The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

military entity

169 media by topicpage 1 of 2
Tavla föreställande fältmarskalk Lorentz van der Linde (1610-1670), med sina officerare, 1650-tal. Konstnär okänd, olja på koppar. Inv.nr NM.0061452.

Tavla föreställande fältmarskalk Lorentz van der Linde (1610-1670), me...

Tavla föreställande fältmarskalk Lorentz van der Linde (1610-1670), med sina officerare, 1650-tal. Konstnär okänd, olja på koppar. Inv.nr NM.0061452.

"1719 års Caroliner." Valkyria, drabanter, samer m. fl. Akvarell av Fritz von Dardel.

"1719 års Caroliner." Valkyria, drabanter, samer m. fl. Akvarell av Fr...

"1719 års Caroliner." Valkyria, drabanter, samer m. fl. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Uppassaren tycker det är synd att Volontären rakar bort sitt lofvande fjun". Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Uppassaren tycker det är synd att Volontären rakar bort sitt lofvande...

"Uppassaren tycker det är synd att Volontären rakar bort sitt lofvande fjun". Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Porträtt i profil av överstelöjtnant Carl Fredrik Coyet (1768-1857). Akvarell av Fritz von Dardel.

Porträtt i profil av överstelöjtnant Carl Fredrik Coyet (1768-1857). A...

Porträtt i profil av överstelöjtnant Carl Fredrik Coyet (1768-1857). Akvarell av Fritz von Dardel.

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Sparf tar upp en vandrare, men hästen tycker inte om det, och kastar av dem båda. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Sparf tar upp en vandrare, men hästen tycker inte...

Ur "Sparfs äventyr". Sparf tar upp en vandrare, men hästen tycker inte om det, och kastar av dem båda. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Sparfs äventyr. Vid ett besök på Stallmästargården, blir Sparf och hans kamrat hemfraktade med häst och släde. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Sparfs äventyr. Vid ett besök på Stallmästargården, blir Sparf och han...

Sparfs äventyr. Vid ett besök på Stallmästargården, blir Sparf och hans kamrat hemfraktade med häst och släde. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Sparfs äventyr". Unge Sparf kommer hem till familjen, som färdig officer. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Sparfs äventyr". Unge Sparf kommer hem till familjen, som färdig offic...

Sparfs äventyr". Unge Sparf kommer hem till familjen, som färdig officer. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Hornblåsare". Ung soldat med packning och instrument. Blyertsteckning av Fritz von Dardel.

"Hornblåsare". Ung soldat med packning och instrument. Blyertsteckning...

"Hornblåsare". Ung soldat med packning och instrument. Blyertsteckning av Fritz von Dardel.

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Sparfs äfventyr". "Unga Sparf lämnar familjehemmet. Han är på väg till Krigsakademin." Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Sparfs äfventyr". "Unga Sparf lämnar familjehemmet. Han är på väg til...

"Sparfs äfventyr". "Unga Sparf lämnar familjehemmet. Han är på väg till Krigsakademin." Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf med kamrater åker häst och släde och dricker sedan punsch. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf med kamrater åker häst och släde och drick...

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf med kamrater åker häst och släde och dricker sedan punsch. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Fritidsakviteter. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Fritidsakviteter. Tusch av Fritz von Dardel, 184...

Ur "Sparfs äfventyr". Fritidsakviteter. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf saknar sin mamma. Studerar flitigt, lär sig exercicen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf saknar sin mamma. Studerar flitigt, lär s...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf saknar sin mamma. Studerar flitigt, lär sig exercicen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Unge Sparf får goda råd av sin far och rider därefter iväg. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Unge Sparf får goda råd av sin far och rider där...

Ur "Sparfs äfventyr". Unge Sparf får goda råd av sin far och rider därefter iväg. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf får ej nattro och han klagar men får därför stryk". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf får ej nattro och han klagar men får därf...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf får ej nattro och han klagar men får därför stryk". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf beger sig till fots till sin förläggning. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf beger sig till fots till sin förläggning. ...

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf beger sig till fots till sin förläggning. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". En utmärkelse, Sparf får en medalj. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äventyr". En utmärkelse, Sparf får en medalj. Tusch av Frit...

Ur "Sparfs äventyr". En utmärkelse, Sparf får en medalj. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf debuterar på Carlberg och initeras i kamratlifvets behag". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf debuterar på Carlberg och initeras i kamr...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf debuterar på Carlberg och initeras i kamratlifvets behag". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna och tager slutligen officersexamen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna ...

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna och tager slutligen officersexamen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Lyckligtvis tillfrisknar Dardels häst". Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Lyckligtvis tillfrisknar Dardels häst". Tuschteckning av Fritz von Da...

"Lyckligtvis tillfrisknar Dardels häst". Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf känner sig glad som en fågel, svär en evig ed att aldrig mer taga uti någon bok. Sparf ikläder sig officersuniformen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf känner sig glad som en fågel, svär en evi...

Ur "Sparfs äfventyr." "Sparf känner sig glad som en fågel, svär en evig ed att aldrig mer taga uti någon bok. Sparf ikläder sig officersuniformen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf straffas för att han förlorat sin häst. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf straffas för att han förlorat sin häst. Tu...

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf straffas för att han förlorat sin häst. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf återhämtar sig efter besöket på Stallmästargården. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf återhämtar sig efter besöket på Stallmästa...

Ur "Sparfs äfventyr". Sparf återhämtar sig efter besöket på Stallmästargården. Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

"Gripsholm juni 1845". Skiss av Fritz von Dardel

"Gripsholm juni 1845". Skiss av Fritz von Dardel

"Gripsholm juni 1845". Skiss av Fritz von Dardel

Militärer till häst,  lördagen den 5 juni 1847. "Colonel Bodisco, Chevalier Greppi, Brassier de S:t Simon". Akvarell av Fritz von Dardel.

Militärer till häst, lördagen den 5 juni 1847. "Colonel Bodisco, Chev...

Militärer till häst, lördagen den 5 juni 1847. "Colonel Bodisco, Chevalier Greppi, Brassier de S:t Simon". Akvarell av Fritz von Dardel.

"Stabens bivouac – Sven sköter sina ridsår". Akvarell av Fritz von Dardel, 1847

"Stabens bivouac – Sven sköter sina ridsår". Akvarell av Fritz von Dar...

"Stabens bivouac – Sven sköter sina ridsår". Akvarell av Fritz von Dardel, 1847

"Första salfvans verkan. 29 Junii 1848". Akvarell av Fritz von Dardel.

"Första salfvans verkan. 29 Junii 1848". Akvarell av Fritz von Dardel.

"Första salfvans verkan. 29 Junii 1848". Akvarell av Fritz von Dardel.

"Tapto vid Malmö. Sommar 1848." Akvarell av Fritz von Dardel.

"Tapto vid Malmö. Sommar 1848." Akvarell av Fritz von Dardel.

"Tapto vid Malmö. Sommar 1848." Akvarell av Fritz von Dardel.

"Lasse organiserar nattbevakningen. Fältmanövern nära Malmö 2 julii 1848. 'Får jag tie råder?'" Lars Gustav Tegnér (1814-1874) till häst med dragen sabel. Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"Lasse organiserar nattbevakningen. Fältmanövern nära Malmö 2 julii 18...

"Lasse organiserar nattbevakningen. Fältmanövern nära Malmö 2 julii 1848. 'Får jag tie råder?'" Lars Gustav Tegnér (1814-1874) till häst med dragen sabel. Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"Sakta Titus! Var lugn!" Lindhamn  juni 1848. En officer som kastats ur sadeln försöker lugna sin stegrande häst. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Sakta Titus! Var lugn!" Lindhamn juni 1848. En officer som kastats u...

"Sakta Titus! Var lugn!" Lindhamn juni 1848. En officer som kastats ur sadeln försöker lugna sin stegrande häst. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Axevalla 1849. General Borg, överste Hall." Två militärer samtalar. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Axevalla 1849. General Borg, överste Hall." Två militärer samtalar. T...

"Axevalla 1849. General Borg, överste Hall." Två militärer samtalar. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering...

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"Axevalla läger juli 1849. Munck, general C. G. Löwenhjelm, Hugo Hamilton". Akvarell av Fritz von Dardel.

"Axevalla läger juli 1849. Munck, general C. G. Löwenhjelm, Hugo Hamil...

"Axevalla läger juli 1849. Munck, general C. G. Löwenhjelm, Hugo Hamilton". Akvarell av Fritz von Dardel.

"Sven började tjenstgöra som stabsadjutant vid lifgardes Brigaden 184?". Kavallerist på stegrande häst. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Sven började tjenstgöra som stabsadjutant vid lifgardes Brigaden 184?...

"Sven började tjenstgöra som stabsadjutant vid lifgardes Brigaden 184?". Kavallerist på stegrande häst. Akvarell av Fritz von Dardel.

"'Stamm och beväring'. Jag vill bara ge min son lite frukost förstås! Skönt! jag har ordres att följa med honom öfverallt." Av Fritz von Dardel, 1849

"'Stamm och beväring'. Jag vill bara ge min son lite frukost förstås! ...

"'Stamm och beväring'. Jag vill bara ge min son lite frukost förstås! Skönt! jag har ordres att följa med honom öfverallt." Av Fritz von Dardel, 1849

"Un mangeur de coeurs. Albert Ehrensvärd". Man med monokel bland kvinnor. Akvarell av Fritz von Dardel, 1850

"Un mangeur de coeurs. Albert Ehrensvärd". Man med monokel bland kvinn...

"Un mangeur de coeurs. Albert Ehrensvärd". Man med monokel bland kvinnor. Akvarell av Fritz von Dardel, 1850

"Från Svartsjö till Drottningholm". Infanteristens hemkomst. Tuschteckning av Fritz von Dardel

"Från Svartsjö till Drottningholm". Infanteristens hemkomst. Tuschteck...

"Från Svartsjö till Drottningholm". Infanteristens hemkomst. Tuschteckning av Fritz von Dardel

"Pas de trois utförd av Selma, en adjutant och en jockey". 8 maj 1851. Tuschteckning av Fritz von Dardel

"Pas de trois utförd av Selma, en adjutant och en jockey". 8 maj 1851....

"Pas de trois utförd av Selma, en adjutant och en jockey". 8 maj 1851. Tuschteckning av Fritz von Dardel

"Ridderstolpe låter spela en ny marsch." Militärer på parad. Tusch av Fritz von Dardel, 1852

"Ridderstolpe låter spela en ny marsch." Militärer på parad. Tusch av ...

"Ridderstolpe låter spela en ny marsch." Militärer på parad. Tusch av Fritz von Dardel, 1852

"Smålands husar lägret Herrevadskloster 1852." Blyertsteckning av Fritz von Dardel, 1852

"Smålands husar lägret Herrevadskloster 1852." Blyertsteckning av Frit...

"Smålands husar lägret Herrevadskloster 1852." Blyertsteckning av Fritz von Dardel, 1852

"La reine Christine, l'Impératrice Eugénie, l'Empereur." Den franske kejsaren Napoleon III till häst vid Sartory, juli 1853. Akvarell av Fritz von Dardel

"La reine Christine, l'Impératrice Eugénie, l'Empereur." Den franske k...

"La reine Christine, l'Impératrice Eugénie, l'Empereur." Den franske kejsaren Napoleon III till häst vid Sartory, juli 1853. Akvarell av Fritz von Dardel

"Artillerie de campagne en Gotland. Camp de Visby juin 1854." Fältartilleri på manöver. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Artillerie de campagne en Gotland. Camp de Visby juin 1854." Fältarti...

"Artillerie de campagne en Gotland. Camp de Visby juin 1854." Fältartilleri på manöver. Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Lustfärd till Eskadern 22 juni 1854". Tuschteckning av Fritz von Dardel

"Lustfärd till Eskadern 22 juni 1854". Tuschteckning av Fritz von Dard...

"Lustfärd till Eskadern 22 juni 1854". Tuschteckning av Fritz von Dardel

"Capitaine de conscrits faisant les honneurs de son camp". 29 maj 1854. Militärer som serverar en dryck. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Capitaine de conscrits faisant les honneurs de son camp". 29 maj 1854...

"Capitaine de conscrits faisant les honneurs de son camp". 29 maj 1854. Militärer som serverar en dryck. Akvarell av Fritz von Dardel.

Akvarell av Fritz von Dardel. Ur skissbok "Halte vid Forneranken 27 Juli 1856".

Akvarell av Fritz von Dardel. Ur skissbok "Halte vid Forneranken 27 Ju...

Akvarell av Fritz von Dardel. Ur skissbok "Halte vid Forneranken 27 Juli 1856".

Stereobild av bombade hus. Krigsbilder.

Stereobild av bombade hus. Krigsbilder.

Stereobild av bombade hus. Krigsbilder.

"Le marchepied de Mlle Aurore. Le galant Colonel baissa modestement les yeux". Baron Clary, Aurora Gyllenhaal, General Castelnau. Bäckaskog juli 1862. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Le marchepied de Mlle Aurore. Le galant Colonel baissa modestement le...

"Le marchepied de Mlle Aurore. Le galant Colonel baissa modestement les yeux". Baron Clary, Aurora Gyllenhaal, General Castelnau. Bäckaskog juli 1862. Akvarell av Fritz von Dardel.

Stereobild med motiv av tre män vid vapenlager, Fransk- Tyska kriget 1870, vapenlager efter kapitulationen vid Metz.

Stereobild med motiv av tre män vid vapenlager, Fransk- Tyska kriget 1...

Stereobild med motiv av tre män vid vapenlager, Fransk- Tyska kriget 1870, vapenlager efter kapitulationen vid Metz.

"Alla slussar öppna". Två män i uniform, Fredrikshof 1873. Teckning av Fritz von Dardel.

"Alla slussar öppna". Två män i uniform, Fredrikshof 1873. Teckning av...

"Alla slussar öppna". Två män i uniform, Fredrikshof 1873. Teckning av Fritz von Dardel.

"Und. Löjtnant Hans examineras uti Reglementerna. När gäckas menskliga förhoppningar? Stundom." Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1879.

"Und. Löjtnant Hans examineras uti Reglementerna. När gäckas menskliga...

"Und. Löjtnant Hans examineras uti Reglementerna. När gäckas menskliga förhoppningar? Stundom." Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1879.

Projektionsbild. Militären åker skidor efter häst.

Projektionsbild. Militären åker skidor efter häst.

Projektionsbild. Militären åker skidor efter häst.

Provskjutning med Unges pneumatiska rotationskanon omkring 1890. Vid kikaren, Wilhelm Unge.

Provskjutning med Unges pneumatiska rotationskanon omkring 1890. Vid k...

Provskjutning med Unges pneumatiska rotationskanon omkring 1890. Vid kikaren, Wilhelm Unge.

Skioptikonbild med motiv av FÖRMODLIGEN slaget vid Yorktown i det amerikanska frihetskriget. General Lord Charles Cornwallis erkänner sig besgrad inför General George Washington.

Skioptikonbild med motiv av FÖRMODLIGEN slaget vid Yorktown i det amer...

Skioptikonbild med motiv av FÖRMODLIGEN slaget vid Yorktown i det amerikanska frihetskriget. General Lord Charles Cornwallis erkänner sig besgrad inför General George Washington.

Drottning Victorias bilder. Två uniformklädda män, karabinjärer, Italien

Drottning Victorias bilder. Två uniformklädda män, karabinjärer, Itali...

Drottning Victorias bilder. Två uniformklädda män, karabinjärer, Italien

Frösöjägare, 6 bröder.

Frösöjägare, 6 bröder.

Frösöjägare, 6 bröder.

Skioptikonbild. Okända soldater.

Skioptikonbild. Okända soldater.

Skioptikonbild. Okända soldater.

Ljusbild, grupporträtt av soldater.

Ljusbild, grupporträtt av soldater.

Ljusbild, grupporträtt av soldater.

Skioptikonbild med motiv av soldater, okänd plats.

Skioptikonbild med motiv av soldater, okänd plats.

Skioptikonbild med motiv av soldater, okänd plats.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Skioptikonbild med motiv av krigshären v Dundee.

Skioptikonbild med motiv av krigshären v Dundee.

Skioptikonbild med motiv av krigshären v Dundee.

Portrait of unknown man. Porträtt av okänd man.

Portrait of unknown man. Porträtt av okänd man.

Skioptikonbild med porträtt av okänd man.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsnotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsnotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsnotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsmotiv.

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Eskilstuna, och slussen.

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Eskilstuna, och slussen.

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Eskilstuna, och slussen.

Skioptikonbild med motiv från Boerkriget. Soldat på häst.

Skioptikonbild med motiv från Boerkriget. Soldat på häst.

Skioptikonbild med motiv från Boerkriget. Soldat på häst.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av vapenbild för Amerika.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av vapenbild för Amerika.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av vapenbild för Amerika.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper fr...

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Skioptikonbild med krigsmotiv.

Skioptikonbild med krigsmotiv.

Skioptikonbild med krigsmotiv.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper fr...

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica.Militärer från olika europeiska arméer under övningar och strid.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica.Militärer från olika ...

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica.Militärer från olika europeiska arméer under övningar och strid.

Skioptikonbild med motiv av soldater, okänd plats.

Skioptikonbild med motiv av soldater, okänd plats.

Skioptikonbild med motiv av soldater, okänd plats.

Skioptikonbild, gruppbild av Amerikanska officerare, Sydafrika."Officers of the American Scouting Corps of teh Boer Army, South Afrikan Republic".

Skioptikonbild, gruppbild av Amerikanska officerare, Sydafrika."Office...

Skioptikonbild, gruppbild av Amerikanska officerare, Sydafrika."Officers of the American Scouting Corps of teh Boer Army, South Afrikan Republic".

Kolorerad skioptikonbild med motiv av soldater till häst.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av soldater till häst.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av soldater till häst.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica."Bilder af trupper fr...

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper fr...

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Skioptikonbild med motiv från okänt krigsläger.

Skioptikonbild med motiv från okänt krigsläger.

Skioptikonbild med motiv från okänt krigsläger.

Skioptikonbild med motiv av sjukvårdspersonal/ läkare i fält.

Skioptikonbild med motiv av sjukvårdspersonal/ läkare i fält.

Skioptikonbild med motiv av sjukvårdspersonal/ läkare i fält.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Alingsås Skarpskyttskår på marsch genom Alingsås. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Alingsås Skarpskyttskår på marsch genom Alingsås. Bild från tidskrifte...

Alingsås Skarpskyttskår på marsch genom Alingsås. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper fr...

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Skioptikonbild med motiv av Boerkriget.

Skioptikonbild med motiv av Boerkriget.

Skioptikonbild med motiv av Boerkriget.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Målad bild på glas för skioptikon/laterna magica.Krigsbild.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av soldater vid okänd ruin.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av soldater vid okänd ruin.

Kolorerad skioptikonbild med motiv av soldater vid okänd ruin.

Skioptikonbild med krigsmotiv.

Skioptikonbild med krigsmotiv.

Skioptikonbild med krigsmotiv.

Skioptikonbild med motiv av folksamling vid rekryteringstält för The old guard regiment.

Skioptikonbild med motiv av folksamling vid rekryteringstält för The o...

Skioptikonbild med motiv av folksamling vid rekryteringstält för The old guard regiment.

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper fr...

Målad bild på glas för Skioptikon/Laterna magica."Bilder af trupper från världens förnämsta länder".

Skioptikonbild, porträtt av president Stephanus J. Paulus Kruger.

Skioptikonbild, porträtt av president Stephanus J. Paulus Kruger.

Skioptikonbild, porträtt av president Stephanus J. Paulus Kruger.

Previous

of 2

Next