The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

morgenstierne collection

691 media by topicpage 1 of 7
Georg Morgenstierne (cropped)

Georg Morgenstierne (cropped)

Norsk bokmål: Chitral, NWFP, Pakistan Georg Morgenstierne med tropisk hatt (topi) i hånden på feltarbeid i Chitral i 1929. English: Chitral, NWFP, Pakistan Georg Morgenstierne with a tropical hard hat ( topi) i... More

Kalasha ancestral tutelary effigy, NWFP

Kalasha ancestral tutelary effigy, NWFP

Norsk bokmål: Rumbur Valley, Chitral, NWFP, Pakistan Kalash anestatue (kundurik, gundik) som beskytter markene. En mannsfigur sittende i en stol er skåret ut i enden av en ornamentert trestolpe. Den er satt i m... More

Kirti Stambha, Chittorgarh, 1924 by Georg Morgenstierne

Kirti Stambha, Chittorgarh, 1924 by Georg Morgenstierne

Norsk bokmål: Chitor, Udaipur (Mewar), Rajasthan, India Berømmelsens Søyle (Kirtti Stambh), 12. årh. (?), dedisert Adinath, den første av Jain Tirthankars. Templet i forgrunnen er av senere dato. English: Chito... More

Leonard K. Elmhirst NO-NB BLDSA GM2a167n (cropped)

Leonard K. Elmhirst NO-NB BLDSA GM2a167n (cropped)

Norsk bokmål: Calcutta, India Under banyantreet i Alipore (Syd-Calcutta). Leonard K. Elmhirst. English: Calcutta, India. Under the banyan tree in Alipore (Calcutta South). Leonard K. Elmhirst.

Leonard K. Elmhirst NO-NB BLDSA GM2a168n (cropped)

Leonard K. Elmhirst NO-NB BLDSA GM2a168n (cropped)

Norsk bokmål: Calcutta, India. Alipore (Syd-Calcutta): Leonard K. Elmhirst. English: Leonard K. Elmhirst in Alipore (Calcutta South), Calcutta, India

NO-NB BLDSA GM2a100n

NO-NB BLDSA GM2a100n

Norsk bokmål: Rauza, Maharashtra, India Mogulkeiseren Aurangzebs (1659 – 1707) grav. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 49. English: Rauza, Maharashtra, India The tomb of the Emperor Aurangzeb (1659 – 1707... More

NO-NB BLDSA GM2a101n

NO-NB BLDSA GM2a101n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Den rikt dekorerte fasade på buddhistisk hule nummer 9 (5. - 8. årh. e.Kr.). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 49 - 53. English: Ellora, Maharashtra, India The ric... More

NO-NB BLDSA GM2a102n

NO-NB BLDSA GM2a102n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Den rikt dekorerte fasade på den buddhistiske Chaitya (forsamlingssal), også kjent som Vishvakarmas eller Byggmesterens hule (hule nummer 10, 5. - 8. årh. e.Kr.). Georg ... More

NO-NB BLDSA GM2a103n

NO-NB BLDSA GM2a103n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Shiwatemplet Kailasanatha, hogget ut av vulkansk berg (hule nummer 16, 5. - 8. årh. e.Kr.). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 49-53. English: Ellora, Maharashtra, ... More

NO-NB BLDSA GM2a104n

NO-NB BLDSA GM2a104n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Shivatemplet Kailasanatha, hogget ut av vulkansk berg (hule nummer 16, 5. - 8. årh. e.Kr.). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 49-53. English: Ellora, Maharashtra, ... More

NO-NB BLDSA GM2a105n

NO-NB BLDSA GM2a105n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Shiwatemplet, Kailasanatha, hogget ut av vulkansk berg (hule nummer 16, 5. – 8. årh. e.Kr.). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 49-53. English: Ellora, Maharashtra,... More

NO-NB BLDSA GM2a106n

NO-NB BLDSA GM2a106n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Inngangen til Sitas bad (Sita Ki Nahani) med en løveskulptur (hule nummer 29, 5. - 8. årh. e.Kr.). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 51. English: Ellora, Maharasht... More

NO-NB BLDSA GM2a107n

NO-NB BLDSA GM2a107n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Søyler i Sitas bad (Sita Ki Nahani). Hule nr. 29, 5. - 8. årh. e.Kr.). English: Ellora, Maharashtra, India Columns inside Sita's Bath (Sita Ki Nahani). Cave number 29, 5... More

NO-NB BLDSA GM2a108n

NO-NB BLDSA GM2a108n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Utsikt mot Sitas bad (Sita Ki Nahani). (Hule nr. 29, 5. - 8. årh. e.Kr.) English: Ellora, Maharashtra, India View towards Sita's Bath (Sita Ki Nahani). (Cave number 29, ... More

NO-NB BLDSA GM2a109n

NO-NB BLDSA GM2a109n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Relieffer utenfor forsamlingssalen (Indra Sabha). Hule nummer 32, (5. - 8. årh. e.Kr.) English: Ellora, Maharashtra, India Relief sculptures outside the Assembly Hall (I... More

NO-NB BLDSA GM2a110n

NO-NB BLDSA GM2a110n

Norsk bokmål: Ellora, Maharashtra, India Søyler i forsamlingssalen (Indra Sabha). Hule nummer 32, (5. - 8. årh. e.Kr.) Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 51-52. English: Ellora, Maharashtra, India Columns ... More

NO-NB BLDSA GM2a111n

NO-NB BLDSA GM2a111n

Norsk bokmål: Ajanta, Maharashtra, India Utsikt mot de 29 buddhistiske huletempler fra perioden ca. 200 f.Kr. til ca. 650 e.Kr. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 55. English: Ajanta, Maharashtra, India Vi... More

NO-NB BLDSA GM2a112n

NO-NB BLDSA GM2a112n

Norsk bokmål: Ajanta, Maharashtra, India Fasaden på hule nummer 1, den rikt dekorerte forsamlingssalen (Vihara) fra ca. 500 f.Kr. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 56. English: Ajanta, Maharashtra, India ... More

NO-NB BLDSA GM2a113n

NO-NB BLDSA GM2a113n

Norsk bokmål: Ajanta, Maharashtra, India Interiør i en av hulene. English: Ajanta, Maharashtra, India Interior in one of the caves.

NO-NB BLDSA GM2a114n

NO-NB BLDSA GM2a114n

Norsk bokmål: Ajanta, Maharashtra, India Fragment (bak søylene) av en scene med (liggende) Buddhas inngang i Nirvana etter hans død (Mahaparinirvana). Hule nummer 26. English: Ajanta, Maharashtra, India Fragmen... More

NO-NB BLDSA GM2a115n

NO-NB BLDSA GM2a115n

Norsk bokmål: Ajanta, Maharashtra, India Utsikt mot hulene nummer 7, 8, 9 og 10 (?). English: Ajanta, Maharashtra, India View towards caves number 7, 8, 9 and 10 (?).

NO-NB BLDSA GM2a116n

NO-NB BLDSA GM2a116n

Norsk bokmål: Pacora, Maharashtra, India Barn og bøfler ved jernbanen. G. Morgenstierne selv skriver at bildet forestiller: "Barn og bøfler, Pachora Junction, på veien fra Vijaynagar til Bijapur" (som må være f... More

NO-NB BLDSA GM2a117n

NO-NB BLDSA GM2a117n

Norsk bokmål: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Nordportalen til Den store stupa (I). English: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India The North Gateway of the Great Stupa (I).

NO-NB BLDSA GM2a118n

NO-NB BLDSA GM2a118n

Norsk bokmål: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Ruiner av Tempel 18 som ligger på en terrasse rett mot Sydportalen ved Den store stupaen (I). English: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Ruins of Temple 1... More

NO-NB BLDSA GM2a119n

NO-NB BLDSA GM2a119n

Norsk bokmål: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Utsikt mot Den store stupa (I) og stupa III til høyre. Tempel 18 ligger til venstre. Toppen av stupa I er restaurert. English: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh,... More

NO-NB BLDSA GM2a11n

NO-NB BLDSA GM2a11n

Norsk bokmål: Peradeniya, Sri-Lanka Botanisk hage, Peradeniya. English: Peradeniya, Sri-Lanka The Botanical Garden, Peradeniya.

NO-NB BLDSA GM2a120n

NO-NB BLDSA GM2a120n

Norsk bokmål: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Utsikt mot tempel 18 og Den store stupa (I) (til høyre). English: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India View towards Temple 18 and the Great Stupa (I) (to the right).

NO-NB BLDSA GM2a121n

NO-NB BLDSA GM2a121n

Norsk bokmål: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Utsikt mot Tempel 17 og Tempel 18 (til høyre). English: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India View towards Temple 17 and Temple 18 (to the right).

NO-NB BLDSA GM2a122n

NO-NB BLDSA GM2a122n

Norsk bokmål: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Fattige landsbybarn. English: Sanchi, Bhopal, Madhya Pradesh, India Poor village children.

NO-NB BLDSA GM2a123n

NO-NB BLDSA GM2a123n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Lingarajatemplet (til høyre), sett fra vest. (11. årh. e.Kr.) Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 90. English: Bhubaneshvar, Orissa, India Lingaraja Temple (to the ... More

NO-NB BLDSA GM2a124n

NO-NB BLDSA GM2a124n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Sjøen Bindusagar nord for Lingarajatemplet i bakgrunnen til venstre. Georg Morgenstiernes dagbok 9, side 90. English: Bhubaneshvar, Orissa, India The tank called Bindus... More

NO-NB BLDSA GM2a125n

NO-NB BLDSA GM2a125n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Utsikt mot Bindusagarsjøen og en rekke templer. Lingarajatemplet bakerst i midten. OBS! Bildet er dobbelt eksponert, derfor forvirrende. English: Bhubaneshvar, Orissa, ... More

NO-NB BLDSA GM2a126n

NO-NB BLDSA GM2a126n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Lingarajatemplet, lukket for ikke-hinduer, fotografert fra Lord Curzons plattform. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 90. English: Bhubaneshvar, Orissa, India The ... More

NO-NB BLDSA GM2a127n

NO-NB BLDSA GM2a127n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Parashurameshvartemplet, et av de tidligste i Orissa, ca. 600 e.Kr. Se Donaldson, Th. E. "Hindu temple art of Orissa I", figur 57. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, si... More

NO-NB BLDSA GM2a128n

NO-NB BLDSA GM2a128n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Gate med tempel i bakgrunnen. (Lingarajatemplet?) English: Bhubaneshvar, Orissa, India Street with a temple in the background. (The Lingaraja Temple?)< Emne>Ekspedisjon... More

NO-NB BLDSA GM2a129n

NO-NB BLDSA GM2a129n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Fra markedet med tempel i bakgrunnen (Lingarajatemplet?). English: Bhubaneshvar, Orissa, India From a marketplace with a temple in the background (the Lingaraja Temple?).

NO-NB BLDSA GM2a12n

NO-NB BLDSA GM2a12n

Norsk bokmål: Peradeniya, Sri-Lanka Utsikt over den botaniske hagen. English: Peradeniya, Sri-Lanka View of the Botanical Garden.

NO-NB BLDSA GM2a130n

NO-NB BLDSA GM2a130n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Fra markedet. English: Bhubaneshvar, Orissa, India From the marketplace.

NO-NB BLDSA GM2a131n

NO-NB BLDSA GM2a131n

Norsk bokmål: Bhubaneshvar, Orissa, India Tempel med dam i forgrunnen (Brahmeshvartemplet?). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 91 (?). English: Bhubaneshvar, Orissa, India Temple with a tank in the foregr... More

NO-NB BLDSA GM2a132n

NO-NB BLDSA GM2a132n

Norsk bokmål: Puri, Orissa, India Jagannathtemplet med et gateparti i forgrunnen. Templet er lukket for ikke-hinduer. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 6, side 96. English: Puri, Orissa, India Temple of Jagannath... More

NO-NB BLDSA GM2a133n

NO-NB BLDSA GM2a133n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India Hovedtemplet for Solguden (Surya), tidligere kjent som "The Black Pagoda". (13. årh. e.Kr.) Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 96– English: Konarak, Orissa, India Gener... More

NO-NB BLDSA GM2a134n

NO-NB BLDSA GM2a134n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India Hovedtemplet for Solguden (Surya), tidligere kjent som "The Black Pagoda". (13. årh. e. Kr.). Inngang fra øst. English: Konarak, Orissa, India General view of the Temple of ... More

NO-NB BLDSA GM2a135n

NO-NB BLDSA GM2a135n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India En gruppe kvinner foran hovedtemplet for Solguden (Surya), tidligere kjent som "The Black Pagoda". (13. årh. e. Kr.). English: Konarak, Orissa, India A group of women in fro... More

NO-NB BLDSA GM2a136n

NO-NB BLDSA GM2a136n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India Hovedtemplet for Solguden (Surya), tidligere kjent som "The Black Pagoda". (13. årh. e. Kr.). Fasaden mot syd med erotiske scener (mithunas), to av tempelvognens hjul og en ... More

NO-NB BLDSA GM2a137n

NO-NB BLDSA GM2a137n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India Hovedtemplet for Solguden (Surya), tidligere kjent som "The Black Pagoda". (13. årh. e. Kr.). Fra fasaden mot syd. Relieffene viser blant annet elefanter og en giraff. Eroti... More

NO-NB BLDSA GM2a138n

NO-NB BLDSA GM2a138n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India Scene med en krigshest i tempelgården til hovedtemplet for Solguden (Surya), tidligere kjent som "The Black Pagoda". (13. årh. e. Kr.). English: Konarak, Orissa, India A sce... More

NO-NB BLDSA GM2a139n

NO-NB BLDSA GM2a139n

Norsk bokmål: Konarak, Orissa, India Besøkende med hunder utenfor hovedtemplet for Solguden (Surya) betrakter steinelefantene som vokter tempelgården. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 97. English: Konara... More

NO-NB BLDSA GM2a13n

NO-NB BLDSA GM2a13n

Norsk bokmål: Peradeniya, Sri-Lanka Talipotpalmealleé. English: Peradeniya, Sri-Lanka Talipot Palm Avenue.

NO-NB BLDSA GM2a140n

NO-NB BLDSA GM2a140n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Veien ned mot Bhutia Basti ("Tibetanerlandsbyen"). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 76. English: Darjeeling, West-Bengal, India The road down to Bhutia Basti ... More

NO-NB BLDSA GM2a141n

NO-NB BLDSA GM2a141n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Fra Tibetanerlandsbyen (Bhutia Basti) med kloster og fjell i bakgrunnen. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 71– English: Darjeeling, West-Bengal, India From the... More

NO-NB BLDSA GM2a142n

NO-NB BLDSA GM2a142n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Utsikt mot Sikkin med et stort tre og en buddhistmunk (lama) i forgrunnen. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 71– English: Darjeeling, West-Bengal, India View t... More

NO-NB BLDSA GM2a143n

NO-NB BLDSA GM2a143n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Tista Bazar. Landsby ved veien til Kalimpong. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 79. English: Darjeeling, West-Bengal, India Tista Bazaar. Village on the road t... More

NO-NB BLDSA GM2a144n

NO-NB BLDSA GM2a144n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Barn i skråningen mot elven Tista. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 79. English: Darjeeling, West-Bengal, India Children on the slopes of the river Tista. Geo... More

NO-NB BLDSA GM2a145n

NO-NB BLDSA GM2a145n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Gutter fra Tistadalen. "En liten gutt i fra Tistadal'n". Et ordrim på den norske Tistedal og det indiske navnet Tista. English: Darjeeling, West-Bengal, India Boys f... More

NO-NB BLDSA GM2a146n

NO-NB BLDSA GM2a146n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Tibetansk munk (lama) fra Ghumklosteret sammen med sin sønn. Fotografert på Observatory Hill. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 76. English: Darjeeling, West-B... More

NO-NB BLDSA GM2a147n

NO-NB BLDSA GM2a147n

Norsk bokmål: Darjeeling, West-Bengal, India Det tibetanske Ghumklosteret. English: Darjeeling, West-Bengal, India The Tibetan Ghum monastery.

NO-NB BLDSA GM2a149n

NO-NB BLDSA GM2a149n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Landsbygate i Benagaria. Mellom hyttene misjonær M.A. Pederson med frue. English: Santal Parganas, West-Bengal, India Village street in Benagaria. Between the h... More

NO-NB BLDSA GM2a14n

NO-NB BLDSA GM2a14n

Norsk bokmål: Peradeniya, Sri-Lanka Talipotpalmealleé. English: Peradeniya, Sri-Lanka Talipot Palm Avenue.

NO-NB BLDSA GM2a150n

NO-NB BLDSA GM2a150n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India I hagen utenfor Benagaria misjonsstasjon, bygget i 1870-årene og først kalt Ebenezer. English: Santal Parganas, West-Bengal, India In the garden outside Benagar... More

NO-NB BLDSA GM2a151n

NO-NB BLDSA GM2a151n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Skoleklasse i Benagaria. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 106– English: Santal Parganas, West-Bengal, India School children at Benagaria. Georg Morgensti... More

NO-NB BLDSA GM2a152n

NO-NB BLDSA GM2a152n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Kristen høvding med familie utenfor sitt hus i Benagaria. G English: Santal Parganas, West-Bengal, India A Christian chief with his familiy sitting outside his ... More

NO-NB BLDSA GM2a153n

NO-NB BLDSA GM2a153n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Kristen høvding med familie utenfor sitt hus i Benagaria. English: Santal Parganas, West-Bengal, India A Christian chief with his family outside his house at Benagaria.

NO-NB BLDSA GM2a154n

NO-NB BLDSA GM2a154n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Kristent bryllup i Benagaria, Den norske santalmisjons stasjon. Brudeparet kommer for å innskrives til lysing og vielse. English: Santal Parganas, West-Bengal, ... More

NO-NB BLDSA GM2a155n

NO-NB BLDSA GM2a155n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Kristent bryllup i Benagaria, Den norske santalmisjons stasjon. Bruden med sin familie. English: Santal Parganas, West-Bengal, India Christian wedding at Benaga... More

NO-NB BLDSA GM2a156n

NO-NB BLDSA GM2a156n

Norsk bokmål: Santal Parganas, West-Bengal, India Santaler trekker bilen over elven Oya på vei til Jamtara. English: Santal Parganas, West-Bengal, India Santals pulling the car across the Oya river on the way to Jamtara.

NO-NB BLDSA GM2a15n

NO-NB BLDSA GM2a15n

Norsk bokmål: Anuradhapura, Sri-Lanka Utsikt sydover med bøfler på beitemarken foran. English: Anuradhapura, Sri-Lanka View to the south with buffaloes in the field.

NO-NB BLDSA GM2a164n

NO-NB BLDSA GM2a164n

Norsk bokmål: Calcutta, India Gate i Kidderpore, nær dokkene (Syd-Calcutta). English: Calcutta, India Street in Kidderpore, not far from the docks (Calcutta South).

NO-NB BLDSA GM2a165n

NO-NB BLDSA GM2a165n

Norsk bokmål: Calcutta, India Gatebilde med en geit i Kidderpore, nær dokkene (Syd-Calcutta). English: Calcutta, India Street scene with a goat in Kidderpore, not far from the docks (Calcutta South).

NO-NB BLDSA GM2a167n

NO-NB BLDSA GM2a167n

Norsk bokmål: Calcutta, India Under banyantreet i Alipore (Syd-Calcutta), fra venstre mot høyre: Prasanta Chandra Mahalanobis (1893 – 1972), Rani Mahalanobis og Leonard K. Elmhirst. Rani er kledd i sari. Englis... More

NO-NB BLDSA GM2a168n

NO-NB BLDSA GM2a168n

Norsk bokmål: Calcutta, India Alipore (Syd-Calcutta), fra venstre: Leonard K. Elmhirst, Rani Mahalanobis og Prasanta Chandra Mahalanobis (1893 – 1972). Rani er kledd i sari. G English: Calcutta, India Alipore (... More

NO-NB BLDSA GM2a16n

NO-NB BLDSA GM2a16n

Norsk bokmål: Anuradhapura, Sri-Lanka Utsikt mot en klippe hvor munker bodde i klosterceller (huler). English: Anuradhapura, Sri-Lanka View with a rock where monks lived in caves.

NO-NB BLDSA GM2a170n

NO-NB BLDSA GM2a170n

Norsk bokmål: Calcutta, India Alipore (Syd-Calcutta) under palmer: Rani Mahalanobis og Agnes Morgenstierne. Begge er kledd i sari. English: Calcutta, India Alipore (Calcutta South) under the palm trees. Rani Ma... More

NO-NB BLDSA GM2a171n

NO-NB BLDSA GM2a171n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Fra et marked (mela): Santalgutt med pil og bue. English: Bolpur, West-Bengal, India From a fair (mela): Santal boy with bow and arrow.

NO-NB BLDSA GM2a172n

NO-NB BLDSA GM2a172n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Rabindranath Tagore (1861 – 1941) besøker et marked (mela). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 63–, 101– English: Bolpur, West-Bengal, India Rabindranath Tagore (18... More

NO-NB BLDSA GM2a173n

NO-NB BLDSA GM2a173n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Fra et marked (mela): Bueskyting. I bakgrunnen, Rabindranath Tagore (1861 – 1941). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 63–, 101– English: Bolpur, West-Bengal, India ... More

NO-NB BLDSA GM2a174n

NO-NB BLDSA GM2a174n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Fra marked, festival (mela). I bakgrunnen sitter dikteren Rabindranath Tagore (1861 – 1941). English: Bolpur, West-Bengal, India From a fair, festival (mela). In the bac... More

NO-NB BLDSA GM2a175n

NO-NB BLDSA GM2a175n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Barn med foreldre venter i køen til en karusell. Fra mela (marked, festival). English: Bolpur, West-Bengal, India Children with parents queuing up to a merry-go-round. F... More

NO-NB BLDSA GM2a176n

NO-NB BLDSA GM2a176n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Fra et marked (mela). På bildet: Agnes Morgenstierne og Suniti Kumar Ghatterji (1890-1977). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 63–, 101– English: Bolpur, West-Benga... More

NO-NB BLDSA GM2a177n

NO-NB BLDSA GM2a177n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Santal menn og kvinner ved et marked (mela). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 63–, 101– English: Bolpur, West-Bengal, India Santal men and women at a fair (mela).... More

NO-NB BLDSA GM2a178n

NO-NB BLDSA GM2a178n

Norsk bokmål: Baul, dvs. grupper av diktere og sangere/musikere fra landsbyen i Bengal som praktiserer sin egen religion. Fra et marked (mela). Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 63–, 101– English: Baul, i... More

NO-NB BLDSA GM2a17n

NO-NB BLDSA GM2a17n

Norsk bokmål: Anuradhapura, Sri-Lanka Utsikt til Abhayagiri Stupaen (1. årh.f.Kr.) I dag: Jetavana Dagoba. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 8, side 50-51. English: Anuradhapura, Sri-Lanka View of Abhayagiri Stup... More

NO-NB BLDSA GM2a183n

NO-NB BLDSA GM2a183n

Norsk bokmål: Bolpur, West-Bengal, India Studenter som får undervisning under trærne i Shantiniketan. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 9, side 101– English: Bolpur, West-Bengal, India Students studying under the... More

NO-NB BLDSA GM2a184n

NO-NB BLDSA GM2a184n

Norsk bokmål: Gaya, Bihar, India Gatescene. English: Gaya, Bihar, India Streetscene.

NO-NB BLDSA GM2a185n

NO-NB BLDSA GM2a185n

Norsk bokmål: Gaya, Bihar, India Utsikt opp fra ghatene ved Phalguelven mot templene i gamlebyen. En (hellig?) ku beiter i forgrunnen. English: Gaya, Bihar, India View up from the ghats on the Phalgu river towa... More

NO-NB BLDSA GM2a186n

NO-NB BLDSA GM2a186n

Norsk bokmål: Gaya, Bihar, India Basargate. Klær henger til tørk fra balkongen. English: Gaya, Bihar, India Bazaar-street. Clothes are hung up to dry on a balcony.

NO-NB BLDSA GM2a187n

NO-NB BLDSA GM2a187n

Norsk bokmål: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India Det store Buddhatemplet (Mahabodhi), restaurert i 7. årh. e.Kr. stil. English: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India The Great Buddha Temple ( Mahabodhi), restored ... More

NO-NB BLDSA GM2a188n

NO-NB BLDSA GM2a188n

Norsk bokmål: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India Nedre del av Det store Buddhatemplet (Mahabodhi) med det hellige bo-treet i forgrunnen. Under dette opplevde Siddhartha Gantama sin bodhi (enlightenment). Englis... More

NO-NB BLDSA GM2a189n

NO-NB BLDSA GM2a189n

Norsk bokmål: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India En av inngangene til Det store Buddhatemplet (Mahabodhi). English: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India One of the entrances to the Great Buddha Temple (Mahabodhi).

NO-NB BLDSA GM2a18n

NO-NB BLDSA GM2a18n

Norsk bokmål: Anuradhapura, Sri-Lanka Rester av rekkverk ved Abhayagiri stupaen. I dag: Jetavana Dagoba. Georg Morgenstiernes dagbok nr. 8, side 50. English: Anuradhapura, Sri-Lanka Fragments of railing in the ... More

NO-NB BLDSA GM2a190n

NO-NB BLDSA GM2a190n

Norsk bokmål: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India Hindu pilegrimer utenfor Det store Buddhatemplet (Mahabodhi). English: Bodhgaya (Buddhgaya), Bihar, India Hindu pilgrims outside the Great Buddha Temple (Mahabodhi).

NO-NB BLDSA GM2a191n

NO-NB BLDSA GM2a191n

Norsk bokmål: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Slangetemmere. English: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Snake charmers.

NO-NB BLDSA GM2a192n

NO-NB BLDSA GM2a192n

Norsk bokmål: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Slangetemmere. En av slangene er på vei mot fotografen (Agnes). English: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Snake charmers. One of the snakes is on i... More

NO-NB BLDSA GM2a193n

NO-NB BLDSA GM2a193n

Norsk bokmål: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Durgatemplet (ofte feilaktig kalt Apetemplet av europeere) i den sydlige del av Benares. I forgrunnen Durga Kund, en dam konstruert i det 18. årh. English:... More

NO-NB BLDSA GM2a194n

NO-NB BLDSA GM2a194n

Norsk bokmål: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Fra Gangesbredden mot Manikarnika Ghat, et berømt pilegrimssted. English: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India From the Ganges River. Front towards the... More

NO-NB BLDSA GM2a196n

NO-NB BLDSA GM2a196n

Norsk bokmål: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India Utsikt mot Gangesbredden. English: Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India View of the Ganges riverfront.

NO-NB BLDSA GM2a19n

NO-NB BLDSA GM2a19n

Norsk bokmål: Anuradhapura, Sri-Lanka Agnes Morgenstierne med sitt bokskamera ved overgrodde ruiner og en stele med utskjæringer (Nagabhaya). Illustrasjon 5 i boken av Jean Boisselier 1979 viser feilrekonstruks... More

NO-NB BLDSA GM2a1n

NO-NB BLDSA GM2a1n

Norsk bokmål: Kandy, Sri-Lanka Utsikt fra Dalada Maligawatemplets bibliotekstårn. English: Kandy, Sri-Lanka View from Dalada Maligawa library tower.

NO-NB BLDSA GM2a200n

NO-NB BLDSA GM2a200n

Norsk bokmål: Sarnath, Varanasi (Benares), Uttar Pradesh, India Dhamekh Stupaen fra Guptatiden (300-400 e.Kr.) med utsmykning i stein på en eldre stupa av jord og murstein. English: Sarnath, Varanasi (Benares),... More

NO-NB BLDSA GM2a201n

NO-NB BLDSA GM2a201n

Norsk bokmål: Sarnath, Varanasi (Benares), Uttar Pradesh, India To små steinhoder fra Mauryatiden, ca. 300 f.Kr. Nå i Sarnath archaeologiske museum. English: Sarnath, Varanasi (Benares), Uttar Pradesh, India Tw... More

NO-NB BLDSA GM2a202n

NO-NB BLDSA GM2a202n

Norsk bokmål: Mathura, Uttar Pradesh, India Gobind Deotemplet English: Mathura, Uttar Pradesh, India The Temple of Gobind Deo.

Previous

of 7

Next