PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
948 media by topicpage 1 of 10
Kabinettsfotografi: bokhållare John W Almqvist
Stereobild av Baltzar von Platens grav.

Stereobild av Baltzar von Platens grav.

Stereobild av Baltzar von Platens grav.

Stereobild av Motala verkstad.

Stereobild av Motala verkstad.

Stereobild av Motala verkstad.

ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Verkstads första lok, byggd för gruvbana med tekniskt udda lösningar. Numera museislok på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Ver...

ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Verkstads första lok, byggd för gruvbana med tekniskt udda lösningar. Numera museislok på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Båten Tärnana, byggd vid Motala Mekaniska verkstad omkring 1870.

Båten Tärnana, byggd vid Motala Mekaniska verkstad omkring 1870.

Båten Tärnana, byggd vid Motala Mekaniska verkstad omkring 1870.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Ett tidigt ögonblick från Medevi brunn. Enligt påskrift vy från byggningen Vobis mot Stora gången. Till vänster ses delar av Dalbyggningen, Schefferska byggningen och kyrkan. Gruppen till höger sitter på trappan till Kastellet och i fonden skymtar Stora badhuset och handelsbodar. Bland personerna ses bland andra makarna Düben, fröken Olga Nordin, doktor Björklund och fru Weinberg för att nämna några.

Ett tidigt ögonblick från Medevi brunn. Enligt påskrift vy från byggni...

Enskilt arkiv 550 emanerar från godsägaren Nils Henricson (1924-2016). I bildväg omfattar arkivet sex st. lösa fotografier.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Kabinettsfotografi: familjen Mozart. Prosten Carl Gustaf Mozart står bakom hustrun Louise Hall som sitter på en stol. Flankerad av döttrarna heter Jenny (t v) Esther.

Kabinettsfotografi: familjen Mozart. Prosten Carl Gustaf Mozart står b...

C G Mozart var präst på Visingsö 1854-1881. Därefter kyrkoherde i Tingsås och prost i Konga.

Motala mekaniska verkstad 1872.

Motala mekaniska verkstad 1872.

Motala mekaniska verkstad 1872.

Kabinettsfotografi: handlande O Johansson
Porträtt av Donald Bonnevie(?).

Porträtt av Donald Bonnevie(?).

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Kabinettsfotografi: bokhållare Oscar Gylling

Kabinettsfotografi: bokhållare Oscar Gylling

Påskrift bak: "Oscar Gylling"

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Motala 1873-1889.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Motala 1873-1889.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Motala 1873-1889.

Fo180170

Fo180170

Fo180170

Fo13322A

Fo13322A

Fo13322A

Första lokverkstaden. Motala Verkstad

Första lokverkstaden. Motala Verkstad

Första lokverkstaden. Motala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finn...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Stationen togs i bruk 1873.

Stationen togs i bruk 1873.

Railway stations in Sweden

Porträtt på Pastor Lars Brodin.

Porträtt på Pastor Lars Brodin.

Fotograf: John Wallgren, Motala

Motala Mekaniska Verkstad, 1880.Verkstad för uppsättning av lokomotiv.

Motala Mekaniska Verkstad, 1880.Verkstad för uppsättning av lokomotiv.

Motala Mekaniska Verkstad, 1880.Verkstad för uppsättning av lokomotiv.

Statens Järnvägar, SJ A 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Statens Järnvägar, SJ A 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Fi...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab  nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

Statens Järnvägar, SJ C 297 "Brynhild".

Statens Järnvägar, SJ C 297 "Brynhild".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab  163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm....

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm. Leveransfoto.

Gruppkort från Motala verkstad, midsommaren 1882.

Gruppkort från Motala verkstad, midsommaren 1882.

Gruppkort från Motala verkstad, midsommaren 1882.

Fo198682

Fo198682

Fo198682

Fo180313

Fo180313

Fo180313

Statens Järnvägar, SJ Kc 381.

Statens Järnvägar, SJ Kc 381.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Kc4 381

Statens Järnvägar, SJ Kc4 381

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Göta kanal, Motala hamn.

Göta kanal, Motala hamn.

Göta kanal, Motala hamn.

Loket Vadstena vid Fågelsta station.

Loket Vadstena vid Fågelsta station.

Railway stations in Sweden

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

Statens Järnvägar, SJ U 287

Statens Järnvägar, SJ U 287

Statens Järnvägar, SJ U 287

NOJ lok 12.  Ånglok på vändskiva. Fick namnet Sjögle. Loket tillverkades av Motala Verkstad.  Bilden är troligen tagen vid leveransen. Loket finns som museilok i Älhult.

NOJ lok 12. Ånglok på vändskiva. Fick namnet Sjögle. Loket tillverkad...

NOJ lok 12. Ånglok på vändskiva. Fick namnet Sjögle. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Bilden är troligen tagen vid leveransen. Loket finns som museilok i Älhult.

Porträtt av Ludvig Alexander Sebastian af Petersens, underlöjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av Ludvig Alexander Sebastian af Petersens, underlöjtnant vid...

Porträtt av Ludvig Alexander Sebastian af Petersens, underlöjtnant vid Fortifikationen.

VB lok 4. Ånglok på vändskiva. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 137. Skrotades 1929.

VB lok 4. Ånglok på vändskiva. Leveransfoto. Loket tillverkades av Mot...

VB lok 4. Ånglok på vändskiva. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 137. Skrotades 1929.

Vikbolandsbanan, VB lok 4

Vikbolandsbanan, VB lok 4

Vikbolandsbanan, VB lok 4

Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ lok 10 "Mörarp"

Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ lok 10 "Mörarp"

Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ lok 10 "Mörarp"

Leveransfoto Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ lok 10 "Mörarp", tillverkat 1893 av Motala Verkstad. Efter 1939 märkt som HHJ lok 1. Loket skrotades 1947 i Vislanda.

Leveransfoto Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ lok 10 "Mörarp",...

Leveransfoto Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ lok 10 "Mörarp", tillverkat 1893 av Motala Verkstad. Efter 1939 märkt som HHJ lok 1. Loket skrotades 1947 i Vislanda.

NAJ lok 1. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 142. Skrotades 1938.

NAJ lok 1. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillve...

NAJ lok 1. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 142. Skrotades 1938.

Simrishamn - Tommelilla JärnvägCTJ lok 4 "Ingelstad"

Simrishamn - Tommelilla JärnvägCTJ lok 4 "Ingelstad"

Simrishamn - Tommelilla JärnvägCTJ lok 4 "Ingelstad"

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ lok 9 "Eslöf"

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ lok 9 "Eslöf"

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ lok 9 "Eslöf"

Gärds Härads Järnväg, GHJ lok 4 "Frosting"

Gärds Härads Järnväg, GHJ lok 4 "Frosting"

Gärds Härads Järnväg, GHJ lok 4 "Frosting"

YEJ lok 9. Leveransfoto. Fick namnet Eslöf. Loket tillverkades av Motala, tillverkningsnummer 146. Skrotat 1934.

YEJ lok 9. Leveransfoto. Fick namnet Eslöf. Loket tillverkades av Mota...

YEJ lok 9. Leveransfoto. Fick namnet Eslöf. Loket tillverkades av Motala, tillverkningsnummer 146. Skrotat 1934.

MMJ lok 5. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Tillverkningsnummer 150, smalspårig. Skrotades 1928.

MMJ lok 5. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Tillve...

MMJ lok 5. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Tillverkningsnummer 150, smalspårig. Skrotades 1928.

Järnvägsbron över Motala Ström på linjen mellan Motala och Fågelsta.

Järnvägsbron över Motala Ström på linjen mellan Motala och Fågelsta.

Järnvägsbron över Motala Ström på linjen mellan Motala och Fågelsta.

HKJ lok 4. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad.

HKJ lok 4. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Mo...

HKJ lok 4. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad.

Munkedals järnväg (spårvidd 600 mm). Parti av linjer mellan hamnen vid Saltkällan och Åtorp i Västra Götaland. Lok nr 1 Motala Verkstad 1895, boggigodsvagn litt Io och personboggivagn byggd av Vagnfabriks AB 1895.

Munkedals järnväg (spårvidd 600 mm). Parti av linjer mellan hamnen vid...

Munkedals järnväg (spårvidd 600 mm). Parti av linjer mellan hamnen vid Saltkällan och Åtorp i Västra Götaland. Lok nr 1 Motala Verkstad 1895, boggigodsvagn litt Io och personboggivagn byggd av Vagnfabriks AB 1895.

Järnvägsbron över Motala Ström på linjen mellan Fågelsta och Motala.

Järnvägsbron över Motala Ström på linjen mellan Fågelsta och Motala.

Järnvägsbron över Motala Ström på linjen mellan Fågelsta och Motala.

CTJ  lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Ingelstad. Ganska typiskt lok från perioden 1890-1900. Skrotades 1924.

CTJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Ingelstad. Ganska typiskt lok fr...

CTJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Ingelstad. Ganska typiskt lok från perioden 1890-1900. Skrotades 1924.

Fo184665AF

Fo184665AF

Fo184665AF

Kaffe och starkt på Virgos akterdäck: Charlotta  Olsson, Strindberg, Ekelund och Grönberg. Sittande Zachau och Ekholm.

Kaffe och starkt på Virgos akterdäck: Charlotta Olsson, Strindberg, E...

Märta Carlström var syster med kapten Hugo Zachaus hustru. Kapten Zachau var befälhavare på Virgo i samband med S A Andrées polarexpedition 1896.

Statens Järnvägar, SJ Kd2 514

Statens Järnvägar, SJ Kd2 514

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Kaffe och starkt på Virgos akterdäck: Lachambre, Strindberg, Zachau, Ekelund och Charlotta Olsson. Sittande troligen Ekholm.

Kaffe och starkt på Virgos akterdäck: Lachambre, Strindberg, Zachau, E...

Märta Carlström var syster med kapten Hugo Zachaus hustru. Kapten Zachau var befälhavare på Virgo i samband med S A Andrées polarexpedition 1896.

Fo184317AF

Fo184317AF

Fo184317AF

Statens Järnvägar, SJ Pa 257 "Pantern"

Statens Järnvägar, SJ Pa 257 "Pantern"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Godståg passerar Motala Ström i Motala.

Godståg passerar Motala Ström i Motala.

Godståg passerar Motala Ström i Motala.

Närmast syns ångf Polstjerna, bakom stäven ligger ångf Nya Kinda. Flera namnkända fartyg på andra sidan Göta kanal.

Närmast syns ångf Polstjerna, bakom stäven ligger ångf Nya Kinda. Fler...

Närmast syns ångf Polstjerna, bakom stäven ligger ångf Nya Kinda. Flera namnkända fartyg på andra sidan Göta kanal.

Trafikchef Gustaf Wilhelm Asplund. Verkställande Direktör under åren 1897-1903.

Trafikchef Gustaf Wilhelm Asplund. Verkställande Direktör under åren 1...

Trafikchef Gustaf Wilhelm Asplund. Verkställande Direktör under åren 1897-1903.

Byvalla - Långshyttans Järnväg BLJ 4 "Långshyttan"

Byvalla - Långshyttans Järnväg BLJ 4 "Långshyttan"

Byvalla - Långshyttans Järnväg BLJ 4 "Långshyttan"

Ångfartyget Skärgården i Göta Kanal vid Motala.

Ångfartyget Skärgården i Göta Kanal vid Motala.

Ångfartyget Skärgården i Göta Kanal vid Motala.

Vikbolandsbanan, VB lok 5

Vikbolandsbanan, VB lok 5

Vikbolandsbanan, VB lok 5

Ångfartyget Skärgården i Göta Kanal vid Motala.

Ångfartyget Skärgården i Göta Kanal vid Motala.

Ångfartyget Skärgården i Göta Kanal vid Motala.

Motala station.

Motala station.

Motala station.

Skönnarbo station.

Skönnarbo station.

Skönnarbo station.

Fo180089

Fo180089

Fo180089

Motala verkstad. Fältmanövern 1899. Från vänster SJ B 53 Forsete, SJ Da 347, SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding",  SJ Kd2 451, SJ Kd 389.

Motala verkstad. Fältmanövern 1899. Från vänster SJ B 53 Forsete, SJ D...

Motala verkstad. Fältmanövern 1899. Från vänster SJ B 53 Forsete, SJ Da 347, SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451, SJ Kd 389.

SWB F3 42. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Skrotades 1967.

SWB F3 42. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Mo...

SWB F3 42. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Skrotades 1967.

Motala Verkstad Fältmanövern år 1899. Statens Järnvägars lok från vänster: SJ B 53 "Forsete", SJ Da 347, SJ B 17 "Örebro", SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451 och SJ Kd 389.

Motala Verkstad Fältmanövern år 1899. Statens Järnvägars lok från väns...

Motala Verkstad Fältmanövern år 1899. Statens Järnvägars lok från vänster: SJ B 53 "Forsete", SJ Da 347, SJ B 17 "Örebro", SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451 och SJ Kd 389.

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB F 42

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB F 42

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB F 42

Lokstallet (Fältmanövern) Motala Verkstad

Lokstallet (Fältmanövern) Motala Verkstad

Lokstallet (Fältmanövern) Motala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ Cc 553. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad och hade högsta hastighet 90 km i timme. Såld 1927 till skrot till Carl C. Rasmussen, Danmark.

Statens Järnvägar, SJ Cc 553. Leveransfoto. Loket tillverkades av Mota...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Motala verkstad station. Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

Motala verkstad station. Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Porträtt av Oscar Alfred Atterling, officer vid Trängen.

Porträtt av Oscar Alfred Atterling, officer vid Trängen.

Porträtt av Oscar Alfred Atterling, officer vid Trängen.

Motala verkstad.

Motala verkstad.

Motala verkstad.

Motala station

Motala station

Railway stations in Sweden

JvmKCAA00290

JvmKCAA00290

Railway stations in Sweden

Lok SJ Kd 406.

Lok SJ Kd 406.

Railway stations in Sweden

Motala verkstad vid Götakanal.

Motala verkstad vid Götakanal.

Motala verkstad vid Götakanal.

Järnvägsstationen i Skönnarbo.

Järnvägsstationen i Skönnarbo.

Järnvägsstationen i Skönnarbo.

Fågelsta station.

Fågelsta station.

Railway stations in Sweden

Motala Verkstad, Motala.Maskinverkstad för lokomotivavdelningen, år 1900

Motala Verkstad, Motala.Maskinverkstad för lokomotivavdelningen, år 19...

Motala Verkstad, Motala.Maskinverkstad för lokomotivavdelningen, år 1900

Arbetarna vid Motala Verkstad tar färjan över Göta Kanal för att äta middag.

Arbetarna vid Motala Verkstad tar färjan över Göta Kanal för att äta m...

Arbetarna vid Motala Verkstad tar färjan över Göta Kanal för att äta middag.

Järnvägsbron i Motala.

Järnvägsbron i Motala.

Järnvägsbron i Motala.

Sluss i Göta Kanal vid Forsvik.

Sluss i Göta Kanal vid Forsvik.

Sluss i Göta Kanal vid Forsvik.

Godegård Station.

Godegård Station.

Railway stations in Sweden

Motala verkstad, dockan.

Motala verkstad, dockan.

Motala verkstad, dockan.

Godegård järnvägsstation.

Godegård järnvägsstation.

Godegård järnvägsstation.

Stationen togs i bruk 1873.

Stationen togs i bruk 1873.

Railway stations in Sweden

Motala Mek. Verkstad, Norrköping.Segelångfartyget[Ångskonert] YORK av Whitby i Norrköpings torrdocka. Fartyget strandade på Åland 1884. Bärgades av Neptunbolaget.

Motala Mek. Verkstad, Norrköping.Segelångfartyget[Ångskonert] YORK av ...

Motala Mek. Verkstad, Norrköping.Segelångfartyget[Ångskonert] YORK av Whitby i Norrköpings torrdocka. Fartyget strandade på Åland 1884. Bärgades av Neptunbolaget.

Vy från banan med sjön Salstern. Karlsby - Motala Verkstad.

Vy från banan med sjön Salstern. Karlsby - Motala Verkstad.

Vy från banan med sjön Salstern. Karlsby - Motala Verkstad.

Fågelsta station.

Fågelsta station.

Railway stations in Sweden

Bro över Motala ström

Bro över Motala ström

Bro över Motala ström

Motala ström vid Murstens tegelbruk.

Motala ström vid Murstens tegelbruk.

Motala ström vid Murstens tegelbruk.