The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

more og romsdal

281 media by topicpage 1 of 3
Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fjell.

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fje...

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fjell.

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Går...

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

NF.01530-014 - Norsk Folkemuseum
NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen. Fjell i bakgrunnen.

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gå...

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen. Fjell i bakgrunnen.

Slede - Norsk Folkemuseum
Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Parti fra Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Parti fra Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Parti fra Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Drakt, Div. - Norsk Folkemuseum
Slede - Norsk Folkemuseum
NR.460 (13,5x18cm) Sæbø prestegård, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Menn blant trebebyggelse, antatt kirke i bakgrunnen med kirkeport. Hest og kjerre.

NR.460 (13,5x18cm) Sæbø prestegård, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsd...

NR.460 (13,5x18cm) Sæbø prestegård, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Menn blant trebebyggelse, antatt kirke i bakgrunnen med kirkeport. Hest og kjerre.

Topografi - Norsk Folkemuseum
Melkestell - Norsk Folkemuseum
Nes, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal.

Nes, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal.

Nes, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal.

Portrett av Ida Borthen fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid av fransk konsul i Vardø, Henrik Martin Borthen f. 1836 Frøya. Henrik Martins bror, Johan Ludvig Borthen, giftet seg inn i Marstrandfamilien i Kristiansund.Kvinnen på bildet sitt fulle navn var Ida Hansine Borthen. Hun var datter av Ida Hansine Marstrand og Johan Margido Borthen i Kr.sund.

Portrett av Ida Borthen fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid...

Portrett av Ida Borthen fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid av fransk konsul i Vardø, Henrik Martin Borthen f. 1836 Frøya. Henrik Martins bror, Johan Ludvig Borthen, giftet seg inn i Marstrandfamilie... More

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Parti fra Maråk i Geiranger, Stranda, Sogn og Fjordane.

Parti fra Maråk i Geiranger, Stranda, Sogn og Fjordane.

Parti fra Maråk i Geiranger, Stranda, Sogn og Fjordane.

Ålesund, Møre og Romsdal. Utsyn over by med omgivelser.

Ålesund, Møre og Romsdal. Utsyn over by med omgivelser.

Ålesund, Møre og Romsdal. Utsyn over by med omgivelser.

(13,5x18cm) Hjørundfjord, Ørsta, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og steingjerder i forgrunnen.

(13,5x18cm) Hjørundfjord, Ørsta, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Gårdsbebyg...

(13,5x18cm) Hjørundfjord, Ørsta, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og steingjerder i forgrunnen.

Utsyn over og fra Molde, Møre og Romsdal. Parti fra byen i forgrunnen, fjellparti i bakgrunnen.

Utsyn over og fra Molde, Møre og Romsdal. Parti fra byen i forgrunnen,...

Utsyn over og fra Molde, Møre og Romsdal. Parti fra byen i forgrunnen, fjellparti i bakgrunnen.

Folkedrakter - Norsk Folkemuseum
Hotel Union, Øye i Norangsdalen, Ørsta, Møre og Romsdal.

Hotel Union, Øye i Norangsdalen, Ørsta, Møre og Romsdal.

Hotel Union, Øye i Norangsdalen, Ørsta, Møre og Romsdal.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

(13,5x18cm) Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Fjellparti.

(13,5x18cm) Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Fjell...

(13,5x18cm) Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Fjellparti.

Melkestell - Norsk Folkemuseum
Utsyn over og fra Molde, Møre og Romsdal. Parti fra byen i forgrunnen, fjellparti i bakgrunnen.

Utsyn over og fra Molde, Møre og Romsdal. Parti fra byen i forgrunnen,...

Utsyn over og fra Molde, Møre og Romsdal. Parti fra byen i forgrunnen, fjellparti i bakgrunnen.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Norske Folkedragter. - Norsk Folkemuseum
Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

Serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, innlånt NF 1969 i anledning auksjon (kat. nr. 254) over Skovgaards dødsbo. Samlingen ble ikke kjøpt av NF, altså ingen originaler hos oss.

Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Maråk i Geiranger, Stranda, Sogn og Fjordane. Utsyn over stedet med kirken.

Maråk i Geiranger, Stranda, Sogn og Fjordane. Utsyn over stedet med ki...

Maråk i Geiranger, Stranda, Sogn og Fjordane. Utsyn over stedet med kirken.

Landskap fra Sæbødalen, Hjørundfjord, Ørsta, dalparti med uthus, hesjer og steingjerder og mennesker som står under et tre.

Landskap fra Sæbødalen, Hjørundfjord, Ørsta, dalparti med uthus, hesje...

Gitt NF 1972 v/ museets fotograf Bergljot Sinding sammen med andre typer materiale, se relaterte objekter (alle gave fra Den Norske Turistforening).

Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Uthus og grind i landskap.

Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Uthus og grind i ...

Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Uthus og grind i landskap.

163. Brudeferd, Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Brudepar, samt 3 personer utenfor hus på tun. Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet. (Oppl. fra Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. 1991). Inngår i serie "Norske Prospecter" (no.163) fot. av Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

163. Brudeferd, Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Brudepar...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) prospektserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser).

Stereoskopi. Parti fra Læremskleven, ved Romsdalen, Møre og Romsdal.

Stereoskopi. Parti fra Læremskleven, ved Romsdalen, Møre og Romsdal.

Serie stereofotografier med motiver fra norsk topografi og folkeliv fotografert av Marcus Selmer og Knud Knudsen.

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer med brud i sentrum på tun med inn- og uthus, med klestørk utover på bakken i bakgrunnen.Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet.

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer ...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) prospektserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser).

Landskap, Veblungsnes, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen, bak ses åttekantede Grytten kirke (1829).Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Veblungsnes, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgr...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Kirke, Molde, Møre og Romsdal. Den ble reist 1841-42 i samme stil som 1600-tallskirken plassert der før, men brant 1885. Dagens Molde domkirke ligger på samme stedet. Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Kirke, Molde, Møre og Romsdal. Den ble reist 1841-42 i samme stil som ...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap med elveløp, Skorgeelva, Rauma, Møre og Romsdal, ved Isfjorden. Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap med elveløp, Skorgeelva, Rauma, Møre og Romsdal, ved Isfjorde...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Vestnes kirke, Vestnes, Møre og Romsdal.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vestnes kirke, Vestnes, Møre og Romsdal.Fra serie norske landskapsfoto...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Ørskog (tidligere Orskoug), Møre og Romsdal. Rekke med naust med bolighus i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Ørskog (tidligere Orskoug), Møre og Romsdal. Rekke med naust...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Vestnes (tidl. Ves(t)næs) poståpneri, Møre og Romsdal, på gården Vesnæs, mellom Molde og Ørskog. Gårdstun med hestekjøretøyer.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vestnes (tidl. Ves(t)næs) poståpneri, Møre og Romsdal, på gården Vesnæ...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Ålesund, Møre og Romsdal, 1864. Havneparti med trebebyggelse - boliger og sjøboder.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Ålesund, Møre og Romsdal, 1864. Havneparti med trebebyggelse - boliger...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Stereoskopi. Parti av Slettafossen i Rauma, Romsdalen, Møre og Romsdal. Mann går på bro i forgrunnen.

Stereoskopi. Parti av Slettafossen i Rauma, Romsdalen, Møre og Romsdal...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Portrett av Margrethe Borthen fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid av fransk konsul i Vardø, Henrik Martin Borthen f. 1836 Frøya. Henrik Martins bror, Johan Ludvig Borthen, giftet seg inn i Marstrandfamilien i Kristiansund.Kvinnen på bildet sitt fulle navn var Anna Margrethe Borthen. Hun var født 1868 i Kr.sund som datter av Ida Hansine Marstrand og Johan Margido Borthen.

Portrett av Margrethe Borthen fra Kristiansund. Bildet var sannsynligv...

Portrett av Margrethe Borthen fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid av fransk konsul i Vardø, Henrik Martin Borthen f. 1836 Frøya. Henrik Martins bror, Johan Ludvig Borthen, giftet seg inn i Marstrandf... More

Portrett av Anna Eline Heyerdahl fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid av fransk konsul i Vardø, Henrik Martin Borthen f. 1836 Frøya. Henrik Martins bror, Johan Ludvig Borthen, giftet seg inn i Marstrandfamilien i Kristiansund.Kvinnen på bildet sitt fulle navn var Anna Eline Heyerdahl. Hun var født 1870 i Kr.sund som datter av Anna Dorthea Marstrand og Nils Roth Heyerdahl. Anna Eline ble gift med banksjef og kjøpmann i Oslo, Sebastian Michael Width (1859-1927). Hun døde i 1958.Bak dette bildet står det: "Til Erindring om Eline Heyerdahl. Trondheim den 21/2 86. Axel Borthen."

Portrett av Anna Eline Heyerdahl fra Kristiansund. Bildet var sannsynl...

Portrett av Anna Eline Heyerdahl fra Kristiansund. Bildet var sannsynligvis eid av fransk konsul i Vardø, Henrik Martin Borthen f. 1836 Frøya. Henrik Martins bror, Johan Ludvig Borthen, giftet seg inn i Marstra... More

Molde fra Rækneshaugen - Norsk Folkemuseum
Topografi - Norsk Folkemuseum
NF.01002-418 - Norsk Folkemuseum
Topografi - Norsk Folkemuseum
Molde utsikt fra Varden

Molde utsikt fra Varden

Molde utsikt fra Varden

Nesset, Eresfjord og Vistdal, Parti fra Eikesdalen, Romsdal

Nesset, Eresfjord og Vistdal, Parti fra Eikesdalen, Romsdal

Nesset, Eresfjord og Vistdal, Parti fra Eikesdalen, Romsdal

Topografi - Norsk Folkemuseum
Topografi - Norsk Folkemuseum
Grytten, Rauma, RomsdalUtsikt fra Nes mot Romsdalshorn.

Grytten, Rauma, RomsdalUtsikt fra Nes mot Romsdalshorn.

Grytten, Rauma, RomsdalUtsikt fra Nes mot Romsdalshorn.

Drakt, Sunnmøre - Norsk Folkemuseum
NF.01002-422 - Norsk Folkemuseum
Topografi - Norsk Folkemuseum
Rauma, Hen, Isfjorden, Romsdal

Rauma, Hen, Isfjorden, Romsdal

Rauma, Hen, Isfjorden, Romsdal

Grytten ved Flatmark, 1890-årene Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten ved Flatmark, 1890-årene Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten ved Flatmark, 1890-årene Grytten, Rauma, Romsdal

Rauma, Romsdal. Trolltindene sett fra vest.

Rauma, Romsdal. Trolltindene sett fra vest.

Rauma, Romsdal. Trolltindene sett fra vest.

Molde Villa Retiro (ant. 1890-årene)

Molde Villa Retiro (ant. 1890-årene)

Molde Villa Retiro (ant. 1890-årene)

Grytten, Rauma, RomsdalRomsdalshorn m. Trolltindene i bakgr.

Grytten, Rauma, RomsdalRomsdalshorn m. Trolltindene i bakgr.

Grytten, Rauma, RomsdalRomsdalshorn m. Trolltindene i bakgr.

Horgheim stasjon, Grytten, Rauma, Romsdal

Horgheim stasjon, Grytten, Rauma, Romsdal

Horgheim stasjon, Grytten, Rauma, Romsdal

Topografi - Norsk Folkemuseum
Molde utsikt mot Romsdalsfjellene

Molde utsikt mot Romsdalsfjellene

Molde utsikt mot Romsdalsfjellene

NF.01002-427 - Norsk Folkemuseum
Liten jente står i Humlehaven i Molde utenfor konsul Dahls villa.

Liten jente står i Humlehaven i Molde utenfor konsul Dahls villa.

Liten jente står i Humlehaven i Molde utenfor konsul Dahls villa.

Grytten, Rauma, RomsdalRomsdalshorn. - Norsk Folkemuseum
Grytten mellom Ormheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Ormheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Ormheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Topografi - Norsk Folkemuseum
Molde fra Rækneshaugen. - Norsk Folkemuseum
NF.01002-424 - Norsk Folkemuseum
Søholts hotell - Norsk Folkemuseum
Molde fra Rækneshaugen - Norsk Folkemuseum
Topografi - Norsk Folkemuseum
NF.01002-488 - Norsk Folkemuseum
NF.01002-423 - Norsk Folkemuseum
NF.01002-430 - Norsk Folkemuseum
NF.01002-426 - Norsk Folkemuseum
Eresfjord, Vistdal, Nesset, Romsdal

Eresfjord, Vistdal, Nesset, Romsdal

Eresfjord, Vistdal, Nesset, Romsdal

Topografi - Norsk Folkemuseum
Merok - Norsk Folkemuseum
Grytten mellom Ormheim og Flatmark, Grytten,  Rauma, Romsdal

Grytten mellom Ormheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Ormheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten, Rauma, RomsdalRomsdalshorn. - Norsk Folkemuseum
Rauma, Romsdal. Trolltindene - Norsk Folkemuseum
Molde utsikt mot Romsdalsfjellene

Molde utsikt mot Romsdalsfjellene

Molde utsikt mot Romsdalsfjellene

Molde utsikt fra Varden.

Molde utsikt fra Varden.

Molde utsikt fra Varden.

Molde utsikt fra Varden

Molde utsikt fra Varden

Molde utsikt fra Varden

Drakt, Romsdal. - Norsk Folkemuseum
Grytten mellom Horgheim og Flatmark,  Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Horgheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Horgheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Horgheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Horgheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten mellom Horgheim og Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Hjørundfjord - Norsk Folkemuseum
Molde - Norsk Folkemuseum
Nesset, Eresfjord og Vistdal, Goksøyratind, Romsdal

Nesset, Eresfjord og Vistdal, Goksøyratind, Romsdal

Nesset, Eresfjord og Vistdal, Goksøyratind, Romsdal

Remmem i Vestnes, utsikt sørover mot Tresfjord og Tresfjordfjella

Remmem i Vestnes, utsikt sørover mot Tresfjord og Tresfjordfjella

Remmem i Vestnes, utsikt sørover mot Tresfjord og Tresfjordfjella

Molde utsikt fra Varden.

Molde utsikt fra Varden.

Molde utsikt fra Varden.

Grytten Flatmark,   Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

Grytten Flatmark, Grytten, Rauma, Romsdal

NF.01002-431 - Norsk Folkemuseum
Topografi - Norsk Folkemuseum
Drakt, Møre og Romsdal.

Drakt, Møre og Romsdal.

Drakt, Møre og Romsdal.

Previous

of 3

Next