnan, redan på sitt trettonde år, hade han skrivits in i musikcorpsen vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Där blev han hautboist och sedemera musikfanjunkare. Han var således en framstående musiker med flöjt som som sitt främsta instrument och verkade vid sidan av andra tjänster som musiklärare.

Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Ateljéporträtt - violinisten Teresina Tua, Ulla Gällstedt Eriksson
"Ett besök på Kungliga Theatern 1852". Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1852

"Ett besök på Kungliga Theatern 1852". Tuschteckning av Fritz von Dard...

"Ett besök på Kungliga Theatern 1852". Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1852

"Några musikaliska profiler". April 1855. Tusch med vitt av Fritz von Dardel.

"Några musikaliska profiler". April 1855. Tusch med vitt av Fritz von ...

"Några musikaliska profiler". April 1855. Tusch med vitt av Fritz von Dardel.

Nouveau Divertissement des Soirées Parisiennes, from Ces Bons Parisiens, published in Le Charivari, April 16, 1857
Divertissement aquatique renouvelé des Grecs, from Croquis d'Été, published in Le Charivari, August 16-17, 1857
Kabinettsfotografi: Fogelmark

Kabinettsfotografi: Fogelmark

Kabinettsfotografi: Fogelmark

Bostadshus, grupp fem personer framför huset. Hallsberg, Örebro, Sverige
En man vid en grammofon. Hallsberg, Örebro, Sverige
Sju män med musikinstrument. Hallsberg, Örebro, Sverige
Mlle X en vélo, Luchon

Mlle X en vélo, Luchon

Fonds Trutat - Photographie ancienne..Cote : TRU C 32.Localisation : Fonds ancien.Original non communicable..Titre : Mlle X en vélo, Luchon..Auteur : Trutat, Eugène.Rôle de l’auteur : Photographe..Lieu de créat... More

Musikanter i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Musikanter i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direkt...

Musikanter i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Nio personer med musikinstrument. Hallsberg, Örebro, Sverige
Porträtt av musikdirektör Carl Johan Nylén. Född och uppvuxen i ett soldathem i Nykil inflyttade han till Linköping våren 1840 för att bli musikelev vid Andra livgrenadjäregementet. I samband med detta bytte han efternamn från Färdig till Nylén. År 1860 utnämndes han till musikfanjunkare och från 1874 fungerade han som musikföreståndare vid nämnda regemente. Från 1852 gift med Wilhelmina Clairström.

Porträtt av musikdirektör Carl Johan Nylén. Född och uppvuxen i ett so...

Porträtt av musikdirektör Carl Johan Nylén. Född och uppvuxen i ett soldathem i Nykil inflyttade han till Linköping våren 1840 för att bli musikelev vid Andra livgrenadjäregementet. I samband med detta bytte ha... More

Iver Olsen - Guttemusikkorps med dirigent

Iver Olsen - Guttemusikkorps med dirigent

Guttemusikkorps med dirigent

Grupp elva personer med musikinstrument. Hallsberg, Örebro, Sverige
Grupporträtt av musiker vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av musiker vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av musiker vid Bohusläns regemente I 17.

Baptisternas Strängmusikkår i Svennevad. I mitten längst bak står Henrik Karlsson (far till Stina Karlsson i Bäcketorp), till höger om honom Rut Andersson, född Olsson (moster till Stina). Längst till höger Karl Johansson, far till Edit Hallberg. Sittande längst till vänster Edit Hallberg (Anders Kullbergs mormor), därefter Milia Karlsson (bodde i Bottorp 1987). I mitten Johan Karlsson, svärfar till Stina Karlsson.
Uppgifterna kommer från Karin Kullberg, Stina Karlsson, Bäcketorp, m.fl.

Baptisternas Strängmusikkår i Svennevad. I mitten längst bak står Henr...

Baptisternas Strängmusikkår i Svennevad. I mitten längst bak står Henrik Karlsson (far till Stina Karlsson i Bäcketorp), till höger om honom Rut Andersson, född Olsson (moster till Stina). Längst till höger Kar... More

Tre män med musikinstrument, en jägare med vapen och en hund.

Tre män med musikinstrument, en jägare med vapen och en hund.

Tre män med musikinstrument, en jägare med vapen och en hund.

Gruppbild, nio personer. Hallsberg, Örebro, Sverige
En anonym sångförening i Kalmar.

En anonym sångförening i Kalmar.

En sångförening i Kalmar.

Två män med musikinstrument. Hallsberg, Örebro, Sverige
Behind the scenes

Behind the scenes

Another venomous attack on the Lincoln administration by the artist of "The Commander-in-Chief Conciliating the Soldier's Votes, no. 1864-31," and "The Sportsman Upset by the Recoil of His Own Gun," (no. 1864-3... More

Mellan nya Teatern och Kockska huset reste sig den äreport, som byggts till ära för Carl XV, då han i september 1864 besökte Kalmar. "Land skall med lag byggas" var hans valspråk.

Mellan nya Teatern och Kockska huset reste sig den äreport, som byggts...

Mellan nya Teatern och Kockska huset reste sig den äreport, som byggts till ära för Carl XV, då han i september 1864 besökte Kalmar. "Land skall med lag byggas" var hans valspråk.

Porträtt av operasångaren Per Jansson. Född i Norrköping 1844 som son till fiskhandlaren Adolf Jansson och dennes maka Margareta Olofsdotter. Från 1870 engagerad vid Kungliga operan och verksam där till sin död som ogift 1889. Känd för sin basbaryton, okonstlade humor och sina framstående bellmantolkningar. Vissa källor tillskriver honom maträtten Janssons frestelse, mer säkert tillerkänd vickningen Toast Pelle Janzon. Operasångaren använde stavningen Janzon i vuxen ålder.

Porträtt av operasångaren Per Jansson. Född i Norrköping 1844 som son ...

Porträtt av operasångaren Per Jansson. Född i Norrköping 1844 som son till fiskhandlaren Adolf Jansson och dennes maka Margareta Olofsdotter. Från 1870 engagerad vid Kungliga operan och verksam där till sin död... More

Bondkomikern. Kolorerat fotografi.  Jödde (Gödde) i Göljaryd (Karl Petter Rosén 1855-1900) med sitt dargspel, durspel.

Bondkomikern. Kolorerat fotografi. Jödde (Gödde) i Göljaryd (Karl Pet...

Bondkomikern. Kolorerat fotografi. Jödde (Gödde) i Göljaryd (Karl Petter Rosén 1855-1900) med sitt dargspel, durspel.

Teater-Pettersson. Kalmar Läns museum
Familjen Kreuger och Lidman fotograferad 1873 eller 1874 i Kreugerska gårdens trädgård Östra Sjögatan 4.

Familjen Kreuger och Lidman fotograferad 1873 eller 1874 i Kreugerska ...

1. Vid dörren till höger konsul Gustaf Kreuger. 2. Sittande framför honom Ern Lidman, konstnär. 3. Sittande bredvid den förre, färgare Gustaf LIdman. 4. Pastor Hampus Nönnegren från Göteborg (Varberg?). 5. Sitt... More

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Porträtt av operasångare Louise Michaëli. Sveriges lysande stjärna efter att Jenny Lind vid blott 27 års ålder hade sagt farväl till den svenska teaterpubliken. Michaëli var engagerad vid Kungliga teatern och kom vid sidan att göra konsertturnéer i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark. Fotografiet är en gåva till fabrikör Stånggren i Linköping.

Porträtt av operasångare Louise Michaëli. Sveriges lysande stjärna eft...

Porträtt av operasångare Louise Michaëli. Sveriges lysande stjärna efter att Jenny Lind vid blott 27 års ålder hade sagt farväl till den svenska teaterpubliken. Michaëli var engagerad vid Kungliga teatern och k... More

Porträtt, violinspelande flicka. Gävle, Sverige

Porträtt, violinspelande flicka. Gävle, Sverige

Porträtt, violinspelande flicka.

Ett musikprogram. Kalmar Läns museum

Ett musikprogram. Kalmar Läns museum

Tryck: "Musik-Program 1. Silfverbröllops Fest Marsch af Åström, 2. Ouveture till Lalla Roukh

Brevkort med odaterat motiv mot Frälsningsarméns möteslokal i Linköping. Byggnaden uppfördes i början av 1880-talet som teater- och cirkusbyggnad i den så kallade Wernerska trädgården, som under 1800-talets senare hälft utgjort platsen för ett av stadens största nöjesetablissemang. För ritningarna i italiensk renässansstil stod byggmästare Oskar Göransson. Tiden som varitéteater kom att bli kort. Efter att trädgårdens ägare och nöjesentreprenör, Anders Peter "Bonn på Druvan" Andersson gått bort 1886 gick luften ur rörelsen och teatern kom redan från dennes dödsår att hyras ut till Frälsningsarmén.

Brevkort med odaterat motiv mot Frälsningsarméns möteslokal i Linköpin...

Brevkort med odaterat motiv mot Frälsningsarméns möteslokal i Linköping. Byggnaden uppfördes i början av 1880-talet som teater- och cirkusbyggnad i den så kallade Wernerska trädgården, som under 1800-talets sen... More

Musikanter

Musikanter

Musikanter

Iver Olsen - Reproduksjon av portrett av Smed-Jens

Iver Olsen - Reproduksjon av portrett av Smed-Jens

Reproduksjon av portrett av Smed-Jens

Musikestraden på restaurang Rullan, Uppsala 1880-tal, Henri Ostis Fotografi Atelier

Musikestraden på restaurang Rullan, Uppsala 1880-tal, Henri Ostis Foto...

Musikestraden på restaurang Rullan, Uppsala 1880-tal

Bilden visar ett repro av ett medfaret men unikt motiv från den så kallade Wernerska trädgården i Linköping. Tiden är första delen av 1880-talet. Den skarpsynte kan på standaret utläsa att det rör sig om det parodiskt ordensliknande sällskapet Wiknings-Commissionen, som under en period höll årliga sommarfester i trädgården.Etablissemanget Wernerska trädgården hade från senare hälften av 1800-talet en självklar plats i stadens nöjesliv. Namnet var hämtat från provincialläkaren Henrik Werner, som införskaffat tomten som sommarnöje vid sidan av sin stadsvåning invid Stora torget. Den som utvecklade området från en framvuxen nöjesträdgård med tvivelaktiga inslag till en offentlig nöjesplats med restauranger, teater- och cirkusbyggnad samt musik- och danspaviljonger var entreprenören Anders Petter Andersson alias Bonn på Druvan, som år 1864 kommit i besittning av tomten. Nöjesinrättningen kom att blomstra tills ägarens bortgång 1886. Utan eldsjäl sjönk ambitionerna vartefter för nöjelpalatset och i än mindre grad efter det nya seklets inträde med tidens aktualiteter såsom brännvinsförbud vid scenunderhållning, den nya stadsteatern och biografernas erbjudande av det nya mediet film.

Bilden visar ett repro av ett medfaret men unikt motiv från den så kal...

Bilden visar ett repro av ett medfaret men unikt motiv från den så kallade Wernerska trädgården i Linköping. Tiden är första delen av 1880-talet. Den skarpsynte kan på standaret utläsa att det rör sig om det pa... More

Dillbergs Bok - Musik och Pappershandel.

Dillbergs Bok - Musik och Pappershandel.

Dillbergs Bok - Musik och Pappershandel.

Iver Olsen - Portrett av felespiller

Iver Olsen - Portrett av felespiller

Fotografiet er gjengitt i Rørosboka bind Iside 395

Fotografi av manlig operasångare i Dresden, 1 tenor vars namn möjligen är Gudesen. I fantasifull riddarkostymering med svan på bröstet och hjälmen.

Fotografi av manlig operasångare i Dresden, 1 tenor vars namn möjligen...

Fotografi av manlig operasångare i Dresden, 1 tenor vars namn möjligen är Gudesen. I fantasifull riddarkostymering med svan på bröstet och hjälmen.

Interiør fra musiker, sanger og kordirigent Johan Didrik Behrens kontor i Langes gate i hovedstaden.

Interiør fra musiker, sanger og kordirigent Johan Didrik Behrens konto...

Interiør fra musiker, sanger og kordirigent Johan Didrik Behrens kontor i Langes gate i hovedstaden.

Fotografi av "Sångarsalen på slottet Wartburg den 24 okt 1886."

Fotografi av "Sångarsalen på slottet Wartburg den 24 okt 1886."

Fotografi av "Sångarsalen på slottet Wartburg den 24 okt 1886."

Uppsala centralhospitals musikkår, Uppsala 1887, Henri Ostis Fotografi Atelier
"Königl. Hoftheater" i Dresden. Stadsteatern i Dresden.

"Königl. Hoftheater" i Dresden. Stadsteatern i Dresden.

"Königl. Hoftheater" i Dresden. Stadsteatern i Dresden.

"Stadtheater i Leipzig 1887." Stadsteatern i Leipzig.

"Stadtheater i Leipzig 1887." Stadsteatern i Leipzig.

"Stadtheater i Leipzig 1887." Stadsteatern i Leipzig.

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspav...

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Ultuna musikkår vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887, Henri Ostis Fotografi Atelier

Ultuna musikkår vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887, Henri Osti...

Ultuna musikkår vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887

Sångargrupp vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887, Henri Ostis Fotografi Atelier

Sångargrupp vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887, Henri Ostis Fo...

Sångargrupp vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888, Henri Ostis Fotografi Atelier

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888, Henri Os...

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888, Henri Ostis Fotografi Atelier

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888, Henri Os...

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888

Spillemann Anders Haugen med familie foran Haugen nordre, Sør Trøndelag, Norge

Spillemann Anders Haugen med familie foran Haugen nordre, Sør Trøndela...

Spillemann Anders Haugen med familie foran Haugen nordre

Frälsningsarméns nybildade hornorkester. 7 personer med blåsinstrument. Frälsningsarmen har varit aktiva i Trelleborg sedan 1889.

Frälsningsarméns nybildade hornorkester. 7 personer med blåsinstrument...

Frälsningsarméns nybildade hornorkester. 7 personer med blåsinstrument. Frälsningsarmen har varit aktiva i Trelleborg sedan 1889.

Personal vid Nässjö station 1889-1890. Stående; Stk Mårtensson, stk Johansson, stk Lundahl, knr Henricsson, stk Gustafsson, stk Möller, fm Rosenkvist, fm Kindberg, fm Dahlvig, fm Lundh, fm Granath, stk Svensson, stfm Strahl, stk Malm, stfm Thörn, stfm Mogren, nattvakt Malm. Sittande; lokm N. Carlsson, sts Björling, sts J. Ohlsson, källarmästare C Pettersson, stins O.F. Lenander, fsts Mårtensson, sts Kinberg, Tl Davidsson, sts J. Möller, sts A. Wiren. Musiker; stk Christensson, stk Ekberg, stk Storch, stfm Håkansson.

Personal vid Nässjö station 1889-1890. Stående; Stk Mårtensson, stk Jo...

Personal vid Nässjö station 1889-1890. Stående; Stk Mårtensson, stk Johansson, stk Lundahl, knr Henricsson, stk Gustafsson, stk Möller, fm Rosenkvist, fm Kindberg, fm Dahlvig, fm Lundh, fm Granath, stk Svensson... More

Frälsningsarmén, orkester. 17 personer med gitarrer och dragspel. Frälsningsarmen har varit aktiva i Trelleborg sedan 1889.

Frälsningsarmén, orkester. 17 personer med gitarrer och dragspel. Fräl...

Frälsningsarmén, orkester. 17 personer med gitarrer och dragspel. Frälsningsarmen har varit aktiva i Trelleborg sedan 1889.

"Lilla ultunagruppen", Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1889, Henri Ostis Fotografi Atelier

"Lilla ultunagruppen", Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1889, Henri O...

"Lilla ultunagruppen", Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1889

"Teatergrottan". / Länsmuseet Gävleborg
Per Herman Lindberg, Gustav Frank, Erik Jonsson ("Bagars" i Hå), Per Olsson. Sittande med dragspel, Anders Jonstam.

Per Herman Lindberg, Gustav Frank, Erik Jonsson ("Bagars" i Hå), Per O...

Per Herman Lindberg, Gustav Frank, Erik Jonsson ("Bagars" i Hå), Per Olsson. Sittande med dragspel, Anders Jonstam.

Tre unga män som musicerar.

Tre unga män som musicerar.

Tre unga män som musicerar.

Anna Lindberg, hustru till Per Lindberg, spelar orgel på "Berget" i Östansjö.

Anna Lindberg, hustru till Per Lindberg, spelar orgel på "Berget" i Ös...

Anna Lindberg, hustru till Per Lindberg, spelar orgel på "Berget" i Östansjö.

Previous

of 31

Next