The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

monogrammist ac 16 e eeuw

62 media by topicpage 1 of 1
Monogrammist AC - Spelende vrouw en kind met Herme

Monogrammist AC - Spelende vrouw en kind met Herme

Zittende naakte vrouw met naakt kind op schoot dat speelt met een ring. Achter hen een herm, in de verte een dorp met kerk.

Monogrammist AC - Portret van Leonardo da Vinci

Monogrammist AC - Portret van Leonardo da Vinci

Portret van Leonardo da Vinci. In de bovenmarge zijn naam en beroep.

Decoratie voor de schede van een dolk

Decoratie voor de schede van een dolk

Putto, staande op een decoratie van voluten en bladranken. Gearceerde achtergrond. Fragment van decoratie voor de schede van een dolk, het blad is niet als geheel aanwezig.

Monogrammist AC - Maria Magdalena

Monogrammist AC - Maria Magdalena

Ontwerp voor dolkschede. Vrouwelijke heilige met een zalfpot en deksel in handen.

Monogrammist AC - Triomf van Bacchus

Monogrammist AC - Triomf van Bacchus

Optocht van mensen met wapens en manden met druiven. Bacchus op triomfwagen, gevolgd door groep saters met vaten wijn.

Monogrammist AC - Triomf van Mirjam

Monogrammist AC - Triomf van Mirjam

Mirjam en andere vrouwen bespelen instrumenten. Mozes kijkt toe hoe in Rode Zee Egyptenaren verdrinken.

Monogrammist AC - Gevecht tussen Romeinse soldaten

Monogrammist AC - Gevecht tussen Romeinse soldaten

Veertien van zestien vechtende Romeinse soldaten. Linkerzijde is afgesneden.

Monogrammist AC - God de Vader

Monogrammist AC - God de Vader

God de Vader met tiara, tegen linker schouder leunt tweede persoon (Christus?).

Monogrammist AC - Portret van een jongeman (Vanitas)

Monogrammist AC - Portret van een jongeman (Vanitas)

Jongeman met mantel en hoed, en doodshoofd bij borst. Muntstukken en dobbelstenen op tafel.

Monogrammist AC - Rest on the Flight into Egypt

Monogrammist AC - Rest on the Flight into Egypt

Heilige familie. Rechts staat Jozef met een bijl in beide handen, gereedschap op de grond. Tegenover hem zit Maria, rechts gewend, garen afwindend. In het midden Christus met lam. Op de achtergrond Zacheüs in d... More

Monogrammist AC - Triomf van Mirjam

Monogrammist AC - Triomf van Mirjam

Mirjam en andere vrouwen bespelen instrumenten. Mozes kijkt toe hoe in Rode Zee Egyptenaren verdrinken.

Monogrammist AC - Venus

Monogrammist AC - Venus

Venus en cupido met pijl en boog en putto. Tekst boven putto: amica.

Monogrammist AC - Gevecht tussen Romeinse soldaten

Monogrammist AC - Gevecht tussen Romeinse soldaten

Zestien vechtende Romeinse soldaten.

Monogrammist AC - Ornament met twee saters

Monogrammist AC - Ornament met twee saters

Aan voet van kandelaber met bladranken twee saters. Zij blazen op hoorn, waarop twee fantasiewezen met muts zitten.

Monogrammist AC - Standaarddrager

Monogrammist AC - Standaarddrager

Man met vaandel en zwaard in schede, stad op achtergrond.

Monogrammist AC - Oordeel van Paris

Monogrammist AC - Oordeel van Paris

In cirkel Paris met aan zijn voet een bal, samen met drie godinnen en Mercurius.

Monogrammist AC - Gevecht tussen elf soldaten

Monogrammist AC - Gevecht tussen elf soldaten

Rechts een aantal naakte mannen die elkaar bevechten. Links een met touw vastgebonden man die vlucht. Een tweede man wordt door een vrouw omhelsd, een andere vrouw maakt het touw los, waarmee hij vastgebonden is.

Monogrammist AC - Christus voor Gods troon

Monogrammist AC - Christus voor Gods troon

God de Vader op troon onder een door twee engelen gedragen baldakijn. Rechts Christus geknield op bal, met de Passie-werktuigen bij zich. Achter hem heilige met passiebloem.

Monogrammist AC - Ornament met Adam en Eva

Monogrammist AC - Ornament met Adam en Eva

Bovenste deel van een ontwerp voor een dolkschede. Adam en Eva in nis, boven en onder een putto.

Monogrammist AC - Apollo en de Muzen

Monogrammist AC - Apollo en de Muzen

De negen Muzen en Apollo doen een rondedans. Apollo met pijlkoker op de rechterdij.

Monogrammist AC - Ornament met putto en kinderen

Monogrammist AC - Ornament met putto en kinderen

Onderste deel van een ontwerp voor een dolkschede. Twee kinderen leunend op stokken, daarboven een putto op voluten en bladranken.

Monogrammist AC - Triomfwagen

Monogrammist AC - Triomfwagen

Triomftocht met man en vrouw op wagen, getrokken door paarden.

Monogrammist AC - Heilige Agnes

Monogrammist AC - Heilige Agnes

Heilige Agnes met palmtak en lam

Monogrammist AC - Twee ornamenten met putti en bladranken

Monogrammist AC - Twee ornamenten met putti en bladranken

Ontwerp voor voor- en achterzijde dolkschede op één blad. Links: bladranken met twee putti. Rechts: putti en man en vrouw met onderlichaam van bladranken.

Monogrammist AC - Gerechtigheid (Justitia)

Monogrammist AC - Gerechtigheid (Justitia)

Justitia zittend met zwaard en weegschaal onder voeten.

Maria Magdalena ten halven lijve met crucifix

Maria Magdalena ten halven lijve met crucifix

Maria Magdalena, voorgesteld in weelderige kledij en met hoofdtooi, houdt een crucifix in haar linker- en een boek in haar rechterhand.

Monogrammist AC - Gevecht tussen vijf romeinse soldaten

Monogrammist AC - Gevecht tussen vijf romeinse soldaten

Vijf soldaten in gevecht. Afgehakt hoofd steekt uit raam.

Monogrammist AC - Ruiter en voetknecht

Monogrammist AC - Ruiter en voetknecht

Man te paard. Tweede man houdt paard vast en wapen met twee dode vogels eraan.

Monogrammist AC - Heilige Joris en de draak

Monogrammist AC - Heilige Joris en de draak

Heft van een mes met Joris in harnas en verslagen draak aan zijn voeten.

Monogrammist AC - Triomf van Mirjam

Monogrammist AC - Triomf van Mirjam

Mirjam en andere vrouwen bespelen instrumenten. Mozes kijkt toe hoe in Rode Zee Egyptenaren verdrinken.

Monogrammist AC - Triomfwagen

Monogrammist AC - Triomfwagen

Triomfwagen met vrouw begeleid door putti en getrokken door vogel met aureool. Aan de hemel de heilige Drie-eenheid, God de vader, Christus aan het kruis en de heilige geest. Het zou de triomf van het Geloof ku... More

Monogrammist AC - Madonna op de maansikkel.

Monogrammist AC - Madonna op de maansikkel.

Gekroonde Maria met Christuskind op de maansikkel omringd door stralenkrans.

Monogrammist AC - Tamar onteerd door Amnon

Monogrammist AC - Tamar onteerd door Amnon

In slaapvertrek houdt Amnon Tamar vast, beide ontkleed.

Monogrammist AC - Portret van een jongeman (Vanitas)

Monogrammist AC - Portret van een jongeman (Vanitas)

Jongeman met mantel en hoed, en doodshoofd bij borst. Muntstukken en dobbelstenen op tafel.

Monogrammist AC - Allegorie van Tijd en Fortuin

Monogrammist AC - Allegorie van Tijd en Fortuin

Twee naakte jongemannen op zee in een schelp met zeil. Eén houdt een zandloper vast. Een helm en schild liggen in de schelp.

Monogrammist AC - Maria met kind en Heilige Anna

Monogrammist AC - Maria met kind en Heilige Anna

Twee helften van messen op één blad. Links: Maria met kind. Rechts: Anna.

Monogrammist AC - David en Goliath

Monogrammist AC - David en Goliath

David met opgeheven zwaard naast ingezakte Goliath. Musicerende putti op achtergrond.

Monogrammist AC - Twee struikrovers

Monogrammist AC - Twee struikrovers

Twee mannen met knuppels.

Monogrammist AC - Doop van Christus in de Jordaan

Monogrammist AC - Doop van Christus in de Jordaan

Johannes giet water met schelp over hoofd Christus, staand in Jordaan. Twee engelen kijken toe. Heilige Geest en God de Vader in hemel.

Monogrammist AC - Doop van de kamerling

Monogrammist AC - Doop van de kamerling

Christus op oever met staf, giet met rechterhand water over hoofd kamerling, staand in rivier. Tweede man kijkt toe. Op achtergrond stadsgezicht, koets getrokken door twee paarden en aantal soldaten.

Monogrammist AC - Cleopatra met slang

Monogrammist AC - Cleopatra met slang

Cleopatra zittend met ontbloot bovenlijf. Slang in rechterhand, bijt in haar borst.

Monogrammist AC - Triomf van Bacchus

Monogrammist AC - Triomf van Bacchus

Triomfoptocht met Bacchus op een triomfwagen getrokken door twee paarden, daarachter een groep saters met wijnkruiken. Kopie in spiegelbeeld.

Monogrammist AC - Ornament met beer en vijf putti

Monogrammist AC - Ornament met beer en vijf putti

Vlakdecoratie met twee kinderen die met één hand de stam van een dubbele bokaal vasthouden. In de andere hand dragen zij een knuppel. Daarboven drie putti die met stokken een schild omhoog houden. Op het schild... More

Monogrammist AC - Twee verliefden onder een boom

Monogrammist AC - Twee verliefden onder een boom

Vrouw en man gezeten onder boom, een man bespeelt een luit. Twee steden op achtergrond.

Monogrammist AC - Twee verliefden onder een boom

Monogrammist AC - Twee verliefden onder een boom

Vrouw en man gezeten onder boom. Man bespeelt luit. Twee steden op achtergrond.

Monogrammist AC - Heilige Martha en de draak

Monogrammist AC - Heilige Martha en de draak

Twee scènes uit verhaal van Martha en de draak. Op de voorgrond: Martha met staf en lauwerkrans op troon, tegenover haar tamme draak. Op de achtergrond: stadsplein met naakte vrouwen en Martha op draak vliegend... More

Monogrammist AC - De waanzin

Monogrammist AC - De waanzin

Rotslandschap met drie figuren. Halfnaakte man met handen in haar, vrouw met ontbloot bovenlichaam slapend en man met kan in rechterhand.

Monogrammist AC - De waanzin

Monogrammist AC - De waanzin

Rotslandschap met drie figuren. Halfnaakte man met handen in haar, vrouw met ontbloot bovenlichaam slapend en man met kan in rechterhand.

Monogrammist AC - Echtpaar met de Dood

Monogrammist AC - Echtpaar met de Dood

Prent uit een serie van zeven. De Dood verkleed als nar wordt weggeduwd door man. Vrouw met opgeheven arm.

Monogrammist AC - Echtpaar met de Dood

Monogrammist AC - Echtpaar met de Dood

Prent uit serie van zeven. Echtpaar wordt aan de hand genomen door de Dood met hoge hoed.

Monogrammist AC - Echtpaar met de Dood

Monogrammist AC - Echtpaar met de Dood

Prent uit een serie van zeven. Vrouw en man met valk op arm, worden omarmd door de Dood met zandloper in rechter hand.