The World's Largest Public Domain Media Search Engine

monchedal

public
3,086 media by topicpage 1 of 31
Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Vägbro vid Svarteborg.

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanan...

Album med fotografier från Bohusbanan.Ritningar tillhörande Bohusbanans tekniska verk.Vägbro vid Svarteborg.

UMFA54429:4570 - Victorian era public domain image

UMFA54429:4570 - Victorian era public domain image

Ateljefoto.Best: Frök Cajander, Göteborg den 14 juli 1922. OF nr: 164-8.

Vägbro för Munkedal Skree järnväg. ( Munkedal )

Vägbro för Munkedal Skree järnväg. ( Munkedal )

Vägbro för Munkedal Skree järnväg. ( Munkedal ) Public domain photograph of the train tunnel, railroad, train track, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:4956 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4956 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph - child portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:5036 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:5036 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Lysekilsbanan., Västra Götaland, Sverige

Lysekilsbanan., Västra Götaland, Sverige

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

StaStationen byggdes 1913, Västra Götaland, Sverige

StaStationen byggdes 1913, Västra Götaland, Sverige

StaStationen byggdes 1913 Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Invigning av Lysekil järnväg, vid Gläborg station.

Invigning av Lysekil järnväg, vid Gläborg station.

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2771 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2771 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Hallinden station., Västra Götaland, Sverige

Hallinden station., Västra Götaland, Sverige

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:5100 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:5100 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:5073 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:5073 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2199 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2199 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:4617 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4617 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Lysekils järnväg, LyJ, lok 1 samt godsvagn med bromskur vid Gläborg station

Lysekils järnväg, LyJ, lok 1 samt godsvagn med bromskur vid Gläborg st...

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:2243 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2243 Sverige. Public domain image.

Viksjön. Public domain photograph of a river bank, lake, pond, reflection, water, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:2909 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2909 Sverige. Public domain image.

Stale kvartsgruva. Den öppnades på1940-t och drevs några år, varpå den nedlades. Den återöppnades i mitten av 1960-t och drevs ett par varpå den nedlades för gott.

UMFA54429:2417 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2417 Sverige. Public domain image.

Johanssons Herrekipering eller "skräddarns" som lokalbefolkningen kallade butiken. Rörelsen startade på 1920-t och bedrevs av familjen Johansson till 1980-t. Butiken drivs idag av annan ägare på annan plats.

UMFA54429:2919 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2919 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2791 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2791 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn, MJ,  MJ lok2, skrotad 1955. Tåg på Munkedals järnväg.

Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn, MJ, MJ lok2, skrotad 1955. Tåg...

Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn, MJ, MJ lok2, skrotad 1955. Tåg på Munkedals järnväg.

Enligt fotografens noteringar: "Nr: 32. 1941. A.B. C.D? Doktor Christer Nilsson Ma....? Bra.....? bost...? ........? ..?".

Enligt fotografens noteringar: "Nr: 32. 1941. A.B. C.D? Doktor Christe...

Selma Andrietta Beata Sahlberg föddes den 12/2 1883 i Torsby i södra Bohuslän och hon dog den 22/5 1972 i Munkedal.

UMFA54429:2925 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2925 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Lars Larsson. Trafikbiträde i Munkedal 1958.

Lars Larsson. Trafikbiträde i Munkedal 1958.

Lars Larsson. Trafikbiträde i Munkedal 1958. Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Enligt fotografens noteringar: "Tjuvkullen."

Enligt fotografens noteringar: "Tjuvkullen."

Fotograf Selma Sahlberg (1883 – 1972). Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:4964 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4964 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:4907 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4907 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of cabinet, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:5008 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:5008 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph - female portrait, the 1900s, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:4908 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4908 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:4900 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4900 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph - group portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:2445 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2445 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:4591 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4591 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA54429:4600 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4600 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Brudpar. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SJ-stationen anlades 1905.Stationshuset, i två våningar i sten, moderniserades 1936.

SJ-stationen anlades 1905.Stationshuset, i två våningar i sten, modern...

Railway stations in Sweden Public domain photograph of train station, platform, train tracks, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:4596 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:4596 Sverige. Public domain image.

Ateljefoto. Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Motiv ur Oscar Färdigs bildsamling

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Previous

of 31

Next