picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

military aircraft

2,559 media by topicpage 1 of 26
[Boeing B-17F Flying Fortress, Mt. Rainier]

[Boeing B-17F Flying Fortress, Mt. Rainier]

Title: [Boeing Flying Fortress, Mt. Rainier]...Creator: Richie, Robert Yarnall, 1908-1984..Date: April 1943..Place: Mount Rainier, Washington..Part Of: Robert Yarnall Richie photograph collection..Physical Desc... More

B-58 Bottom View

B-58 Bottom View

NARA RG 342-B Records of USAF..KE 14858, 2 Aug 62

[Lockheed 12A Electra Junior in Flight over Dallas]

[Lockheed 12A Electra Junior in Flight over Dallas]

Title: [Lockheed 12A Electra Junior in Flight over Dallas]..Creator: Robert Yarnall Richie ..Date: March 1940..Place: Dallas, Texas ..Part Of: Robert Yarnall Richie Photograph Collection..Description: A Lockhee... More

[U.S. Flight Navigator, Boeing B-17 Flying Fortress, World War II]

[U.S. Flight Navigator, Boeing B-17 Flying Fortress, World War II]

Title: [U.S. Flight Navigator, Boeing B-17 Flying Fortress, World War II]..Creator: Richie, Robert Yarnall, 1908-1984..Date: April or May 1943..Place: Mitchel Field Air Force Base, Long Island, New York..Part O... More

X-15 #2 just after launch

X-15 #2 just after launch

Description: The X-15 #2 (56-6671) launches away from the B-52 mothership with its rocket engine ignited. The white patches near the middle of the ship are frost from the liquid oxygen used in the propulsion sy... More

Lifting Bodies on Lakebed

Lifting Bodies on Lakebed

(November 30, 1968) The wingless lifting body aircraft sitting on Rogers Dry Lake at what is now NASA's Dryden Flight Research Center, Edwards, California. From left to right are the X-24A, M2-F3 and the HL-10.... More

Fabrikör C. R. Nyberg i sin "flygbåt" Hydran i hangaren vid Täcka Udden,
omkring 1910.

Fabrikör C. R. Nyberg i sin "flygbåt" Hydran i hangaren vid Täcka Udde...

Fabrikör C. R. Nyberg i sin "flygbåt" Hydran i hangaren vid Täcka Udden, omkring 1910.

Flyget i Karlsborg innan F6. Det första av staten inköpta flygplanet 1912, typ Bréguet, över Axvalla hed

Flyget i Karlsborg innan F6. Det första av staten inköpta flygplanet 1...

Flyget i Karlsborg innan F6. Det första av staten inköpta flygplanet 1912, typ Bréguet, över Axvalla hed

Ett Breguet spaningsplan 1912-1914.

Ett Breguet spaningsplan 1912-1914.

Ett Breguet spaningsplan 1912-1914.

Flyget i Karlsborg före F6. 1913.Nieuport IV G, första flygmaskinen i Karlsborg.

Flyget i Karlsborg före F6. 1913.Nieuport IV G, första flygmaskinen i ...

Flyget i Karlsborg före F6. 1913.Nieuport IV G, första flygmaskinen i Karlsborg.

Carl Cederströms flygbåt "Flygfisken", vid Loudden 1913.Flygmaskin av typ Donnet-Leveque, motor: Gnôme 80 hk.

Carl Cederströms flygbåt "Flygfisken", vid Loudden 1913.Flygmaskin av ...

Carl Cederströms flygbåt "Flygfisken", vid Loudden 1913.Flygmaskin av typ Donnet-Leveque, motor: Gnôme 80 hk.

Finska flygplan på Galärvarvet omkring 1925-26. Inbjudan av Finska flyfvapnet. Herkulesmaskiner.

Finska flygplan på Galärvarvet omkring 1925-26. Inbjudan av Finska fly...

Finska flygplan på Galärvarvet omkring 1925-26. Inbjudan av Finska flyfvapnet. Herkulesmaskiner.

Galärvarvets flygverkstäder omkring 1915.Fahrmanplan vilket kom till Flottans flyg 1914.I fören, hastighetsmätare, sexkant med visare. Ju fortare planet gick desto mer slog visaren ut, 60-70-80 km/timmen. Motorn var en stjernmotor som snurrade. Roder på pontonen att stra med vid färd på vattnet manövrades med foten. Planet importerades och Thulinverken gjorde en del på licens. Franska motorn gick på ricinolja.

Galärvarvets flygverkstäder omkring 1915.Fahrmanplan vilket kom till F...

Galärvarvets flygverkstäder omkring 1915.Fahrmanplan vilket kom till Flottans flyg 1914.I fören, hastighetsmätare, sexkant med visare. Ju fortare planet gick desto mer slog visaren ut, 60-70-80 km/timmen. Motor... More

Flyget i Karlsborg innan F6. 29/5 1913. Första flygplanet som landade i Karlsborg, arméflygets Nieuport IV G.

Flyget i Karlsborg innan F6. 29/5 1913. Första flygplanet som landade ...

Flyget i Karlsborg innan F6. 29/5 1913. Första flygplanet som landade i Karlsborg, arméflygets Nieuport IV G.

Flyget i Karlsborg innan F6. 1914. Konstnären Anders Zorn:s gåva till arméflyget, ett flygplan typ (SW10).

Flyget i Karlsborg innan F6. 1914. Konstnären Anders Zorn:s gåva till ...

Flyget i Karlsborg innan F6. 1914. Konstnären Anders Zorn:s gåva till arméflyget, ett flygplan typ (SW10).

Captured Boche plane on its way to one of our aviation depots

Captured Boche plane on its way to one of our aviation depots

Six uniformed men in overcoats sit on the edge of a trailer. Strapped to the trailer is a captured German aeroplane, painted with the number '8'. The wings have either been detached for transporting or damaged ... More

Damaged aeroplane arriving at an R.A.F.Depot for examination and repair

Damaged aeroplane arriving at an R.A.F.Depot for examination and repai...

This photograph shows a crane loading a wrecked aeroplane on a lorry. The rudder of the plane is painted with three vertical stripes, which would have been red, white and blue. This replaced the Union Flag on p... More

Flyget i Karlsborg innan F6.Svenskbyggda Nieuporten på "Lusharpan" 1914. Besättning: von Porat och Lars Adolf Blomberg.

Flyget i Karlsborg innan F6.Svenskbyggda Nieuporten på "Lusharpan" 191...

Flyget i Karlsborg innan F6.Svenskbyggda Nieuporten på "Lusharpan" 1914. Besättning: von Porat och Lars Adolf Blomberg.

Franskt militärflyg i början av Världskriget 1914.

Franskt militärflyg i början av Världskriget 1914.

Franskt militärflyg i början av Världskriget 1914.

Flyget i Karlsborg före  F6. Albatros i Bottensjön 1915.

Flyget i Karlsborg före F6. Albatros i Bottensjön 1915.

Flyget i Karlsborg före F6. Albatros i Bottensjön 1915.

Flyget i Karlsborg före  F6.Farman-Biplanet (SW10) vid befästningsövningar 1915. Basering på Gräshultsfältet.

Flyget i Karlsborg före F6.Farman-Biplanet (SW10) vid befästningsövni...

Flyget i Karlsborg före F6.Farman-Biplanet (SW10) vid befästningsövningar 1915. Basering på Gräshultsfältet.

Fahrmanplan med verksraden vid Galärvarvet i bakgrunden. Bakim syns också Nordiska Museet.

Fahrmanplan med verksraden vid Galärvarvet i bakgrunden. Bakim syns oc...

Fahrmanplan med verksraden vid Galärvarvet i bakgrunden. Bakim syns också Nordiska Museet.

Flygplan Macchi M-24 i vattnet vid brygga.

Flygplan Macchi M-24 i vattnet vid brygga.

Flygplan Macchi M-24 i vattnet vid brygga.

Flyget i Karlsborg innan F6.Flygplan LVG.Användes vid första försök till lufttrafik mellan Stockholm och Sundsvall år 1920. Förare:Ingenjör Hultström(till höger) Flygplanet ägdes av Svenska Luffttrafik AB Stockholm.

Flyget i Karlsborg innan F6.Flygplan LVG.Användes vid första försök ti...

Flyget i Karlsborg innan F6.Flygplan LVG.Användes vid första försök till lufttrafik mellan Stockholm och Sundsvall år 1920. Förare:Ingenjör Hultström(till höger) Flygplanet ägdes av Svenska Luffttrafik AB Stockholm.

[från fotobeskrivningen:] "Sjöflygplan, konstruerat som 'Flygbåt', [sic] av typ 'SAVOIA S 13'. Motor en s.k. 6-cyl. vätskekyld 250 hk Isotta-Fraschini köpt 1920 från Italien. I tjänst1920 19/6 - 5/6/9 1921 [sic] med placering på Galärvarvet (T.D.S.) 1921 5-6/8 inventarier brandskadade vid brand på varvet 122 29/7 - 29/8 Karlskrona flygstation 1922 29/8 - 30/8 Kustflottans station 1922 30/8 - 1923 (okänt datum) placerad på Galärvarvet. Skadad vid kollision på Hårsfjärden med en pråm (förare därvid dåv.ljt. KF Egmont Tomberg.) 1924 16/1 avförd ur registret. Uppgifter enl Marinens flygväsendes flpregistyer [sic] (kortsystem) fört av dåv. flyging. Civ.ing. Arvid Falke. Betr. avförandet (och Hårsfjärdskollisionen) enl f v ljt. Marinens Flygväsende sedermera Majoren FV-nes [sic] Einar Christell, Danderyd. Sthlm, 1973-12-12 /-/ Nils Kindberg, Övljt i FV, Tjg i FS."; [uder Förutvarande ägare:] "Fotografen Danderyd 1969"; [under Fotograf:] "Christell, Einar 1921"

[från fotobeskrivningen:] "Sjöflygplan, konstruerat som 'Flygbåt', [si...

[från fotobeskrivningen:] "Sjöflygplan, konstruerat som 'Flygbåt', [sic] av typ 'SAVOIA S 13'. Motor en s.k. 6-cyl. vätskekyld 250 hk Isotta-Fraschini köpt 1920 från Italien. I tjänst1920 19/6 - 5/6/9 1921 [sic... More

Flyget i Karlsborg före F6. Jaktflygbåten Macchi-Nieuport på slipen vid strömmen 1922.

Flyget i Karlsborg före F6. Jaktflygbåten Macchi-Nieuport på slipen vi...

Flyget i Karlsborg före F6. Jaktflygbåten Macchi-Nieuport på slipen vid strömmen 1922.

De svenska ubåtarna Valrossen och Hajen försöka lyfta lettisk flygbåt med överbefälhavaren för Lettlands örlogsflotta ombord. Försöket misslyckades. 2 Ub div (Valrossen, Sälen, Hajen) Lettiska örlogsfartyget Wirsaitis skall vara i närheten. Foto sommaren 1922 utanflör Steniart.

De svenska ubåtarna Valrossen och Hajen försöka lyfta lettisk flygbåt ...

De svenska ubåtarna Valrossen och Hajen försöka lyfta lettisk flygbåt med överbefälhavaren för Lettlands örlogsflotta ombord. Försöket misslyckades. 2 Ub div (Valrossen, Sälen, Hajen) Lettiska örlogsfartyget Wi... More

Flyget i Karlsborg före F6. Albatross på "Lusharpan"  ca. 1922.

Flyget i Karlsborg före F6. Albatross på "Lusharpan" ca. 1922.

Flyget i Karlsborg före F6. Albatross på "Lusharpan" ca. 1922.

Flyget i Karlsborg före F6 Macchi M7 Flygbåt nr 943. Omkring 1922.

Flyget i Karlsborg före F6 Macchi M7 Flygbåt nr 943. Omkring 1922.

Flyget i Karlsborg före F6 Macchi M7 Flygbåt nr 943. Omkring 1922.

Flyget i Karlsborg före F6.En Phönix-jagare nödlandar i Karlsborgsviken pga motorstörning 1922. Förare löjtnant Nernst.

Flyget i Karlsborg före F6.En Phönix-jagare nödlandar i Karlsborgsvike...

Flyget i Karlsborg före F6.En Phönix-jagare nödlandar i Karlsborgsviken pga motorstörning 1922. Förare löjtnant Nernst.

Flygplan FVM S 21 och Phönix C.I / E 1 Dront i luften.

Flygplan FVM S 21 och Phönix C.I / E 1 Dront i luften.

Flygplan FVM S 21 och Phönix C.I / E 1 Dront i luften.

Flyget i Karlsborg innan F6. Nödlandad Phönix-jagare på "Lusharpan" 1928.

Flyget i Karlsborg innan F6. Nödlandad Phönix-jagare på "Lusharpan" 19...

Flyget i Karlsborg innan F6. Nödlandad Phönix-jagare på "Lusharpan" 1928.

Flyget i Karlsborg före F6. Nödlandad Phönix (J1) på Heden "Lusharpan" pga bränslebrist 1928. Förare löjtnant Sjöby. All landning och start med flygplan från exercisheden förbjöds senare av platsbefälhavaren överste Ekelöf.

Flyget i Karlsborg före F6. Nödlandad Phönix (J1) på Heden "Lusharpan"...

Flyget i Karlsborg före F6. Nödlandad Phönix (J1) på Heden "Lusharpan" pga bränslebrist 1928. Förare löjtnant Sjöby. All landning och start med flygplan från exercisheden förbjöds senare av platsbefälhavaren öv... More

Flyget i Karlsborg före F6. Karlsborgsviken 1928.

Flyget i Karlsborg före F6. Karlsborgsviken 1928.

Flyget i Karlsborg före F6. Karlsborgsviken 1928.

Flyget i Karlsborg före  F6. S25H för bogsering av luftmål åt artilleriet 1928.

Flyget i Karlsborg före F6. S25H för bogsering av luftmål åt artiller...

Flyget i Karlsborg före F6. S25H för bogsering av luftmål åt artilleriet 1928.

Flyget i Karlsborg innan F6. S5:an på ingående efter ett målflygningsuppdrag för A9 och Bofors 1930.

Flyget i Karlsborg innan F6. S5:an på ingående efter ett målflygningsu...

Flyget i Karlsborg innan F6. S5:an på ingående efter ett målflygningsuppdrag för A9 och Bofors 1930.

Flyget i Karlsborg före  F6. Karlsborgsviken 1930. Flygplan "S5 Hansa" och dambadhuset.

Flyget i Karlsborg före F6. Karlsborgsviken 1930. Flygplan "S5 Hansa"...

Flyget i Karlsborg före F6. Karlsborgsviken 1930. Flygplan "S5 Hansa" och dambadhuset.

Flyget i Karlsborg före F6.Medverkande personal vid fallskärmsprov 1931. Från vänster: Mekaniker Hinnerson, tyghantverkare Holmberg, förare Pehrson.

Flyget i Karlsborg före F6.Medverkande personal vid fallskärmsprov 193...

Flyget i Karlsborg före F6.Medverkande personal vid fallskärmsprov 1931. Från vänster: Mekaniker Hinnerson, tyghantverkare Holmberg, förare Pehrson.

Svenska militärflygare 1931.Hämtning i England av Bristol Bulldog. Löjtnant Carlgren, löjtnant Hägglöf, kandidat Söderberg, löjtnant Westling, Sporre och Ekman.

Svenska militärflygare 1931.Hämtning i England av Bristol Bulldog. Löj...

Svenska militärflygare 1931.Hämtning i England av Bristol Bulldog. Löjtnant Carlgren, löjtnant Hägglöf, kandidat Söderberg, löjtnant Westling, Sporre och Ekman.

Flyget i Karlsborg innan F6.S25 och Fokkrar på Bottensjöns is 1931.

Flyget i Karlsborg innan F6.S25 och Fokkrar på Bottensjöns is 1931.

Flyget i Karlsborg innan F6.S25 och Fokkrar på Bottensjöns is 1931.

Flyget i Karlsborg före F6. 1932. General Friis vid inspektion på Karlsborgsfältet.

Flyget i Karlsborg före F6. 1932. General Friis vid inspektion på Karl...

Flyget i Karlsborg före F6. 1932. General Friis vid inspektion på Karlsborgsfältet.

Flyget i Karlsborg före F6.Provhoppare furir g. Hinnerson hoppar hösten 1933 i Göteborg med en Irvin-skärm

Flyget i Karlsborg före F6.Provhoppare furir g. Hinnerson hoppar höste...

Flyget i Karlsborg före F6.Provhoppare furir g. Hinnerson hoppar hösten 1933 i Göteborg med en Irvin-skärm

Flyget i Karlsborg innan F6.Fokker S 6 startar från Karlsborgsviken 1934.Förare: Furir Hugo Fredrikzon.

Flyget i Karlsborg innan F6.Fokker S 6 startar från Karlsborgsviken 19...

Flyget i Karlsborg innan F6.Fokker S 6 startar från Karlsborgsviken 1934.Förare: Furir Hugo Fredrikzon.

Flyget i Karlsborg innan F6. Flygstyrka på Karlsborgsfältet 1934.

Flyget i Karlsborg innan F6. Flygstyrka på Karlsborgsfältet 1934.

Flyget i Karlsborg innan F6. Flygstyrka på Karlsborgsfältet 1934.

VH-UVU Tugan LJW.7 Gannet, Wilcannia, NSW, between 1935-1937 / photographer Reverend Edward ("Ted") Alexander Roberts

VH-UVU Tugan LJW.7 Gannet, Wilcannia, NSW, between 1935-1937 / photogr...

Format: Glass slide, Dufaycolour..Find more detailed information about this photographic collection: acms.sl.nsw.gov.au/item/itemDetailPaged.aspx?itemID=937270 ( http://acms.sl.nsw.gov.au/item/itemDetailPaged.a... More

Text i fotoalbum: "Detta är rester av det i Östersjön störtade bombplanet."

Text i fotoalbum: "Detta är rester av det i Östersjön störtade bombpla...

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från åren 1938-1941 föreställande Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS). Bilderna visar exteriörer, interiörer, övningar, fritid, gruppfoton och porträtt.

Flyget i Karlsborg innan F6. Lätta bombplanet B 4 Hawker Hart på Karlsborgsfältet 1938.

Flyget i Karlsborg innan F6. Lätta bombplanet B 4 Hawker Hart på Karls...

Flyget i Karlsborg innan F6. Lätta bombplanet B 4 Hawker Hart på Karlsborgsfältet 1938.

Flyget i Karlsborg innan F6.B 4:or på Bottensjöns is 1938. Förstoring. Bilden monterad på papp.

Flyget i Karlsborg innan F6.B 4:or på Bottensjöns is 1938. Förstoring....

Flyget i Karlsborg innan F6.B 4:or på Bottensjöns is 1938. Förstoring. Bilden monterad på papp.

Flyget i Karlsborg innan F6.B4:a med målbogseringsanordning 1939.

Flyget i Karlsborg innan F6.B4:a med målbogseringsanordning 1939.

Flyget i Karlsborg innan F6.B4:a med målbogseringsanordning 1939.

KRIGSFÖRLISNINGEn tysk ubåt har torpederat ett engelskt handelsfartyg,vilken befinner sig i sjunkande tillstånd. I förgrunden synes en av fartygets livbåtar med skeppsbrutna. En brittisk flygbåt, vilken ditkallats af fartyges SOS-signaler kretsar över det sjunkande fartyget och den fullastade livbåten.Foto taget på hösten 1939.

KRIGSFÖRLISNINGEn tysk ubåt har torpederat ett engelskt handelsfartyg,...

KRIGSFÖRLISNINGEn tysk ubåt har torpederat ett engelskt handelsfartyg,vilken befinner sig i sjunkande tillstånd. I förgrunden synes en av fartygets livbåtar med skeppsbrutna. En brittisk flygbåt, vilken ditkall... More

Flygplan B 3 på marken vid flygets dag F 3 Malmen, 1939. 8 stycken flygplan på linje.

Flygplan B 3 på marken vid flygets dag F 3 Malmen, 1939. 8 stycken fly...

Flygplan B 3 på marken vid flygets dag F 3 Malmen, 1939. 8 stycken flygplan på linje.

Fly nødlandet under krigen på mjøsisen, 9. april 1940, mye folk, Gloster Gladiator jagerfly. Flyet tilhørte jagevingen, stasjonert på Fornebu. Evakuert via Steinsfjorden til Hamar. Ble fløyet av Dag Krohn. Videre fløyet til Brumunddal for å ende på Vangsmjøsa. Den lengst overlevende norske Gladiator. Se også 0401-07562 og 0401-07564.

Fly nødlandet under krigen på mjøsisen, 9. april 1940, mye folk, Glost...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Tyske sjøfly og krysser i Ilsvika

Tyske sjøfly og krysser i Ilsvika

Tyske sjøfly og krysser i Ilsvika

F6 Karlsborg 1940. Det lätta bombplanet B4 Hawker Hart med F4:a märkning, utanför den så kallade B3-hangaren. Under siffran 4 på flygplanskroppen finns barlastvikter av bly och via en genomgående stång även på andra sidan. Dessa användes vid rullning på ojämt fält, då föraren var ensam i planet. Kärran bakom sidorodret användes för att placera planets glidskopa på under planets förflyttning ur- eller in i hangaren. Denna flygplanstyp användes på F6 åren 1940-1941. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1940. Det lätta bombplanet B4 Hawker Hart med F4:a märkni...

F6 Karlsborg 1940. Det lätta bombplanet B4 Hawker Hart med F4:a märkning, utanför den så kallade B3-hangaren. Under siffran 4 på flygplanskroppen finns barlastvikter av bly och via en genomgående stång även på ... More

Aircraft. Army. One of the redoubled "Flying Tigers" ready to take off from an Alaskan point in a Curtis P-40 "Warhawk" fighter plane. The group to which he belongs is commanded by Major John Chennault, son of the famous general. Planes of the series to which this belongs have seen action in almost every known theatre in England and

Aircraft. Army. One of the redoubled "Flying Tigers" ready to take off...

Actual size of negative is C (approximately 4 x 5 inches). Caption card lists some of the printing history of image. Image source: Official U.S. Army Signal Corps photo from OWI. Title and other information fro... More

Flyget i Karlsborg före F6. 1940. Republic "Guardsman" från USA. Svensk beteckning B6. Flygplantypen var avsedd att ersätta B4 Hawker "Hart". Endast 2 stycken levererades av 60 beställda.Dessa tillfördes Karlsborg och fick nr 16 och 46. Flygplan nr 16 havererade samma år och nr 46 överfördes senare till F8 som stabsflygplan.

Flyget i Karlsborg före F6. 1940. Republic "Guardsman" från USA. Svens...

Flyget i Karlsborg före F6. 1940. Republic "Guardsman" från USA. Svensk beteckning B6. Flygplantypen var avsedd att ersätta B4 Hawker "Hart". Endast 2 stycken levererades av 60 beställda.Dessa tillfördes Karlsb... More

Edgewood Arsenal, Maryland. Gas demonstration. Plane spraying tear gas on a column of soldiers

Edgewood Arsenal, Maryland. Gas demonstration. Plane spraying tear gas...

Title and other information from caption card. Transfer; United States. Office of War Information. Overseas Picture Division. Washington Division; 1944. More information about the FSA/OWI Collection is availabl... More

Nashville, Tennessee. "Vengence" bomber on the field

Nashville, Tennessee. "Vengence" bomber on the field

Annotation on original negative jacket. Title and other information from caption card. Transfer; United States. Office of War Information. Overseas Picture Division. Washington Division; 1944. More information ... More

Production. C-47 transport planes. Great numbers of C-47 transport planes are coming off the assembly lines of Douglas Aircraft Company at Long Beach, California. The versatile C-47 performs many important tasks for the Army. It ferries men and cargo across the oceans and mountains, tows gliders and brings paratroopers and their equipment to scenes of action

Production. C-47 transport planes. Great numbers of C-47 transport pla...

Actual size of negative is C (approximately 4 x 5 inches). Title and other information from caption card. Transfer; United States. Office of War Information. Overseas Picture Division. Washington Division; 1944... More

YB-17 bombardment squadron, Langley, Virginia. The profile of a YB-17 bomber as seen from beneath the wing of another plane of the same type. These powerful four-engined ships belong to a bombardment squadron at Langley, Virginia

YB-17 bombardment squadron, Langley, Virginia. The profile of a YB-17 ...

Actual size of negative is C (approximately 4 x 5 inches). Title and other information from caption card. Transfer; United States. Office of War Information. Overseas Picture Division. Washington Division; 1944... More

North American P-51D Mustangs at MacDill Army Air Base: Tampa, Florida

North American P-51D Mustangs at MacDill Army Air Base: Tampa, Florida

Persistent URL: www.floridamemory.com/items/show/137309 ( http://www.floridamemory.com/items/show/137309 ) ..Local call number: N027558..Title: North American P-51D Mustangs at MacDill Army Air Base: Tampa, Flo... More

TYSK REKOGNOSERINGSFLY, KAMPFLY, DORNIER DO 24, LANDET PÅ MJØSA VED HAMAR BRYGGE To Dornier 24T ble overtatt av det engelske RAF (Royal Air Force) og dette er enten serienr 3300 eller 3335 som ble mest brukt i Nord-Norge i tiden etter frigjøringen. Det ble bla brukt til å frakte skadete mineryddere til sykehus sydpå. Flyet har antagelig landet på Mjøsa i forbindelse med et slikt oppdrag, sannsynligvis senere på sommeren. Flyene ble fløyet av tyske piloter fra Luftwaffe som hadde en "spesial tillatelse" til å fly i fredstid. Begge flyene ble senket i Oslofjorden Februar 1946 utenfor Horten da det Norske Forsvaret ikke hadde råd til å betale noe for dem.

TYSK REKOGNOSERINGSFLY, KAMPFLY, DORNIER DO 24, LANDET PÅ MJØSA VED HA...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Flottiljens lätta bombplan B17 på linje, samt gästande flygplan. Från vänster B17 (amerikansk), B18A, J26 Mustang, J21, Samt 2 J22. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Flottiljens lätta bombplan B17 på linj...

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Flottiljens lätta bombplan B17 på linje, samt gästande flygplan. Från vänster B17 (amerikansk), B18A, J26 Mustang, J21, Samt 2 J22. Albumet är en del av en donation från Karl-Axe... More

A North American P-51 nicknamed "My Girl" takes off from Iwo Jima, in the Bonin Islands

A North American P-51 nicknamed "My Girl" takes off from Iwo Jima, in ...

Man in foreground is giving signal to take off, Pacific theater. No. 58999A.C. Ira Clarence Eaker collection.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donat...

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Bland gästande plan: Amerikanska Boeing tillhörande 730 Bomb Squadron 452 Bomb Group US-ARMY 8TH AIR FORCE. Det hade nödlandat på Rinkaby pga skador i strid. Planet reparerades och lämnade Sverige 27/6 för att flyga till England. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Bland gästande plan: Amerikanska Boein...

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Bland gästande plan: Amerikanska Boeing tillhörande 730 Bomb Squadron 452 Bomb Group US-ARMY 8TH AIR FORCE. Det hade nödlandat på Rinkaby pga skador i strid. Planet reparerades o... More

Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Gästande flygplan Sk15 B, med huv och extratank. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Gästande flygplan Sk15 B, med huv och ...

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Gästande flygplan Sk15 B, med huv och extratank. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Wor... More

Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

Flygets dag på F 2 Hägernäs, 1945

[Four P-51 Mustangs flying in formation. Ramitelli, Italy, March 1945]

[Four P-51 Mustangs flying in formation. Ramitelli, Italy, March 1945]

Also available as contact sheet in LOT 12447-1. Title devised by Library staff. Forms part of: Toni Frissell Collection (Library of Congress).

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donat...

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Gästande amerikanska Boing-planet i luften. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Gästande amerikanska Boing-planet i lu...

F6 Karlsborg 1945. Flygets dag. Gästande amerikanska Boing-planet i luften. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

Flyguppvisning med flygplan B 18 under Flygets dag på F 2 Hägernäs 1945

Flyguppvisning med flygplan B 18 under Flygets dag på F 2 Hägernäs 194...

Flyguppvisning med flygplan B 18 under Flygets dag på F 2 Hägernäs 1945

På Banak flyplass. En gruppe menn, noen i militære uniformer. Bak ser vi deler av et fly

På Banak flyplass. En gruppe menn, noen i militære uniformer. Bak ser ...

På Banak flyplass. En gruppe menn, noen i militære uniformer. Bak ser vi deler av et fly

Affisch 'Flygets dag' F 2 Hägernäs 1945

Affisch 'Flygets dag' F 2 Hägernäs 1945

Affisch 'Flygets dag' F 2 Hägernäs 1945

På Banak flyplass. En soldat og en offiser i uniformer. Offiseren sitter på en 'Norton' motorsykkel. I bakgrunnen står et militært fly av typen C-47, Dakota.

På Banak flyplass. En soldat og en offiser i uniformer. Offiseren sitt...

På Banak flyplass. En soldat og en offiser i uniformer. Offiseren sitter på en 'Norton' motorsykkel. I bakgrunnen står et militært fly av typen C-47, Dakota.

På Banak flyplass. Tre menn står og prater, to er soldater i uniform. Bak mennene står et militærfly, en C-47, Dakota.

På Banak flyplass. Tre menn står og prater, to er soldater i uniform. ...

På Banak flyplass. Tre menn står og prater, to er soldater i uniform. Bak mennene står et militærfly, en C-47, Dakota.

[Nose art on a B24 Liberator]

[Nose art on a B24 Liberator]

Photograph shows nose art on a B24 bomber depicting a pin-up with the name "Bonnie" written next to the image. Title devised by Library staff. Written on back: 466BG ; 2E AD, Attlebridge, Eng.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donat...

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donat...

F6 Karlsborg 1945. Lätta bombplanet B17. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

Vliegtuigen uit de USA

Vliegtuigen uit de USA

Voormalige US Army vliegtuigen worden nu gebruikt door de KLM op de route Amsterdam - Batavia.

Flyget i Karlsborg före  F6. 1946. Raketepokens början. Övningsraket på B17.

Flyget i Karlsborg före F6. 1946. Raketepokens början. Övningsraket p...

Flyget i Karlsborg före F6. 1946. Raketepokens början. Övningsraket på B17.

The Last Bomb

The Last Bomb

[Stock Footage] ARC Identifier 65631 / Local Identifier 342-USAF-18486. Summary: Miscellaneous scenes showing B-29 maintenance scenes, planning room scenes showing plotting board and discussion of target area... More

Bild från Svenska Aeroplan AB i Linköping. En 12 cylindrig v-motor monteras på tvåmotoriga bombplanet Saab-18 B.

Bild från Svenska Aeroplan AB i Linköping. En 12 cylindrig v-motor mon...

Bild från Svenska Aeroplan AB i Linköping. En 12 cylindrig v-motor monteras på tvåmotoriga bombplanet Saab-18 B.

XB-42A Rear View

XB-42A Rear View

aahs_p0132238.22 Jul 47

TYSK HEINKELL 111, BOMBEFLY FRA KRIGEN, NØDLANDET PÅ MJØSISEN PÅ TANGEN, DRATT PÅ LAND I 1948.

TYSK HEINKELL 111, BOMBEFLY FRA KRIGEN, NØDLANDET PÅ MJØSISEN PÅ TANGE...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

[Mystere IV - American Air Force Team Visit Dassault Co. Testing Grounds]

[Mystere IV - American Air Force Team Visit Dassault Co. Testing Groun...

[Mystere IV - American Air Force Team Visit Dassault Co. Testing Grounds] - [FRA-6019 through FRA-6036]

B-36 Open Bomb Bays 2

B-36 Open Bomb Bays 2

NARA 26047..30 Sep 48

TYSK HEINKEL 111, BOMBEFLY FRA KRIGEN, NØDLANDET PÅ MJØSISEN PÅ TANGEN, DRATT PÅ LAND I 1948.

TYSK HEINKEL 111, BOMBEFLY FRA KRIGEN, NØDLANDET PÅ MJØSISEN PÅ TANGEN...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac)]

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac)]

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac)] - [FRA-3637 through FRA-3660 (See also FRA-3688 through FRA-3699)]

B-36 Cockpit 1

B-36 Cockpit 1

NARA B26092...17 Oct 48, St. Louis Air Show..USAF photo by Sgt James Trehearne.

B-36 Idlewild  Air Show 2

B-36 Idlewild Air Show 2

NARA B26091..Idlewild Air Show, August 1948..7th BG

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac)]

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac)]

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac)] - [FRA-3637 through FRA-3660 (See also FRA-3688 through FRA-3699)]

B-36 with F-85 St Louis

B-36 with F-85 St Louis

NARA B26113..17 Oct 48, St, Louis Air Show..USA Photo by Sgt Trehearne

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac, Vampire, Grognarde, Helicopters, Mistral)]

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac, Vampire, Grognarde, Helicopters, M...

[SNCASE Aircraft Factory (Armagnac, Vampire, Grognarde, Helicopters, Mistral)] - [FRA-3688 through FRA-3699]